23. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 8. 2005

O malé české podlosti a dědictví bolševismu v Britských listech

Předem se, pane Čulíku omlouvám za gramatické poklesky. S češtinou mám problémy od dětství. Nicméně smysl moje věty dávají. A o to mi, v mém dopise Vám, jde. (Redakčně upraveno, pravopisné chyby odstraněny, pozn. red.)

Nevím, pane Čulíku, zda je to produkt Vašeho počítače, nebo je li to dílko pana Kotrby. Usuzoval bych, že se jedná o podlý zvratek synka prorežimního "umělce" jenž sochal socialistické umění.

Ať jste to byl Vy nebo on, jedno je jisté. Vy jste otec zakladatel a šéfredaktor v jedné osobě. Proto také, s přihlédnutím na to, jak jste si vždy zakládal a neustále a opakovaně deklaroval objektivitu a serióznost, jste zodpovědný za svinstvo, které pustíte na vaše Listy.

Aniž by se kdokoli z vás obtěžoval zjistit, co vlastně je vedeno na pana Jemelíka ve svazcích StB, spokojíte se, tak jako Cibulka, s tím, že je někdo evidován. Na rozdíl od Vás, Kotrby a Cibulky, jsem po listopadu měl možnost, jako zpravodajec ÚOÚD později FBIS, nahlédnout do materiálu CEO - nikoli jak mylně uvádíte SEO - a potvrdit si, co jsem již dávno věděl.

Že nemalý počet evidovaných spolupracovníků StB s ní nespolupracoval. Pod nátlakem, z různých důvodů a ze strachu, podepsali vynucenou spolupráci. Tím také vetšinou jejich kolaborace se zločineckou organizací skončila. Dnes se však poserům, kteří celou dobu totality drželi hubu a krok, chodili poctivě volit komunisty a valili si svojí kuličku, byli členy té zločinecké bolševické organizace (dokonalým prototypem je Váš kolega Kotrba), hodí účelově do krámu, tak jak se to obdobně hodilo estébákům, vytahovat něco, co je produktem podlého, zločinného a zvráceného systému, jemuž Kotrba oddaně sloužil. Jeho produkty se pak dnes pseudodemokratům hodí k špinění těch, kteří mají jiný názor a věcnost argumentů. Staré dobré a osvědčené praktiky. Je pozoruhodné, že o panu (...) (zde John Bok napadá jednoho svého spoluobčana, pozn. red.) jste nikdy neuvedli, z důvodů objektivity, obdobně informace z techže zdrojů, z nich byly čerpány v případě pana Jemelíka. Tenhle agent je možná ideově panu Kotrbovi bližší. Nebo i Vám? I jiní autoři publikovaní v Blistech by měli být uváděni v plně kráse. Ať již estébáci nebo bývalí komunisté.

Nevím pro koho, vedle Blistů, dělá pan Kotrba. Ať už pro kohokoli, vzkažte mu, že až ho potkám, dostane přes hubu. Ne proto, že účelově zneužívá svého postavení, ale proto, že je podlý a zbabělý.

Na rozdíl od něj, jsem byl pro komunisty nepřátelská osba. Nekamarádil jsem se ani s osmašedesátníky. Nesměl jsem studovat, neměl jsem otce, který pro komunisty vyráběl zvrácené komunistické paumění v podobě Leninů, Stalinů a obdobných zrůd. Proto jsem se také nenakazil to upadlou českou "poctivosti", kterou se honosí všichni ti bezúhonní zbabělci a kolaboranti.

Je mi z vašich listu a vaší serióznosti na blití. Dá se říci, že bylo až predvidavé použít na jeho webovou adesu ono blisty.

Až Vy, nebo Kotrba uděláte pro obětí české justice a orgánů činných v trestním řízení desetinu toho, co udělal pan Jemelik, pak snad budete mít právo někoho značkovat.

I kdyby pan Jemelik v době totality podlehl strachu a skutečně spolupracoval, jeho mnoholetá činnost ve spolku Šalamoun by již dávno byla oním pokáním, katarzi a očistou, kterou bohužel vetšina zmrdaného českého národa neprošla. V duchu hesla, co jsme si, to jsme si.

Nevím, co ten, který na "obhajobu" své podlosti uvedl, že "Nepovažujeme totiž autora za nestranného a nezaujatého ve věci, o které píše", měl na mysli. Chtěl tím říci, že jeho stanovisko je opačné, než co objektivně a věcně popisuje a analyzuje pan Jemelík ve svém článku. Chtěl tím říci, že je stoupencem starých pořádků a že si přeje, aby jeho bývalí partajní soukmenovci zaujímali místa, která by v právním a demokratickém státě neměli zastávat, právě pro svoji příslušnost k zločinecké organizací, jakou KSČ byla a de facto je?

Pravda, ten který ve svém nicotném a rádoby zasvěceném blábolu napíše: "V tentýž rok, kdy byl poprvé zaznamenán obraz na magnetickou pásku a televize tak získala paměť" nemůže v plném významu pochopit a vnímat kvalty panem Jemelíkem psaného.

Kdyby chtěl, stačilo, aby vynechal na počátku že zhůvěřilosti usvědčující ho věty písmeno "V".(Viz.:Tentýž rok..). Nebo chtěl-li být za každou cenu zajimavý, měl možnost napsat: "V tom samém roce...". Musel by však mít cit pro mateřskou řeč, který, jak je patrno z mnohého, co píše, nemá.

Také by mne zajímalo, pane Čulíku, zdali pan Štěpán Kotrba - opravdu zdatný bývalý bolševický nini socanky zmetek, který je členem rady pro rozhlasové vysílání, je tentýž, který dnes ovládá Vaše stránky. Tentýž, který usiluje o to, aby to nejkvalitnější co Český rozhlas má , ČRo 6, bylo bezezbytku zrušeno, neboť se mu v jeho bolševickém mozku snoubí představa, že co je inteligentní, věčně, svobodné, kritické a zároveň objektivní, nexenofobni, tolerantní, fundované a kultivované, je také pravičácké. Pokud je to on, pak mnohé je vysvětlitelné. Jinak totiž nejsem s to se dobrat, oč Vašem kolegovi jde, obzvláště jde-li mu o svobodu slova, demokracii, právo na informace etc.

Ač jste panu Jemelíkovi i mně osobně několikrát odmítl umístit na stránky Britských listů některé texty, argumentuje neověřitelnosti v nich zmiňovaných informací, zdrojů nebo skutečnosti, publikujete lež, že pan Jemelík je volným spolupracovníkem spolku Šalamoun.

Pan Jemelík je významným členem spolku Šalamoun. Je zpracovatelem velmi odborných a propracovaných podání, stížností a žádostí, které byly mnohými státními institucemi nejen akceptovány, ale mnohdy předány, v případě ministerstva spravedlnosti, legislativnímu odboru k dalšímu použití.

Řada lidí obdržela od obou prezidentů republiky, díky námi podaným žádostem, milost. Nikoli z protekce či nějakým konexím, ale jen proto, že žádosti, v mnoha případech zpracované Vámi očerňovaným a dehonestovaným panem Jemelíkem, měly sílu argumentů, podloženou důkazy a věcnost.

Vy už se nikdy neodvolávejte na své zkušenosti nabyté z Britského království. To, co jste na Listech předvedli, je zhovadilost, jež není jen porušení novinářské etiky a solidnosti vydavatele, ale klasickým projevem politického bulváru. Usvědčují Vás slova, která jste na obhajobu své podlosti otiskli: "... neb odporuje mezinárodnímu právu i dobrým mravům uplatňování kolektivní viny z titulu evidence v nejaké databázi, tak k tomuto clánku je nutno dodat několik identifikačních údajů k osobě autora. Nepovažujeme totiž autora za nestranného a nezaujatého ve věci, o které píše." Velmi komunistické, velmi nacistické.

Toto doznání vydavatele Britských listů usvědčí z účelu jenž světí prostředky.

Přeji Vám dobrou noc.

John Bok

Poznámka JČ: Pokud autor píše článek ve věci, v níž je - v důsledku své historie - osobně zainteresován, je povinností redakce o těchto skutečnostech informovat. V žádném jiném případě nikoho nekádrujeme, a nebudeme tedy uvádět, zda někdo je či není na seznamu spolupracovníků Stb. Pokud je někdo členem nějaké politické strany, uvádíme to pouze, publikuje-li v BL politické články, anebo má-li jeho článek politický význam.

Pokud se však dovíme, že kdokoliv jiný, o němž víme, že je na seznamech spolupracovníků někdejší Stb, hájí přijímání spolupracovníků Stb do současné státní správy, budeme i o tom samozřejmě čtenáře informovat. Neosobujeme si při tom právo kohokoliv hodnotit. Bylo by však neseriózní publikované informace zamlčovat. Proto nerozumíme rozčilení Johna Boka, ani tomu, když např. obviňuje Štěpána Kotrbu z údajné viny jeho rodičů...

Nijak nezpochybňujeme ani záslužnou práci Zdeňka Jemelíka či Spolku Šalamoun, avšak musíme se vyvarovat lobbismu. Čtenáři vědí, že pokud někdo argumentuje z pozice, v níž by mohl být objeven střet zájmů, Britské listy o tom vždy informují.

                 
Obsah vydání       23. 8. 2005
23. 8. 2005 Americký kazatel požadoval zavraždění venezuelského prezidenta
23. 8. 2005 Zachvátí Evropu ptačí chřipka?
23. 8. 2005 Kontroverzní hodnoty Václava Havla
23. 8. 2005 Peter Steiner zkreslil dopis osmi evropských státníků
23. 8. 2005 Havel je stejný přítel amerického lidu, jako byl Bilak přítel lidu sovětského Jiří  Mašek
23. 8. 2005 Piloti "jsou pod tlakem startovat, i když má letadlo technické problémy"
23. 8. 2005 K jinému času Josef  Suchý
23. 8. 2005 O malé české podlosti a dědictví bolševismu v Britských listech John  Bok
23. 8. 2005 Spor o CzechTek - ohledávání hranic demokracie Jan  Čulík
23. 8. 2005 Czechtek: Konečně pravda!
23. 8. 2005 Michael  Marčák
22. 8. 2005 Zrcadlo pro Jana Čulíka Fabiano  Golgo
23. 8. 2005 Češi bojovali v mnoha válkách
23. 8. 2005 Český národní charakter existuje - jsme rozesírači
22. 8. 2005 O odvážných Polácích, flegmatických Češích a neutrálních Brazilcích Fabiano  Golgo
22. 8. 2005 Nesmíme propadat mýtům Jan  Čulík
23. 8. 2005 Kde jsou naše penze? Ivo  Bubeník
22. 8. 2005 Tak co máme proti tomu dělat? Jindřich  Kalous
23. 8. 2005 Michael  Marčák
22. 8. 2005 Nešetřit si odvahu na lepší časy Petr  Pospíchal
22. 8. 2005 Silnice jsou rozbité, úřední šiml řehtá, ale my vám přejeme příjemný den
22. 8. 2005 Pro(ti)kuřácký zákon je na světě Josef  Provazník
22. 8. 2005 Policie věděla, že Brazilec není bombový atentátník
22. 8. 2005 Odraz památky 21. srpna 1968 v činech Zdeněk  Jemelík
22. 8. 2005 Normobčan 1.0 beta Tomáš  Gawron
19. 8. 2005 Nepočítejte s tím, že vás Policie ČR ochrání před násilníky... Štefan  Švec
22. 8. 2005 O konečníku Alex  Koenigsmark
19. 8. 2005 Hospodaření OSBL za červenec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce