5. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 8. 2005

Czechtek 2005: Akce nebyla legální

Práva občana končí tam, kde začínají práva toho druhého

Český stát rozhodně nemůže trpět ilegální trucpodnik, kde nikdo za nic nezodpovídá. Mít smlouvu na nájem pozemku rozhodně nestačí, byť to tisíce teknařů omílají stále dokola! Akce místním orgánem nepovolená je protiprávní (ilegální), a je na příslušném orgánu, aby konal v tom nejlepším zájmu svých voličů, který však většinou bude v rozporu se zájmy té druhé strany, kterou je v tomto případě mládež nejen tuzemská, která je anonymními organizátory na neustále aktualizovaných webstránkách přesvědčována o jejich pravdě a prakticky naváděna k protiprávní či dokonce trestné činnosti. Tou je třeba nerespektování příkazů policistů nebo dokonce navádění k aktivnímu odporu proti nim!

Několik dní jsem podrobně sledoval řadu webovek s informacemi od virtuálních organizátorů tehdy ještě nevypuknuvšího Czechteku. Bohužel musím konstatovat, že rozhodně tito na svých stránkách uvedli tisíce osob, a to jak tuzemských, tak zahraničních, v omyl, že akce je údajně zcela legální! Řada novinářů však dnes řeší pouze následky, aniž by se více namáhala pátrat po prvotních příčinách.

Pochopitelně, že u Czechteku 2005 se jednalo o podnik rozhodně ilegální a za hranou zákona.

K tomu však: Jan Rovenský, "Pan Kolberk se mýlí: Ke kulturním akcím není zapotřebí žádného povolení" ZDE

V řadě diskusí na internetu anonymní diskutéři uváděli, jak si užívali tekna v zahraničí, jen nepsali o podrobnostech! Asi věděli proč! Na britských ostrovech technařům totiž utnuli tipec již od roku 1994. Od tohotu roku jsou zde podobné ilegální podniky policejně ukončovány včetně zabavování tzv. systémů.

Když jedou Angličané do Francie, říkají, že jedou na kontinent. Tam se také po roce 1994 začala na léto přesouvat anglická teknu holdující mládež. Ani obyvatelé francouzského venkova však v rytmech tekna nenašli zalíbení a po protestech klidumilovného obyvatelstva spatřil před čtyřmi lety světlo světa zákon, jež výslovně povoluje nelegání hudební produkce za policejní asistence ukončovat, a to opět včetně zabavení aparatur. A když už to nejde v zemi galského kohouta, pro si nezajet zařádit třeba do Čech, kde to prý zas tak nevadí.

A jakpak že je to v Čechách? Vypadá to, že latentní organizátoři Czechteku nikdy nepořádali snad ani obyčejnou diskotéku! Každý, kdo nějaký hudební podnik v Čechách pořádal, musí vědět, že je třeba nejen zajistit místo konání, a to buď v budově nebo i pod širým nebem, ale je třeba rovněž získat souhlas místně příslušného místního či městského úřadu, na jehož katastru (tedy nejen přímo v obci či městě) se akce bude konat, a to v dostatečném časovém předstihu.

Úřad si obvykle vyžádá podrobnější informace o akci, jako je alespoň přibližný scénář či program včetně technického a finačního zabezpečení.

Minimální formality jsou požadovány u akcí místního rozsahu, které nota bene organizuje již osvědčený organizátor, u kterého není pochyb, že podnik bezpečně zvládne a nebude výrazně narušen např. noční klid ani nebude poškozován obecní či městský majetek.

A pochopitelně, že pořadatel musí odvést též jak případný místní poplatek, tak poplatek za použití děl hudebních (OSA).

U akcí od stovek lidí výše je již třeba vytvořit početný organizační štáb a rovněž zajistit součinnost jak policie, tak zdravotníků. Dále je třeba zajistit s místním úřadem dohodnutý počet pořadatelů, ježto budou taktéž řádně označeni a poučeni o svých povinnostech.

Uvažovanému počtu účastníků musí také například odpovídat počet dostupných WC a umýváren. Uvažovanou produkci je třeba obvykle nahlásit min. 30 dní předem. Místní kulturní odbor či komise žádost obvykle kladně projedná a jejímu průběhu již nestojí nic v cestě.

Obec či město však může akci nepovolit, a to zejména z důvodu, že by tato mohla výrazným způsobem narušit klid a pořádek na katastru obce a v jejím okolí. Obecní či mětský úřad zde zastupuje zájmy svých občanů, kteří mu zastupování svých zájmů svěřili během voleb. Místní občané tedy očekávají, že tento bude jejich zájmy aktivně zastupovat a při nejhorším použije k obraně jejich zákonných zájmů rovněž donucovací moc státu, kterou je například policie. A tady se dostáváme k tomu, že práva občana končí tam, kde začínají práva toho druhého.

Český stát tedy rozhodně nemůže trpět ilegání trucpodnik, kde nikdo za nic nezodpovídá. Mít smlouvu na nájem pozemku tedy rozhodně nestačí, byť to tisíce technařů omílají stále dokola! Akce místním orgánem nepovolená je tedy protiprávní (ilegální), a je na příslušném orgánu, aby konal v tom nejlepším zájmu svých voličů, který však většinou bude v rozporu se zájmy té druhé strany, kterou je v tomto případě mládež nejen tuzemská, která je anonymními organizátory na neustále aktualizovaných webstránkách přesvědčována o jejich pravdě a prakticky naváděna k protiprávní či dokonce trestné činnosti. Tou je třeba nerespektování příkazů policistů nebo dokonce navádění k aktivnímu odporu proti nim!

Právní vědomí organizátorů Czechteku bylo a je proklatě nízké a tito zřejmě nemají ani tušení třeba o § 155 Tr. zák., jež útok na veřejného činitele taxuje od tří let výše. Bohužel, řada aktivních útoků na policisty svědčí o tom, že ilegální akce Czechtek 2005 se neúčastnili zrovna žádní beránkové.

Hudební či taneční produkci (pokud se tedy jedná o podstatnou část akce) nelze prezentovat jako "tábor lidu", resp. politické shromáždění. Příkazy policie, a to i slovní, je třeba vážně respektovat (třeba výzvu k vyklizení prostoru). Začátkem prvního srpnového týdne se v tisku vyjádřil např. i JUDr. Sokol, že na základě takového příkazu by urychleně vyklidil třeba i vlastní garáž! Řada účastníků se tedy vlastně přiznává minimálně k přestupku (neuposlechnutí výzvy).

Tito neuposlechnuvší, kteří si pod vlivem davové psychózy, ale třeba také alkoholu či narkotik, vyložili policejní ultimátum jako signál k nikoliv pasivnímu odporu, jsou pak následně hojně zachyceni na četných záběrech při konfrontaci s příslušníky policie ČR. Nejen v evropských zemích však platí, že s policisty se na místě nediskutuje, jejich příkazů je třeba usposlechnout s tím, že na jejich postup si lze stěžovat až následně.

Pokud tedy žijeme v právním státě, je třeba rozhodně vyžadovat dodržování platných zákonů! Jsme ale také v Evropě, a tak se naši zákonodáci mohou a jistě rádi budou inspirovat u svých britských či francouzských kolegů. A pokud někteří z našich zákonodárců svými prohlášeními podporují entropii, nechť si uvědomí, že s jídlem roste chuť! Mimochodem, první soud s organizátorem Czechteku 2004 se bude konat v září 2005. Tam se bude určitě řešit i otázka náhrady škod, což ovšem může při jejich výši pro někoho zapříčinit splátkový kalendář na dlouhá desetiletí.

Autor svého času spolupracoval na organizaci folkových i rockových festivalů, o diskotékách ani nemluvě.

                 
Obsah vydání       5. 8. 2005
6. 8. 2005 Válka idiotů Štefan  Švec
7. 8. 2005 Ministr Bublan v Otázkách Václava Moravce opět lhal
6. 8. 2005 Zemřel Robin Cook
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Vzpoura formou dávnověkého rituálu Bohumil  Kartous
5. 8. 2005 Paroubek: "V jednotlivostech proto mohlo přirozeně dojít i k excesům" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 Paroubek: "Je potřeba oddělit zrno od plev !" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 Paroubek: "Zásah policie u Přimdy byl oprávněný!" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 Pan Kolberk se mýlí: Ke kulturním akcím není zapotřebí žádného povolení Jan  Rovenský
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Akce nebyla legální Pavel  Kolberk
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Svobodný festival pod politickým nátlakem Ondřej  Kopáček
4. 8. 2005 Czechtek: Amnesty International kritizuje českou vládu
5. 8. 2005 Británie: Dva muži postaveni před soud pro vraždu studenta
4. 8. 2005 Zawahiri: "V Londýně dojde k dalším atentátům"
5. 8. 2005 Američtí piloti jsou dodnes hrdi, že svrhli atomovou pumu na Hirošimu
5. 8. 2005 Čína a Spojené státy se spojily proti reformě RB OSN
5. 8. 2005 Británie: Studentům bude trvat 15 let, než splatí dluh za vysokoškolské studium
5. 8. 2005 * * * J. H. Krchovský
5. 8. 2005 Skandál v pařížské márnici mrtvých andělů Josef  Brož
5. 8. 2005 Tachovsko a Londýn: dva případy policejní brutality Thomas  Franke
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Pár spratků se chtělo poprat s policisty, a tak se poprali Petr  Švec
5. 8. 2005 "Léčbu" neopakovat! Petr  Wagner
5. 8. 2005 Už zase bijou děti Štěpán  Kotrba
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Čtvrteční demonstrace v Plzni... Jan  Rovenský
5. 8. 2005 Pokud chce někdo teknaře postavit mimo zákon, musí ten zákon vydat
5. 8. 2005 Paroubek přišel do funkce nepřipraven Darius  Nosreti
5. 8. 2005 Czechtek 2005: NeNeNeNeNeNeNeNe Oldřich  Průša
5. 8. 2005 Černá se to, černá Václav  Dušek
5. 8. 2005 Pár techno paradoxů Patrik  Nacher
4. 8. 2005 Důkaz brutality Policie ČR?
4. 8. 2005 Český rozhlas spustil o CzechTeku na internetu speciál Štěpán  Kotrba
4. 8. 2005 Strana jménem Czechtek Jan  Wagner
4. 8. 2005 Británie šokována rasistickou vraždou studenta
5. 8. 2005 Obětí fanatiků jsou téměř vždy nevinní lidé Jaroslav  Foldyna
4. 8. 2005 Za lepší vztahy mezi Čechy a Rakušany
5. 8. 2005 Hlasy odporu Laith  Al-Saud
4. 8. 2005 Lze předejít dalším bitvám mezi policií a účastníky CzekTeku? Antonín  Slejška
4. 8. 2005 Budoucí elita národa
4. 8. 2005 Před působností zákonů nikam neutečeš Michael  Kroh
5. 8. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 25. července 2005
5. 8. 2005 c23chtek 2oo5 SUMMARY
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2005 Válka idiotů Štefan  Švec
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Pár spratků se chtělo poprat s policisty, a tak se poprali Petr  Švec
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Akce nebyla legální Pavel  Kolberk
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Svobodný festival pod politickým nátlakem Ondřej  Kopáček
5. 8. 2005 Tachovsko a Londýn: dva případy policejní brutality Thomas  Franke
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Vzpoura formou dávnověkého rituálu Bohumil  Kartous
5. 8. 2005 Paroubek: "Zásah policie u Přimdy byl oprávněný!" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 Czechtek 2005: NeNeNeNeNeNeNeNe Oldřich  Průša
5. 8. 2005 "Léčbu" neopakovat! Petr  Wagner
5. 8. 2005 Pokud chce někdo teknaře postavit mimo zákon, musí ten zákon vydat   
5. 8. 2005 Paroubek: "Je potřeba oddělit zrno od plev !" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 Paroubek: "V jednotlivostech proto mohlo přirozeně dojít i k excesům" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 c23chtek 2oo5 SUMMARY   
5. 8. 2005 Paroubek přišel do funkce nepřipraven Darius  Nosreti
5. 8. 2005 Pár techno paradoxů Patrik  Nacher