23. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 2. 2004

Február 1948 - mýty a realita

Národ ktorý skresľuje svoju históriu je ako "bludný Holanďan" ktorý nevie, odkiaľ vyplával a kam pláva. Bojuje síce odvážne s morom, čelí vysokým vlnám, ale v skutočnosti nemá vlastný cieľ a preto vlastne pláva tam kam ho láka more svojím odporom. Toto je žiaľ aj problém našich národov (a s nami aj celej Východnej Európy), pretože február 1948 zmenil naše prirodzené smerovanie a od tejto chvíle čoraz viac a viac bojujeme "proti niečomu" a nie "za niečo".

Žiaľ toto sa týka politickej špičky pred rokom 1989 (komunistov), ale aj politických síl, ktoré nastúpili po roku 1989 až do dnešných dní. Znie to priam neuveriteľne, ale v klamaní o tom, čo sa udialo vo februári 1948, niet rozdielu medzi komunistami a súčasnými politikmi, jednoducho obom generáciám politikov toto klamstvo vyhovuje -- a tak sa zmietame v chaose, z ktorého vlastne nepoznáme východisko.

Čo vlastne vieme o februári 1948: "Došlo k prevratu (revolúcii podľa komunistov) a od tejto chvíle sa začal budovať v ČSR socializmus - komunistický režim". Toto je v skratke pointa toho čo nám po desaťročia politici vtĺkali a vtĺkajú do našich hlavičiek.

Je to pravda? NIE!!! Je to vymyslený historický mýtus.

Pravdou je, že socializmus sa začal budovať v ČSR už v roku 1945 a to na širokej demokratickej platforme, presnejšie povedané v roku 1945 sa u nás začala budovať spoločnosť na báze spoločenského vlastníctva výrobných prostriedkov (socializmus) s pluralitnou politickou nadstavbou. Toto bol a ostane historický vklad Čechov a Slovákov do vývoja ľudskej spoločnosti. Toto bola skutočná revolúcia v našej histórii, ktorá napodobnila VOSR a zároveň jej dala nový politický (demokratický) rozmer. Február 1948 nezmenil podstatu tejto nastúpenej cesty (socializmus). Snaha o kontrarevolučný puč priniesla so sebou politické protiopatrenie v podobe nastolenia diktatúry a prevzatia sovietskeho (totalitného) modelu budovania socializmu.

Samozrejme najvhodnejším dokazovaním tejto skutočnosti by bolo citovanie a odvolávanie sa na Karola Marxa autora projektu "socialistickej (komunistickej) spoločnosti". Komunisti si žiaľ jeho myšlienky natoľko poprekrúcali, že by jeho svedectvo vyznelo nedôveryhodne, a preto si pomôžme niekym, kto nemá s komunistickým hnutím nič spoločne. Takouto osobou v našich dejinách je Eduard Beneš, teda človek ktorý stal pri príprave a zrode socializmu v ČSR. Naviac na dokazovanie nebudú použité ťažko dostupné dokumenty či publikácie, ale použijeme knižočku bežne dostupnú občanovi v Čechách i na Slovensku a tou je "Edvard Beneš: Odsun Němcu z Československa", k vydaniu pripravenú Doc. PhDr. Karlem Novotným, DrSc a vydanú nakladateľstvom Dita v Prahe roku 1996.

Citaty z nej:

str. 42: "Stejně jsem mu vyložil (Rooseveltovi pozn. autor), že je mi jasno, že budeme se Sovětským svazem sousedit, a to že bude mít jistý vliv na naší vnitřní politiku i ve smyslu budoucího vývoje sociálního a hospodářského. (V.1943, pozn. autor)

str. 131: " Provedeme nově pozemkovou reformu a budeme usilovat o to, aby půda dostala se do rukou těch, kteří ji sami obdělávají. Půjde o provedení rozsáhlého sociálního zákonodárství, které dá základ nové sociální struktuře státu. Stát bude veden na bázi plánovaného hospodaření a dle toho budou zbudovány příslušné instituce." (Košice 3.III. 1945, pozn. autor)

str. 139: "Bude třeba dát nový ráz našemu hospodářskému a sociálnímu životu republiky, připravovat nové plánování průmyslové a zemědělské, nové plánování a rozvoj kulturní,..." (16.V.1945 Praha, pozn. autor)

str. 149: "Mluvě o hospodářských problémech, pravil prezident, že se uskutečňuje projekt znárodnění průmyslu a velkých podniků, jenž se bude vztahovat na dopravní společnosti, a těžký průmysl, například na Škodovy závody, brněnskou Zbrojovku a dále na karlovarská zřídla." (1.IX.1945 ve Francouzském časopise SAMEDI SOIR, pozn. autor)

str. 164: "A konečné to byla jedna z otázek nejdůležitějších: Otevřít brány ke změně sociální a hospodářské struktury národní společnosti ve smyslu socializačním, jak výše byla nastíněná jako čtvrtá nejdůležitější kategorie problému, jež povalečná doba musí řešit."(15.XII.1945, pozn. autor).

str. 167: "Vytváříme nový hospodářský a sociální řád, k němuž nacionalizace průmyslu je nesmírně důležitým krokem". ( 24.III.1946, pozn. autor).

str. 180: "hospodářský: soustředit plody národní práce a hospodaření k povznesení životní úrovně každého jednotlivce a celého národa bez vzájemného vykořisťování jednoho občana druhým;" (8.X.1946, pozn. autor)

K týmto myšlienkam len jedná poznámka: Eduard Beneš, ako prezident, majetky kolaborantov a veľkokapitalistov nepoštátňoval, ako by to bolo v kapitalistickej spoločnosti ale on ich v súlade so socialistickými princípmi a hore uvedenými myšlienkami znárodňoval!!!

A ešte jeden citát:

str. 198: "... jde-li o sociální a hospodářskou orientaci, změnili jsme touto revolucí naši strukturu a v této pokrokové linii zůstáváme a zůstaneme, neboť, jak známo, politickém a historickém vývoji se hodiny zpět dáti nemohou, nemá-li to přivést do rozvratu celý národ".

Záver

Ak nad naším vývojom budeme rozmýšľať z tohoto pohľadu, tak naša história vyzerá absolútne ináč ako nám ju vykladali a vykladajú naši politici: Komunisti síce zachránili pre ČSR v roku 1948 socializmus, ale boli to prave oni ktorí neposlúchli posledne citovanú myšlienku Eduarda Beneša a 15.VI.1988 obrátili hodiny späť (zlikvidovali socializmus v ČSR) a tým priviedli k rozvratu celý národ.

Možno, že pre niektorého historika bude tento článok podnetom, aby tak ako Doc. PhDr. Karel Novotný, DrSc. zozbieral myšlienky Eduarda Beneša k odsunu Nemcov, zozbieral jeho myšlienky k budovaniu ČSR v rokoch 1940-1948 a teda aj k februáru 1948.

                 
Obsah vydání       23. 2. 2004
23. 2. 2004 Britská vláda odebrala Středoevropanům právo na sociální podporu - ale je to legální?
23. 2. 2004 Ministr práce a důchodového zabezpečení: "Je to tvrdé, ale spravedlivé"
22. 2. 2004 Pentagon: radikální podnebné změny zničí civilizaci už do 20 let
23. 2. 2004 Pákistán popřel, že se chystá zatčení Osamy bin Ladina
23. 2. 2004 Kde to žijem !?! Tomáš  Koloc
23. 2. 2004 Potvrdila ČR svým "kužvartovským kolečkem" jen západoevropské stereotypy? Jan  Čulík
23. 2. 2004 Kde to žijem? K argumentům Tomáše Koloce Jan  Čulík
23. 2. 2004 BBC TV News 24: O "vlně středoevropských přistěhovalců"
23. 2. 2004 Modlím se, aby je nechytili Radek  Mokrý
23. 2. 2004 Deníček sněmovní panny II. Alexandra  Virgová
23. 2. 2004 Ceny elektřiny Jan  Čulík
23. 2. 2004 Február 1948 - mýty a realita Andrej  Sablič
23. 2. 2004 Vinu nemá Kužvart, ale Špidla Petr  Jánský
23. 2. 2004 Marxova filozofie dějin Milan  Valach
22. 2. 2004 Británie: ministerstvo obrany čelí žalobám za zabité Iráčany
23. 2. 2004 Chudé Německo? Marino  Radačič
23. 2. 2004 Vyrobeno v Texasu Greg  Evans
23. 2. 2004 Bude Le Pen kandidovat? Simone  Radačičová
23. 2. 2004 Návraty domů: Odvrácená strana války Marino  Radačič
23. 2. 2004 Slovenskí Rómovia : Už otvorený teror Lubomír  Sedláčik
20. 2. 2004 Propouští americká armáda Brity z Guantánama, protože se bojí Nejvyššího soudu?
20. 2. 2004 Přistěhovalectví ze střední Evropy: Britská vláda ustoupila populismu Jan  Čulík
20. 2. 2004 Výročí Jiří  Bakala
20. 2. 2004 Neviditelný Bůh Zdeněk  Bárta
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
23. 2. 2004 Kde to žijem !?! Tomáš  Koloc
23. 2. 2004 Britská vláda odebrala Středoevropanům právo na sociální podporu - ale je to legální?   
23. 2. 2004 Ministr práce a důchodového zabezpečení: "Je to tvrdé, ale spravedlivé"   
23. 2. 2004 Ceny elektřiny Jan  Čulík
23. 2. 2004 Február 1948 - mýty a realita Andrej  Sablič
23. 2. 2004 Modlím se, aby je nechytili Radek  Mokrý
20. 2. 2004 Propouští americká armáda Brity z Guantánama, protože se bojí Nejvyššího soudu?   
20. 2. 2004 Jaké je to v Iráku?   
20. 2. 2004 Brzo, Mičurine, brzo... Tomáš  Koloc
20. 2. 2004 Přistěhovalectví ze střední Evropy: Britská vláda ustoupila populismu Jan  Čulík
20. 2. 2004 Premiér zkolaboval při jednání parlamentu, Nova hledá náhradníka Štěpán  Kotrba
19. 2. 2004 O italských politických atentátnících v komunistickém Československu Jan  Čulík
19. 2. 2004 Válečný prezident propadající se do bahna Immanuel  Wallerstein
18. 2. 2004 Gendalos a jiná zrcadla Štěpán  Kotrba
18. 2. 2004 "Naši" v Evropském parlamentu Oskar  Krejčí