21. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 9. 2005

O "nekulturních Palestincích":

Hrrr na ně!

Pět dnů po vzniku Československé republiky - 3.11.1918 - byl na Staroměstském náměstí v Praze stržen barokní mariánský sloup.

Tato příhoda se zdá být příliš vzdálená? Vzpomeňme tedy na oblíbenou "kratochvíli" všech hrdinů revolučních zvratů, kteří se ujišťují o svém vítězství strháváním soch a nápisů se jmény ulic a náměstí, nahrazujíce je názvy novými. Možná si vzpomenete na rudou barvou ozvláštněné sochy vůdce ruské revoluce, nebo naopak růžovou barvou opatlaný tank, který poté musel ustoupit novému světonázoru.

Zaujalo mne rozhorlení komentátorů nad chováním Palestinců v pásmu Gazy poté, kdy je po osmatřiceti letech opustili okupanti: Rabovali, vypálili synagogy i bývalou náboženskou školu. Samozřejmě, je to hloupé, nesvědčící o vyspělosti národa, který se takto hanebně zachová vůči artefaktům poraženého (nebo třeba jen "minulého") režimu. Ty stavby (sochy, památky) přece za nic nemohou. Jsou nanejvýš jen symboly své doby.

Tak se spravedlivě pohoršíme nad zničením soch Buddhů v Afghánistánu, "dvojčat" v New Yorku (tam je to ještě komplikované nesmyslnou smrtí pár tisíců lidí), nebo vypleněním tibetských (ale i jiných) klášterů. Pozdvihnuvše hlas, dštíme oheň a síru na Vandaly, jimž "nic není svaté": "Hle, jak odporné a zavrženíhodné chování!"

Zavrženíhodné? Zajisté. Nikoliv však neobvyklé!

Statisíce Středoevropanů jezdí v létě do Chorvatska. Mnozí obdivují rotundu sv. Donáta v Zadaru. Pochází z 9. století a je opravdu úžasná. Vznešený a hrdý symbol křesťanství. Stačí se ovšem chviličku zastavit, prohlédnout si stavbu "zvenčí" a nevěříme svým očím: - základ stavby je "obohacen" o rozbité části antických sloupů, stržených na někdejším Foru. "Provinily" se tím, že symbolizovaly období nadvlády Římanů nad městem, jež ve své době přinesla celé provincii rozkvět. Proto byly strženy, rozmetány a - aby předvedly dostatečnou pohanu doby, kterou reprezentovaly - viditelně použity jako základ stavby, která symbolizovala novou ideologii - křesťanství.

Máte-li pocit, že tento "balkánský" příklad je příliš vzdálený a neodpovídá vyspělosti středoevropské, tedy připomínám, že pět dnů po vzniku Československé republiky - 3.11.1918 - byl na Staroměstském náměstí v Praze stržen barokní mariánský sloup. Franta Sauer se svými kumpány se tak vypořádal s hanebným symbolem Habsburské poroby.

I tato příhoda se zdá být příliš vzdálená? Vzpomeňme tedy na oblíbenou "kratochvíli" všech hrdinů revolučních zvratů, kteří se ujišťují o svém vítězství strháváním soch a cedulí se jmény ulic a náměstí, nahrazujíce je názvy novými. Možná si vzpomenete na rudou barvou ozvláštněné sochy vůdce ruské revoluce, nebo naopak růžovou barvou opatlaný tank, který poté musel ustoupit novému světonázoru.

Chcete ještě nedávnější skutek? Vzpomínáte na ničení sochy diktátora Saddáma v přímém televizním přenosu? Dokonce za aktivní pomoci techniky osvoboditelů, kteří přinášeli demokracii? Velmi ochotně se přidali k ničení symbolů. Nemluvě o tom, že svůj velitelský stan rozbili v nejvzácnějších prostorách pláce někdejšího diktátora. Tím se arci v ničem neodlišovali od vítězů (byť i jen dočasných) ve všech válkách.

Nerozumím tedy příliš rozhorlení komentátorů nad chováním Palestinců. Dokonce si dovoluji tvrdit, že se zachovali přirozeně: plni nenávisti ničili symboly osmatřicetileté okupace. Ale mnozí navíc rabovali!? - Podobně, jako vítězové, kteří po druhé světové osídlovali vylidněné Sudety či plenili obchody vyhnaných kolaborantů. Stejně jako ti, kdo zůstali v opuštěném zaplaveném New Orleansu, nebo všichni ostatní, kteří jsou - kdekoliv na světě - vždy připraveni využít vítězství, porážky, katastrofy, zmatku.

Je to zavrženíhodné? Ovšem. Ale vůbec to nesvědčí o "vyspělosti" té či oné kultury, ani o morální či etické úrovni dotčené společnosti. O schopnosti jejího vedení nemluvě.

Jen se tak naplňuje vrozená potřeba lidského rodu zničit symboly minulosti. Což samozřejmě tyto hanebnosti v nejmenším neomlouvá. Jen bychom měli šetřit silnými slovy odsouzení, majíce sami dostatek žluklého másla na hlavě.

Jan Polívka

                 
Obsah vydání       21. 9. 2005
21. 9. 2005 Firmy chtějí jednat proti globálnímu oteplování, brání jim v tom vlády
21. 9. 2005 Copyrightová organizace OSN chce uvalit autorská práva na volný materiál na internetu
21. 9. 2005 Regulace EU "ohrožuje internet"
21. 9. 2005 Hrdá bolest Antonín  Sova
21. 9. 2005 Mezi mužským a ženským pohlavím "skoro není genetických rozdílů"
31. 10. 2005
21. 9. 2005 Hrrr na ně! Jan  Polívka
21. 9. 2005 Nevím, kam patřím Josef  Provazník
27. 9. 2005
21. 9. 2005 Británie: Studenti odmítli zákaz debaty o islámu
21. 9. 2005 Třetina Britů nevyjde s platem
21. 9. 2005 Po vlastní ose Blízkým východem - v Palestině Jozef Bohumil Ftorek
21. 9. 2005 Turecko mělo být v EU dávno před Bulharskem a Rumunskem Milan  Kulhánek
19. 9. 2005 Anarchismus je potlačená pravda západní civilizace Martin  Škabraha
21. 9. 2005 Koho jsem vlastně volil? Jan  Polívka
20. 9. 2005 Fukuyama: Země nemusí být demokratická
20. 9. 2005 Firmy šlapou, lidé se bojí Jan  Stuchlík
19. 9. 2005 Odkud, s kým a kam Tomáš  Krček
19. 9. 2005 Deutsche Wahl 2005: Politický zlom i potvrzení starých pravd Martin  Kunštek
20. 9. 2005 Pyrrhovo vítězství Igor  Záruba
20. 9. 2005 Vyroste na poli obří Hobby Market?
20. 9. 2005 Po vlastní ose Blízkým východem - Sýrie, brána arabského světa Jozef Bohumil Ftorek
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
21. 9. 2005 Hrrr na ně! Jan  Polívka
20. 9. 2005 Po vlastní ose Blízkým východem - Sýrie, brána arabského světa Jozef Bohumil Ftorek
19. 9. 2005 Studenti, jeďte do Sýrie! Stanislav  Komínek
16. 9. 2005 Mír na Blízkém Východě? Lukáš  Blažek
13. 9. 2005 Synagogy by se vypalovat neměly Josef  Provazník
24. 8. 2005 Hysterie a zaujatost by při seriózním řešení problémů neměly mít místo Josef  Provazník
11. 8. 2005 Západ naprosto nepochopil, jak Střední Východ funguje   
17. 6. 2005 Lži o Palestincích?   
23. 5. 2005 Mnoho jich zemřelo a mnozí, trpící rakovinou, čekají   
18. 4. 2005 Izraelská okupační moc nechala vyvrátit 160 třešňových stromů na syrských Golanských výšinách   
29. 3. 2005 Jaký palestinský stát? Pavel  Mareš
3. 3. 2005 Blair, Sýrie a Blízký východ   
3. 3. 2005 Americká invaze do Iráku způsobila vznik hnutí za demokracii na Blízkém východě   
3. 3. 2005 Svoboda Filip  Sklenář
8. 2. 2005 Mahmoud Abbas oznámil příměří s Izraelem