16. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 2. 2004

EÚ: Telekomunikácie v pristupujúcich krajinách

Radovan Geist

Európska komisia vo všeobecnosti verí, že nové členské krajiny prinesú do sektora komunikačnej technológie potrebnú dynamiku. Existujú však obavy v súvislosti s kvalitou národných telekomunikačných pravidiel, ktoré by mali v deň vstupu, 1. mája, naplno fungovať. Ďalším dôvodom na znepokojenie sú obavy, kde nájdu noví členovia investície potrebné na modernizáciu infraštruktúry.

Sektor informačných a komunikačných technológií je jednou z oblastí s najentuziastickejším hodnotením pristupujúcich krajín komisiou. Prevláda viera, že rozšírenie prinesie potrebnú dynamiku, dokonca zvýši tlak na niektoré terajšie členské krajiny EÚ. Často aj ony potrebujú rozhodnejšie kroky na zvýšenie konkurencieschopnosti.

Estónsko je príkladom, keď "učiteľ predbehol žiaka". V používaní internetu či množstve osobných počítačov na hlavu prekonalo trinásť z pätnástich krajín dnešnej únie. Pristupujúce krajiny mohli v mnohých oblastiach aplikovať priamo najnovšiu technológiu bez toho, aby museli updatovať staré systémy. V rýchlo sa meniacom prostredí boli nové postupy prijímané ľahšie, čo je v ostrom kontraste s niektorými krajinami pätnástky. Transformujúce sa krajiny vidia telekomunikačný sektor aj ako spôsob, ako modernizovať ekonomiku a znížiť závislosť od priemyslu náročného na prácu.

* * *

Obavy však spôsobuje kvalita národnej legislatívy v sektore telekomunikácií, pričom hlavným problémom je nedostatok kvalifikovaného personálu pôsobiaceho vo verejnej sfére. Otázkou tiež je, odkiaľ tieto krajiny získajú dostatočné investície na modernizáciu infraštruktúry. V niektorých prípadoch to rieši špecifická situácia --- Estónsko dokázalo zmodernizovať sektor a dostať sa na špicu vďaka investíciám zo Švédska a Fínska. Geografická (v prípade Fínska i kultúrna) blízkosť, pomerne nižšia cena pracovnej sily, výhodné daňové prostredie a dostatok kvalifikovaného personálu z neho urobili vyhľadávaný cieľ investícií. Priame zahraničné investície v telekomunikačnom sektore zároveň poskytujú udržateľnejší základ rozvoja hospodárstva. Naproti tomu, niektoré z odvetví strojárskej výroby (príkladom sú slovenské automobilky) sa môžu omnoho ľahšie posunúť z pristupujúcich krajín ďalej, hľadajúc nižšie náklady.

Napriek regionálnym rozdielom v rozvoji telekomunikačného sektora je obraz v pristupujúcich krajinách vo všeobecnosti pozitívny. Stále však prevládajú problémy. V mnohých prípadoch bude musieť proces demonopolizácie ešte len prebehnúť, bude potrebné vytvoriť kvalitné pravidlá a systém ich kontroly. Veľkou otázkou je, či sa v pristupujúcich krajinách nájde dostatok kvalifikovaného personálu. Konkurencia na strane dopytu je veľká -- regulačné úrady, ministerstvá, domáce a zahraničné súkromné firmy. Verejný sektor je pri tom výrazne znevýhodnený nižšou úrovňou miezd.

Do hry vstupuje zároveň otázka, či môžu regulačné pravidlá existovať bez politického vmiešavania sa. Telekomunikácie sú perspektívnym sektorom, ktorého dôležitosť (a ziskovosť) bude v budúcnosti narastať. Spolu so stále sa len tvoriacimi pravidlami jeho fungovania to vytvára nebezpečenstvo klientelizmu či korupcie. Nie je to však špecifikom pristupujúcich krajín. Ide o mnoho. Ako varoval nemenovaný predstaviteľ komisie: "Ak sú regulačné pravidlá otvorené politickému vplyvu, či sú postavené na slabej analýze trhu, odradí to investorov."

Väčšina z pristupujúcich krajín bude potrebovať na modernizáciu sektora vonkajšie investície. Veľké firmy z EÚ, ktoré sa už v strednej a východnej Európe začali presadzovať (Deutsche Telekom, France Telecom či Sonera), svoj postup zastavili, čiastočne je to reakcia na globálne problémy sektora. Na prilákanie investícií teda bude potrebné zabezpečiť jasné a fungujúce pravidlá.

* * *

Posledným z problémov je naplnenie požiadavky zabezpečiť všeobecný prístup k telekomunikačným službám. Konkrétne ide o zabezpečenie telefónneho spojenia a internetu za prijateľnú cenu pre všetkých občanov. Aj v tomto sú rozdiely veľké -- na špici je Estónsko, v Poľsku sú však stále asi štyri milióny domácností bez telefónneho pripojenia. Cena za pripojenie novej linky je pritom v poľskom prípade 300 až 400 eur, je preto nereálne očakávať, že by sa problém mohol vyriešiť trhovými nástrojmi. Čiastočným riešením môže byť budovanie mobilných sietí, aktívnu úlohu by však mal prebrať štát. V krajinách ako Slovinsko dokázal zabezpečiť rozšírenie používania internetu do vzdelávacieho systému.

Rozvoj telekomunikačného sektora je jedným z kľúčových aspektov rozvoja hospodárstva krajín, ktoré 1. mája vstúpia do Európskej únie. Trh nebude schopný plne nahradiť úlohu štátu.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       16. 2. 2004
16. 2. 2004 Americko-britská špionážní operace pomohla USA prosadit útok proti Iráku
16. 2. 2004 Vzniká v EU vládnoucí triumvirát Francie, Británie a Německo?
16. 2. 2004 Francie a Británie chtějí společně stavět letadlové lodě nové generace
16. 2. 2004 Finové odmítají evropskou armádu
16. 2. 2004 Jak Západ vyzbrojuje brutálního tyrana v Uzbekistánu
15. 2. 2004 Británie: Vláda plánuje rozbít BBC
15. 2. 2004 BBC je ve zdemoralizovaném stavu
16. 2. 2004 Klaus: "Řekl bych raději ve svých domácích constituencies, ale neumím to říci česky"
16. 2. 2004 Evropská integrace a národní kultura Zdeněk  Jemelík
16. 2. 2004 Obavy z "vlny přistěhovalců do Británie" "jsou iluzí"
16. 2. 2004 "Nelze mít zároveň volné přistěhovalectví a sociální stát"
16. 2. 2004 Blair rasistom?
14. 2. 2004 Pražská rarita - automobilová "pěší zóna"
16. 2. 2004 Tajná zpráva OLAFu: Evropská unie financuje palestinský terorismus
16. 2. 2004 Sebevražedné atentáty za peníze EU?
16. 2. 2004 Luxus internet aneb Odyssea Český Telecom Michal  Rusek
16. 2. 2004 Cenové balíčky Eurotel Top a T-Mobile Víkend+ jsou pastí na hloupější spotřebitele
16. 2. 2004 Telecom zkrátil intervaly v telefonních automatech a zase dělá mrtvého brouka
16. 2. 2004 O pokrytectví a odhalené prsní bradavce
16. 2. 2004 Dočká se Kambodža spravedlnosti?
16. 2. 2004 Francie vyznamenala generála odpovědného za zločiny v Čečensku
16. 2. 2004 Rozkradené deštné pralesy s sebou nesou zkázu přírody
16. 2. 2004 O přelévání peněz Ivo  Šaněk
16. 2. 2004 Účel svätí prostriedky Peter  Takáč
16. 2. 2004 EÚ: Telekomunikácie v pristupujúcich krajinách Radovan  Geist
16. 2. 2004 Sousedé Iráku chtějí, aby v něm OSN hrála významnější roli
16. 2. 2004 Evropská komise pohrozila snížením financí pro východní Německo
15. 2. 2004 Voľby na internete Radovan  Geist
16. 2. 2004 Európski ĺudovci riskujú pre britských konzervatívcov
16. 2. 2004 Životu nebezpečné baterie
13. 2. 2004 Dobré vládnutí: nové ideologie rozvoje z africké perspektivy Mesfin  Gedlu
13. 2. 2004 Poslanci ČSSD: Chceme se podílet na zřetelné, lidem srozumitelné politice Štěpán  Kotrba
14. 2. 2004 Interpretace dezinterpretace Rudolf  Převrátil
14. 2. 2004 Britští konzervativci zamýšlejí snížit daně chudým
14. 2. 2004 Digitalizace jako budoucnost nejen českých médií
13. 2. 2004 Lékaři: Oficiální verdikt o Kellyho smrti protiřečí důkazům
13. 2. 2004 Cesta na jihozápad Tomáš  Koloc
14. 2. 2004 Britské listy: Tematické archivy zprovozněny
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech