15. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 4. 2004

Prezidentova velezrada podle § 96

Prezident po mém soudu porušuje svůj slib prezidenta republiky, ve kterém mimo jiné sliboval, že bude zachovávat Ústavu ČR a zákony. Prezident republiky v žádném případě nestojí nad Ústavou, ale je jí podroben a musí ji zachovávat. S ohledem na znění prezidentského slibu a ústavní formulace jeho oprávnění je třeba většinu ústavních práv prezidenta republiky považovat i za jeho povinnost. Prezident má tedy podle článku 62 písm. e) Ústavy povinnost jmenovat soudce Ústavního soudu.

S ohledem na definici velezrady uvedené v § 96 zákona o Ústavním soudu je velezradou mimo jiné jednání prezidenta republiky směřující proti demokratickému řádu republiky. Logickou argumentací lze zcela jednoznačně vyvodit, že za jednání je třeba v tomto případě považovat i úmyslnou nečinnost, v daném případě nenavrhování kandidátů na funkci soudce Ústavního soudu. S ohledem na charakter Ústavního soudu jako soudního orgánu ochrany ústavnosti, kdy právě o nejdůležitější složce kontroly ústavnosti, kterou je rozhodování o zrušení zákonů, jiných právních předpisů či jejich částí, rozhoduje již nefunkční plénum Ústavního soudu, lze nekonání prezidenta označit za jednání proti demokratickému řádu republiky, neboť znemožněním kontroly ústavnosti právních norem odebral státu jeden ze základních institutů ochrany ústavnosti a demokracie (ústavnost zajišťuje demokracii). O tom, zda bude skutečně ústavní žaloba pro velezradu podána, rozhodne samozřejmě až Senát usnesením přijatým v souladu s článkem 39 Ústavy a §§ 136 a násl. jednacího řádu Senátu.

Senát v žádném případě Ústavní soud nebojkotuje, jeho postup je naprosto správný (viz též vyjádření bývalého soudce Ústavního soudu V. Cepla v Hospodářských novinách z pátku 9. 4. 2004, strana 5, č. 71). Většinu kandidátů (7 z 13) Senát schválil. Pokud J. Weigl v Lidových novinách z 10. 4. 2004 uvádí mezi odmítnutými př. vedoucího katedry ústavního práva PF UK, je třeba podotknout, že sám prezident nechtěl některým dosavadním soudcům Ústavního soudu obnovit mandát z důvodu vysokého věku a přitom právě např. tento je příkladem již staršího člověka. Senát jedná naprosto správně, pokud nechce, aby byl Ústavní soud přestárlý.

S ohledem na význam Ústavního soudu by měl prezident, pokud chce dostát své ústavní povinnosti, předkládat Senátu kandidáty mnohem rychleji s v mnohem větším počtu. Senát se na výběru ústavních soudců aktivně podílí, není orgánem, který by měl slepě schvalovat prezidentovu vůli, a prezident proto musí počítat s tím, že zdaleka ne všichni navržení kandidáti budou Senátem schváleni. Pokud si prezident stěžuje na nedostatek odborníků, je s podivem, že jeho předchůdce V. Havel takový problém neměl. Prezident by měl zřejmě postupovat obdobně jako Havel, tedy vyzvat základní právnické instituce (tedy fakulty, vyšší soudy a profesní komory právníků a další) k předkládání jmen vhodných osobností a k jejich posuzování by si měl stanovit odbornou komisi. Způsob, jakým prezident v současnosti ústavní soudce vybírá, je naprosto neprůhledný.

A na závěr snad již jenom zbytečnou poznámku: prosím nezaměňovat VLASTIZRADU, §91 Trestního zákona, s VELEZRADOU, což je sice hrozivě znějící, avšak zcela neutrální popis toho, co prezident nyní činí, respektive nečiněním koná. Řízení o velezradě není trestním stíháním, neboť prezident má absolutní imunitu, a jediným postihem za velezradu je ztráta úřadu.

                 
Obsah vydání       15. 4. 2004
15. 4. 2004 Paměť národa Bohumil  Kartous
15. 4. 2004 Jaký obraz Srbska kreslí týdeník Respekt Srdjan  Prtina
15. 4. 2004 Soudci a psi jezdí zadarmo Radek  Mokrý
15. 4. 2004 Článek Radka Mokrého o soudcích je věcně nesprávný
15. 4. 2004 Společnosti ČSA: Cestující nemusí být "odborník" Jan  Čulík
15. 4. 2004 Bush schválil "historický" Šaronův plán
15. 4. 2004 Bush kupuje židovské hlasy Tomáš  Gawron
15. 4. 2004 Bush jako "oživující prostředek pro americkou mládež"
15. 4. 2004 Terry Jones z Monty Pythonů: Tony (Blair) se opravdu musí snažit víc
15. 4. 2004 Prezidentova velezrada podle § 96 Zdeněk  Bárta
15. 4. 2004 Mluvčí ČSA: Letadla ČSA patří k nejbezpečnějším na světě
15. 4. 2004 Skandální chování Sněmovny Petr  Jánský
15. 4. 2004 Přátelství s ďáblem je někdy správné, jestliže účel světí prostředky Miloš  Kaláb
15. 4. 2004 Média bulvární a média seriózní Petr  Švec
15. 4. 2004 Zmatený výklad
14. 4. 2004 Daniel Cohn-Bendit: Předsednictvo českých Zelených potlačuje demokratickou diskusi
14. 4. 2004 Petr Uhl: Věřím v pád patočkovského sektářství
14. 4. 2004 Milana Horáčka můžeme i vyloučit!
14. 4. 2004 Bush: "Zůstaneme pevní"
14. 4. 2004 A znovu: Jsou mobilní telefony hrozbou lidskému zdraví?
14. 4. 2004 Problém, který zmizel Jan  Hanuš
14. 4. 2004 Televize BBC: Špatné zprávy pro prezidenta Bushe z Iráku
14. 4. 2004 Irácké otazníky Oskar  Krejčí
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004