21. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 9. 2005

Koho jsem vlastně volil?

Sleduji-li dění v českém parlamentu, kladu si stále častěji otázku, koho jsem vlastně volil. Nemyslím tím, kterou stranu či osobnost nebo který z politických programů. Já, hlupák stará, jsem se domníval, že volím své zastupitele, potažmo zákonodárce a ejhle: do parlamentu jsem zvolil vyšetřovatele! Nedívejte se na mne, prosím, s trpným úsměvem! Nepomátl jsem se. Jen jsem prohlédl.

V českém parlamentu je od samého počátku nové doby nejoblíbenější aktivitou ustanovování vyšetřovacích komisí. Ta docela první měla objasnit události z času revoluce. Přes obrovské nasazení všech jejích členů i přes výraznou touhu veřejnosti dozvědět se pravdu o tom, co se v těch dramatických hodinách i dnech vlastně stalo, zůstala většina zásadních otázek nezodpovězena. Komise mnohé napověděla, nemnohé vysvětlila. Přesto založila tradici.

Několikrát za rok jsme tedy svědky ustanovování komisí, vyšetřujících různé pomluvy, případy, kdy kdosi mazaně okradl stát, prohrál arbitráž, kdy policie zasáhla příliš tvrdě, či nezasáhla vůbec. Amatérští vyšetřovatelé (rozuměj čeští zákonodárci) zkoumají, zda stát pochybil v kauze krevních derivátů či některý z lobbistů uplácel či neuplácel některého poslance či státníka, zda rozhodnutí toho či onoho orgánu bylo v souladu se zákonem, nebo se událo tak, jak "vrabci na střechách cvrlikají".

Vzpomínám si na léta svého dětství: také jsme chtěli být policajty, detektivy, vyřešit nějaký "velký případ". Většina z nás z takové touhy vyrostla a stala se odborníkem v docela konkrétní činnosti. Na svoje "období vyšetřovatelských snů" už ani nevzpomene. Pochopili jsme, že "ten dělá to a ten zas tohle" a stejně jako dost dobře nejde, aby skvělý a obdivuhodně zručný (dejme tomu) hodinář operoval apendix, nemůže ani milovník hry na housle vyšetřovat případ politického čachrování (pokud ovšem nejde jen o literární fikci).

Bohužel, čeští zákonodárci k tomuto poznání dosud nedospěli. Věří, že jedině oni mohou rozplést nitky všech sporných kauz, které doba přinesla a ještě přinese. Jedině oni mohou být spravedliví a objektivní. Oni jsou přece vyvolení -- pardon, zvolení -- a musí mít tedy pravdu.

Uvažuje svým selským rozumem (prosím, promiňte mi, páni sedláci, tu troufalost) dovoluji si tvrdit, že zákonodárci by se měli zabývat tvorbou zákonů. My, kteří se důsledky jejich tvořivosti musíme řídit víme, že výsledky v tomto hlavním oboru jejich činnosti jsou tristní. Vyšetřování čehokoliv by měli nechat odborníkům (samozřejmě, mohou je požádat o informace, ponoukat k aktivnější práci, upozorňovat na to, "o čem se mluví" apod.)

Za sebe prohlašuji, že jejich snažení jako vyšetřovatelů-amatérů je nejen neproduktivní a směšné, ale především zavání politickým pletichařením.

Ovšem pokud jim nestačí prezentace vzájemných urážek a poťouchlostí v elektronických i tištěných médiích a pro deklarování své dokonalosti potřebují i účast ve vyšetřovacích komisích, potom nechť se přihlásí do řad vyšetřovatelů. Policie to u nás nemá lehké a jistě tedy z odhodlaných ochotníků časem vychová skutečné oborníky. Navíc s politickým nadhledem.

                 
Obsah vydání       21. 9. 2005
21. 9. 2005 Firmy chtějí jednat proti globálnímu oteplování, brání jim v tom vlády
21. 9. 2005 Copyrightová organizace OSN chce uvalit autorská práva na volný materiál na internetu
21. 9. 2005 Regulace EU "ohrožuje internet"
21. 9. 2005 Hrdá bolest Antonín  Sova
21. 9. 2005 Mezi mužským a ženským pohlavím "skoro není genetických rozdílů"
31. 10. 2005
21. 9. 2005 Hrrr na ně! Jan  Polívka
21. 9. 2005 Nevím, kam patřím Josef  Provazník
27. 9. 2005
21. 9. 2005 Británie: Studenti odmítli zákaz debaty o islámu
21. 9. 2005 Třetina Britů nevyjde s platem
21. 9. 2005 Po vlastní ose Blízkým východem - v Palestině Jozef Bohumil Ftorek
21. 9. 2005 Turecko mělo být v EU dávno před Bulharskem a Rumunskem Milan  Kulhánek
19. 9. 2005 Anarchismus je potlačená pravda západní civilizace Martin  Škabraha
21. 9. 2005 Koho jsem vlastně volil? Jan  Polívka
20. 9. 2005 Fukuyama: Země nemusí být demokratická
20. 9. 2005 Firmy šlapou, lidé se bojí Jan  Stuchlík
19. 9. 2005 Odkud, s kým a kam Tomáš  Krček
19. 9. 2005 Deutsche Wahl 2005: Politický zlom i potvrzení starých pravd Martin  Kunštek
20. 9. 2005 Pyrrhovo vítězství Igor  Záruba
20. 9. 2005 Vyroste na poli obří Hobby Market?
20. 9. 2005 Po vlastní ose Blízkým východem - Sýrie, brána arabského světa Jozef Bohumil Ftorek
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce