29. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 8. 2005

Nechtěné pohlaví

Přejete si kluka, nebo holku?

V pátek 26. srpna 2005 proběhla na Radiožurnálu posluchačská debata o etice výběru pohlaví potomka před početím, což současné poznatky genetiky umožňují. Debatu moderoval Vladimír Kučera, který se opakovaně doznával, že o problému moc neví a genetice nerozumí. Debata volajících posluchačů s moderátorem se pak zákonitě vedla v rovině emocí, povětšině nekvalifikovaných názorů typu "myslím si, domnívám se ...", a sotva vnesla do etického kodexu posluchačů větší řád. Škoda promarněného času i příležitosti!

Vnímání a přijímání vědy ve společnosti je celosvětový problém a téměř všechny státy hledají účinné strategie, které  by zvýšily zájem veřejnosti o vědecký pokrok a způsobily by, že by se veřejnost snažila mu porozumět a zaujmout k němu kvalifikované kritické stanovisko. Příkladem je kontroverzní postoj společnosti ke geneticky modifikovaným organismům.  Firmy začaly s veřejností komunikovat až po jejích silně odmítavých postojích, z čehož se dodnes nevzpamatovaly. Podobnému problému jsou vystaveny podniky,  které pracují na vývoji a aplikaci nanotechnologií. Proto se doporučuje komunikovat s veřejnosti již v průběhu raného stádia výzkumu dané problematiky. Jakákoliv informace je vždy lepší než žádná informace. Mluví-li se o genetice, vědě, která se za předešlého režimu nevyučovala ani na přírodovědeckých fakultách, je veřejnost velice podezíravá a vědce satanizuje za porušování božského řádu.

Mystičnost vzniku života, početí, dědičnost, předurčenost a ne osud, technologie umožňující znát pohlaví a stav vývoje zárodku dávno před narozením, diagnostické možnosti identifikace dědičné nemoci u plodu již v prvních třech měsících těhotenství, to vše se valí na lidi neustalým proudem, zahlcuje jejich percepční potenciál a vnáší zmatek. Kde scházejí informace, nastupují dohady, ideologie, dogma, vše, jenom ne kritické myšlení založené na znalostech. I Czeslaw Milosz, nositel Nobelovy ceny za literaturu, považoval biologii za démonickou vědu, "která narušila v člověku 20. století vnímání světa a podryla naší víru ve vyšší poslání člověka".  Jenomže biologie nemůže odhalit nic, co nemá materiální, přírodní podstatu a co se neřídí přírodními zákony  formovanými statisíce let. Ano, šokuje, démonizuje, podvrací schémata, která se tvořila pouhými myšlenkami a slovními formulacemi. Slova nemohou nahradit fakta prokazatelná experimenty a jejích ověřením v praxi.

Vraťme se ale zpět k etickým problémům, spojeným s výběrem potomkova pohlaví. Etika není právní normou.  Je jenom kritériem, které se může zohlednit při tvorbě zákona. Proto při formování etického kodexu se přihlíží k stanovisku většiny. Formování názoru většiny je proces,  do kterého vstupuje mnoho faktorů, jejichž porozumění a poznání může "názor většiny" silně ovlivnit. Abstraktní vědecké pojmy těžko "většinu" zaujmou, vyžadují určitý stupeň formálního vzdělání. O umění si mnoho lidí myslí,  že mu rozumí a svojí výrazovou i obrazovou pestrostí umění osloví daleko víc než suchá zpráva slov. Právě o jedné takové  výstavě, tematicky totožné s debatou v Radiožurnálu, jsem psal do časopisu ATELIÉR (2004) v recenzi "Uděláme dokonalejší dítě". Protože časopis ATELIÉR nepatří mezi běžně čtená periodika, dovoluji si zde ocitovat celý text recenze:

Vývoj reprodukčních technologii začal oplodněním vajíčka ve zkumavce, pokračoval přenosem jádra, nositele genetického kódu, v Petriho misce, až po embryo, které hluboko zmražené v tekutém dusíku, je uchovávané jako zmražené potraviny. Moderní technologické techniky  aplikované při zrodu života se zdokonalují a posouvají početí daleko za staré pohlavní praktiky plození dětí. V době kdy se zmítáme v pochybnostech,  jak přicházejí děti na svět, musíme do mytologie o vzniku života zahrnout navíc i laboratorní zkumavky a biologické laboratoře? A co čáp nesoucí plačící batůžek ve svém zobáku, vytratí se z našich pohádek?

Jakou cenu zaplatíme za nahrazování tkání a orgánů  biologickými kopiemi narostlými v laboratoři? Jaké sociální otázky vyvstanou pro společnost v době,  kdy je možnost  pronajmout ženino lůno k zrození dítěte od tří rodičů? Když panna může porodit a mrtvola může být otcem? Co bude příště? Ve věku digitálního darwinismu jsou reprodukční technologie přinejmenším kontroverzní. Vědátoři a manipulátoři různého ražení ohnivě diskutují o nastolených otázkách z různých pozic, často rozdělení hranicí vědy a náboženství. V této souvislosti za zaznamenání stojí tři soudobé události: Jihokorejští vědci oznámili, že naklonovali 30 lidských embryí a získali z nich zárodečné buňky (Nature, 12. únor 2004). Zárodečné buňky jsou nediferencované stádium ve vývoji zárodku,  nazývané  blastula. Zárodečné buňky vnímají vědci jenom jako shluk buněk, jimž označení  slovem ŽIVOT ještě nepřináleží. Jsou výchozím materiálem k následné transformaci na jakýkoliv typ buněk lidského těla, jsou zárodečným biologickým materiálem k produkci náhradních tkání a orgánů pro nás živé. Koncem dubna 2004 Jihokorejci spolu s Japonci oznámili, že vyvinuli metodu, která modifikaci samičí DNA umožní myší samici porodit. Opět jenom samice, bez oplodnění samcem. Podařilo se poprvé indukovat hermafroditický způsob rozmnožováni u savců,  známý kupříkladu u žížal.

Třetí událostí bylo schválení zákonů v Itálii, jimž se zakazuje jakákoliv forma asistované reprodukce, včetně darování vajíček nebo spermií (New York Times, 2. březen 2004). I když klonování pro léčebné a reprodukční účely podléhá jiným pravidlům, skutečnost, že v obou případech se nejdříve musí vykultivovat zárodek, nastoluje znepokojující sociální problémy. Je blastocyst posvátná, duchovní bytost, nebo jen bezduchá masa buněk?

Plod, zejména ten lidský, je častým tématem v umění a lékařské literatuře, počínaje Leonardovými kresbami, přes voskové figuríny ve vitrínách 18. století, až po "děti ve zkumavce" v lékařských muzeích. Plod je vysoko ceněnou ikonou nesoucí tajemné poselství "zázraku života".  I když DNA, molekulární stavební jednotka mnoha druhů (včetně člověka), byla  rozluštěna a její data jsou archivovaná, vědci jsou i nadále neschopni vlít nový život do shluku buněk ve zkumavce. Výstava amerických umělců (od 31. března -- 18. července 2004 v galerii Newyorské akademie věd , 2E. 63rd Street. pod názvem "Reprodukční technologie" předkládá před veřejnost  vizualizované  problémy na motivy  nenarozeného života, zviditelňování pohlaví budoucího potomka, manipulačních technik,  jež vedou k narození praporečníka rodu, a dalších scénářů budoucího života, umělého či jinakého. K vidění jsou fosílie embrya, růžová a modrá  tělíčka jako ikony pohlaví, metody selekce spermií, zajišťující zrození zvoleného pohlaví. Výběr pohlaví, který je silně  praktikován v Indii a Číně, nese sebou vážné sociální problémy nevyváženým vztahem rodičů k holkám  a klukům.  Na obrazovce je k vidění ultrazvukový vhled na plod v matčině těle v reálném čase, a tak dále.

Umění zde nepoučuje, umění neprovokuje, umění předkládá vizualizované otázky. Hledání odpovědí je domácí úkol pro návštěvníka. Osobní hodnotová orientace, etický kodex, religiozita či poučenost, se promítnou do odpovědí. Umění přinutilo k zamyšlení, probouzení vnitřní aktivity, k zodpovězení nastolených problémů. Co víc si umění a umělec mohou přát!  Dosáhli svého, protože umění odpovědělo na výzvu, které  nastolila věda. Zrodil se dialog vědy s uměním, nejprve v galerii a posléze v návštěvníkové hlavě.

Je potěšující, že tři z vystavujících umělců: Suzanne Anker, současně i kurátorka výstavy, Steve Miller a Joseph Nechvatal, vystavovali v roce 2002 v Českých Budějovicích u příležitosti mezinárodního semináře Dialog vědy s uměním.

Jak je vidět, budoucí rodiče nemusejí volit pohlaví potomka před početím a vystavovat se traumatu z porušování etických norem a popuzování kléru. Oni jednoduše nedovolí narodit se plodu nechtěného pohlaví. Po určení pohlaví ultrazvukem se rozhodnou,  jestli se dítě narodí, nebo matka podstoupí přerušení těhotenství. Zejména v Číně a Indii je to častá praxe s vážnými sociálními dopady z převahy mužů. Známe jsou případy únosu chudých Vietnamek do Číny za účelem sňatku, dokonce se dvěma bratry.

Hledání cest k seznamování společnosti s vědeckým pokrokem není jenom český problém, ale celosvětový. Proto Evropská unie hledá formy zprostředkování vědy do reálného života již od roku 2001. Dokonce je na toto téma vypsán grantový program (Science and Society Action Plan). Lidé získávají 60% poznatků a vědomostí z televize, 37% z tisku a 27% z rádia. Většina populace médiím věří, proto je jejich povinnost předkládat lidem kvalifikované pořady a informace. Vytlačovat z paměti nepravdy je daleko náročnější než do ní ukládat pravdivé informace. PR agentury o tom vědí své.

Autor je předseda občanského sdružení Dialog vědy a uměním

                 
Obsah vydání       29. 8. 2005
28. 8. 2005 Británie: Ochranu proti smrtelné "ptačí chřipce" dostanou jen "příslušníci elit"
29. 8. 2005 Proč nás situace v USA musí zajímat Jindřich  Kalous
26. 8. 2005 Nákup transportérů pro armádu ČR: Ochrana životů, nebo kšeft? Karel  Dolejší
29. 8. 2005 Jak Joe Pompei změnil náš svět Štěpán  Kotrba
29. 8. 2005 Reality hnus Tomáš  Vandas
29. 8. 2005 Bílé husy, bílé
29. 8. 2005 Televize "zruší dosavadní tabu ve věci sexu"
27. 9. 2005
27. 8. 2005 Bývalý šéf BBC požaduje "pravdu a krásu" v televizním vysílání
27. 8. 2005 BBC zpřístupní své kompletní televizní vysílání na internetu
27. 8. 2005 Británie začíná deportovat Kurdy do Iráku
29. 8. 2005 Nechtěné pohlaví Michal  Giboda
29. 8. 2005 Vojáci na odstřel II. Josef  Kovařík
29. 8. 2005 Co musíte vidět letos na podzim
29. 8. 2005 V ČR je péče o duševně nemocné drasticky zanedbávána?
26. 8. 2005 Podpořte Českou knižnici Jiří  Holý
26. 8. 2005 Pohádka O mladém stromku Alex  Koenigsmark
26. 8. 2005 Čína usiluje o stabilní vztahy se Spojenými státy
26. 8. 2005 Soudcova odpovědnost a právo na právní názor Zdeněk  Jemelík
19. 8. 2005 Hospodaření OSBL za červenec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 8. 2005 Nechtěné pohlaví Michal  Giboda
29. 8. 2005 Proč nás situace v USA musí zajímat Jindřich  Kalous
29. 8. 2005 Jak Joe Pompei změnil náš svět Štěpán  Kotrba
28. 8. 2005 Británie: Ochranu proti smrtelné "ptačí chřipce" dostanou jen "příslušníci elit"   
26. 8. 2005 Pohádka O mladém stromku Alex  Koenigsmark
26. 8. 2005 Nákup transportérů pro armádu ČR: Ochrana životů, nebo kšeft? Karel  Dolejší
25. 8. 2005 Nejen piloti jsou pod tlakem Hynek  Hanke
25. 8. 2005 George W. Bush se tak unavil na dovolené, že musel jet na druhou dovolenou   
25. 8. 2005 Musíme se připůsobit terorismu   
24. 8. 2005 Konzervatismus se stal lidovou ideologií, a tak přestal intelektuálně stimulovat   
24. 8. 2005 Humanistický prorok Milan Machovec Pavel  Žďárský
23. 8. 2005 Zachvátí Evropu ptačí chřipka?   
23. 8. 2005 Spor o CzechTek - ohledávání hranic demokracie Jan  Čulík
22. 8. 2005 O konečníku Alex  Koenigsmark
22. 8. 2005 Normobčan 1.0 beta Tomáš  Gawron