6. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 10. 2005

Křesťané jako mírotvůrci?

Jedna z "hozených rukavic" nám křesťanům, zapsána v biblických textech, je ta, aby křesťané byli činitelé pokoje. Když si připomeneme historickou cestu křesťanství už v počátečních stoletích od jeho vzniku, je tato cesta lemována násilím a činy, které však mají daleko k pokoji. Ale i současnost, která mnohdy není jiná, viz situace v Severním Irsku. Mnozí z čtenářů Britských listů si tak řeknou, co je na prohlášení Bible o činění pokoje pravdy. A jestli křesťané vůbec berou vlastní biblické texty vážně.

K tomu, abychom pochopili, co křesťané mají dělat, je dobré vysvětlit charakter, podstatu pokoje. Samotné slovo pokoj v původním hebrejském jazyce -- שָׁלוֹם [šalóm] má totiž minimálně dva významy. Ten první význam je vám možná, vážení čtenáři, známý, je to pokoj. Pokoj, který má charakter míru v době, kdy není válka. Tak bychom mohli tento význam pokoje pochopit. Druhý význam hebrejského výrazu -- שָׁלוֹם [šalóm] můžeme pochopit jako ucelenost, harmonii, řád.

Oba dva významy se nám mohou zdát, že jsou ve vzájemném myšlenkovém protikladu. Ale to je pouze první dojem. Protože tam, kde je harmonie, řád, tak tam může zavládnout i pokoj. Je to docela prosté a jednoduché, pokud si uspořádáme svůj život, pokud hodnotám, které vyznáváme, dáme svůj řád, potom nás takový postoj povede k pokoji, k harmonii. Oč víc znamená pokoj v biblickém pochopení. Pokud si uspořádáme svůj život a jeho hodnoty podle kritérií, které svítí jasným světlem ve Svatých textech Bible, tak nás to nemůže uvést nikam jinam než do pokoje, do harmonie. Do harmonie se samotným Stvořitelem, ale také bližními a nakonec se sebou samým.

Pro vysvětlení chci ilustrovat -- שָׁלוֹם [šalóm] pokoj a jeho dva významy, jako minci o dvou stranách. Na jedné straně mince je pokoj jako bezvětří, klid, například když se brzy ráno probudíte a ještě se vznáší ranní opar a všechno je těsně před probuzením do nového dne. Pokoj v tichosti a klidu. To je první význam pokoje v biblickém podání, jak jsem ho pochopil. Druhá strana této mince, kde je pokoj chápán jako ucelenost, harmonie, řád. Vhodný příklad je, když toto uspořádání, řád připodobním popisem nějaké stavby. Stavby, kterou si prohlížíme zevnitř i zvenčí a dozvíme se, jakým způsobem byla stavba postavená, kde je tahle místnost, proč je koupelna v prvním patře a ne ve druhém atd.

Jednoduše -- שָׁלוֹם [šalóm] pokoj má tyto dvě konotace, které zdánlivě tvoří svůj protipól, ale to je pouze první zdání. Protože bez uspořádání, jistého pořádku nemůže nastat kýžený pokoj, o který se tolik usilujeme.

Tato "exkurze" do světa biblické terminologie je důležitá k pochopení, co to znamená činit pokoj. Zcela jistě to není pasivní postoj, kde sedíte někde v koutku, kde jste pasivní. Činění pokoje má k takovémuto postoji daleko. Pokud má שָׁלוֹם [šalóm] i významovou konotaci, tj. pokoj v ucelenosti, harmonii a řádu, potom se od nás aktivní přístup předpokládá.

K celé problematice je podstatné přečíst biblický text, který vybízí křesťany, aby byli činitelé pokoje. Tento text je z Ježíšova Kázání na Hoře: "Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími." (Mt 5:9) Po pročtení celé Bible se dozvídáme, že už jako věřící lidé, křesťané pokoj s Bohem máme. Potom se však ptám, komu máme pokoj působit? Jednoduše řečeno pro koho je שָׁלוֹם [šalóm] pokoj určen.

Jsem přesvědčený o tom, že uvedený text je ve svém nejvlastnějším slova smyslu výzva k šíření pokoje mez těmi, kteří křesťany nejsou. Kteří nejsou následovníky Ježíše Krista. Protože tito lidé zcela jistě -- שָׁלוֹם [šalóm] pokoj s Bohem nemají. Ale jak to mají křesťané dělat, jak mají být mírotvůrci? Určitě to není v páchání násilí, v šíření křesťanství ohněm a mečem. V čem teda spočívá ono činění, konání pokoje? Jak jsem celou problematiku pochopil, tak my křesťané máme být vyhlašovatelé pokoje. Pokoje, který jsme získali tím, když se Ježíš Kristus stal autoritou v našem životě. Jinak řečeno, pokud se nás někdo zeptá, jak jsme se stali křesťany, nebo co je v našem životě nového, vysvětlíme mu Evangelium, Dobrou zprávu. Ale to je jenom část z toho, jak být mírotvůrci. Určitě je to i postoj křesťanů, který má dávat lidem naději. Naději, že život je o něčem jiném, než jenom o penězích, jídle a sexu. Tímto se nechci dotknout čtenářů Britských listů. Ale pro valnou většinu našeho obyvatelstva jsou tyto hodnoty prioritní.

Být činitelem pokoje, konat pokoj, je teda životní postoj, který je na míle vzdálený od páchání násilí v jakékoliv podobě, například mezi katolíky a protestanty v Severním Irsku. Být mírotvůrcem je zodpovědnost, kterou nám ukládá ve svém učení Ježíš. Náš životní postoj má ostatní lidi vést k přemýšlení a k dotazům. To je vysvětlení, jak máme konat pokoj. Jak být mírotvůrci.

                 
Obsah vydání       6. 10. 2005
6. 10. 2005 Právní výbor EP doporučil zbavit poslance Železného imunity Daniel  Strož
6. 10. 2005 Vyhrožujete mi výpovědí Martin C. Putna
6. 10. 2005 Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost Štěpán  Kotrba
6. 10. 2005 Chcete se trénovat v mlčení? Diskutujte s Janem Čulíkem Josef  Bouška
6. 10. 2005 Jak Josef Bouška "mlčel" ve vysílání rozhlasu BBC
6. 10. 2005 Komunisté lžou Josef  Bouška
6. 10. 2005 S komunisty se nemluvilo a už se mluví Václav  Žák
6. 10. 2005 Iná cesta a iný štandard v Británii Igor  Daniš
6. 10. 2005 Nezapomínejme, že lidská práva gayů a lesbiček uznalo Španělsko
6. 10. 2005 ó ano, vy Patrik  Ouředník
31. 10. 2005
6. 10. 2005 Dotaz pro antifašisty a nahnědlé rojení kolem Patočkových Zelených Pavel  Pečínka
6. 10. 2005 Co dělat, aby byl člověk šťastný?
6. 10. 2005 Late towards the morning Karel  Hlaváček
6. 10. 2005 O lidech, kteří komplikují poctivě budujícím pracujícím život
6. 10. 2005 Evropská unie v Polsku prohrává Rudolf  Kučera
5. 10. 2005 Josef Bouška: "Vy na Západě našemu antikomunismu nikdy nemůžete rozumět" Jan  Čulík
5. 10. 2005 Budou o Karolině místo odborníků rozhodovat politici? Marta  Pilařová
6. 10. 2005 Křesťané jako mírotvůrci? Karel  Sýkora
5. 10. 2005 Britská vláda kriminalizuje pokojné protesty
5. 10. 2005 Chvála podivných teorií... Štefan  Švec
5. 10. 2005 Literárky bez Patočky Štěpán  Kotrba
5. 10. 2005 Tradice sociálních stran Oskar  Krejčí
5. 10. 2005 Sin City -- skvělá forma s podprůměrným obsahem Milan  Černý
5. 10. 2005 Mea culpa Fabiano  Golgo
5. 10. 2005 Proč by měli mít homosexuálové stejná práva jako ostatní lidé? Fabiano  Golgo
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce