15. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 4. 2004

Média bulvární a média seriózní

Reakce na články "Bulvarizují se Česká média?" Š. Kotrby ZDE a "Koření do mediálního guláše je nutné, ale bez chyb" P. Žantovského ZDE.

Nejprve ocituji pasáž z článku Š. Kotrby:

Fakt, že se veškerá česká média - a to nejen deníky - bulvarizují, diskusi nepotřebuje. Potřebuje to permanentní reflexivní analytiku a následnou nápravu. Nikdo se ale nedokázal seriózně zabývat příčinami oné tolikrát zmíněné bulvarizace. Nikdo nedokázal ani nastolit otázku, zda za bulvarizací médií nestojí hedonismem doby otupěný čtenář / divák / posluchač, který už je jalovostí "seriózního" mediálního diskurzu znechucený a potřebuje stále silnější stimuly ke svému uspokojení. Stále více "intelektuálů" v českých médiích se totiž dostává do rozporu svých individuálních ideologií s realitou. Odcizují se už sami sobě, nejen čtenářům. A namísto opravy svých ideologií se zoufale snaží opravovat názory svých čtenářů či někteří se dokonce snaží opravovat realitu. Jiní se snaží vytvářet "jinou" realitu. Snaží se školit, vychovávat... Tomu se ale říká propaganda.

... konstatování Petra Žantovského "definice bulváru se těžko dobereme" či vyhýbavá odpověď Milana Šmída "pod bulvárem chápe každý něco jiného" či jeho pokus o členění bulváru na "pokleslý" a "nepokleslý". "Infotainment zjednodušuje, ale nezkresluje realitu, pokleslý bulvár je mimo realitu", konstatoval mediální pedagog Šmíd.

Dále cituji pasáž z článku P. Žantovského:

... v mém pojetí je pojem bulváru přítomen nejen v drbech o celebritách na stránkách obrázkových týdeníků, ale i, a často především, v bulvárním (= neseriózním) uchopení vážného tématu, třeba politického. A tam nastupují často různé mediální kampaně, a to už je společné dílo médií tiskových a elektronických, protože tu i onde mívají různí lobbisté své lidi, kteří vyrábějí na objednávku ten politický bulvár, chcete-li.

Štěpán Kotrba měl jistě pravdu, že diskuse - i následkem nejasného zadání - probíhala občas tápavě a nevyrovnaně, třeba i proto, že přestřelka mezi teoretiky (M.Šmíd) a praktiky (R.Čásenský) o tom, zda MFD je bulvární, nikdy nemůže mít žádné společné vyústění. Je to jako debata nad sklenicí, kdy jedna strana zastává do krve názor, že je poloprázdná, zatímco druhá razí tezi, že je poloplná. Kdo má pravdu?

V obou citacích se můžeme dočíst částečné charakteristiky jak bulvárních tak seriózních médií. Ani jeden z jejich autorů se podle mého názoru nepokusil o ucelenější definici, která by vystihovala podstatu věci. Naopak jsem získal dojem, že P. Žantovský rozdíl mezi těmito dvěma základními druhy médií relativizuje. Zda záměrně, ví jen on sám.

Dle mého názoru je třeba pro rozlišení mezi těmito dvěma druhy médií stanovit dvě zásadní kritéria, a to 1) zisk vydavatele pocházející přímo z masového zpravodajství a 2) úsilí vydavatele vytvářet nezkreslené masové zpravodajství. Rozhodující pro klasifikaci médií na bulvární resp. seriózní je zjištění, které kritérium stálo u zrodu toho kterého z médií jako prvotní.

Jestliže prvořadým důvodem jeho vzniku je vytváření zisku, pocházejícího přímo z masového zpravodajství, jedná se nepochybně o médium bulvární. Zpráva se stává pouhým prostředkem k dosažení zisku. Jestliže naopak prvořadým důvodem vzniku je úsilí nezkresleně informovat veřejnost o podstatném dění, jedná se zcela zřejmě o médium seriózní. Zisk se stává pouze prostředkem umožňujícím provozovat zpravodajství. Nejde o jeho maximalizaci. Přesto je třeba upozornit, že finančně nezávislé médium má mnohem lepší předpoklady pro úspěšné vytváření nezkresleného zpravodajství.

Jakmile se vydavatel seriózního média z libovolného důvodu rozhodne nadále podřídit vše zisku, dojde k bulvarizaci, tj. k přeměně seriózního média v bulvární.

Pro úplnost uvádím, že jestliže prvořadým důvodem vzniku média je vytváření zisku pocházejícího pouze zprostředkovaně (nepřímo) z masového šíření informací mezi veřejnost, případně získání politického nebo jiného vlivu, jedná se o propagandu. K tomuto tématu jsem se blíže vyjádřil v článku Média a propaganda.

Je-li určujícím kritériem zisk, nutně to vede k účelově deformovaně vytvářenému zpravodajství. Bulvární média tak vytvářejí novou realitu, která nejvíce prospívá jejich ekonomickým zájmům. Každé bulvární médium se snaží zaplnit mediální díru v trhu. To znamená, že pro bulvární média je rozhodující poptávka po určitém druhu informací. Paradoxně tak může dojít k situaci, že je na trhu (bulvárních) médií nedostatek nezkreslených informací. Bulvární médium, chovající se tržně, toho využije a bude informovat nezkresleně (resp. snažit se o to). Do té doby, dokud to přináší zisk.

Případný oponent by mohl namítnout, že v tomto případě definice bulváru selhává. Neměl by však pravdu. Nemůže být seriózní ten, kdo je seriózní jen tehdy, pokud se mu to vyplatí. Serióznost je dobrá pověst, která se vytváří dlouhodobě a soustavně.

Co se týče seriózních médií, i u nich se může stát, že zveřejní zkreslenou informaci. Důležité však je, že v tom nesmí být nikdy záměr.

Namítne-li někdo, že zjistit podle uvedených kritérií, které médium je které, je v praxi obtížné ne-li nemožné, může mít pravdu. Jak je to skutečně, ví pouze vydavatel a okruh jeho nejbližších zaměstnanců -- spolupracovníků. Je to tedy především otázka jejich svědomí. I přesto jsem přesvědčen, že nelze relativizovat pojmy bulvární a seriózní a tím přispívat ke stírání rozdílů mezi nimi. Možná, že tato relativizace je právě projevem bulváru, neboť svědčí v jeho prospěch.

                 
Obsah vydání       15. 4. 2004
15. 4. 2004 Paměť národa Bohumil  Kartous
15. 4. 2004 Jaký obraz Srbska kreslí týdeník Respekt Srdjan  Prtina
15. 4. 2004 Soudci a psi jezdí zadarmo Radek  Mokrý
15. 4. 2004 Článek Radka Mokrého o soudcích je věcně nesprávný
15. 4. 2004 Společnosti ČSA: Cestující nemusí být "odborník" Jan  Čulík
15. 4. 2004 Bush schválil "historický" Šaronův plán
15. 4. 2004 Bush kupuje židovské hlasy Tomáš  Gawron
15. 4. 2004 Bush jako "oživující prostředek pro americkou mládež"
15. 4. 2004 Terry Jones z Monty Pythonů: Tony (Blair) se opravdu musí snažit víc
15. 4. 2004 Prezidentova velezrada podle § 96 Zdeněk  Bárta
15. 4. 2004 Mluvčí ČSA: Letadla ČSA patří k nejbezpečnějším na světě
15. 4. 2004 Skandální chování Sněmovny Petr  Jánský
15. 4. 2004 Přátelství s ďáblem je někdy správné, jestliže účel světí prostředky Miloš  Kaláb
15. 4. 2004 Média bulvární a média seriózní Petr  Švec
15. 4. 2004 Zmatený výklad
14. 4. 2004 Daniel Cohn-Bendit: Předsednictvo českých Zelených potlačuje demokratickou diskusi
14. 4. 2004 Petr Uhl: Věřím v pád patočkovského sektářství
14. 4. 2004 Milana Horáčka můžeme i vyloučit!
14. 4. 2004 Bush: "Zůstaneme pevní"
14. 4. 2004 A znovu: Jsou mobilní telefony hrozbou lidskému zdraví?
14. 4. 2004 Problém, který zmizel Jan  Hanuš
14. 4. 2004 Televize BBC: Špatné zprávy pro prezidenta Bushe z Iráku
14. 4. 2004 Irácké otazníky Oskar  Krejčí
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004