4. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 4. 2003

SARS: balené koblihy se možná budou hodit

Ve zprávě z 2.4 Světová zdravotnická organizace již připustila, že se pravdivost informace o přenosu pouhým těsným kontaktem s nemocnými ať už díky kapénkové nákaze či jinak podařilo vyvrátit. Neví se jen, o jaké v prostředí se vyskytující přenašeče se může jednat: voda, kanalizace, dotýkané předměty, opatrná formulace zněla: "doufáme, že to není vzduch".

Už několik dní víme, že tu máme poměrně silnou a závažnou novou chorobu -- nazývanou SARS - vyskytla se nejprve v Číně.. přesněji: jen od 16.listopadu do 28.února, kdy se již vědělo, že je třeba něco sledovat a evidovat, to činilo 792 případů, jen v epicentru v Guangdongu (zejm. města Gunagzhou a Foshan) 31.3. 1153 případů, další známou významně nakaženou oblastí Číny je Shanxi, podezřelý na výskyt je již i Peking.

O úmrtnosti si z veřejnosti dostupných materiálů nelze bohužel dosud učinit úplně přesnou představu (zhruba je to ale 10-15%, větší úmrtnost je u osob nad 40 let): stránky WHO uvádějí, že ve stejném období zemřelo z oněch 792 evidovaných 31 pacientů - nikoliv již, kolik z osob evidovaných ve sledovaném období se posléze úspěšně vyléčilo či jak dlouho choroba obvykle trvá...

Dosud je počet známých případů onemocnění 2223 - z nichž dosud zemřelo 78 osob. WHO od založení v roce 1958 vlastně poprvé vyhlásila globální poplach - teprve 12. března.

A v čem tento poplach spočívá: v doporučení odložit cestování do čínského regionu Guandong a do Hong Kongu, kde jsou zdroji nákazy převážně nemocniční zařízení (plná ochranných pomůcek a dodržující nezbytná preventivní opatření - aseptičnost a sterilita nejsou totiž totéž), též jedna celá obytná čtvrť (v okrese Kowloon).

Přenos a šíření nákazy je, aby se tak řeklo, evidentně nesmírně "úspěšné", protože i v sekundárním epicentru nákazy, v Hongkongu, uvádějí za poslední měsíc již 361 pacientů...Jedinou potěšující zprávou z 2.4. je, že Čína byla uznána plnoprávným členem WHO,.což znamená předpoklad pro vytvoření pružnější spolupráce...no nic: pokud se nám o nějaké významné míře dobrovolnosti ze strany čínských orgánů ani nezdálo, teď se to asi trochu upraví...ale to pozdní vyvracení mylných informací o něčem vypovídá..

Co však méně potěší, je pravděpodobnost absence dostatečně věrohodnosti zpráv o počtu skutečně nakažených osob v některých méně vyspělých státech, kdy o otázkách jako je evidence nakažených a fungování systémů epidemiologické prevence nejsou zcela dostatečné znalosti.

A co nepotěší vůbec. Dosavadní ochrana veřejnosti před nákazou: byla dosud ponechána plně na "kompetenci" zaměstnanců leteckých společností - ačkoliv o viru bylo velmi dlouhou dobu známo jen to, že je velmi nakažlivý a nákaza může končit smrtelně, a kterýkoliv student medicíny dokáže správně zodpovědět otázku, zda doba inkubace též znamená, že do první nudle u nosu není člověk nakažlivý, že totiž existuje řada nemocí, jež jsou nakažlivé dříve, než se projeví jejich první příznaky. Světová veřejnost ovšem byla o toto světlo poznání ochuzena.

A tak letecké společností udržující z Číny a Hongkongu letecké spojení do celého světa hledají podle možných příznaků pravděpodobně nakažené osoby, tedy ty, u nichž proběhla inkubační lhůta - a buďme si jisti, že z přepravy nebyly hlavně zpočátku vylučováni lidé, kterým se teprve objevila první nudle u nosu, nýbrž ti, kteří mají zjevně závažné dýchací potíže...cestující si cestují a my uléháme s pocitem bezpečí ...Je třeba říci, že tato ostuda i budoucí potíže a ztráty ekonomické i na lidských životech, a především vina za plné rozhoření epidemie v dalším centru mimo čínskou pevninu, v Hongkongu, padá nejen na čínský stát, ale na celý systém, i na Světovou zdravotnickou organizaci WHO.

Spolehlivá laboratorní testovací metoda průkazu SARS byla naštěstí mezitím vyvinuta (22. března jedna, další zdá se, je nebo jsou před dokončením), zatím ale nejsou naplněny podmínky k plošnému zavádění dejme tomu u cestujících v letecké dopravě z technických a organizačních důvodů, ale nezdá se, že by o tom již někdo o uvažoval, ačkoliv jednotlivé národní laboratoře se snad na implementaci testovací metody již připravují .. - Lze asi očekávat, že přenos poznatků bude rychlejší a bude spíše fungovat mezi specialisty než mezi administrativními orgány, národními zdravotnickými organizacemi atd.. ...

Izolace fyzického původce, vlastního viru, se povedla až 17 března, objevitel je mrtev. Se zkoumáním coronaviru, příbuzným neštovic, vypěstovaným na tkáňové kultuře v jedné laboratoři v Nizozemí se zkoumá vysvětlení příčin jeho agresivity, způsob fungování, a zatřídění, tak aby bylo vyhověno všem Kochovy postulátům, další čtyři laboratoře se zabývají zmapováním jeho DNA. No to je tak nějak... hodně.

Nákaza se mezitím rozšířila, zatím byla evidována například v Singapooru (95), Vietnamu (58), Taiwanu (13), Thajsku (7), dále např. v Itálii, Německu, Irsku, Rumunsku, pravděpodobný výskyt je hlášen i z České republiky...a samozřejmě v poměrně vysokém počtu (přes 70 osob) v USA, přes 120 osob v Kanadě. Některé státy již přistoupily k ochranným opatřením - například Thajsko zavedlo povinnou karanténu pro přijíždějící z Hongkongu - ovšem jen pro osoby mající thajské občanství - a švýcarská vláda, považte, zakázala všem Asiatům vstup na Veletrh hodinek v Basileji.

Představte si ale, jakou možnost ochrany a prevence má třeba Indonésie ? 170 000 ostrovů 210 milionů lidí, strašná bída, ubohé zdravotnictví, nevzdělané obyvatelstvo, režim a nechuť k otevřenému informování....přesto: snad ano!

Ale pokud by snad propukla v Číně epidemie na plno, mohli by lidé zhoršovat celkovou hroznou situaci tím, že začnou utíkat - někam, kamkoliv, jinam...hů! Raději snad ohlásit na světových zpravodajských portálech Česko jako zemi s výskytem!!

Jak jsou dostupné informace o tom, zda se i v některých dalších státech s čilým obchodním stykem s Činou či Hongkongem, kde je rozvoj nákazy pravděpodobný též (třeba Malajsie, Filipíny, Singapore, Vietnam, Laos, Myanmar) již alespoň začalo uvažovat o nějakém druhu podchycení infekcí, karanténách apod, budou tyto státy mít dost odborné zdatnosti? (dalo by se i pochybovat) kultury? (dalo by se i pochybovat) odvahy informovat světovou veřejnost.. ? ( (dalo by se i pochybovat). Znám jen jedinou možnost: udělají to za předpokladu podpory z naší strany.

Jo: na serveru zvaném Kachna - Hoax také psali něco takového: že prý Čína pod tlakem musela přiznat, že údaje o úmrtnosti nebudou zcela korektní.. Je též vyšetřován nějaký teenager, kvůli internetem vyvolané účelové panice z veřejného portálu Mingpao, jíž měla být vláda donucena k izolování 7 milionové město v provincii Guangzhou za "infikovanou lokalitu", lidé se také v Hongkongu v panice vrhli na konzervy, zdravotní rada pak prohlásil, že v otázce zásobování zatím nevidí důvod k panice, v napadené čtvrti se provádějí nejrůznější sanitární opatření).

U nyní tak nesmírně ceněných zdravotnicko-organizačních ctností a úkonů jde o rutinu, přesnost, dokonalou orientaci v problematice u veškerého potřebného personálu, schopnost týmové spolupráce, osud a oddanost poslání. Záleží mmj. i na tom, jaké jsou zásady a etika vedení lékařské dokumentace, jak fungují národní epidemiologická centra, jaký tlak bude vykonávat státní aparát na ututlání kauz...- musí být totiž někdo ochoten sledovat řetězení nákazy...musí být někdo ochoten sledovat vývoj epidemie a vynaložit jisté úsilí i na podchycení případů, kde je jen jistá pravděpodobnost zatím tedy to bylo spíš naopak.

Znalostní a organizační předpoklady, které jsou na Západě budou těžko v Asii - byl by Západ ochoten je nabídnout Asii? Přistoupily by asijské státy na inspekci svého zdravotnického systému? Na přeškolování personálu? Bude rychle implementována testovací metoda jednotlivými laboratořemi?? Dokáže někdo naučit ty lidi ošetřit jednotlivá rizika tak, aby kvůli tomu, že jsou školenými laboranty a patří k odbornému personálu nezemřeli? Co když se nenajde na Západě dost lidí, kteří by to prováděli? (Já jaksi se bojím apriori vylučovat, že některé ty zvrhlostí proslulé státní aparáty by nebyly ochotny i tiše vraždit svoje infikované kvůli ututlání a omezení epidemie v zájmu obrany svých ekonomických zájmů, pokud nebudou brzy nalezeny vhodné léky.)

Na co se asi může veřejnost těšit? Uvalením karantény na letadla s pasažéry podezřelými z výskytu příznaků propuknuvšího SARS (v San Jose stalo se, neb na palubě linky z Tokija 5 "podezřelých" mužů z Hongkongu) diplomatické sbory si budou půjčovat tryskáče, aby mohly vyklidit postižené oblasti (též se již stalo, tentokrát v tom fungoval diplom. aparát též USA) jinak prodej letenek v Hongkongu poklesl o 20-30%, mírně se zhoupla tamnější burza...ale co potom budou v Číně operující letecké společnosti moci dělat? Určitě by měly chuť objevit nové nezasažené turistické oblasti a tak dočkáme se asi v leckteré méně poučené zemi bilboardů s reklamou leteckých společností se svíticími nápisy "Ještě nikdy nebylo do Číny tak blízko"...

(To je předpeklí: představte si celou tu zemi: počet obyvatel, rozlohu, pružnost a morální zdraví byrokratického aparátu, vyspělá kultura uspokojování obyvatelstva nezbytnou zdravotní péči, řeklo by se..(víme své: oni u bylin a sofistikovaného vkládání rukou nejspíš zůstat museli, z nezbytí), a nejvíc pravděpodobné asi bude, že bychom se mohli dočkat dalšího významného čínského epicentra nákazy.)

Cestující se v každém případě mohou dočkat korektních omluv, že se provádí formální kontrola jejich zdravotního stavu; to by bylo hezké, jéje. Je dost možné, že pokud nebudou podniknuty rychle postačující preventivní kroky, nákaza se uchytí v dalších a dalších částech světa a u rozvojových zemí se budeme o tamějším rozsahu a průběhu katastrofy jen dohadovat.. A budou muset být vysílány nové a nové štáby metodiků a zdravotních a administrativních expertů...A budou muset být vysílány ...

A jak vlastně vypadá obvyklé fungování hygienických stanic či podobných zařízení po organizační stránce v případě takové pohromy? Inu, má-li být společnost účinně chráněna před nebezpečími typu šíření poplašné zprávy, existují tu jisté důkazní bariéry - epidemie se tedy obvykle vyhlašují až při určitém počtu zachycených případů na 1000 obyvatel, k vyhlášení nějakého typu ochranného režimu bývá zapotřebí průkaz řetězení nákazy - ubíhají další dny........a pokud tedy budete mít radost z toho, jak báječná opatření se na ochranu před SARS podnikají, přičtěte si k nim kumulující se prodlevy, určité množství nepodchycených případů - a hlavně masový transfer cestovatelů po celé zeměkouli...

Cestování zdar a jako vždy: doufejme, že plodné svazky s Čínou nehodlá někdo ohrozit...je možné, že některé čínské komunity mimo území Číny epidemie ekonomicky oslabí (zprávy o velkých potížích na hranici masového bojkotu zboží v čínské čtvrti včetně stavění pouličních zátaras jsou hlášeny již např. z Toronta).

Výzkumem viru a mechanizmy přenášení nákazy, hledáním preventivní ochrany a účinných léků se zatím zabývá 11 světově významných laboratoří - a stydno zatajovat, že od objevu léku k možnosti jeho užívání probíhá velká řada procedur - od testování na zvířatech či dobrovolnících po schvalování u jednotlivých národních agentur.

Výroba pak u léků aplikovatelných v kulturních státech Evropy a Ameriky musí projít procesem validace (opět technicky, časově a procedurálně poměrně náročné) - a je jen otázkou, zda pro hlavní postižené oblasti budou léky také dostatečně levné - firma držící patent na objev má podle dosavadního úzu 20 letý monopol na výrobu - záleží jen na ní, jak agresivní obchodní strategii zvolí..pak snad, po uplynutí další delší doby, jiné firmy vyrobí a zkusí nabídnout trhu levnější léky generické - jež zdaleka nemusí být tak účinné. (A je možné, že chudší státy s určitou povadlou civilizační kulturou budou velmi dlouho čekat, dokud se pro ně tyto levnější léky nevyrobí). V jednotlivých zemích či kontinentech pak může mít léčení diametrálně odlišnou úspěšnost (maně vzpomínám na extrémně nízké ceny virostatik pro AIDS postižené africké státy u firmy z jednoho, řekněme, rozvíjejícího se státu) .

A tak kvůli značné pomalosti a tuhosti při hledání koncepce jak to celé zvládnout ze strany znalých organizátorů z řad zdravotníků Čínské republiky a WTO, kteří teoreticky mohli zabránit přenosu nákazy z původního epicentra do mezinárodního obchodního uzlu, jakým je HongKong, je možné se nadít astronomických ekonomických ztrát všech možných hospodářských sektorů, nejen proto, že si to celé sesumírují v hlavě rodiče mladých odvážných objevovatelů nových zemí a kultur, či spotřebitelé nakupující čínské výrobky...za poslení den jen v USA hlášeno 13 nových případů.

Třeba takové letecké společnosti mají navíc i tu smůlu, že musejí sdílet letiště, že jejich personál musel projít letištní chodbou, musel se stýkat s lidmi, u nichž sice možná neproběhla inkubační lhůta, ale kteří byli infikováni, možná..takhle vypadá šíření paniky, pamatujte si to ..Takže opravdu záleží na tom, zda odpovědní státní činitelé učiní nějaká preventivní opatření, zda budou schopni je učinit hned, jak důsledná a účinná tato opatření budou a jak rychle dojde k potřebným konsensům na mezinárodní úrovni.

Mohlo by se stát, že se bude muset jednat o nejrůznějších karanténních a hygienických opatření zboží u transferu zboží - v každém případě by měla být takováto opatření podniknuta ihned, právě proto, že stojíme teprve před objevem a zdokumentováním všech možností přenosu viru....

..A pak záleží také na tom, jak se bude nákaza šířit v jednotlivých místech..a teprve až se první ztráty projeví, ukáže se, jak funkční je organizace světového systém prevence a zda náhodou nebude v určitých politických systémech dostávat na frak poctivost při hlášení důležitých informací o výskytu.

Budou média ochotna monitoring průběžně zveřejňovat? Budou zdravotníci pod tlakem, aby podrobovali předávané údaje analýze? Jak je to vlastně možné, že nám médii bylo tak dlouho hlásáno jako nevyvratitelná pravda, že se nákaza může přenést jen při těsném osobním styku s nemocnými??

Není třeba zmiňovat, že můžeme dostat též "báječnou" příležitost si opět jednou přes média popovídat o tom, kolik jsme doposud investovali do vědy, jaká zde panuje informovanost veřejnosti o odborných otázkách a zda je naše organizace vědeckého výzkumu, vzdělávání a zdravotnictví funkční - ono totiž líný přístup "oni ten potřebný objev za nás udělají někde, kde na to mají", není zcela funkční...každý objev je originál.

Nedá se zaplatit, nelze ho automaticky získat zaplacením nebo vydřením, musí se pro něj vytvářet podmínky, musí se výzkumu věnovat dostatečný počet talentovaných lidí - vydřít a zaplatit se musí také. Znovu a znovu se hlavami posunuje hranice mezi nemožným a možným. Vždycky se proti té zdi nemožného musí někdo s dostatečně dlouhým výcvikem a dlouhou zkušeností (vyplněnou možná tak, že se bádat teprve učil - bádat se u nás ve škole ještě neučí) musí poměrně namáhavě vzepřít proti té zdi, kterou nemožné je. Nechci se hádat, je docela dost možné, že jde především o čas.. a vir může také mutovat, mnoho asijských zemí se může ocitnout v bankrotu, možná i na pokraji války.

Některé pacienty se podařilo zachránit protilátkami vytvořenými v těle pacientů prodělavších infekci..... bože, chraň nás, do příští epidemie, ať aspoň ta vyšlehne v nějaké slušnější zóně, bože, muselo to být v Číně???

Stále snad nejlepší obranou nás všech a i pro ni samotnou by bylo zrušení dopravních přesunů osob a možná některého či veškerého zboží v okolí napadených oblastí, a čekání. Čekání na nové informace krácené zpřesňováním lokálních preventivních opatření.a detailním propracováváním metodiky bezpečného provozování nemocnice,do doby, než bude o viru více známo a než to zpracují další a další lidé, které potřebujeme, vědci, .aby nám poskytli další informace. Bez podpory veřejnosti, bez její solidarity a bez jejího tlaku na instituce, finančníky atd. se nemusí podařit zachránit ty lidi vůbec..

Amen.

                 
Obsah vydání       4. 4. 2003
6. 4. 2003 Simpson: "Ticho, vysílám...!"
6. 4. 2003 "Američané stříleli na ruskou kolonu, aby zabránili odvozu tajné koaliční vojenské techniky"
6. 4. 2003 Celkové ztráty irácké armády od začátku války nepřevyšují 5- 8 %
6. 4. 2003 Irák: informace ze západních zdrojů
5. 4. 2003 Ruská vojenská rozvědka o aktuální situaci v Iráku
6. 4. 2003 Včera, dnes a zítra
4. 4. 2003 Geoff Hoon, Robert Fisk a informování o pravdě
5. 4. 2003 Jaké je město Umm Qasr
4. 4. 2003 Tony Blair Iráčanům: Neopustíme vás a vybudujeme v Iráku demokracii
4. 4. 2003 O dni, kdy tříštivé bomby padaly na Babylon
4. 4. 2003 V Americe připravují nový "vlastenecký zákon"
5. 4. 2003 Včera, dnes a zítra
4. 4. 2003 Včera, dnes a zítra
4. 4. 2003 Zabudnite na rozum Radovan  Geist
4. 4. 2003 Je proklamováno, že toto je spravedlivá válka. Proč se tedy používají tříštivé bomby?
4. 4. 2003 Bída analýzy aneb co překroutili analytici ČSSD Josef  Heller
4. 4. 2003 Bushove daňové plány -- riziká Joseph E. Stiglitz
4. 4. 2003 Válečné napětí se projevuje na Bushovi, říkají ti, kdo ho znají
4. 4. 2003 Iracké tajné služby môžu prežiť vojenskú porážku Viktor  Kovaľov
4. 4. 2003 Jsou britští vojáci "civilizovanější" než Američané?
4. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ:
Tentokráte pesachové o božím soudu, Chagallovi a Lammerovi
Hugo  Schreiber
4. 4. 2003 O křížencích homo sapiens s neandrtálci Antonín  Žiška
4. 4. 2003 CME: Stockholmský odvolací soud rozhodne 15.května
4. 4. 2003 Portál Al Jazeery "nejsledovanější" podle vyhledávače Lycos
3. 4. 2003 CVVM: pro vstup do EU by hlasovalo 59 procent českých občanů
4. 4. 2003 SARS: balené koblihy se možná budou hodit Kateřina  Amiourová
3. 4. 2003 Jak přežít: Varianta B Michal  Rusek
4. 4. 2003 Ďakujem Vám, pán prezident Bush Paulo  Coelho
7. 4. 2003 V rozpore s právom je útok na Irak i jeho taktika Martin  Kunštek
3. 4. 2003 Důkaz: masakr na bagdádském bojišti způsobila americká střela
3. 4. 2003 Západní novináři našli svůj hlas
3. 4. 2003 Další amatérova analýza: Respekt Vladimír  Bernard
2. 4. 2003 Otevřený dopis Klausovi: postavte se, prosím, proti kouření Martin  Škapík
2. 4. 2003 Rytí záhonu Jaroslav  Hutka
2. 4. 2003 Užitečná stránka o televizních stanicích na Blízkém východě
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech