24. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 6. 2005

Punk is not dead, sedí za přepážkou

Líbí se vám levicově punková existence bankovního úředníka jako tradičního reprezentanta průměrného systémového konformisty? Můžete být čímkoli, jde jen o to namíchat dle libosti různé estetické znaky a dodat jim svou jedinečností tvar a prostorové zhmotnění. Záleží v podstatě jen na vkusu. Když se tak dívám na barevné hity posledního léta, nevím jestli je zrovna estetika masy tím nejlepším příkladem vůdčí role ducha.

Elektronický virtuální svět masmédií přebírá velkou část potřeby jakési metafyzické komunikace člověka, jedince i společnosti.

Tím, že člověk takto komunikuje -- a čím dál víc se jedná o komunikaci oboustrannou, díky novým technologiím a novým druhům pořadů ve formátu reality show -- uspokojuje do značné míry potřebu vyjadřovat se k událostem, které přesahují jeho běžně dosažitelný svět a participuje na nějakém vyšším řádu.

V dobách, které nevyužívaly plošných médií, která mohou stavět různé reality vedle sebe jako snadno přístupné alternativy, musela taková komunikace probíhat v hranicích, které stanovila daná společnost a s dávkou skupinové a osobní investice, čerpající z příslušné tradice.

Z teoretického hlediska by měla globální média tento uzavřený prostor otevírat, rozšiřovat a relativizovat každou snahu o jeho uzavírání, ale je tomu přesně naopak -- jak nejrychleji najít univerzální znaky komunikace, protože na srozumitelnosti závisí navázání užších, zejména ekonomických vazeb.

Média tak poskytují snadno přístupné modely představ, obrazů, idejí, ale i návrhy snů a fantazií, které si musel člověk dříve vymýšlet a ještě se s nimi z politických, etických nebo estetických důvodů skrývat. V rámci svých uzavřených představ, které se tvořily s daleko menší vazbou na znalost lidských duševních procesů, komunikoval člověk se světy vzdálených sil, mocí, osudů, jež byly přijímány nebo odmítány, ale vždy v nutné, třeba i násilně potlačené nejistotě s oprávněním k absolutnímu rozhodnutí. Ty představy mohly být naivní, nudné, stereotypní, hloupé, obscénní, fantasmagorické, ale osobní investice se na nich podílela značnou měrou.

Tyto představy, často a hodně přesně takové jako ve výčtu výše, dnes existují ještě dříve, než si je člověk sám vytvoří, a to zkompletovány do posledních detailů, které omezují lidské duševní "kutilství" na pouhou instalaci. Jsou mu předkládány ještě dříve, než se v něm začne probouzet touha, snaha nebo potřeba je vyvolávat a navíc působí velice autoritativně. Jsou ukládány jako mod(e)ly odkudsi "shora" a panuje všeobecná shoda je akceptovat. Nejedná se přitom jen o dramatické představy stavů, pocitů a situací lidského života, ale také o čistě abstraktní pojmové, názorné, až ideologické představy.

Globální média s těmito obrazy pracují a deformují je do zvláštní, komunikovatelné podoby. Vždy. Není to snaha o srovnávání různých realit, ale vytváření jedné, univerzálně srozumitelné reality, nesoucí různě silné prvky různých civilizačních a kulturních oblastí, s dominancí té nejsilnější. Univerzalizující realita médií, třeba s různým průsvitným filtrem, přebírá různé znaky (z jednoho trsu např. Pentagon, Taliban, intervence, Husajn, džihád, Al Kajda, americké jednotky, OSN, mudžahedín, mezinárodní právo atd.) a komponuje z nich systémy představ ve stavu všeobecně komunikovatelném v úsečném zpravodajství. Nejde však jen o dnes už vcelku banální vědomí zjednodušování všeho na "hmotnou" informaci, i když to s tím přímo souvisí.

Tyto představy, které měly dříve etický, ideologický i estetický rozměr, jsou ve své oktrojované podobě nabízeny třeba jen jako objekt estetického soudu a postoje. Nacismus a komunismus svým děsivým přestavováním dějin znevěrohodnily slovo ideologie a společenská revoluce všeobecně osvobodila lidskou sexualitu, sekularizovala a scientizovala.

Morálka tak byla překonána úplně jiným způsobem, než předpokládal Nietzsche. A tak když odpadla ideologická i etická dimenze, zůstává pro mediálně zainteresovaného účastníka v podstatě jen estetický rozměr, na jehož základě se ještě dá rozhodnout, jaký soud, úsudek a postoj zaujmu. Ty ostatní dimenze zůstávají jako minoritní potřeba "šťourat" se ve věcech na základě nějakého celostního pohledu nebo jako potřeba dávat světu pevný řád. Ideologická a etická orientace ovšem nejčastěji končí u toho, jaký mediální filtr budeme volit. Končí u z většiny estetického posouzení mediální reality zkonstruované na základě zjednodušování do generalizujících znaků.

Ta virtuální "blízkost" vytváří zvláštní pocit účasti (viz pozitivně masivní individuální pomoc oblastem postiženým tsunami v Jihovýchodní Asii) a ve skutečnosti jsme z drtivé většiny daleko dění ve vlastním městě, natož na státní, kontinentální nebo světové "scéně". Našim rozhodnutím tak dominují doslova estetická kritéria, jejichž škála je z vertikální polohy transformována do polohy horizontální, tedy bez zjevné hodnotové hierarchie.

Je vám sympatičtější snaha iráckých vzbouřenců nebo americké armády? Chcete být modrý pták nebo socan? Koho byste si chtěli koupit na CD? Můžete být v podstatě čímkoli, namíchejte si svůj vlastní osobnostní koktejl.

                 
Obsah vydání       24. 6. 2005
24. 6. 2005 Poplatky: Deset piv měsíčně Štěpán  Kotrba
25. 6. 2005 Írán zvolil ultrakonzervativního prezidenta
24. 6. 2005 Lékaři v Guantánamo terčem kritiky
24. 6. 2005 Svoboda projevu jako za cara
24. 6. 2005 Italský soudce nařídil zatčení 13 agentů CIA za únos
24. 6. 2005 Demokracie v EU Ano či Ne - to již brzy napoví jednání o softwarových patentech
25. 6. 2005 Radikální levice a stalinismus jsou neslučitelné pojmy
24. 6. 2005 Máme asi skutečně dobrého prezidenta Bohumil  Kartous
24. 6. 2005 Rumsfeld: "Američané neprohrávají válku v Iráku"
24. 6. 2005 Blair: "Je načase, aby se Evropa probudila"
24. 6. 2005 Problém vyřešen! Pavel  Ďuran
24. 6. 2005 BBC zavádí nový etický kodex
24. 6. 2005 Jaká tedy vlastně jsou ta naše česká média? Josef  Provazník
24. 6. 2005 Punk is not dead, sedí za přepážkou Bohumil  Kartous
24. 6. 2005 Arabské televizní stanice se odvracejí od násilníků
24. 6. 2005 Je král nahý? Michal  Giboda
24. 6. 2005 Bič na řidiče Tomáš  Vandas
24. 6. 2005 Umírající je rukojmím falešné hry mezi námi a lékaři Jan  Paul
24. 6. 2005 Umírající - rukojmím? Petr  Wagner
24. 6. 2005 Další jaderná PR Ivana Breziny, i tentokrát jistě bezplatná
24. 6. 2005 Vypínání přístroje nepoškozuje
24. 6. 2005 Vypínání přístroje poškozuje
23. 6. 2005 Independent: Zabíjíme tuto planetu
23. 6. 2005 Řešení je technické
23. 6. 2005 Britský ministr financí požaduje reformy, aby se EU vyrovnala Číně
23. 6. 2005 Návrat Jeana-Paula Sartra
23. 6. 2005 Reklama, zisk, veřejná služba a digitalizace Lubomír  Brožek
23. 6. 2005 Země G8 nezodpovědně vyvážejí zbraně do nejchudších a konflikty zmítaných zemí
22. 6. 2005 Sté výročí narození Jiřího Voskovce Jiří  Jírovec
21. 6. 2005 Pohádka o prdeli Alex  Koenigsmark
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce