24. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 6. 2004

Kanadské volební sliby: 2004

Kanadští voliči se mohou u jedněch voleb trpce zklamat, ale poučení si z toho nevezmou. U dalších voleb udělají tytéž chyby. Česky by se řeklo, že se dají opít rohlíkem. Bez výjimky jim učarovávají sliby, že vítězná strana sníží daně jen co vytvoří novou vládu. Kanadská federace daňových poplatníků nyní požaduje u soudu, aby rozhodl, že je porušování volebních slibů podvodem, který politici udělali s úmyslem obohatit se. Mělo by to platit zejména u slibů, které byly dány voličům písemně.

Devět dní před federálními volbami přinesl denní tisk seznam hlavních slibů pěti politických stran: liberální (která je nyní u moci), konzervativní (která se o moc velice vážně uchází), nové demokratické (která odpovídá sociání demokracii a v případě menšinové vlády rozhoduje o jejím osudu), quebeckého bloku (který je jako separatistická strana jedinečný v tom ohledu, že si klade za cíl rozbít Kanadu a získat suverenitu pro Quebek) a strany zelených (která je v domácí formě známa i českým občanům svým zaměřením na životní prostředí).

Poslední dvě jmenované strany jsem nezahrnul do tohoto přehledu jednak proto, že neovlivní rozdělení moci v Kanadě a také proto, že jsou jejich sliby většinou zaměřeny jen na jejich vlastní cíle, t.j. suverenitu Quebeku a zlepšení životního prostředí. "Zelení" mají heslo, že nejsou ani "vlevo" ani "vpravo" nýbrž "v čele".

Před provinčními volbami přinesl denní tisk sliby politických stran, které se ucházely o vytvoření vlády v Ontáriu. Liberální strana tehdy slibovala modré z nebe. Pohled třeba jen na část slibů vyvolával otázku, kde získá nový premiér finanční prostředky na to, aby splnil byť jen část svých slibů. Většina voličů si tím nelámala hlavu, hlavně, že pan Dalton McGuinty slíbil, jak se všichni budeme mít, když zvolíme jeho stranu. Skutečně znamenaly provinční volby úplnou decimaci konzervativní strany, která až do voleb vládla. Sotva pan McGuinty dosedl do premiérského křesla, začal předvolební sliby odvolávat. Podle svého přesvědčení měl na to plné právo, protože prý provinční finanční situace byla mnohem horší než předpokládal. Od té doby bylo rušení volebních slibů na denním pořádku. A jak by ne, když mezi ně třeba patřilo velice brzké zrušení uhelných elektráren, aby se zlepšilo životní prostředí. Zatím nejsou ani plány, jakými elektrárnami by ty uhelné měly být nahrazeny. V květnu vydala nová vláda rozpočet na příští rok a v něm se objevily velice nepříjemné novinky: Od 1. července budou muset všichni občané přispívat na "zdravotní prémii" částkou až 450 dolarů do konce roku. V příštím roce to bude až 900 dolarů na osobu. Oční prohlídky už nebudou hrazeny provinčním zdravotním pojištěním a částečná úhrada zákroků chiropraktiků a fyzioterapie bude také zrušena. Je naprosto zřejmé, že tím budou nejvíce postiženi staří občané s omezenými příjmy. Tak se jim tedy vyplatilo sednout na lep panu McGuintymu a jeho propagandistům! Kanadská federace daňových poplatníků se nyní připravuje, že předá porušování předvolebních slibů soudu. Právě jsem jí odeslal svůj příspěvek, protože souhlasím s názorem, že není rozdílu mezi obyčejným podvodníkem a politikem, který se do vládního křesla dostává jiným podvodem.

Pohled na federální předvolební sliby ukazuje, že se do pozice toho, kdo všem Kanaďanům dnes maluje medem kolem úst, dostala konzervativní strana. V Ontáriu by se dalo očekávat, že si voliči vzpomenou na obdobnou situaci před několika měsíci a přijmou sliby pana S. Harpera s velkou rezervou. Opak je pravdou - lidé píší do novin, že své hlasy odevzdají těm politikům, kteří slíbí nejvyšší snížení daní. To tedy znamená konzervativní straně, protože ta slibuje snížení jak jednotlivcům tak i korporacím (noví demokrati naopak hodlají daně korporacím zvýšit a navíc zrušit mírnější zdanění kapitálových zisků než je tomu u úroků a dividend, čímž by získali do státní pokladny další částky (ale pochopitelně by velice negativně ovlivnili investování do průmyslu).

Z dalších zajímavostí stojí za pozornost vyplácení příspěvku $1.75 za každý volební hlas odevzdaný stranám, které získají minimálně 2% hlasů a to za každý rok trvání zvoleného parlamentu. Při průměrné délce 4.5 roku to znamená $8 za každý hlas. Tyto peníze přijdou některým stranám velice vhod. - Na pořadu reformy volebního systému jsou studie poměrného zastoupení a kromě toho sílí tlak na to, aby byli senátoři voleni, případně aby byla jména potenciálních senátorů vybírána volbou občanů a z takto vybraných uchazečů by ministerský předseda jmenoval nové senátory. Doposud je jmenuje z řad svých věrných, aby se jim senátním křeslem odměnil a občas jmenuje příslušníka jiné politické strany, aby vzbudil zdání nestrannosti.

Zde jsou předvolební sliby 3 nejvýznamnějších politických stran v Kanadě:

Zdravotní péče

Liberáli:

 • Zvýší výdaje o 8 miliard dolarů během příštích 5 roků a navrhují toto množství zvýšit po dohodě s provinciemi, aby se napravila zdravotní péče "pro jednu generaci".
 • Zaměří pozornost na snížení čekací doby pacientů na ošetření v 5 oblastech: rakovina, srdeční choroby, diagnostické obrazové znázorňování, náhrada kloubů a obnova zraku.
 • Zavedou nový způsob jak řešit porušování zákona na ochranu zdraví, který by pokutoval provinivší se provincie. Předseda strany P. Martin se ale nezavazuje k zákazu, že by se na poskytování zdravotní péče nesměly podílet soukromé firmy.
 • Domácí péči o pacienty zvýší příspěvky o 2 miliardy dolarů během příštích 5 roků a zdvojnásobí na 10 tisíc dolarů částku, kterou mohou uvádět daňoví poplatníci v daňovém přiznání jako své výdaje za domácí péči.

  Konzervativci:

 • Považují snížení čekací lhůty na léčbu za ústřední motiv své zdravotnické základny.
 • Oživí ujednání provinčních premiérů z r. 2003 o obnově zdravotní péče a doporučí Albertě a Quebeku, aby se podílely na práci nového zdravotního výboru.
 • Zvýší dotace na zdravotnictví provinciím o 10.2 miliardy dolarů během 5 roků.
 • Zřídí federální katastrofický plán pro léky a dají na něj 2.8 miliardy dolarů během 5 roků.
 • Ačkoliv předseda strany S. Harper řekl v diskusi, že jeho poradci neradi slyší, když o tom mluví, on sám nevidí důvod, proč by soukromé firmy nemohly poskytovat určité zdravotnické služby pokud by občané nemuseli za ně zvlášť platit z vlastní kapsy.
 • Poskytnou finanční prostředky, aby zlepšili zdraví žáků ve školách a rovněž poskytnou prostředky na amatérský sport prostřednictvím olympijské agentury.

  Noví demokrati:

 • Dají 27.8 miliard na zdravotní péči během 5 roků.
 • Zastaví soukromou péči o zdravotnictví.
 • Sníží čekací lhůty zvýšením počtu komunálních klinik.
 • Zavedou celostátní program na velkoobchodní nákup léků a změní zákon o patentové ochraně, který přinese výhody výrobcům generických léků.
 • Zavedou celostátní lékárenskou péči a program domácí péče.
 • Budou studovat výhody národního podniku, který by vyráběl levnější léky.
 • Zaměří se na zdravotní prevenci prostřednictvím péče o lepší výživu a tělesnou připravenost a také obnoví dřívější program ParticipAction.

  Daně

  Liberáli:

 • Nezvýší daně ani je nesníží dokud se nevyřeší problémy ve zdravotnictví.

  Konzervativci:

 • Sníží osobní daně z příjmu o 31.2 miliard a daně korporacím sníží o 6 miliard, což bude znamenat 25%ní snížení daní občanům s průměrnými příjmy.
 • Umožní, aby se náklady na dítě mohly od příjmu odečítat částkou 2 tisíce dolarů ročně.
 • Zvýší částku, kterou budou vracet občanům s nízkými příjmy z daně z přidané hodnoty.
 • Zavedou registrovaný celoživotní program úspor jakožto alternativu k dosavadnímu registrovanému penzijnímu plánu úspor. Úspory vložené do programu by se nemohly odečítat z daní, ale vybírané peníze by nebyly zdaněny.

  Noví demokrati:

 • Sníží osobní daně o 35.6 miliard během 5 roků, zvýší výhody rodičů, odstraní daň z přidané hodnoty na základní životní potřeby a zruší daně u občanů, kteří vydělávají méně než 15 tisíc dolarů ročně.
 • Zvýší daně o 45 miliard včetně plného zdanění kapitálového zisku, zavedou novou 32.5%ní daň na osobní příjmy vyšší než 250 tisíc dolarů ročně, zvýší daně korporacím, zavedou novou "daň z nadměrných zisků" u bank a zavedou dědickou daň na částky přesahující 1 milion dolarů.

  Státní dluh a finanční předpoklady

  Liberáli:

 • 28 miliard dolarů během 5 příštích let v nových slibech, zatímco se předpokládá, že se budou výdaje dnešní vlády zvětšovat každoročně o 4%.
 • Roční rezerva 3 miliard dolarů by se použila na amortizaci dluhu.
 • Sníží poměr dluhu k hrubému domácímu produktu na 25% během příštích 10 let.

  Konzervativci:

 • 57 miliard dolarů pro 5-letou základnu a připomínka, že "federální rozpočet už není realistickým zhodnocením fiskálního volného prostoru".
 • Aspoň 5 miliard dolarů jako roční rezerva.
 • Zavedou zákon, který určí cíl pro poměr dluhu k hrubému národnímu produktu.

  Noví demokrati:

 • 61 miliard dolarů pro 5-letou základnu.
 • Ponechají poměr dluhu k hrubému národnímu produktu klesnout bez amortizace dluhu.

  Vzdělání

  Liberáli:

 • 5 miliard dolarů ročně na vzdělávání v ranném dětství.
 • Základna neobsahuje žádné nové závazky pro vzdělání, ale připomíná, že vláda pana Martina už vytvořila 500-dolarový výchovný úpis pro každé dítě, které se narodilo po r. 2003 rodičům, jejichž roční příjem nepřesahuje 35 tisíc dolarů. Vláda také zlepšila "Registrovaný plán úspor pro vzdělání". Byl rozšířen program pro studentské půjčky a bude poskytnuto více podpor rodinám s nízkými příjmy.

  Konzervativci:

 • Základna nedává do rozpočtu žádné další peníze pro vzdělání, ale zavazuje se, že bude spolupracovat s provinciemi, aby se zajistilo, že žádnému studentovi, který má touhu studovat, nebude odepřeno studium pro nedostatek finančních prostředků.
 • Zlepší program studentských půjček.

  Noví demokrati:

 • 5.8 miliard dolarů během 5 roků na snížení školného o 10% a rozšíření vzdělání v ranném dětství.

  Životní prostředí

  Liberáli:

 • Pan Martin podporuje Kjótskou dohodu, ale řekl, že nemá v plánu, aby ji zaváděl.
 • 4 miliardy dolarů během 10 roků na dekontaminaci znečištěných míst v Kanadě.
 • 600 milionů dolarů na čištění pitné vody v domorodých obcích.
 • Podpora pro výstavbu asi 4000 větrných turbin tak, aby vítr vyráběl za pět roků 5% elektrického proudu spotřebovávaného v Kanadě - financování se uskuteční z fondů určených na reakce státu na změny klimatu.

  Konzervativci:

 • Odstoupí od Kjótské dohody.
 • Stanou se světovou vedoucí silou v otázkách životního prostředí tím, že se zaměří na čistou vodu, vzduch, půdu a energii.
 • Uzákoní maximální hranice pro látky, které znečišťují životní prostředí.
 • 4 miliardy dolarů během 10 roků na vyčištění znečištěných míst v Kanadě.
 • Zavedou polupráci s provinciemi na celostátní strategii pro alternativní zdroje energie a pro šetření energií.
 • Základna pro životní prostředí bude finacována prostředky, které se ušetří odstoupením od Kjótské dohody.

  Noví demokrati:

 • Vytvoří novou korunní korporaci ("národní podnik") po vzoru "PetroCanada", která se bude zabývat výzkumem, financováním a prodejem obnovitelných zdrojů energie (sluneční, přílivové, větrné a geotermální).
 • Postaví 10 tisíc větrných turbin do r. 2010 při nákladech, které přesáhnout 10 miliard dolarů.
 • Vytvoří systém obchodu s emisemi, který přinese nejméně 4 miliardy dolarů ročně tím, že zdaní kanadské společnosti, které znečišťují životní prostředí.
 • Zavedou "pohyblivý daňový systém", který bude odměňovat spotřebitele, kteří budou jednat na ochranu životního prostředí.
 • Dosáhnou cíle Kjótské dohody pomocí ekologicky prospěšných automobilů a pomocí hromadné dopravy.
 • Zakážou prodej sladké vody ve velkém do zahraničí.

  Města

  Liberáli:

 • "Nový program" pro města.
 • Budou poskytovat městům 5 centů za každý prodaný litr benzinu z jeho státní daně od roku 2005.
 • Poskytnou 1.5 miliardy dolarů během 5 roků na dostupné bydlení.

  Konzervativci:

 • Poskytnou nejméně 3 centy na litr prodaného benzinu provinciím na budování infrastruktury.
 • Odstraní "vysoce zpolitizovaný" Fond pro kanadskou infrastrukturu ale zachovají Fond pro hraniční infrastrukturu.
 • Poskytnou více peněz na dodržování zákonů tím, že zruší registraci střelných zbraní.
 • Poskytnou 3.5 miliardy dolarů během 5 roků na infrastrukturu.

  Noví demokrati:

 • "Nový program" pro obce ve výši 23.5 miliard během 5 roků.
 • Poskytnou obcím 5 centů za litr prodaného benzinu.
 • Postaví 200 tisíc bytových jednotek dostupného bydlení.
 • Poskytnou 700 milionů dolarů na infrastrukturu během 3 roků.

  Národní obrana

  Liberáli:

 • 3 miliardy dolarů během 5 roků na "mírovou iniciativu a budování státu".
 • Zvětší kanadské ozbrojené síly o 5 tisíc osob ze 60 tisíc.
 • Zesílí zálohy.
 • Budou pokračovat v diskusi se Spojenými státy o raketové ochraně ale odmítají umístění zbraní ve vesmíru.

  Konzervativci:

 • 7 miliard během 5 roků.
 • Zvětší ozbrojené sily na 80 tisíc osob.
 • Zvýší počet záložníků.
 • Koupí nové tanky, stihačky CF-18, taktická letadla a letadla s velkou nosností a nové námořní vrtulníky.
 • V podstatě podporují raketovou obranu, ale nedospěli ke konečnému rozhodnutí.

  Noví demokrati:

 • Žádné nové finanční prostředky pro obranu.
 • Opustí rozhovory o raketové obraně.
 • Budou usilovat o náhradu NATO novou organizací více vhodnou pro dobu po ukončení studené války.
 • Zruší systémy útočných zbraní a sníží byrokracii ministerstva obrany.
 • Převedou získané úspory na podporu aktivních ozbrojených sil a záložníků, zlepšení výcviku a zařízení.

  Národní jednota

  Liberáli:

 • Podporují zákon "Clarity Act", který vyžaduje při referendu o suverenitě jasnou většinu, která odpoví na jasnou otázku než by se začalo jednat o udělení suverenity.

  Konzervativci:

 • Podporují "Clarity Act".

  Noví demokrati:

 • Strana a její vedoucí odmítají "Clarity Act", ale většina členů stranického výboru s ním souhlasí.

  Zahraniční politika a zahraniční pomoc

  Liberáli:

 • Revidují kanadskou zahraniční politiku - přednost má udržování míru a zlepšování demokratických institucí.
 • Sníží nebo prominou dluhy chudým zemím, které si to zasluhují.
 • Účastní se boje proti AIDS na celém světě.

  Konzervativci:

 • Zavedou zahraniční politiku "Made in Canada" se zaměřením na státní bezpečnost.
 • Podporují politiku pro mezinárodní rozvoj.
 • Budou stavět na regionálních obchodních vztazích, např. NAFTA (Severoamerická dohoda o volném trhu).
 • Podporují patentovou reformu, která by umožnila prodej generických léků v Africe.

  Noví demokrati:

 • Zvýší zahraniční pomoc.
 • Budou spolupracovat se spojenci na mezinárodní misi pro udržování míru na Středním východě.
 • Pohrozí Spojeným státům tarify na vývoz kanadské energie jestliže nebudou chtít Američani jednat o dovozu kanadského řeziva.
 • V dohodě NAFTA zruší kapitolu 11, která umožňuje, aby korporace mohly soudit vlády států.

  Parlamentní reforma

  Liberáli:

 • Dovolí svobodné hlasování "poslancům v zadních lavicích" ve většině projednávaných případů.
 • Žádné nové sliby ohledně parlamentní reformy.

  Konzervativci:

 • Zvětší rozpočet pro hlavního auditora a dají mu větší zodpovědnost.
 • Každé hlasování s výjimkou rozpočtu a hlavních odhadů by mělo být svobodné pro poslance v zadních lavicích.

  Noví demokrati:

 • Poslanci strany, kteří nesouhlasí se stranickou politikou "základních lidských práv" jako jsou sňatky občanů stejného pohlaví, se musí zdržet hlasování při projednávání takových problémů.

  Volební reforma

  Liberáli:

 • Základna se nezmiňuje o volební reformě, ale pan Paul Martin sdělil, že je ochoten studovat výhody poměrného zastoupení.

  Konzervativci:

 • Navrhují, aby se konaly volby senátorů na uvolněná místa v senátu.
 • Navrhují pevně určené datum pro federální volby.
 • Určí nezávislý výbor, aby studoval přímou demokracii a alternativy volebního systému a podal o tom zprávu.
 • Skoncují se všemi dary od korporací a odborových svazů a také zruší podporu ve výši 1.75 dolaru za každý odevzdaný volební hlas politickým stranám.
 • Zruší zákaz, že třetí strany nesmějí zadávat politickou reklamu při federálních volbách.
 • Dají instituci "Elections Canada" právo kontrolovat stranické nominace a volební závody.
 • Zavedou systém dobrovolné registrace volebních hlasů pro příslušnost v politické straně, což by se používalo při srtanických nominacích a soutěžích o vedení stran.

  Noví demokrati:

 • Referendum o poměrném zastoupení je hlavním požadavkem pro spolupráci se stranou v případě menšinového parlamentu.
 • Podporují, aby byla zvlášť určená místa pro domorodce v parlamentu.
 • Sníží věk osob oprávněných volit na 16 roků.

  Sňatky osob stejného pohlaví

  Liberáli:

 • Odeslali návrh zákona Nejvyššímu soudu, aby uzákonil sňatky osob stejného pohlaví, o čemž by se potom hlasovalo v parlamentu.

  Konzervativci:

 • Odvolali by odkaz na Nejvyšší soud a uspořádali by svobodné hlasování o sňatcích osob stejného pohlaví.

  Noví demokrati:

 • Podporují sňatky osob stejného pohlaví.

  Marihuana

  Liberáli:

 • Navrhli zákon, který by dekriminalizoval držení maximálního množství 15 gramů marihuany.
 • Navrhují pokuty za řízení motorového vozidla pod vlivem (marihuany).

  Konzervativci:

 • Souhlasí s dekriminalizací, ale snížili by maximální povolené množství.
 • Navrhují pokuty za řízení motorového vozidla pod vlivem (marihuany).

  Noví demokrati:

 • Navrhují "skutečnou dekriminalizaci", která by umožnila pěstování, nákup a prodej marihuany.

  Zemědělství

  Liberáli:

 • Federální ministr Bob Speller prohlásil, že jeho hlavní pozornost je zaměřena na projednávání "krize choroby šílených krav" (BSE) a zavazuje se, že bude pracovat ve prospěch otevření hranic pro vývoz kanadského hovězího masa.
 • Poskytnuli 1 miliardu dolarů zemědělcům poškozeným BSE.

  Konzervativci:

 • Zachovají Kanadský výbor pro pšenici, ale dají zemědělcům možnost, aby prodávali pšenici mimo tuto agenturu.
 • Zesílí podporu pro zemědělství a potravinářský průmysl.
 • Budou znova vyhodnocovat každý zemědělský program, aby zajistili, že peníze půjdou do rukou zemědělců a nikoliv byrokratů.

  Noví demokrati:

 • Poskytnou zemědělství ročně 1.5 miliardy dolarů až do té doby, než Spojené státy a Evropa sníží své vlastní zemědělské dotace.
 • Budou usilovat o to, aby skončilo rozdělení podpory pro zemědělce v poměru 60:40 (federální a provinční podíl), aby federální příspěvek nezávisel na provinčním podílu.
 • Věnují více peněz na kontrolu potravin.
 • Zavedou povinné označování geneticky modifikovaných potravin.

  Zákony a veřejný pořádek

  Liberáli:

 • Zavedli zákon, který vytvořil celostátní registraci sexuálních zločinců.
 • Zavedli zákon, který umožňuje kontrolu přímo na silnici, zdali je řidič pod vlivem drog.
 • Omezí výdaje na registraci střelných zbraní hranicí 25 milionů dolarů.

  Konzervativci:

 • Zruší registraci střelných zbraní.
 • Odmítnou klauzuli "Slabé naděje", aby se zaručilo, že rozsudek doživotního vězení znamená pobyt ve vězení na doživotí.
 • Zruší podmíněné tresty pro vážné zločiny.
 • Zruší "statutární" propuštění z výkonu trestu a nahradí je "zaslouženým" propuštením.
 • Budou požadovat, aby za násilné a vážné opakované zločiny byli jejich původci, kteří jsou starší než 14 roků, souzeni soudem pro dospělé.
 • Zakážou vězňům ve federálních zařízeních účastnit se federálních voleb.
 • Zpřísní zákony proti pornografii.

  Noví demokrati:

 • "Napraví" registraci střelných zbraní.
 • Zaměří se na příčiny zločinů tím, že budou bojovat proti chudobě a budou investovat do měst.
 • Zpřísní rozsudky a udílení kaucí původcům opakovaných násilných zločinů.
 • Znova zavedou přístavní policii.
 • Poskytnou podporu pro "obří soudní jednání" v případech organizovaného zločinu.
 • Zakážou prodej útočných střelných zbraní včetně samopalů.
 • Zpřísní pravidla jednání, aby se zabránilo zločinům v korporacích.


  Všech pět stran lze navštívit na Internetu:
      Liberální strana: http://www.liberal.ca/
      Konzervativní strana: http://www.conservative.ca/
      Noví demokraté: http://www.ndp.ca/
      Zelení: http://www.greenparty.ca/
      Quebecký blok: http://www.blocquebecois.org/
   
 •                  
  Obsah vydání       24. 6. 2004
  24. 6. 2004 Televizní a rozhlasové poplatky: Sociální demokracie zradila svůj program Štěpán  Kotrba
  24. 6. 2004 Vedení České televize je zklamáno
  23. 6. 2004 Afghánští vězni jsou také terčem mučení a ponižování amerických vojáků
  23. 6. 2004 Moorův film Fahrenheit 9/11: Samé lži
  24. 6. 2004 Fahrenheit 9/11 "není v žádném případě nudný
  23. 6. 2004 Američtí vojáci nebudou mít imunitu pro válečné zločiny
  24. 6. 2004 Padne vláda? A my s ní? Miloš  Dokulil
  24. 6. 2004 Adélka vražednice
  24. 6. 2004 Polský soud poslal novináře do vězení
  23. 6. 2004 Romové vyhráli právo žalovat firmu IBM
  23. 6. 2004 BBC "posílí své základní hodnoty"
  24. 6. 2004 Americká "válka proti terorismu" vede k hrubému porušování lidských práv na arabském poloostrově
  24. 6. 2004 Jak konformní jsou čeští vysokoškoláci... Jiří  Černý
  24. 6. 2004 Interaktivní volební systém Petr  Švec
  24. 6. 2004 Kanadské volební sliby: 2004 Miloš  Kaláb
  24. 6. 2004 Přijďte v pondělí říct NE mučení
  23. 6. 2004 Volfová o ČSSD: "Nechci jít dál s těmi zbabělci" Štěpán  Kotrba
  24. 6. 2004 Mašínové vyznamenání zaslouží Petr  Jánský
  24. 6. 2004 Svět, který se zřekl šamanů a bláznů Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
  23. 6. 2004 Kontrola dokladů za okolností vážně ohrožujících... Radek  Mikula
  23. 6. 2004 Bill Clinton: Cílem politiky není jen získat moc a udržet si ji
  23. 6. 2004 Soud skončil, Marc Dutroux odsouzen na doživotí Josef  Brož
  23. 6. 2004 Při procesech o týrání iráckých vězňů se musejí zodpovídat i armádní šéfové
  23. 6. 2004 Kuřáci umírají o deset let dřív
  23. 6. 2004 Proč není třeba zákona o spisovném jazyce Jiří  Kratochvíl
  22. 6. 2004 Trpí-li uchazeč o studium dyslexií, o jeho přijetí rozhoduje ředitel Jan  Sýkora
  22. 6. 2004 Česko hledá SuperStar?! Claudia  Just
  22. 6. 2004 Na okraj jedné legendy Václav  Žák
  22. 6. 2004 Mučení iráckých vězňů americkými vojáky má inspiraci z Izraele
  17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
  5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
  29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
  22. 11. 2003 Adresy redakce