6. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 5. 2005

Rozpory v Bibli lze jednoduše vysvětlit -- 2.

Vše po čem dychtí člověk, je pomíjivé

Tentokrát jsem zaměřil svoji pozornost na biblickou knihu Kazatel. Mnozí z vás možná ani netuší, že taková kniha v Bibli existuje. V této biblické knize je značný počet rozporuplných vyjádření. To vedlo mnohé vykladače Bible k závěru, že autor knihy Kazatel není jeden, ale autoři tady této knihy mají být hned dva. První jako milovník života, dobrých věcí, které jsou k dispozici lidem. Věci jako je pobavení, víno, radost. Tento první pisatel je podle těchto učitelů optimista. Naproti tomu druhý autor této knihy je skeptik, pesimista, který se nezaplétá do obyčejných záležitostí světa. Je takový rozjímavý, vážný. Zakládají se však tato tvrzení na pravdě? A jaké je tedy poselství biblické knihy Kazatel?

Tento článek by nemohl vzniknout, kdybych před několika roky nebyl na přednáškách Jacques B. Doukhana, který je Professor of Hebrew and Old Testament at Andrews University. Článek vznikl na základě jeho přednášek.

Podle mě je autorem této knihy král Šalamoun, což také i napovídá úvodní verš této knihy: "Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě." První věc, kterou si člověk při čtení této knihy všimne je opakování slova pomíjivost. Toto slovo se tady v této knize velice často opakuje. A snad díky tomu, bývá této knize, nebo ještě spíše poselství této knihy, přisuzován pesimistický charakter, skepse. A také zdánlivé rozpory, kdy Šalamoun jednou chválí moudrost a užitek z této moudrosti -- "Bůh totiž člověku, který je mu milý, dává moudrost..." (Kaz. 2:26) A jinde, jako by mu moudrost unikala -- "To všechno jsem chtěl vyzkoušet moudrostí; řekl jsem si: Budu moudrý. Ale moudrost se ode mne vzdalovala." (Kaz 7:23) Na jedné straně Šalamoun odsuzuje bohatství a majetek -- "Je zlý neduh, který jsem pod sluncem viděl: vlastníkovi je ke zlému bohatství, jež střeží." (Kaz 5:12) Na druhé straně podle Šalamouna: "...peníze vyřeší všechno." (Kaz 10:19) Na jedné straně je podle Šalamouna lepší vejít do domu truchlení, než se radovat. -- "Lépe je jít do domu truchlení než vejít do domu hodování,..." (Kaz 7:2) Ale na jiném místě této knihy, Šalamoun zrovna tak obhajuje radost ze života -- "Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí,..." (Kaz 9:7) A to je jenom několik málo příkladů z různých protikladů, které jsou v této biblické knize. To vedlo mnohé vykladače Bible a biblické učitele k závěru, že autor knihy Kazatel není jeden, ale autoři této knihy jsou hned dva.

Ale já nesouhlasím s tímto pojetí, věřím, že tuto knihu napsal král Šalamoun na sklonku života a autorství je jenom jeho. Já vás nyní obohatím o velice originální výklad této knihy.

Jak jsem se už zmínil dřív, v této knize se velice často opakuje slovo pomíjivost. Nebudu se zamýšlet jakým způsobem se toto slovo z hebrejštiny dá přeložit. Pro překladatele Bible je to určitý překladatelský oříšek. To, co chci, abychom si všimli je, že v hebrejštině to slovo pomíjivost -- הבל [havel] je jméno Adamova druhorozeného syna Ábela. Ábel je hebrejsky הבל [hevel]. Ábel v originálním jazyku Bible, je to stejné slovo, jaké Šalamoun používá pro pomíjivost. Při četbě Bible v originálním jazyce, v hebrejštině, mně to neuniklo. Ale, byl jsem upozorněn na to, že i jméno Adamova prvního syna Kaina je v knize Kazatel obsaženo. Sice nepřímo, ale je tam. Je ve verši sedmém druhé kapitoly knihy Kazatel. קניתי עבדים ושׁפחות [kánítí avádím ušefachót]. Ekumenický překlad naší Bible překládá, jako: "Nakoupil jsem si otroků a otrokyň..." Nicméně, s přihlédnutím k hebrejštině bych tento text přeložil jako: "Získal jsem otroky a otrokyně..." A právě sloveso získat -- קניתי [kánítí] má stejný hebrejský kořen jako jméno Adamova prvorozeného syna Kaina. Jméno tohoto syna se odvozuje od hebrejského slovního kořene získat -- קנה Kain tedy znamená získaný.

Ale kam touto argumentací směřuji? Chci tímto pouze dokázat, že se pro krále Šalamouna, při psaní této knihy, stal inspirací příběh o Kainovi a Ábelovi. Příběh o Kainovi a Ábelovi byl hlavním motivem pro Šalamouna, když psal na sklonku života knihu Kazatel. Pro krále Šalamouna, je všechno pomíjivé právě tak, jako život Ábela. Všechno to, po čem dychtí člověk je pomíjivé. Jakou to má hodnotu? Dokonce i to, co Šalamoun získal, se nakonec ukáže jako pomíjivost Kaz. 2:4-11. Jako by se "Kain" stal "Ábelem". A jaké je východisko tady z této téměř bezvýchodné situace? Kde hledat paprsek světla, tam kde je tma?

Pokud platí to, co jsem už naznačil dříve, že příběh o Kainovi a Ábelovi je hlavním motivem při sepsání této knihy. Potom musíme řešení hledat právě tam, v knize Počátku -- Genesis. Musíme hledat v samotném příběhu o Kainovi a Ábelovi. Když pozorně přečteme tento příběh o prvním lidském násilí, položme si jednu otázku. Čí jsme potomci? Jsme potomci Kaina, nebo Ábela? Nejsme potomci ani Kaina, ani Ábela. Jsme potomci Šéta. Gn 5:1-32 A právě tato odpověď, je také vysvětlením knihy Kazatel. Šét byl dán jako dar Boží. Jakkoliv se v životě usiluji a snažím získat mnohé věci, stejně posléze zjišťuji, že se obrátily v pomíjivost. A musí nakonec přijít Pán Bůh do mého života a obdarovat mne o to, oč jsem tak sám usiloval. Stejně jako to učinil v případě Adama a Evy. Šét jim byl dán jako dar namísto Ábela.

A teď se podívejme do knihy Kazatel, jestli tady to vysvětlení je pravdivé. Například v kapitole sedmé ve verši dvacátém třetím si Šalamoun naříká, že se od něj moudrost vzdaluje, ačkoliv o ni usiluje: "To všechno jsem chtěl vyzkoušet moudrostí; řekl jsem si: Budu moudrý. Ale moudrost se ode mne vzdalovala." Naproti tomu jinde zase tvrdí: "Vždyť kdo jídával a dopřával si víc než já? Bůh totiž člověku, který je mu milý, dává moudrost a poznání i radost." Je toto v rozporu? Nemyslím si. Teprve tam, kde přichází Pán Bůh se svými dary, mohou obstát. Všude tam, kde se člověk pachtí, namáhá, lopotí, usiluje, podle Šalamouna, se to všechno nakonec stejně obrátí v pomíjivost. Ale když si přečteme celou knihu Kazatel. Mnohokrát je tam užit obrat Bůh dal, nebo dar Boží. Protože tam, kde přichází Pán Bůh se svými dary, tam nemůžeme nic přidat, ani ubrat. A jeho dary obstojí.

Pokud budete číst knihu Kazatel opravdu pozorně, vážení čtenáři, všimněte si, že Boží dary jsou lehce přehlédnutelné. Je tam řečeno o jídle, o pití, o lásce k ženě, kterou mám jako životní partnerku. Např. Kaz 9:7-10 Mluví se tam také o radosti, ale to jsou věci, které snadno přehlédneme. Snad jsou pro nás už tak všední, snad jsou tak obyčejné, že si jich už ani nepovšimneme. Ale právě tyto "drobné radosti" jsou darem Božím. Možná, kdyby tuto knihu psal Šalamoun dnes, tak by jako výčet darů Božích, toho co nám Pán Bůh dal, připsal ještě další seznam "všedních věcí". Byla by to možnost dopravovat se do práce, do škol, auty, tramvajemi, autobusy. Ta možnost bezplatného vzdělání pro naše děti a naše další studium v čemkoliv, co uznáme za vhodné. Naše osmihodinová pracovní doba. To, že lékařská věda pokročila a dnes se přišlo na mnohé příčiny, jak léčit nemoci. I to jsou dary Boží.

A také nám tento výklad dává lepší pochopení pro jeden velice známý verš, který je snad nejznámějším veršem svatého písma Nového zákona "Neboť Bůh tak milovat svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3:16) Pán Bůh, jako milující Otec, nám dává dar nejvzácnější -- Pána Ježíše. A Ježíš v hebrejštině znamená spása. Mnozí z nás vyznávajících křesťanů se tehdy, když jsme ještě nebyli věřící, snažili žít dobře. Někteří víc, někteří míň, ale nevěřím tomu, že by nikdo, v té době, nezatoužil po lepším, dokonalejším světě. Jako bychom tehdy, když jsme ještě nebyli následovníci Ježíše Krista, konstatovali: "Usiloval jsem žít dobře, ale čím víc jsem chtěl, čím víc jsem se snažil, tím víc se mi nedařilo."

Až nakonec musel přijít Pán Bůh a jako dar, svůj dar, nám dal svoji spásu, záchranu. A tato spása, neurčila jenom kvalitu života tady na této zemi, ale odpověděla nám i na další důležité životní otázky, například co bude po smrti. A tato spása, záchrana má jméno -- Ježíš.

                 
Obsah vydání       6. 5. 2005
6. 5. 2005 Šéf britských konzervativců odstoupí
6. 5. 2005 Labouristé vyhráli, ale s menší parlamentní většinou
6. 5. 2005 Michael  Marčák
7. 5. 2005 Vatikán "donutil jezuitu, aby rezignoval z šéfredaktorské funkce"
6. 5. 2005 Tolik válečných mýtů, jako je národů
6. 5. 2005 Může být demokracie funkční?
6. 5. 2005 Držte hubu, máme přece demokracii!
6. 5. 2005 Dočkáme se zastřelených důchodců na Letné? Štěpán  Kotrba
6. 5. 2005 Konopí způsobuje duševní choroby
6. 5. 2005 Příznivci marihuany letos opět zaplní Letnou
6. 5. 2005 Konopí a zlá čarodějka marihuana Bushka  Bryndová
7. 5. 2005 Zlopověstné dítě přichází do kin Petr  Šafařík
6. 5. 2005 Neřest rozkládá státní moc Zdeněk  Jemelík
6. 5. 2005 Česká republika legalizuje porušování lidských práv v ústavech sociální péče
6. 5. 2005 Veřejné zasedání u odvolacího soudu s policisty, kteří v bytě napadli romskou rodinu
6. 5. 2005 Veřejné prohlášení zastupitelů k připravovanému zdražení jízdného v Praze
6. 5. 2005 Horory v domácím balení František  Hrdlička
6. 5. 2005 V Brně bez zásahu státních orgánů směli pochodovat neonacisté Dušan  Lužný
6. 5. 2005 Každé ovoce má svého "červa" Milan  Neubert
6. 5. 2005 Hodnoty... ale rozumíme jim? Pavel  Urban
6. 5. 2005 Křeček nemá pravdu Jiří  Absolon
6. 5. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
6. 5. 2005 Vše po čem dychtí člověk, je pomíjivé Karel  Sýkora
5. 5. 2005 Drobečky Jaroslav  Hutka
5. 5. 2005 "Štve nás hudba na Radiožurnálu"
5. 5. 2005 Jan Pokorný: "Problémem je stereotyp"
5. 5. 2005 Brazílie odmítla americkou finanční pomoc pro boj proti AIDS
4. 5. 2005 Jean-Luc Godard: "Kinematografie je mrtvá"
5. 5. 2005 Velikost velikánů Alex  Koenigsmark
4. 5. 2005 I my máme co oslavovat Oskar  Krejčí
4. 5. 2005 Mladí vpřed, staří na svá místa! Karla  Ladwigová
4. 5. 2005 Itálie: Nastává konec berlusconismu? Josef  Brož
4. 5. 2005 Upalování pneumatik Ondřej  Hausenblas
3. 5. 2005 New York Times: "Letadlo CIA , které převáží vězně k mučení do Taškentu, startovalo z ČR"
3. 5. 2005 Holocaust jako erotický stimul Štefan  Švec
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce