5. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 1. 2006

Co je nejnebezpečnější vědecká myšlenka?

"Na tu otázku umím odpovědět, ale jsem dost inteligentní na to, abych ji uměl položit?"

James Lee Byars

Historie vědy je plná objevů, které byly ve své době považovány za společensky, morálně či emocionálně nebezpečné. Nejtypičtějšími příklady jsou kopernikovská a darwinovská revoluce. O čem si myslíte, že je to v současnosti nejnebezpečnější myšlenka? Ne proto, že se předpokládá, že je falešná, ale protože je možné, že je pravdivá?

To je letošní otázka, s kterou se obrátil časopis Edge na 119 vědců z nejrůznějších zemí dnešního světa. Jejich odpovědi publikoval dne 1. ledna 2006.

Ve vzduchu je něco radikálně nového: nové způsoby, jak porozumět fyzikálním systémům, nové způsoby přemýšlení o přemýšlení, kteeré zpochybňují mnoho našich základních předpokladů. Realistická biologie mysli, pokrok v evoluční biologii, ve fyzice, v informační technologii, v genetice, v neurobiologii, ve psychologii, ve strojírenství, v chemii materiálů. Všechno jsou to klíčové otázky ohledně toho, co to znamená být člověkem, píše časopis The Edge a pokračuje: Z odpovědí 119 vědců vyplývá, že vzniká nová filozofie, založená na významu složitosti a evoluce. Velmi složité systémy - organizmy, mozky, biosféra, vesmír - nevznikly, protože by je někdo stvořil podle nějakého plánu - všechny se postupně vyvinuly.

Mezi největší nebezpečí, jimž čelí společnost, otázka, která vyvolá vážná etická a morální dilemata, patří rostoucí porozumění lidstva tomu, jak geny ovlivňují chování, shrnuje názory 119 vědců deník Guardian.

Craig Venter, zakladatel Venterovy vědecké nadace, uvedl, že genetická podstata osobnosti a chování lidí bude ve společnosti vyvolávat konflikty. Dodal, že je nevyhnutelné, že bude zjištěno, že zdrojem mnoha lidských vlastností, jako je typ osobnosti, jazykové schopnosti, inteligence, kvalita paměti a atletické schopnosti, jsou genetické predispozice. "Nebezpečí spočívá v tom, co už víme: nenarodili jsme se všichni sobě rovní," zdůraznil.

Steven Pinker, psycholog na Harvard University, pokračuje: "Revoluce, způsobená zmapováním lidského genomu, vyvolala obrovské množství komentářů o možném nebezpečí klonování a zlepšování lidského genetického kódu. Až si lidé uvědomí, že klonování znamená jen vytvoření přesné kopie dítěte podle jednoho z rodičů, namísto smíšení genů od obou rodičů, nikdo to nebude chtít dělat. A také, až si lidé uvědomí, že všechny geny mají nejen kladné, ale i záporné stránky (mohou vést k zvýšení IQ dítěte, ale zároveň mu způsobit genetické nemoci), klonování nebude pro nikoho atraktivní."

Richard Dawkins z Oxfordské univerzity poukázal na to, že sílící porozumění tomu, jak funguje lidský mozek, povede k vzniku obtížných otázek týkajících se morálky. "Jako vědci jsme přesvědčeni, že lidský mozek, i když možná nefunguje zcela jako komputer, je zcela jistě ovládán fyzikálními zákony. Když začne chybně fungovat počítač, netrestáme ho. Najdeme problém a odstraníme ho, většinou nahrazením poškozené součástky, buď hardwarové anebo softwarové. Není vrah anebo sexuální násilník prostě jen strojem s chybně fungující součástkou? Nebo s chybným vzděláním? S chybnými geny?"

Jiní vědci se soustřeďují na vztah lidí vůči životnímu prostředí, Fyzik Paul Davies argumentuje, že je nebezpečná představa, že lidstvo boj proti globálnímu oteplování už prohrálo. "Lidstvo má zdroje i technologii na to, aby omezilo emise skleníkových plynů. Nemáme politickou vůli."

Samuel Barondes z University of Californie je znepokojen sílícím významem léků, které ovlivňují chování mozku. "Už léta se úspěšně k léčbě depresí i vážnějších psychiatrických nemocí používá léku Prozac. Tyto léky mění osobnost pacienta a to je nebezpečné."

Jinou nebezpečnou myšlenkou, jak píše Steven Pinker, je představa, že se různé rasy liší geneticky nadáním a temperamentem. Nedávno se nebezpečnou a všeobecně odmítanou myšlenkou, že rasově genetická rozrůzněnost může ovlivňovat inteligenci, zabývali znovu dva vědci. Zjistili, že výjimečné geny, vyskytující se u židů z kmene Aškenazyů, které způsobují Tay-Sachsovu chorobu a Gaucherovu chorobu - jsou předávány dalším generacím, protože zároveň mají prospěšný vliv - zvýšenou inteligenci. Henry Harpending a Gregory Cochran z University of Utah, citují pro tuto teorii nepřímé důkazy: několik vědeckých článků, z nichž vyplývá, že tyto geny, způsobující výše uvedené choroby, vedou k intenzivnějšímu růstu nervů. To prý má mnoho co společného s vědomím, že Aškenazyové většinou dělají "kongitivně namáhavou" práci, jako je zakládání podniků.

Podrobnosti v angličtině ZDEZDEZDE

                 
Obsah vydání       5. 1. 2006
5. 1. 2006 Co je nejnebezpečnější vědecká myšlenka?
5. 1. 2006 Petra Partyka - kupodivu - za komunismu nezavřeli, to až teď!
5. 1. 2006 "Nesdělitelná zkušenost o změně poměrů" Aleš  Uhlíř
5. 1. 2006 Vojenský jazyk: "Změnu designu tištěné verze týdeníku Respekt připravoval tým autorů..." Jan  Čulík
5. 1. 2006 * * *
5. 1. 2006 Úvahy českého voliče (voličky) Ivana  Štěpánková
4. 1. 2006 Zuzana Paroubková: "Nikdy jsem netvrdila, že ženy do politiky nepatří" Štěpán  Kotrba
5. 1. 2006 Stejně mizerní novináři jako fotbalisté Bohumil  Kartous
5. 1. 2006 Rozdíl je jen domněnkou, je třeba jej prokázat Miroslav  Prokeš
5. 1. 2006 Nový týdeník o češtině
5. 1. 2006 Izraelský premiér Šaron nyní utrpěl vážnou mrtvici
5. 1. 2006 Mládež jako naděje -- naděje pro koho a k čemu Petr  Sak
5. 1. 2006 V Turecku onemocněli lidé ptačí chřipkou
3. 1. 2006 Napište do vězení Petru Partykovi! Benny  Rees
4. 1. 2006 Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí Karel  Dolejší
4. 1. 2006 Konec chirakismu: Pochybuje o tom ještě někdo? Josef  Brož
5. 1. 2006 Hnutí pro život: Za svět konzervativnější a méně svobodný! Linda  Sokačová
5. 1. 2006 Česká republika: něco málo z historie interrupcí Linda  Sokačová
4. 1. 2006 Cizinci: výpisy, zápisy, průpisy, nadpisy a podpisy Milan  Daniel
5. 1. 2006 Chtěla bych se zastat Igora Chauna Věra  Říhová
5. 1. 2006 Víra v Boha v nejateističtější zemi na světě - přijde nový Bůh? Jiří  Mašek
5. 1. 2006 Nedovolme pravici unést Boha
5. 1. 2006 Proč je ČR tak silně ateistická?
5. 1. 2006 Josef Vít je rozumbrada a v článcích má věcné chyby Boris  Cvek
3. 1. 2006 Žánrový hybrid na obrazovce Jan  Čulík
30. 12. 2005 Ohlédnutí za Johannem Sebastianem Bachem v BBC Jan  Čulík
3. 1. 2006 Všechno je relativní Alex  Koenigsmark
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005