29. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 3. 2004

Ekonomika, morálka a možnosti politiky

"Osvobodit Německo od pesimismu"

S redaktory Die Zeit, ve vydání z 18. 3. 2004 diskutovali Horst Köhler a Helmut Schmidt

Horst Köhler CDU / *1943, Skierbieszow, Polsko, vyrostl v Ludwigsburgu, Baden-Würtemberg / politika, bankovnictví, EBRD, od roku 2000 jeden z ředitelů IMF, Mezinárodního měnového fondu, pak president, v té funkci se mu podařilo prosadit změny politiky IMF v zájmu dříve IMF "postižených" zemí, nedávno z IMF odešel aby kandidoval na spolkového prezidenta v květnu 2004

Helmut Schmidt SPD / *1918, Hamburg / bývalý spolkový kancléř, bývalý spolkový ministr financí, předtím hospodářství a financí, předtím obrany, od roku 1983 spoluvydavatel týdeníku Die Zeit -- klíčovou poválečnou spoluzakladatelkou Die Zeit a jeho spoluvydavatelkou až do své smrti v roce 2002 byla hraběnka Marion Dönhoff, *1909, zámek Friedrichstein, Východního Prusko, jedna z vynikajících žurnalistek poválečného Německa, autorka mnoha knih, angažující se pro aktivní politiku v zájmu a ve prospěch lidí východní Evropy.

Rozhovor moderovali Wilfried Herz a Josef Joffe, zaznamenal Josef Hrycyk. Na požádání redakce Britských listů přeložil, shrnutí a poznámky napal Vladimír Rott.

Stalo se Německo jednou ze zemí s ekonomickými problémy?

Horst Köhler: Problémy Německa se dají vyřešit. Také světová ekonomika se zotavuje - USA, Čína, Indie, a Asie vůbec. Jako ale i Japonsko. Rusko roste, Latinská Amerika se stabilizuje, protože Brazílie a Argentina rostou. Vývoj mezinárodní ekonomiky je celkově positivní.

Evropa ale k tomu nepatří, ta neroste a Německo také ne.

Köhler: Europa neroste tak jak by mohla. Ale i tady jsou důvody k optimismu. Ovšem Německo pokulhává i v evropském měřítku. A ze světového hlediska není dobré, že USA ostatní předbíhá, to jen může zvýšit globální nerovnováhu.

Helmut Schmidt: Jak dlouho ještě si Amerika může dovolit své deficity? Zajímá mě Váš názor.

Köhler: Tento "dvojitý deficit" [rostoucí dluh US ekonomiky, její financování rostoucími dluhy, a rostoucí převaha dovozu nad vývozem] je problém. Dobré ale je, že Američané [centrální banka, Alan Greenspan] snížili úroky a také daně, což stimulovalo ekonomiku. Doufám, že investice v USA i dále porostou a nahradí pokles konzumu, který je navíc založen na rostoucím zadlužení domácností. Tento americký růst pomohl růstu i ostatních ekonomik. Z krátkodobého pohledu nechci Američany jen kritizovat. Jsem rád, že světová ekonomika právě i díky jim nepropadla do poklesu. Ale středně- a dlouhodobě je jasné, že deficity bilance výkonů obnášející v USA již pět procent národního produktu jsou neudržitelné. Američané musí každým dnem dovážet jeden a půl miliardy dolarů kapitálu. Musí začít spořit.

Ale tato ekonomická konjunktura neznamená konjunkturu pracovních příležitostí [jak bylo donedávna běžné].

Köhler: To je další problém. Ten je teď přetřásán ve volebním boji Bushe a Kerryho, který by chtěl zesílit protekcionismus. Pokud by se ale takové tendence skutečně posílily, museli bychom si dělat větší starosti o světovou ekonomiku, a o pracovní příležitosti i v Německu. Nové překážky ve výměně zboží by mohly přinést jenom další turbulence v globálním systému obchodu a financí.

Schmidt: Ano, souhlasím. Čistý dovoz kapitálu do USA obsahuje z jedné čtvrtiny veřejné a soukromé měnové rezervy. To je vysoce nezdravé, ale Japonci v tom bezstarostně, spokojeně pokračují. Nadále vyvážejí jako mistři světa, mají obrovský přebytek vývozu, a za to dostávají jen papír, nesoucí poměrně nízké úroky.

Zbývající tři čtvrtiny přílivu kapitálu do USA jsou jen částečně zdaněné kapitálové výnosy Evropy. Značný podíl tvoří totiž očividně nezdaněné peníze z Ruska ale ještě větší podíl jsou obdobné peníze z Latinské Ameriky. Amerika je v této době [nejen "v této době", je tomu tak od nepaměti, sloužila například již i sovětským nomenklaturním bossům] obrovská houba nasávající úniky defraudovaného kapitálu. Jak dlouho něco takového ještě může dobře jít?

Köhler: Únik kapitálu je problémem po celém světě. Tyto peníze chybí doma pro ekonomický růst, pracovní příležitosti, sociální zabezpečení. Hledáme-li řešení, nesmíme zapomenout že je nutné začít zejména doma. Ne především v globálním měřítku [kam se často odvádí pozornost]. V každé zemi musí být právní jistota, stabilní podmínky pro investování výnosů ekonomiky. To vyžaduje solidní instituce, nezávislé soudce, úředníky, kteří jsou skutečně ve službách veřejného blaha. To jsme všichni podceňovali [mluví tady o, již desetiletí kritizovaných, krátkozrakých specialistech toho kterého oboru v mezinárodních institucích].

Schmidt: Nejen že v mnoha zemích chybí právní řád, ale navíc existují Bermudy nebo Kypr. I kdyby se Rusko stalo právním státem, tak by i nadále kolem půlky výnosů z prodeje ropy [hlavní důvod růstu ruské ekonomiky] zůstaly venku a doma by i nadále chyběly jako zdanitelný příjem.

I Německo už dávno patří k vývozcům kapitálu. Ne ti, kteří se snaží uniknout před daněmi, ale střední podnikatelé vyváží kapitál do Polska nebo Česka. To nemá nic společného se zpronevěrou, ale s našimi ekonomickými slabostmi.

Köhler: Podnikatelé, kteří chtějí přežít [mít úspěch] v mezinárodní soutěži musí neustále [sledovat a] porovnávat ceny, investiční podmínky, ale i hustotu byrokracie. V mnoha zemích, jako jsou i nové země EU, jsou cenové podmínky lepší. I motivace a kvalifikace jejich lidí se stále zlepšují, někde jsou dokonce stejně dobré. Takže pokrok tržní ekonomiky po celém světě znamená pokrok soutěžení. To vůbec nemusí být nevýhodné. Když jsou Poláci pilní a s pomocí německých investorů mohou nabízet na světových trzích výrobky, které jsou levnější než německé, pomáhají nejen sami sobě tím že mají dost práce, ale i německým konzumentům, kteří nakupují za nižší ceny. Tím se v Německu uvolní [a v Polsku vznikne] kupní síla, která může nechat vzniknout novým službám a výrobkům v Německu [nebo i jinde]. Německo má šance především v technickém pokroku a inovacích.

Existuje ale národní tok kapitálu ze západu na východ. Dařilo by se Němcům lépe, kdyby nemuseli podporovat tuto formu "sociální pomoci"?

Köhler: Ve východním Německu se konzumuje daleko víc než se vyrobí, a vyrovnání tohoto schodku probíhá přes ty transfery. Zánik [zastaralého] průmyslu a s ním spojená ztráta pracovních příležitostí byl rozsáhlý. Vy, pane Schmidte, jste velmi kritizoval koncept Treuhandanstalt. V mnohém jste měl pravdu, ale proces sjednocení Německa byl bez obdoby, bez příkladu [z kterého by bývalo bylo možné se poučit]. K tomu přijde [problém] vyrovnání východoněmeckých platů na úroveň západoněmeckých tarifů a příjmů...

Schmidt: ...převod platů jedna ku jedné...

Köhler: ...které předběhlo zvýšení produktivity o léta. To neustále ničí pracovní příležitosti v nových zemích [Německa]. Tyto "nůžky" může uzavřít jenom zvýšená produktivita ve východním Německu.

Schmidt: Není to jenom makroekonomický problém. Co ve východním Německu chybí jsou soukromníci, od řemeslníků, přes malé obchodníky po svobodná povolání. Co je nutné k tomu, aby lidé ve Greifswaldu nebo v Chemnitzi něco takového začali?

Köhler: Jako první je nutné podstatně snížit množství nepřeberných nařízení, která zaplavila východní Německo. Potřebujeme politiku a programy, které posilují sebedůvěru lidí a jejich samostatnost. Obojí zcela chybělo v tradici NDR, potřebuje čas a trpělivost, ale určitě ne poručníkování. Na druhou stranu nesmíme zavírat oči před tvrdou skutečností.

Schmidt: Jen v minulém roce jsme převáděli 83 miliard eur, to je přes čtyři procenta německého sociálního produktu. A z toho jsou tři čtvrtiny "snědeny" - jako podpora v nezaměstnanosti nebo důchody. Z toho nevznikne, nemůže vzniknout, žádná dynamika.

Köhler: Ohromil mě optimismus, s jakým Polsko, Česko, Slovensko přistupují k rozšíření EU a k euru - Svoboda se nám líbí, chceme být ekonomicky silní, chceme převzít euro. V Německu probíhá diskuze negativněji, pesimističtěji. Změnit tento tón v naší republice je důležité, pro celou společnost. [To ohromení, ten pesimismus, jsou z pohledu společnosti, která diskutuje o tom, co všechno jí takový krok bezprostředně stojí, co jí někdy může přinést, ale i o tom, že si už nemůže dovolit další daňové zatížení.]

Pane Köhlere, nedávno jste řekl, že Německo čekají "další obtížné změny" - které to jsou?

Köhler: Myslím, že by napřed měl odpovědět pan Schmidt.

Jen do toho, naťukněte téma.

Köhler: Nevyhneme se nutnosti, podporovat vlastní zodpovědnost a schopnost jít do rizika. Tím nemyslím, krátit solidární výkony státu. Ale sociální systém musíme přizpůsobit možnostem jeho financování. To znamená, že je o to lépe financovatelný, čím větší je hospodářský růst. Tedy čím lepší je moderní politika růstu, která využívá výhody globalizace, ale zároveň se stará o zdravou domácí základnu, především pro střední soukromníky.

Schmidt: Proč mohli Holanďané, Dánové, Švédové v těchto věcech udělat pořádek ale Němci a Francouzi ne?

Köhler: Není to náhoda, že se jedná o malé země. Možná že si ti takzvaní velcí, [Německo a] také Francie a Itálie, myslí že jsou méně vystaveni mezinárodní soutěži. Zapomínají, že v globalizaci neplatí velikost, ale pohyblivost a rychlost jak ekonomiky tak politiky. [Některé] menší země nemají problémy uplatnit své výhody v globalizaci.

Schmidt: Musím poznamenat něco, co jste asi nechtěl říct - To tempo v Amsterdamu, Kopenhagenu nebo Stockholmu souvisí s tím, že tamější politika spolupracuje s podnikateli a odbory řádově lépe než politika německá.

Köhler: Moje mínění je především - Věřím ve schopnosti Němců. Záleží na tom, jak s nimi mluvíme a jak je podporujeme. Po roce 1945 se do toho také pustili. Potřebujeme nový elán. Ale dnes není po válce, bojujeme s následky blahobytu. A spokojenou pohodu si v rychlé globální soutěži těžko můžeme dovolit.

Co je možné konkrétně udělat, aby se chování dnešních Němců změnilo?

Köhler: Jedením z příkladů je dnešní federalismus a jeho pomalé procesy rozhodování. V krátkých volebních cyklech s mnoha volbami na úrovni spolku, zemí a obcí je zdůrazňován krátkodobý pohled. Politikové jsou nuceni prohlašovat: "Ode mne dostaneš víc." Chtějí být přece zvoleni. Musíme vsadit na generaci politiků, kteří se u voličů profilují tím, že jasněji mluví o skutečnosti. Měli by také být schopni, objasnit dlouhodobost problémů. Tento "deficit vysvětlování" je příčinou pomalých reforem. A když bych měl ještě mluvit jako kandidát na prezidenta...

...ne jako kandidát, jako ekonom...

Köhler: ...pak se mohu i jako ekonom vrátit k mému optimismu. Lidé reagují positivně, když jsou bráni vážně, když jsme upřímní, poctiví a nezamlčujeme diagnózu.

[Tady by pan Köhler měl jít do školy, do školy moderní politiky, moderní demokracie, neboť opouští oblast svých kompetencí. Aby se naučil, že to co hlásá v ekonomice platí i v politice. Nestačí, když politici přestanou "lhát". Nejen že jim nesmí být jedno, co říkají a říkali. Musí být také občanům zodpovědní, ale nestačí zodpovědnost nominální jednou za čas u voleb.

Jeho - i když to tak nemyslel - oprávněná kritika volebního cirkusu, kterým trpí méně vyvinuté demokracie není ale odůvodněna příliš krátkým volebním obdobím, ale zastaralým systémem, kde "vítězi" nemluví s "poraženými" a mnoho energie je vyplácáno na získávání a udržování pochybných "většin" - podle té které země zvaných koalice nebo, z ryzí hlouposti, opozice - které vylučují kolem poloviny reprezentantů voličů z účasti na vládnutí.

Pokročilejší země - jakkoliv je jich ještě málo - už dávno přešly k systému poměrnému, který ale funguje pouze, pokud má za cíl věcná řešení, což je v takových zemích, krajích a obcích první povinností zúčastněných reprezentantů a předmětem neustálého dohledu občanů nad nimi a jejich spoluúčasti na vládnutí, zákonodárství a soudnictví. V takových vyspělých demokraciích jsou volby jen epizodou, měnící poměr zúčastněných reprezentantů, zejména podle kvality jejich výsledků, práce a schopností.

A federalismus zdaleka není jen nekonečné handrkování o subvence přerozdělované například Berlínem. Skutečný federalismus znamená především to, že se co nejvíce řeší - ne že se o tom mluví - tam, kde to jde, na místě samém, a ne v nějaké centrále, jak je stále ještě mnohdy zvykem.]

Schmidt: Nedávno se mě ptal jeden ze spolkových ministrů, na kterého bankéře by se mohl obrátit pro radu. Tak jsme probrali všechny velké banky a pak jsem mu řekl: "Jděte za Heinrichem von Piererem [šéf Siemensu, který jasně vidí přednosti vysoce kvalifikovaného Německa, jako i co je nutné změnit aby se lépe uplatnily], ten sice není bankéř ale slušný člověk, a navíc rozumí kapitálovému trhu." A co si myslíte vy o německých velkých bankách?

Köhler: Celý německý finanční sektor prochází strukturálními změnami. Důležité je, neignorovat základ jakéhokoliv obchodu, včetně obchodu finančního - že zákazníci jsou lidé. Počítače nemohou právě ani v moderním managementu bank nahradit podnikatelský intelekt. Bankovnictví má co dělat s lidmi a s technologií. U nafouklého boomu prázdných bublin devadesátých let věřili investiční bankéři na roční rendity padesáti procent a větší. Přestože zdravý lidský rozum každému řekne, že něco takového není možné, navíc když reálná ekonomika roste o jedno, dvě procenta.

[V této době konečného odpoutání finančních spekulací od reálné ekonomiky, a následných virtuálních spekulací se také rozpoutaly neřestně závratné "odměny" nejrůznějším "kapitánům". Oba problémy a jejich příčiny zůstávají stále nevyřešené, a jsou důvodem rostoucí nedůvěry a nespokojenosti občanů. Pokud by tato arogance měla i nadále trvat v takovém měřítku, povede to nutně ke změnám těch společností, které se staly jejími oběťmi.]

Jak můžeme vytvořit a podpořit skutečný růst?

Köhler: Musíme reformy prohloubit a rozšířit. V Německu se něco už dalo do pohybu Agendou 2010. Odvážný krok, ale jen krok první. Přicházejí další návrhy, které jdou dál - od CDU/CSU, FDP. Jsem optimistou, protože potřeba reforem je jasně tady, vyvolaná krizí na pracovním trhu a oslabeným růstem ekonomiky. Stále více Němců si uvědomuje, že nejsme imunní vůči dlouholeté stagnaci, ale zároveň vědí, že jsme schopni se tím vypořádat, pokud učiníme správná rozhodnutí.

Schmidt: Tento proces potřeboval v Japonsku téměř dvacet let.

Je v takové krizi dobré, aby se prezidentem poprvé stal právě ekonom?

Schmidt: To nemůže být na škodu. Nedávno jsem v úzkém kruhu řekl, že Köhler, až se stane prezidentem, přinese do politiky víc ekonomického rozumu než celá německá politická třída dohromady.

Köhler: Myslím, že bych něco takového raději neměl komentovat.

Pane Köhlere, sám často říkáte, že je těžké ekonomiku vysvětlovat. Nechtěl byste, až budete prezidentem, pořádat na zámku Bellevue národohospodářské semináře?

Köhler: Ne zrovna semináře, ale diskuse s těmi, kdo rozhodují a s vědci. Spolkový prezident nemá žádnou výkonnou moc. To je tak dobře, a také tak stojí v ústavě. Ale spolkový prezident by měl být schopen koncepčního řízení v základních oblastech společnosti. A ekonomika je jednou z nich, z těch rozhodující o dobré budoucnosti země.

Schmidt: Správně. Kdyby Roman Herzog [předposlední spolkový prezident] byl býval ekonomem a po své slavné řeči zvané "Hej rup!" v tomto tématu pokračoval - a to téma bylo velmi v pořádku, také ekonomicky, akorát se pár žurnalistů potřebovalo pošklebovat - pokračoval další, druhou, třetí, šestou řečí, tak by se mohl stát úspěšným prezidentem. Ale bez toho z tak důležité věci zbyla jen jepice.

Toto téma by se mohlo stát tématem Köhlerovým. Ale to není snadné, bude se muset potýkat s vládou, která má až dost problémů se svou vlastní partají jenom proto, že s Agendou 2010 trochu nakrojila to, co bylo k vyřízení už na počátku devadesátých let.

Köhler: Zradil bych sám sebe kdybych si měl myslet, že ekonomika nemá co dělat s úřadem prezidenta. A jasné je také, že prezident musí zaujmout jasné stanovisko i k jiným tématům, jako k otázkám života a etiky. Pan Schmidt mluvil o slabinách politické třídy. Ale ty má i třída podnikatelů.

Schmidt: A jak!

Köhler: Protože mnohý z výše postavených manažerů se domnívá, že se vznáší vysoko nad zemí.

Schmidt: A jak!

Köhler: Stalo se zvykem, zlozvykem, považovat nafouklé finanční výkazy podniků za doklad dobrého podnikání. Dnes nejen dobře víme, že to tak není, ale že tyto skandály jsou neudržitelné - nejen v Americe. Těmi se teď zabývají soudy. Ekonomika potřebuje etický základ. Podnikání znamená tvořit ekonomické hodnoty na základě hodnot morálních. Proto bude spolkový prezident jako ekonom mluvit také o etice.

Musí spolkový kancléř snášet dennodenně také kritiku od spolkového prezidenta?

Schmidt: Ten těžko bude kritizovat každodenní dění. Ale kritiku musí vládnoucí většina snášet v každém okamžiku, v kterém by přestala řádně pracovat. To bylo ostatně i smyslem Herzogovy řeči "Hej rup!", od něhož bohužel vzápětí opustil. Vypálil jen jednu raketu, aby hned zhasla. A probíhající debata o přímé volbě prezidenta, která by jeho autoritu podstatně posílila, nemůže po něm zároveň požadovat aby se vyhýbal důležitým problémům.

Má Helmut Schmidt pravdu?

Köhler: Samozřejmě, to nejde dohromady. Také jsem si všiml komentářů, že "neznám nic jiného než ekonomii" a "ten by se neměl míchat do politiky", když poukazuji na souvislosti s ekonomikou a používám její terminologii.

Schmidt: Takové komentáře jsou nesmysl.

Köhler: Když spolkový prezident pozoruje, že se v klíčové oblasti budoucnosti Německa - a tou je a zůstane ekonomika - málo děje, musí na to upozornit. A důrazně. Tak já bych aspoň rozuměl jeho roli. To vůbec neznamená, že by se proto mohl cítit jako nějaký "nadkancléř".

Schmidt: Samozřejmě ne. To pochopil už Adenauer. Jenom mu to pár týdnů trvalo.

Köhler: Vždyť spolkový prezident musí, jak je dáno ústavou, ukázat profil a vyhraněnost, i v opakování naléhavých věcí.

V ekonomice jde o zájmy, v morálce o všeobecné hodnoty. Je možné se z ekonomiky morálně poučit?

Köhler: Tak daleko bych nehledal. Ale, i když se opakuji: Zdravá ekonomika není možná bez morálky. A ta utrpěla. Naopak je určitě morální, když podnikatel jde do rizika a vytvoří pracovní příležitosti. To bychom měli uznat a podporovat a nezatracovat zisk jako obohacení. Ochota něco riskovat musí také bát odměněna výnosem jejího [případného] úspěchu. Když si tím budou podnikatelé jistí, tak také přibude těch, kteří společně se svými zaměstnanci budou hledat cesty, jak svou produktivitu zvýšit, aby se uplatnili.

Schmidt: Od nepaměti jsem se zasazoval o to, aby byl zrušen paragraf, který zakazuje vedení podniku a podnikové radě, společně se domluvit na pracovní době a platech. Chtěl bych, k tomu co právě říkal pan Köhler, dodat ve vzpomínce na Mahatmu Gandhi jeho překrásný výrok: "Obchod bez morálky je sociální hřích."

Pane Köhlere, mluvili jsme doposud o německých problémech. V čem by se ale svět mohl od Německa přiučit?

Köhler: Musím otevřeně přiznat, že v zahraničí ubývá studentů, kteří si vzpomenou na nějakou německou univerzitu, kteří by si mysleli, že se mohou v Německu něčemu naučit. Německá kultura, literatura, poezie a hudba, ty jsou ale v povědomí lidí po celém světě. Jakmile se ale začne diskutovat o technologiích budoucnosti, a budoucích dovedností a vědomostí, málokomu hned vyvstane Německo.

Schmidt: Málem už není ani jedna oblast, kde by Německo bylo na špičce. Jsou sice takové, kde se Němci vyšvihli: medicína, letectví, ale spolu s ostatními Evropany. Automobilový průmysl se chýlí ke konci. A jinak? Vůbec nic.

Köhler: Že mnoho mladých lidí v zahraničí nepokládá Německo za zemi budoucnosti je určitě poplašný signál. Já si ale, pane Schmidte, myslím, že jste příliš pesimistický.

Schmidt: Já vůbec nejsem pesimista. Celý svůj život jsem byl realistou.

                 
Obsah vydání       29. 3. 2004
29. 3. 2004 Brno, město netušených možností Milan  Valach
29. 3. 2004 "Osvobodit Německo od pesimismu"
29. 3. 2004 Podnikání "Czech style" Jan  Čulík
29. 3. 2004 Pravicová strana francouzského prezidenta Chiraca prohrála regionální volby
29. 3. 2004 O zneužití moci: Zákonné nařízení mluvit v médiích spisovně je paskvil Jan  Čulík
29. 3. 2004 Británie: Homosexuálové získávají plná "manželská" práva
29. 3. 2004 Hrozí kvůli případu Kelly stávka v BBC?
29. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XII. Alexandra  Virgová
29. 3. 2004 Brabcovo Bolero: Špatný film? Jan  Čulík
29. 3. 2004 Život Ahmeda Jasina, zakladatele islámského hnutí odporu Hamás
29. 3. 2004 Jak říkala ta těhotná, jsem v naději...
29. 3. 2004 Klady a zápory Singapuru František  Décsi
29. 3. 2004 Búrka v štamperlíku politickej vody Lubomír  Sedláčik
29. 3. 2004 Pomoc Romům je ve své podstatě rasistická Tomáš  Gawron
26. 3. 2004 RRTV se nechce stát politickým cenzorem vysílání
26. 3. 2004 Minimální daň, sociální pojištění a další nesmysly vymyšlené za účelem vytahování peněz lidem z kapes Jindra  Vavruška
26. 3. 2004 Kolik stojí pračka? Jindra  Vavruška
26. 3. 2004 Eurozatykač a souvislosti aktuální novely Listiny základních práv a svobod Helena  Svatošová
26. 3. 2004 Je správné, aby zaměstnanci stěží živořili? Tomáš  Stýblo
26. 3. 2004 Válka jako pokračování globalizace jinými prostředky Jan  Keller
25. 3. 2004 Byl Bohumil Hrabal tvůrcem "laskavého humoru"? Jan  Čulík
25. 3. 2004 "Laskavý humor" Bohumila Hrabala Jan  Čulík
26. 3. 2004 Zvítězí v Praze automobily? Petr  Kužvart
26. 3. 2004 Lidovci míří klidně do hrobu Boris  Cvek
25. 3. 2004 "Zapomenutá" privatizace? Ondřej  Čapek
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2004 Jak říkala ta těhotná, jsem v naději...   
29. 3. 2004 O zneužití moci: Zákonné nařízení mluvit v médiích spisovně je paskvil Jan  Čulík
29. 3. 2004 Brno, město netušených možností Milan  Valach
29. 3. 2004 Život Ahmeda Jasina, zakladatele islámského hnutí odporu Hamás   
29. 3. 2004 Klady a zápory Singapuru František  Décsi
29. 3. 2004 Podnikání "Czech style" Jan  Čulík
29. 3. 2004 Brabcovo Bolero: Špatný film? Jan  Čulík
29. 3. 2004 "Osvobodit Německo od pesimismu"   
26. 3. 2004 Zvítězí v Praze automobily? Petr  Kužvart
26. 3. 2004 Lidovci míří klidně do hrobu Boris  Cvek
26. 3. 2004 Válka jako pokračování globalizace jinými prostředky Jan  Keller
26. 3. 2004 Eurozatykač a souvislosti aktuální novely Listiny základních práv a svobod Helena  Svatošová
25. 3. 2004 Jak přimět studenty k (inter)aktivitě Jan  Čulík
25. 3. 2004 "Zapomenutá" privatizace? Ondřej  Čapek
25. 3. 2004 Byl Bohumil Hrabal tvůrcem "laskavého humoru"? Jan  Čulík