19. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 1. 2005

Televize Nova a islám

Má kritika Sedmičky byla oprávněná

Jestliže šot nezpochybnil, že Korán káže nenávist a vraždění, šíří mezi občany ČR velice povrchní soud o knize, která je základním kamenem života a víry stovek milionů obyvatel této planety.

Prostě z reportáže vyplývá, že i když muslimové třeba nejsou nebezpeční v tuto chvíli, vyznávají nenávistné učení, které musí každého zděsit a vystrašit. Nova se neobtěžovala ani tím, aby upozornila, že i v Bibli jsou podobné verše a že tedy argument Koránem proti registraci islámských obcí lze použít také proti obcím křesťanským.

Je evidentní, že TV Nova muslimům nenaslouchá, když jejich posvátnou knihu nejprve předvede jako příručku vrahů a fanatiků a již se nepídí po tom, že ti ji chápou po celá staletí zcela jinak.

Martin Veselovský, moderátor Sedmičky, se ohradil proti mému článku, v němž tvrdím, že způsob, jímž byl v jeho pořadu tuto neděli prezentován Korán, a tím také islám jako náboženství z Koránu vycházející, je pobuřující a nevhodný. Myslím, že neporozuměl mému článku, pokusím se ho tedy v kritizovaných pasážích analyzovat.

Nejsem ten, kdo nebyl dostatečně koncentrován. Předně je mi vyčítáno, že mluvím o jedné obci místo o organizaci zastřešující mnoho obcí. Slovo obec může mít širší význam, tedy pospolitost lidí, zvláště se tak používá ve spojitosti s církvemi ve smyslu sbor, shromáždění, společenství. Užil jsem slovo obec v tomto smyslu a myslím, že to není na závadu.

Martin Veselovský vytrhuje z mého textu necelou polovinu souvětí, když píše: "Nova se neobtěžovala dát prostor lidem, kteří Koránu rozumějí." Kdybych napsal jen tohle, byla by jistě jeho kritika oprávněná. Ano, Nova dala prostor lidem, kteří Koránu rozumějí, ale nedala jim prostor k tomu, aby mohli poukázat na kontext a výklad veršů, které vytrhla z Koránu, aby jimi demonstrovala jeho obsah. A to mi vadí. Celé souvětí v mém článku, jež pan Veselovský zkreslil tím, že ho uťal, znělo takto: "TV Nova se neobtěžovala dát prostor lidem, kteří Koránu rozumějí a kteří by mohli poukázat na kontext a na výklad, který převažuje mezi muslimy na celém světě." A to je prostě pravda.

Nikde v tom šotu nezaznělo, že nenávistné a násilnické verše, které v něm byly uvedeny, mají svou interpretaci, že je nelze vytrhnout z celku Koránu, oddělit je od kontextu a chápat je doslovně.

Pan Sáňka, zastupující předseda Ústředí muslimských obcí, dostal prostor jen k jedné větě, která nic nemohla vysvětlit. Ostatní aktéři debaty se pak již vůbec nezabývají podstatou Koránu a islámu, nýbrž mluví jenom o muslimech.

Jestliže ovšem šot nezpochybnil, že Korán káže nenávist a vraždění, šíří mezi občany ČR velice povrchní soud o knize, která je základním kamenem života a víry stovek milionů obyvatel této planety.

Že každé závažné teologické dílo vyžaduje náročné exegetické úkony, jimiž se zabývají po stovky let týmy teologů, to Novu nezajímá.

Prostě z reportáže vyplývá, že i když muslimové třeba nejsou nebezpeční v tuto chvíli, vyznávají nenávistné učení, které musí každého zděsit a vystrašit. Nova se neobtěžovala ani tím, aby upozornila, že i v Bibli jsou podobné verše a že tedy argument Koránem proti registraci islámských obcí lze použít také proti obcím křesťanským.

Proto jsem ve svém článku napsal: "Argumentem byl Korán, a to je na tom to nejhorší. Na obrazovce se objevily některé nenávistné a agresivní verše, které Korán obsahuje, ale jimž podobné lze najít i v Bibli a v jiných náboženských knihách."

Můj článek, byť si toho mnozí nevšimli, je výslovně o Koránu a o tom, jak k němu bylo přistoupeno v nedělní Sedmičce na TV Nova. Panu Veselovskému se nelíbí má slova: "tím položila implicitní rovnítko mezi Korán a muslimské teroristy". Já je uvedu v kontextu, jaký původně měla: "TV Nova se neobtěžovala dát prostor lidem, kteří Koránu rozumějí a kteří by mohli poukázat na kontext a na výklad, který převažuje mezi muslimy na celém světě. Tím položila implicitní rovnítko mezi Korán a muslimské teroristy." Ale to, co tvrdím, je přece pravda! Jestliže šot, o kterém mluvíme, udělal z Koránu knihu, která káže vraždění a nenávist vůči jinověrcům a nevěřícím, pak Korán hlásá de facto totéž, co hlásají muslimští teroristé současné doby.

Závěrečné dva odstavce mého článku varují před lacinými názory, jež stojí na předsudcích a malém naslouchání druhým. Je evidentní, že TV Nova muslimům nenaslouchá, když jejich posvátnou knihu nejprve předvede jako příručku vrahů a fanatiků a již se nepídí po tom, že ti ji chápou po celá staletí zcela jinak. Kdo se chce aspoň stručně obeznámit s tím, co Korán je, nechť si přečte rozsáhlou předmluvu I. Hrbka k jeho překladu Koránu -- nebo sérii článků, jež v minulém a současném čísle časopisu Téma publikuje o Koránu Radek Čech.

Na šíření zjednodušených obrazů o základním duchovním dědictví jiných kultur stojí tvrdý fanatismus, který se vyvíjí ze strachu a schematického pohledu na svět. Teroristé v nás jistě budí obavy, ale neměli by nám vnutit svá falešná zjednodušování. Nesmíme hledat nepřítele v Koránu, nýbrž musíme mu víc porozumět, aby bylo zřejmé, že nejsme primitivní civilizace, která povrchně uráží a diskredituje duchovní bohatství svých bližních jiného vyznání.

Můj článek neobsahoval žádné neopodstatněné tvrzení a právem kritizoval TV Novu, která dala slovo několika citátům z Koránu, ale nedala slovo výkladu Koránu. Domnívám se, že pro lidi, kteří můj článek četli pozorně a byli dostatečně koncentrováni, to bylo zřejmé už při jeho prvním přečtení. Ještě bych chtěl upozornit, že nejsem muslim a že konzervativní islám jasně odmítám. Kdykoli ovšem bude někdo šířit o učení mých ideových protivníků falešné, jednostranné a nebezpečné dojmy, zastanu se jich, podobně jako jsem se zastal Koránu.

                 
Obsah vydání       19. 1. 2005
19. 1. 2005 Český obchod se zbraněmi má k transparentnosti stále daleko Karel  Dolejší
19. 1. 2005 Je Palachova oběť hodná následování? Filip  Sklenář
19. 1. 2005 Liberálové všech zemí, spojte se! Budeme kouřit! Josef  Provazník
19. 1. 2005 Český pocit méněcennosti a nadřazenosti a vnější svět Bohumil  Kartous
19. 1. 2005 Kam směřuje sochařství na Umprum ? Jan  Paul
19. 1. 2005 Obludárium humanitních věd a arogance přírodních vědců Štefan  Švec
19. 1. 2005 Má kritika Sedmičky byla oprávněná Boris  Cvek
19. 1. 2005 Firma zvířat Filip  Rožánek
19. 1. 2005 Úder Goliáša, Papier ako štít Miroslav  Spišák
19. 1. 2005 Americká televize posiluje cenzuru
19. 1. 2005 Michael  Marčák
19. 1. 2005 Choroba hlouposti a závisti Václav  Dušek
18. 1. 2005 Komerční tlaky omezují svobodu slova Jan  Čulík
19. 1. 2005 Národ je nejistý ohledně Bushe, klade však v něho naděje
19. 1. 2005 Ricová "chce vést dialog"
19. 1. 2005 Jana Černá neboli Honza Krejcarová, dcera Mileny Jesenské, milenka Egona Bondyho, černá lyra nebo bílá labuť s poraněnou perutí Bohumila Hrabala ... Ludvík  Hess
19. 1. 2005 Britští vojáci před soudem za týrání iráckých vězňů
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
19. 1. 2005 Stejně, nebo jinak? Oskar  Krejčí
19. 1. 2005 Ruská ruleta v sociální demokracii Robert  Vašíček
19. 1. 2005 Michael  Marčák
19. 1. 2005 "Proslulá královská koruna česká" zazněla na Pražském hradě Radek  Vogl
18. 1. 2005 Jak čeština pláče... Jan  Čulík
18. 1. 2005 Česko hledá... Jan  Sýkora
19. 1. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 7. ledna 2005
18. 1. 2005 Šéf britské školní inspekce kritizoval islámské školy
18. 1. 2005 Michal Zítko: "Knihy se pronásledovat nemají" Filip  Sklenář
17. 1. 2005 Seymour Hersh: Američané chtějí zaútočit na íránské cíle
18. 1. 2005 Pentagon získává nekontrolovatelné pravomoce nad tajnými vojenskými operacemi v zahraničí
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce