6. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 10. 2005

Jak Josef Bouška "mlčel" ve vysílání rozhlasu BBC

Za strukturu rozhlasového interviewu může těžko jeden z účastníků obviňovat druhého :) za ni přece odpovídá moderátor. Abychom uvedli stížnost Josefa Boušky na pravou míru, zveřejňujeme transkript středečního rozhovoru ve vysílání české redakce BBC z databáze Newton. K námitce Josefa Boušky, že jsem ho v rozhovoru "vůbec nepustil ke slovu", bych chtěl podotknout, že moderátor BBC Václav Sochor vedl rozhovor zcela profesionálně a většinu prostoru - právem - poskytl Josefu Bouškovi. Snadno lze spočítat, že v rozhovoru hovořil Josef Bouška dvanáctkrát a Jan Čulík sedmkrát (třikrát z toho jen velmi krátce). Josef Bouška dostal v rozhovoru i poslední slovo.

Nemohu než dodat, že mé námitky proti podprahové manipulaci od Josefa Boušky, když mu chyběly argumenty ("nechte mě domluvit" a "vy z Glasgowa nám Čechům nemůžete rozumět") platí.

A ještě jedna věc: Josef Bouška se sice v rozhovoru hájí, že "nikoho z národa nevylučuje". Ve svém příspěvku v Britských listech však odmítá svědectví Zdeňka Hrabici o někdejším velmi vstřícném vztahu dnešního údajného antikomunisty Jaromíra Štětiny vůči Sovětskému svazu. Proč? Podle pana Boušky je svědectví Zdeňka Hrabici nelegitimní, "protože je to komunista". Pan Bouška - zcela v komunistickém duchu - zde vytváří princip druhořadého občana. Dovedeno do extrému: Pane Bouško: kdybyste byl soudcem, vy byste odmítl svědectví Zdeňka Hrabici, protože je komunista? No, kde to jsme? A postoje pana Jaromíra Štětiny podle pana Boušky nejsou nelegitimní? ptá se Jan Čulík.

Přepis rozhovoru z českého vysílání BBC ZDE

Moderátor Václav Sochor: "Zrušme komunisty!", stále tenký hlas zaznívající v době, kdy podle průzkumů stále více Čechů nemá nic proti účasti KSČM ve vládě a vládnoucí sociální demokraté dělají směrem, k teď už ne Grebeníčkově, ale Filipově partaji stále vstřícnější gesta. Iniciátoři petice "Zrušme komunisty" dnes v Senátu pořádají tiskovou konferenci. Jejím stěžejním tématem bude zákon o zákazu propagace komunismu a nacismu, o kterém má zítra hlasovat Senát. Tiskové konference se zúčastní zástupci politických stran a řada signatářů petice. Ve studiu vítám jednoho z iniciátorů petice, člena grémia Evropských demokratů Josefa Boušku, dobrý den.

Josef Bouška: Dobrý den.

Moderátor Václav Sochor: Na telefonu ve skotském Glasgow nás poslouchá šéfredaktor Britských listů Jan Čulík, také dobrý den.

Jan Čulík: Dobrý den.

Moderátor Václav Sochor: Nejprve, pane Bouško, "Zrušme komunisty", jak přesně to myslíte? Zrušit jako partaj, jako postavit je mimo zákon?

Josef Bouška: Ten název té, té petiční akce je, je trochu nadsázka. Upřímně řečeno, za sebe musím říct, že se mi nezdál úplně nejvhodnější, nicméně text té petice je, věřím, dost jasný a žádá ..., nežádá postihování toho, jaký má kdo názor a co si kdo myslí o, o komunismu nebo nacismu, ale žádá, aby reprezentanti těchto ideologií neměli možnost, neměli možnost usilovat, usilovat o moc a šířit svobodně tyhlety ideologie do veřejnosti.

Moderátor Václav Sochor: A vy tedy jste, nevím, jestli vy přímo, jste připravovali i ten návrh zákona, která má tedy být v Senátu?

Josef Bouška: Ten návrh připravoval senátor Mejstřík, který je členem té širší skupiny organizátorů petice.

Moderátor Václav Sochor: Proč je podle vás potřeba nový zákon? Protože legislativa, která stíhá, nebo by měla stíhat hnutí nebo podporu hnutí propagujících taková, taková, takové organizace, které potlačují svobody a práva občanů, to existuje a není problém spíše, než v nějakém novém zákoně v praktickém naplňování, aktivním naplňování té stávající legislativy?

Josef Bouška: Jistě, že je. My se domníváme to samé, my se domníváme, a právní rozbory nám dávají zapravdu, že současná legislativa je naprosto dostačující. Bohužel ovšem máme jak vyjádření z května od policie, od policejní mluvčí, tak třeba v dopise z Nejvyššího státního zastupitelství bylo k našemu překvapení jednoznačně deklarováno, že ačkoli zákony v dnešní podobě stačí na postihování levicového extremismu, neexistuje na to dostatečná politická vůle a společenská poptávka.

Moderátor Václav Sochor: No, a proč tedy prosazujte zákon další, namísto třeba zvyšování té vůle a snahu o větší poptávku po takovýchto akcích?

Josef Bouška: Protože se domníváme, že je to, že je to jediná nezpochybnitelná cesta, jak tu, jak tu politickou a společenskou vůli dostatečně dát najevo. My máme petici, kterou podepsalo padesát tisíc lidí, dělali jsme řadu akcí, který získaly ohlas v zahraničí i u nás, nicméně s komunisty se, s komunisty se mluvilo, obzvláště u některých stran, spíš víc než míň, jo, takže ...

Moderátor Václav Sochor: Nebylo by, nebylo by přijatelnější nadále prosazovat spíš to heslo než "Zrušme komunisty" to, které se prosazovalo dříve, tedy "S komunisty se nemluví"?

Josef Bouška: My se domníváme, že s komunisty by se nemělo mluvit pořád, ale ukazuje se, že, že v naší zemi jsou politici natolik otrlí, že je nějaká podpisová akce moc nezajímá, že pokud něco nestojí černé na bílém v zákoníku, tak s tím nehodlají nic dělat.

Moderátor Václav Sochor: No, nestojí černé na bílém, co tedy, jak se liší ten váš návrh toho zákona od stávající legislativy, která už černá na bílém je?

Josef Bouška: Ten návrh, návrh pana senátora Mejstříka je vlastně velice, velice jednoduchý. Je tam, je to změna, kdy se v paragrafu, tuším 260 trestního zákona, který hovoří o zákazu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení lidských práv a svobod, za tuto větu dodává: "Jako jsou komunismus, nacismus a další," protože policie i státní zástupci se dnes ohánějí tím, že, že ten dnešní zákon není dost konkrétní na to, aby mohli stíhat i propagaci stalinismu nebo zločinů komunismu, což my si nemyslíme, že to je nesmysl, ale bohužel nemáme jinou cestu, jak zlomit tenhleten postoj úřadů.

Moderátor Václav Sochor: Pane Čulíku, nemyslíte si, že více než patnáct let tedy po změně režimu, v době, kdy tedy komunisté už, už sahají po moci, je na podobné iniciativy trochu pozdě?

Jan Čulík: No, tak v první řadě, jak poslouchám pana Boušku, já teda ho nechci urážet, mně je to velmi líto, ale mně to připadá docela zajímavé. To je totalitní komunistický princip, který pan Bouška prosazuje! Víte, tohleto vylučování lidí z národa, to se propagovalo poprvé v době, kdy se začal prosazovat v Čechách, jako v té rané formě, stalinismus po roce 45, kdy, jak víte, některé strany byly vylučovány z kandidátky Národní fronty a tak dále. Vylučování z národa nějakých lidí, kteří mají nějaké názory, je prostě ..., to není demokracie tohleto! Já ..., mě to prostě překvapuje! Jako máte jistě problém, já v žádném případě nesouhlasím s názory, ani s ideologií komunismu, ale máte prostě, já nevím, kolik je to, patnáct, dvacet procent lidí, kteří v českém národě z nějakých důvodů ty komunisty volebně podporují a co jako s těma lidma budete dělat? To jako, to se zakáže? Nevím, je mi to prostě, prostě zvláštní. Já bych si býval myslel, že, já nevím, pokud samozřejmě byly osoby, které spáchaly trestné činy tím, že se podílely na totalitním útlaku a tento, to mělo být potrestáno a jako, proč se to dělá teď patnáct let ...? Já skutečně ..., mě by zajímala ta motivace najednou.

Moderátor Václav Sochor: Vy třeba nesouhlasíte ani s tou, s tím stávajícím zněním, které vlastně zakazuje podporu nebo propagaci hnutí, které směřují k potlačování svobod a práv?

Jan Čulík: Tohle je obrovská diskuse. Já jsem v tomto, nechci, aby to zase znělo arogantně, ovlivněn dost dosavadní britskou tradicí, kterou, musím přiznat, Tony Blair tedy dost mění nyní pod tlakem těch různých teroristických útoků, ale, já nevím, mnohokrát jste slyšel v britském rozhlase čelné britské intelektuály Roger Scruton, já nevím, koho, ti vždycky říkají: "Podívejte se, nemůžete názory zakazovat. Můžete a musíte s nimi ostře diskutovat a veřejně na veřejné platformě diskutovat, že ty názory jsou s prominutím blbé, třeba, nebo ukazovat, co je veřejná diskuse, ale prostě nikdy se ..., já nevím, copak se ..., já vím, že v Německu je situace trošku jiná, Britové by vám na řekli: "No, jo, ale to je ztraumatizovaná země, která ..." a tak dále, "ne, ne v normální demokracii." To je ..., víte ..., to je, to se dostáváme k těm stejným problémům, jako to bylo s Mein Kampfem a s tím vydáním toho Mein Kampfu v Británii. Mein Kampf si můžete najít v kterékoli knihovně, totéž ve Spojených státech, viďte, takže toto no, asi.

Moderátor Václav Sochor: Pane Boušku, chcete reagovat?

Josef Bouška: No, rád bych na to reagoval. Já si myslím, že jistě to je ..., ta legislativa je, se liší v různých zemích, ale já se domnívám, že stejně jako Německo je ztraumatizovaná země, tak my jsme jednoznačně ztraumatizovaná země.

Jan Čulík: Musíte si rozhodnout, pane Bouško, jestli jste demokrat, anebo jestli budete dál prostě ..., já nevím, mně vadí ten princip, nebo ... já nevím, rozmyslete se .... Za prvé, já nevím, tu motivaci, proč teď po patnácti letech? Proč teď po patnácti letech? To je zajímavé. Znovu zdůrazňuji, že absolutně mě neoslovují komunisté a myslím si, že jejich postoj k dnešní politice je dosti šílený, ale samozřejmě je možno kritizovat i jiné politické strany. Máte potom samozřejmě druhou věc, že ač, ač teda můžeme mít jakékoli velmi silné výhrady k ideologii komunistické strany, tak ta strana se skutečně těch patnáct let v tom českém politickém systému chová jako strana demokratická. Další důležitá věc je, v Čechách vždycky byly interní politické poměry ovlivňovány ze zahraničí, to znamená ...

Moderátor Václav Sochor: Nechme, nechme reagovat pana Boušku teď.

Jan Čulík: Ano, samozřejmě.

Josef Bouška: Víte, to je ..., vy jste mě zahrnul takovým spoustem informací, že jsem teďka ..., nejsem schopen úplně přesně vybrat, na co reagovat. Takhle, především, nemá jít o vyřazování kohokoli z národa, jak jste o tom hovořil. To je absolutní nesmysl! My jsme přesvědčení, že v téhle zemi je cosi jako demokracie patnáct let a demokracie velice křehká a ukazuje se to, ukazuje se to čím dál víc, domnívám se. Je samozřejmě otázka, proč, ...

Jan Čulík: Vy ji zpevníte zákazem?

Josef Bouška: ... proč patnáct let po revoluci zakazovat komunistickou stranu.

Moderátor Václav Sochor: Já jsem si to vysvětloval tím, že teď začíná být jaksi právě přijatelná jak pro voliče, tak i pro některé politické strany, čili ta aktivizace hnutí protikomunistického bych si dokázal představit, že souvisí s tímto.

Josef Bouška: No, tak, jednak, pokud se má bojovat se zlem, tak je přeci lepší s ním bojovat aspoň někdy, nežli nikdy. Samozřejmě, že se tenhleten krok měl učinit ...

Jan Čulík: Samozřejmě, ale ...

Josef Bouška: Nechte mě, prosím, trochu domluvit, ano? Tenhleten krok se samozřejmě měl učinit v roce devadesát, ale neučinil se a jestli kvůli tomu, že se tehdy udělala chyba, se teď máme dívat na to, jak nepokrytě extremistická strana roste a sílí a především, jak správně řekl pan redaktor, že s ní ostatní strany začínají, začínají čím sociální demokracie, tak to je velmi, velmi velký motiv, protože představa, že tady budeme mít patnáct let po listopadu vládu, vládu, ve které budou komunističtí ministři, je, je otřesná. Věřím, že pro vás v Glasgow až tak ne, ale pro nás rozhodně ano.

Moderátor Václav Sochor: Pánové, nebudete tomu věřit, ale prodiskutovali jsme deset minut určených na tuto debatu. Jeden z iniciátorů petice "Zrušme komunisty" Josef Bouška a šéfredaktor britských listů Jan Čulík. Já vám oběma děkuji.

                 
Obsah vydání       6. 10. 2005
6. 10. 2005 Právní výbor EP doporučil zbavit poslance Železného imunity Daniel  Strož
6. 10. 2005 Vyhrožujete mi výpovědí Martin C. Putna
6. 10. 2005 Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost Štěpán  Kotrba
6. 10. 2005 Chcete se trénovat v mlčení? Diskutujte s Janem Čulíkem Josef  Bouška
6. 10. 2005 Jak Josef Bouška "mlčel" ve vysílání rozhlasu BBC
6. 10. 2005 Komunisté lžou Josef  Bouška
6. 10. 2005 S komunisty se nemluvilo a už se mluví Václav  Žák
6. 10. 2005 Iná cesta a iný štandard v Británii Igor  Daniš
6. 10. 2005 Nezapomínejme, že lidská práva gayů a lesbiček uznalo Španělsko
6. 10. 2005 ó ano, vy Patrik  Ouředník
31. 10. 2005
6. 10. 2005 Dotaz pro antifašisty a nahnědlé rojení kolem Patočkových Zelených Pavel  Pečínka
6. 10. 2005 Co dělat, aby byl člověk šťastný?
6. 10. 2005 Late towards the morning Karel  Hlaváček
6. 10. 2005 O lidech, kteří komplikují poctivě budujícím pracujícím život
6. 10. 2005 Evropská unie v Polsku prohrává Rudolf  Kučera
5. 10. 2005 Josef Bouška: "Vy na Západě našemu antikomunismu nikdy nemůžete rozumět" Jan  Čulík
5. 10. 2005 Budou o Karolině místo odborníků rozhodovat politici? Marta  Pilařová
6. 10. 2005 Křesťané jako mírotvůrci? Karel  Sýkora
5. 10. 2005 Britská vláda kriminalizuje pokojné protesty
5. 10. 2005 Chvála podivných teorií... Štefan  Švec
5. 10. 2005 Literárky bez Patočky Štěpán  Kotrba
5. 10. 2005 Tradice sociálních stran Oskar  Krejčí
5. 10. 2005 Sin City -- skvělá forma s podprůměrným obsahem Milan  Černý
5. 10. 2005 Mea culpa Fabiano  Golgo
5. 10. 2005 Proč by měli mít homosexuálové stejná práva jako ostatní lidé? Fabiano  Golgo
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce