16. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 2. 2004

Voľby na internete

odpovedá Bob Tortora, expert na prieskumy verejnej mienky Gallupovho inštitútu

Radovan Geist
Integrita on-line volieb je väčšinou kritizovaná pre dve veci: citlivosť na technické útoky a vnímanie voličov. Súhlasíte s tým?
Citlivosť na technické útoky a sfalšovanie výsledkov budú vždy vnímané ako záležitosti, ktoré majú zmysel. V určitých prípadoch však obavy nemusia byť reálne -- ak by príslušné stránky používali na kontrolu volieb prístupové kódy alebo osobné identifikačné čísla. Potom by bola zraniteľnosť nižšia. Aj v tom prípade by však mali byť stránky určené na voľby ešte pred samotným spustením podrobené "útoku hackerov". Myslím tým to, že by stránka mala byť podrobená útoku odborníkov, aby sa zistilo, či možno preniknúť do jej systému.
Všimnite si, že používanie prístupových kódov vyžaduje, aby mali tieto stránky zoznamy voličov a každému priradili prístupový kód ešte pred samotným hlasovaním. Krajiny z najdetailnejšími zoznamami majú takto najväčšiu šancu spustiť on-line hlasovanie.
Ak by tieto zoznamy obsahovali e-mailové adresy, potom by bola možnosť zorganizovať on-line voľby, alebo ich časť, realistická. Krajiny so zoznamami s e-mailovými adresami môžu takto posielať elektronické pozvánky na hlasovaniu, každá z nich by obsahovala prístupový kód dovoľujúci dať len jeden hlas.
Aké sú rozdiely medzi voľbami a prieskumami verejnej mienky? Dali by sa zorganizovať elektronické voľby?
Je mnoho rozdielov medzi voľbami a prieskumom verejnej mienky. Po prvé, samotný akt voľby je pravdepodobne pre voliča osobnejší, než vyjadrenie mienky v prieskume, aj keby to bol prieskum budúceho volebného správania sa. Je preto nepravdepodobné, že by sa dali voľby zorganizovať úplne on-line. Bariérami sú prístup k internetu, jeho ovládanie, a voličovo vnímanie tajnosti a možnosti elektronickej manipulácie. Navyše, samotný akt prístupu k volebnej schránke a vhodenia hlasu môže byť sociálnym fenoménom, v ktorom budú mnohí ľudia naďalej pokračovať.
Veríte, že apatická verejnosť sa skôr zúčastní na voľbách alebo prejaví svoj názor, keď to bude možné urobiť elektronicky?
Nemyslím si, že apatiu voliča možno znížiť zavedením on-line hlasovania. No možno by to znížilo počet iných dôvodov neúčasti na voľbách. Napríklad zlé počasie, choroba, či neprítomnosť pre nejaké cestovanie môžu v konkrétnych voľbách znížiť pravdepodobnosť, že voliči prídu k urnám. Tí, ktorí sa nemôžu dostať k volebným miestnostiam, no môžu voliť on-line, sa tak na voľbách zúčastnia.
Môžu internetové prieskumy verejnej mienky odrážať verejnú mienku aj za krátkodobý horizont?
To je kritická vedecká otázka, na ktorú bude potrebné čoskoro odpovedať. V súčasnosti si internetové prieskumy vyžadujú vytváranie odhadov reprezentatívnosti skupiny, ktorá sa na prieskume zúčastnila. Reprezentuje skutočne svojím zložením aj tých, ktorí sa na výskume nezúčastnili? Pravdepodobne nie. A preto je potrebné použiť štatistický model, aby sme výsledok prispôsobili aj tým, ktorí neboli účastníkmi výskumu. Vystupuje tu potreba overiť model. Skutočne robí to, čo by mal? Opäť, pravdepodobne nie, pretože ďalším kľúčovým faktorom je naša neschopnosť vytvárať náhodné zoznamy e-mailových adries ľudí, ktorých v rámci výskumu oslovíme. Tak nemôžeme vytvoriť štruktúru, ktorá by reprezentovala zodpovedajúcu časť populácie (povedzme ľudí s hlasovacím právom). Ak by sme vytvorili štruktúru reprezentujúcu cieľovú skupinu a pri oslovení jednotlivých ľudí použili prístupové kódy, mali by sme možnosť presného prieskumu. Samozrejme, za predpokladu, že budeme kontrolovať ďalšie chyby, ako sú nijaké odpovede, či odhad odchýlok, ktoré sa počas prieskumu môžu objaviť.
Napriek tomu, internetový prieskum je rýchly a lacný, jeho význam preto rastie. Ako jasne určiť hranice jeho výpovednej hodnoty?
Ak robí niekto v súčasnosti internetový prieskum, sponzori prieskumu by si mali pripraviť ľahko viditeľné vyhlásenie, ktoré opisuje obmedzenia prieskumu. Malo by sa v ňom hovoriť o metódach použitých na zovšeobecnenie, či zabezpečenie jeho reprezentatívnosti. Detaily o týchto metódach by mali byť prístupné, aby im bolo možné porozumieť, prípadne ich kritizovať.

Rozhovor bol uverejnený na EurActiv.sk

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       16. 2. 2004
16. 2. 2004 Americko-britská špionážní operace pomohla USA prosadit útok proti Iráku
16. 2. 2004 Vzniká v EU vládnoucí triumvirát Francie, Británie a Německo?
16. 2. 2004 Francie a Británie chtějí společně stavět letadlové lodě nové generace
16. 2. 2004 Finové odmítají evropskou armádu
16. 2. 2004 Jak Západ vyzbrojuje brutálního tyrana v Uzbekistánu
15. 2. 2004 Británie: Vláda plánuje rozbít BBC
15. 2. 2004 BBC je ve zdemoralizovaném stavu
16. 2. 2004 Klaus: "Řekl bych raději ve svých domácích constituencies, ale neumím to říci česky"
16. 2. 2004 Evropská integrace a národní kultura Zdeněk  Jemelík
16. 2. 2004 Obavy z "vlny přistěhovalců do Británie" "jsou iluzí"
16. 2. 2004 "Nelze mít zároveň volné přistěhovalectví a sociální stát"
16. 2. 2004 Blair rasistom?
14. 2. 2004 Pražská rarita - automobilová "pěší zóna"
16. 2. 2004 Tajná zpráva OLAFu: Evropská unie financuje palestinský terorismus
16. 2. 2004 Sebevražedné atentáty za peníze EU?
16. 2. 2004 Luxus internet aneb Odyssea Český Telecom Michal  Rusek
16. 2. 2004 Cenové balíčky Eurotel Top a T-Mobile Víkend+ jsou pastí na hloupější spotřebitele
16. 2. 2004 Telecom zkrátil intervaly v telefonních automatech a zase dělá mrtvého brouka
16. 2. 2004 O pokrytectví a odhalené prsní bradavce
16. 2. 2004 Dočká se Kambodža spravedlnosti?
16. 2. 2004 Francie vyznamenala generála odpovědného za zločiny v Čečensku
16. 2. 2004 Rozkradené deštné pralesy s sebou nesou zkázu přírody
16. 2. 2004 O přelévání peněz Ivo  Šaněk
16. 2. 2004 Účel svätí prostriedky Peter  Takáč
16. 2. 2004 EÚ: Telekomunikácie v pristupujúcich krajinách Radovan  Geist
16. 2. 2004 Sousedé Iráku chtějí, aby v něm OSN hrála významnější roli
16. 2. 2004 Evropská komise pohrozila snížením financí pro východní Německo
15. 2. 2004 Voľby na internete Radovan  Geist
16. 2. 2004 Európski ĺudovci riskujú pre britských konzervatívcov
16. 2. 2004 Životu nebezpečné baterie
13. 2. 2004 Dobré vládnutí: nové ideologie rozvoje z africké perspektivy Mesfin  Gedlu
13. 2. 2004 Poslanci ČSSD: Chceme se podílet na zřetelné, lidem srozumitelné politice Štěpán  Kotrba
14. 2. 2004 Interpretace dezinterpretace Rudolf  Převrátil
14. 2. 2004 Britští konzervativci zamýšlejí snížit daně chudým
14. 2. 2004 Digitalizace jako budoucnost nejen českých médií
13. 2. 2004 Lékaři: Oficiální verdikt o Kellyho smrti protiřečí důkazům
13. 2. 2004 Cesta na jihozápad Tomáš  Koloc
14. 2. 2004 Britské listy: Tematické archivy zprovozněny
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech