30. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 3. 2004

Jemelkova hůl na kriticky štěkajícího psa

Rodící se mediální teoretik Ivan Jemelka dostal zřejmě za úkol najít další hůl na dalšího psa, který se odvážil zaštěkat - tentokrát na mateřskou firmu. Našel sice něco jiného, ale pokusil se ignorovat fakt, že hůl to není a s tím "něčím" nezpůsobného psa přesto bít. Zadání však mělo znít: Bulvarizují se české deníky?

To bylo téma původní diskuze. Jakoby u televizí bulvarizace nevadila a neměla společného jmenovatele. Jakoby nevadila bulvarizace týdeníků či "společenských časopisů". Jakoby tato bulvarizace neovlivňovala zpětně a zacykleně celý mediální prostor.

Namísto mediálních analytiků, kteří by provedli důsledný rozbor bulvarizace po stránce lexikální (jazyk bulváru, větná stavba, frekvence slov, zejména přídavných jmen či jiných příznakových slovních tvarů), tak po stránce obsahové (tématický rozbor, rozdíly mezi jednotlivými médii, frekvenční analýza témat), případně kteří by analyzovali čtenářské priority v jednotlivých socioprofesních segmentech cílových skupin, případně analyzovali jazyk těchto skupin, dozvěděli jsme se pouze od nadmíru povolaných, že MfD přeci není bulvár. Přestože mediální realitu tohoto deníku vidíme denně.

Vypůjčím si slova z draftu připravované výroční zprávy Českého rozhlasu za rok 2003, jejímiž autorem není žádný rozjívený levičák, ale člověk velmi uměřený a ve svém věku přirozeně moudrý. Bývalý ministr kultury za ODS Uhde. Člověk vysoké kultury jazyka i myšlení, člověk jehož konzervativismus je stejně přirozený a noblesní, jako erb na dveřích šlechtice s několikasetletým rodokmenem, jenž už nikomu nemusí dokazovat, že je šlechtic. Uhde kritizuje - a zcela po právu - příklon některých dramaturgů, zejména hudebních, k bulvarizaci i u rádií veřejné služby. Nerozlišuje, narozdíl od ideologizujícího Jemelky, zda je tato kritika mířená zprava či zleva, neodsuzuje "levý pohled", ale vymezuje - byť jen letmo - obsah komercionalizace a primitivizace i u některých pořadů ČRo, tak jak on veřejnou službu chápe. Ač možná pro Ivana Jemelku paradoxně, s konzervativním Uhdem v jeho kritice bezduché komercionalizace a bulvarizace bez výčitek svého, na levici bijícího srdce souhlasím.

Stále častěji se ozývá názor, že se Český rozhlas musí smířit s tím, že jeho poslech přichází v úvahu převážně jako zážitek doprovázející nějakou činnost jinou a podstatnější. Kromě toho se nároky posluchačů zhusta soustřeďují na pořady zábavné, které mají za cíl povzbuzení dobré nálady a rozptýlení. Zřetel výchovný a vzdělávací však přesto Český rozhlas neopomíjí.

...

Kromě toho Český rozhlas nedogmaticky vychází z poznání, že i pořady, jejichž poslech provází jinou posluchačovu činnost, patří do programové skladby sdělovacího prostředku veřejné služby a nezaslouží si pohrdání.

...

Když se Rada Českého rozhlasu v loňském roce zamýšlela nad závěry své Zprávy o činnosti Českého rozhlasu, dospěla k závěru, který formulovala obrazně: Český rozhlas stanul podle jejího názoru na křižovatce dvou směrů. První z nich vychází z úkolů, které zákona České republiky stanovily médiu veřejné služby. Tyto úkoly spočívají jednak ve zprostředkování vyvážených informací, jednak ve zpřístupnění poznatků soudobé vědy, jednak v působení výchovném a osvětovém a konečně v přenosu a tvorbě soudobých i klasických kulturních hodnot a kvalitní zábavy. Druhý směr představuje vysílání komerčních stanic, z něhož se do Českého rozhlasu nejrůznějšími cestami přenášejí zlozvyky spočívající především v prázdném a nezávazném tlachání moderátorů, které předstírá, že povzbuzuje dobrou náladu, a v zařazování bezcenných populárně hudebních skladeb schopných svou nenáročností i podbízivostí pokleslému vkusu obloudit méně znalého posluchače.

Ano, chci tím říci, že mi v diskuzním panelu o bulvarizaci chyběl člověk Uhdeho formátu. Chyběl mi opravdu konzervativní pohled moudrého muže, který nepředstírá okouzlenost módností témat či jejich zpracováním, neskrývá se za postmoderní rozostřenost mediální "reality"... Chyběl mi pohled hledající kontinuitu času a prověřenost kvality. Chyběl mi pohled člověka, na stávající produkci a mediální moci deníků nezainteresovného, který není a nepotřebuje už být loajální k nikomu jinému, než ke své pověsti a ví, kterou vinu lze ještě odpustit, a kterou už nikoliv. Oproti tomu mi přebývalo množství tržních komsomolců, kteří obsah slova konzervativní či pravicový pouze znečitelňují, a mezi němiž se evidentně Milan šmíd cítil osamělý.

Možná mám na samotná Česká média příliš velké nároky. Potíž je, že během jediného dne (29. 3. 2004) dokáží ze 46 monitorovaných článků 6 věnovat bulvární soutěži SuperStar, 20 skrytých komerčních selfpromo či přímo PR zpráv. Jen málo z nich je ale jako "tisková zpráva" samotnou redakcí označeno. Informace zhusta neobjektivní a nevyvážené se mísí s těmi ostatními v postmoderní gulášovitý mediální infotainment, kterým se krmí po ránu u kávy i mnozí novináři. A ti berou Česká média jako seriózní oborový zdroj informací. Možná i to je tak správně. Pokud ani oni sami už nenajdou schopnost odlišit "zrno od plev", nebude je znepokojovat sklon k téže bulvarizaci v jejich denících, stejně jako tento nešvar nechal při panelové diskuzi klidným i zástupce šéfredaktora MfD. Nakonec si zvyknou i čtenáři / diváci / posluchači a přestane jim vadit už cokoliv. A to bude vítězství Českých médií nad českými médii...

Prý existuje úsloví, že novinář je ten, který oddělí zrno od plev a otiskne plevy... Řekl to francouzský premiér Georges Benjamin Clemenceau. Je to pravda? Prý pronesl i další sentence - napříkald, že mladí konzervativci jsou hlupáci, staří revolucionáři pitomci a válka je řada katastrof, která končí vítězstvím.

                 
Obsah vydání       30. 3. 2004
30. 3. 2004 Raffarin III. Josef  Brož
30. 3. 2004 Rwanda: deset let poté, co tam bylo zavražděno 800 000 lidí
30. 3. 2004 Umučení Krista? Jan  Čulík
30. 3. 2004 Bohumil Hrabal: Furiant nekonečna a věčnosti Martin  Škabraha
30. 3. 2004 Jak vidím krále české literatury Tomáš  Koloc
31. 3. 2004 Britský Ferdinand Peroutka zemřel
30. 3. 2004 Svoboda pro Ingrid Simone  Radačičová
30. 3. 2004 Lidovecká protidrogová akce Miloslav  Hlína
30. 3. 2004 Kotrba to ČM nandal Ivan  Jemelka
30. 3. 2004 Jemelkova hůl na kriticky štěkajícího psa Štěpán  Kotrba
30. 3. 2004 Konec národních médií Petr  Robejšek
30. 3. 2004 Studený čumák 1. Jan  Paul
30. 3. 2004 Stoiber chce dvaačtyřicetihodinový pracovní týden
30. 3. 2004 Španělské mnichovanství
30. 3. 2004 Čína -- velmoc současnosti Miroslav  Polreich
29. 3. 2004 Pravicová strana francouzského prezidenta Chiraca prohrála regionální volby
29. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XII. Alexandra  Virgová
29. 3. 2004 Brabcovo Bolero: Špatný film? Jan  Čulík
29. 3. 2004 Život Ahmeda Jasina, zakladatele islámského hnutí odporu Hamás
29. 3. 2004 Podnikání "Czech style" Jan  Čulík
29. 3. 2004 Brno, město netušených možností Milan  Valach
29. 3. 2004 Klady a zápory Singapuru František  Décsi
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce