20. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 9. 2005

Vyroste na poli obří Hobby Market?

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 20. září 2005

Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodl, že plánovaný Hobby Market v Brně-Ivanovicích nebude posuzován z hlediska jeho vlivu na životní prostředí, a odmítl tak návrh občanského sdružení NESEHNUTÍ. A to přesto, že obří stavba (budova 180 x 132 m, parkoviště pro 500 vozidel, příjezdové komunikace) vyvolá výrazné zvýšení dopravy, zhorší znečištění ovzduší a negativně zasáhne do krajinného rázu v oblasti. Projekt Hobby Marketu a dalších plánovaných hypermarketů okolo něj je přitom zbytečný zejména vzhledem k blízkému provozu stejného zaměření � Baumarktu. Hobby Market také zlikviduje představy o klidném bydlení desítkám lidí, kteří staví rodinné domky jen pár metrů od budoucí nákupní zóny.

Krajský úřad posuzoval od začátku srpna záměr s názvem "Hobby Market, Brno-Ivanovice!, který předpokládá výstavbu obřího hypermarketu s domácími a kutilskými potřebami přímo na poli mezi ulicemi Černohorskou a Hradeckou, nedaleko komplexu Globus, Baumarkt. Projekt je velkého rozsahu (celková rozloha trvalého záboru 80 000 m2, prodejní budova o rozloze 20 000 m2, komunikace 5 000 m2, parkovací plochy o rozloze 16 000 m2 pro téměř 500 vozidel, indukce cílové dopravy o 1 500 vozidel denně).

Stavba povede k navýšení dopravy (a tedy i zvýšení hlučnosti a znečištění ovzduší) na přilehlých komunikacích, které vedou přímo do obydlených oblastí Řečkovic a Králova Pole. Projekt také zaujímá nevhodnou polohu na okraji sídla a bude mít zničující vliv na krajinný ráz.

"Přes tyto skutečnosti rozhodl krajský úřad, že záměr nebude posuzován z hlediska jeho vlivu na životní prostředí," říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ Brno a dodává: "Mimo jiné tím úřad znemožnil konání veřejného projednávání a občané, kterých se záměr citelně dotkne k němu nebudou moci nic namítat."

Celý projekt je přitom zbytečný neboť jeho funkce plní již hypermarket Baumarkt a menší obchody v Králově Poli, Řečkovicích i v jiných částech Brna.

Krajský úřad dal na tvrzení oznamovatele (zástupce investora), firmy FUERTES DEVELOPMENT, která označují severní část Brna (kde je množství malých obchodů i supermarketů) za obchodně deficitní a vliv stavby na životní prostředí za nevýznamný. Zástupce investora dokonce tvrdí, že jeho záměr není není v kolizi s jinými záměry - přitom pár desítek metrů od pozemku leží hypermarkety Globus a Baumarkt. Připomínky NESEHNUTÍ k nedostatečnosti a zkreslenosti údajů v oznámení a návrhy na podrobné zhodnocení jednotlivých vlivů na prostředí odmítl krajský úřad s odkazy na další řízení v této věci.

"Z našich zkušeností víme, že následná řízení v obdobných záměrech se snaží úřady utajovat před veřejností, nerespektují zákony na ochranu přírody a životního prostředí a vyhýbají se odpovědnosti," popisuje situaci na brněnských stavebních úřadech Jiří Koželouh.

V současnosti se jedná zejména o stavbu hypermarketu Kaufland v Židenicích či stavbu kancelářského komplexu Office Park na ulici Heršpické.

Velkým překvapením a zklamáním by se Hobby Market stal i pro občany, kteří si v současné době staví nové rodinné domky na okraji Ivanovic u ulice Černohorské, doslova jen pár metrů od plánovaného hypermarketu.

Podle vyjádření zástupce investora přitom nemá výstavba v nevhodné lokalitě Hobby Marketem skončit. Plánuje se výstavba prodejny potravin a pravděpodobně i dalších hypermarketů, čímž by byla spolu se současným Globusem a Baumarktem vytvořena nová nákupní zóna. "Taková představa je dost děsivá. Nová nákupní zóna by znamenala nebývalé zhoršení životního prostředí nejen v Ivanovicích, ale v celé severní části Brna," komentuje záměr Jiří Koželouh.

Vzhledem k postoji krajského úřadu nyní leží odpovědnost na úřadu městské části Brno Ivanovice, který jistě již brzy obdrží od zástupce investora žádost o umístění stavby. NESEHNUTÍ se hodlá do tohoto řízení zapojit (má na to podle zákona i plné právo) a hájit v něm životní prostředí i zájmy občanů, které hodlá o záměru v nejbližší době informovat.

                 
Obsah vydání       20. 9. 2005
19. 9. 2005 Anarchismus je potlačená pravda západní civilizace Martin  Škabraha
20. 9. 2005 Fukuyama: Země nemusí být demokratická
20. 9. 2005 Pyrrhovo vítězství Igor  Záruba
20. 9. 2005 Firmy šlapou, lidé se bojí Jan  Stuchlík
20. 9. 2005 V barvách Jamajky, nebo nové volby? Jan  Stuchlík, Igor  Záruba
19. 9. 2005 Odkud, s kým a kam Tomáš  Krček
19. 9. 2005 Deutsche Wahl 2005: Politický zlom i potvrzení starých pravd Martin  Kunštek
20. 9. 2005 Do Viňasu přišel Bouzek Petr  Štengl
31. 10. 2005
20. 9. 2005 Vypukne revoluce v trigonometrii? Štěpán  Kotrba
20. 9. 2005 Miluji tě, Rudolfe Bohumil  Kartous
19. 9. 2005 Proč česká média zamlčela volební úspěch německé Levicové strany?
20. 9. 2005 Vyroste na poli obří Hobby Market?
20. 9. 2005 Severní Korea chce civilní jaderný reaktor
27. 9. 2005
20. 9. 2005 Bushova administrativa hledá na koho by svalila vinu za katastrofu v New Orleans Miroslav  Šuta
20. 9. 2005 O českém podraznictví v Alžírsku
20. 9. 2005 Po vlastní ose Blízkým východem - Sýrie, brána arabského světa Jozef Bohumil Ftorek
20. 9. 2005 Co nebylo řečeno o termojaderné fúzi Michal  Ruman
20. 9. 2005 Cizí sousloví "svoboda slova" Michal  Vimmer
19. 9. 2005 O co jde české policii? Josef  Provazník
19. 9. 2005 Pro ženy se nesluší hájit zapáleně svůj názor?
19. 9. 2005 Zbrojovka Brno je v dobrých rukou.... Ladislav  Žák
19. 9. 2005 Je rozumné používat pojem "rasa"?
19. 9. 2005 Investice v roce nula Václav  Dušek
19. 9. 2005 Zahradilova Modrá šance: možná budoucí zahraniční politika ČR Jiří  Staněk
16. 9. 2005 Drama lidského života Jan  Čulík
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce