5. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 1. 2006

"Nesdělitelná zkušenost o změně poměrů"

diskuze k článku Karla Dolejšího "Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí"

Slavný mistr světa v šachu Capablanca, ocitnuv se v partii se skupinou mladých šachistů v pěšcové koncovce se střelcem proti jezdci, byl sebevědomými mladíky vyzýván k uzavření remízy s tím, že taková pozice se přece nedá vyhrát. "Podívejte se do knih," odvětil prý Capablanca a po další hře donutil soupeře ke kapitulaci. Něco podobného by se chtělo vykřiknout i u některých příspěvků. Již dříve mne v tomto směru zaujal kupříkladu článek "O řízení podniku zaměstnanci" (BL z 6. 12. 2005), podle jehož autora způsob řízení podniků v socialismu odpovídá "v drtivé většině řízení firmy v kapitalismu".

Předpokládám, že autor takového nesmyslu, hledající inspiraci pro způsob řízení firmy kdesi v Jižní Americe, nemá zkušenosti s jedním ani s druhým, nicméně -- pokud se nechce s řízením socialistických podniků seznámit přímo např. z prací sovětského ekonoma Kozlova -- může se o tom, jak takové "řízení" vypadalo, dovědět takřka vše podstatné poměrně zábavnou formou třeba z Páralových románů.

Diskuse (místy přecházející do výpadů a osočování) na téma generací vyústily v článek Karla Dolejšího "Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí" (BL z 4. 1. 2006). Autor vidí zásadní rozdíl mezi svou generací a generací následující v tom, že jeho generace učinila "nesdělitelnou zkušenost, že obecné poměry se mohou jednoho dne zásadně změnit", zatímco té mladší generaci tento prožitek chybí, a proto je konformnější. Bohužel autor zde zapomíná na to, že pochopení poměrů je mnohdy důležitější (a také složitější) než jejich změna, či prosté anarchistické volání po změně. Ladislav Klíma ve své Lidské tragikomedii poukazuje na zajímavý fakt, že "skoro všichni poněkud nadanější mladíci vyvolávají dojem spirituálnosti, výstřední geniálnosti, povznesenosti, ideálnosti, takže člověk žasne, kolik to velkých lidí lidstvo v sobě chová" a připomíná slova Schopenhauerova ("Člověk se lekne, spatří-li po letech lidi, kteří v jinošství vzbuzovali největší naděje").

Je příkladem nebývalé zvrácenosti, odmítá-li někdo (jako mladý!) z hrdosti pracovat za mzdu, která je dle jeho názoru "malá", avšak nikterak se necítí ponížen žít ze sociálních podpor a milodarů a chce přitom "měnit poměry". Ti mladí lidé, kteří se nehodlají zaměstnávat za 8 000 korun hrubého, jak uvádí Karel Dolejší, rozhodují sami o svém osudu. Nemám příliš rád kasuistiku, pokud nejde o případ obecně něčím zajímavý. Znám však z vlastní zkušenosti několik takových mladých hrdinů. Reprezentativním příkladem pro mne je studentka české literatury vyššího ročníku jisté univerzity, angažující se v charitě a v různých neziskových činnostech. Na straně jedné neuvěřitelné sebevědomí a nenávistné pohrdání vším co jen trochu zavání podnikáním, na straně druhé absence hlubšího vzdělání (děsivé mezery ve znalosti literatury, ani jeden řádek textu bez chyby, o stylu ani nemluvě).

Zůstanu u svého oblíbeného Ladislava Klímy, jenž za všech okolností dokázal trvale žít a tvořit bez ohledu na momentální množství peněz, nepodléhaje žádné moci, vždy nezávislý a svobodný. Jak by se asi chechtal nad otázkou bojácného univerzitního učitele (totožnost je redakci známa), který se ptá (BL z 4. 1. 2006), proč on má strach a Urban a Cvek si dovolí napsat cokoli. A to úžasné srovnání s bombardováním Srbska! Nedivím se, že se autor, universitní učitel, raději zapírá. V již zmíněné Lidské komedii popisuje Ladislav Klíma opatrnickou postavu učitele, který, maje v mládí světoborné plány, upnul se nakonec k jedinému tématu -- studiu národa Čuchonců, aby k posměchu všech nakonec psal články o čuchonských křtinách a čuchonských podvlékačkách.

Nemůže být nic směšnějšího, než když určitá skupina mladé generace hrozí "změnou poměrů". Nenechme se mýlit, jejich věc nemá žádný duchovní rozměr. Deziluze těchto lidí, kteří toho o světě vědí žalostně málo a jsou podle Karla Dolejšího nadáni onou "nesdělitelnou zkušeností, že obecné poměry se mohou jednoho dne zásadně změnit", vyplývá z jejich ryze materialistického pojetí světa. Ať už se zabývají tou či onou neziskovou činností, národem Čuchonců či jiným exotikem, jejich "nesdělitelná zkušenost" o možné změně poměrů je spíše výlevem zloby z vlastního postavení než důsledkem hlubšího poznání. Již kdysi přece někdo, kdo si to chtěl vyřídit se západní civilizací, prohlásil, že zatímco všichni předchozí filosofové svět pouze vykládali, svět je třeba změnit... Vážení, svět nevznikl s vaším narozením. Byl tu i před vámi. Podívejte se do knih!

                 
Obsah vydání       5. 1. 2006
5. 1. 2006 Co je nejnebezpečnější vědecká myšlenka?
5. 1. 2006 Petra Partyka - kupodivu - za komunismu nezavřeli, to až teď!
5. 1. 2006 "Nesdělitelná zkušenost o změně poměrů" Aleš  Uhlíř
5. 1. 2006 Vojenský jazyk: "Změnu designu tištěné verze týdeníku Respekt připravoval tým autorů..." Jan  Čulík
5. 1. 2006 * * *
5. 1. 2006 Úvahy českého voliče (voličky) Ivana  Štěpánková
4. 1. 2006 Zuzana Paroubková: "Nikdy jsem netvrdila, že ženy do politiky nepatří" Štěpán  Kotrba
5. 1. 2006 Stejně mizerní novináři jako fotbalisté Bohumil  Kartous
5. 1. 2006 Rozdíl je jen domněnkou, je třeba jej prokázat Miroslav  Prokeš
5. 1. 2006 Nový týdeník o češtině
5. 1. 2006 Izraelský premiér Šaron nyní utrpěl vážnou mrtvici
5. 1. 2006 Mládež jako naděje -- naděje pro koho a k čemu Petr  Sak
5. 1. 2006 V Turecku onemocněli lidé ptačí chřipkou
3. 1. 2006 Napište do vězení Petru Partykovi! Benny  Rees
4. 1. 2006 Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí Karel  Dolejší
4. 1. 2006 Konec chirakismu: Pochybuje o tom ještě někdo? Josef  Brož
5. 1. 2006 Hnutí pro život: Za svět konzervativnější a méně svobodný! Linda  Sokačová
5. 1. 2006 Česká republika: něco málo z historie interrupcí Linda  Sokačová
4. 1. 2006 Cizinci: výpisy, zápisy, průpisy, nadpisy a podpisy Milan  Daniel
5. 1. 2006 Chtěla bych se zastat Igora Chauna Věra  Říhová
5. 1. 2006 Víra v Boha v nejateističtější zemi na světě - přijde nový Bůh? Jiří  Mašek
5. 1. 2006 Nedovolme pravici unést Boha
5. 1. 2006 Proč je ČR tak silně ateistická?
5. 1. 2006 Josef Vít je rozumbrada a v článcích má věcné chyby Boris  Cvek
3. 1. 2006 Žánrový hybrid na obrazovce Jan  Čulík
30. 12. 2005 Ohlédnutí za Johannem Sebastianem Bachem v BBC Jan  Čulík
3. 1. 2006 Všechno je relativní Alex  Koenigsmark
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005