2. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 4. 2003

Otevřený dopis Klausovi: postavte se, prosím, proti kouření

POSLEDNÍ ZPRÁVY: Senát schválil zákon o zákazu tabákové reklamy
Senát České republiky schválil zákon, který od poloviny příštího roku razantně omezí propagaci tabákových výrobků na veřejných místech a sponzoring z peněz tabákových výrobců. Senát se k zákonu návrhu zákona kriticky nevyjádřil a ten nyní čeká pouze na podpis prezidenta Klause.

Vážený pane profesore Václave Klausi, prezidente ČR,

Nejprve mi prosím dovolte, abych Vám poblahopřál k Vašemu zvolení. Píši ale ve velmi alarmující záležitosti. Domnívám se, že v naší zemi je porušována zákonnost a neprobíhá demokratická politická soutěž. Také se domnívám, že Vaše politická strana ODS se na tomto stavu významnou měrou podílí, a tak Vás poprosím o vysvětlení a eventuelní nápravu ve věci.

Nerozumím totiž tomu, proč poslanci ODS jednotně hlasovali proti omezení tabákové reklamy, ač přitom právě tabákový průmysl působí v naší malé zemi přes 60, slovy šedesát úmrtí denně . Přitom agresivní tabáková reklama a nechal jsem pro to vystavit i soudněznalecký posudek včetně fotodokumentace (na internetu jsem fotodokumentaci i soudněznalecký posudek spotřebitelské hry pro Vás umístil na tuto adresu), prokazatelně oslovuje děti.

Za posledních deset let se snížil věk pro započetí kouření na něco málo přes dvanáct let. Velmi alarmující na tomto, domnívám se, obecném ohrožení je informace, že dospělí prakticky kouřit nezačínají. Naopak, téměř devadesát procent začínajících kuřáků jsou dětskými, hluboce pod hranici věku plnoletosti. Vím o Vás, že jste sportovec a média Vás představují jako člověka s hlubokým smyslem pro Fair Play. Podle velmi věrohodných informací je ale možno se domnívat, že také Vaše strana ODS byla sponzorována tabákovým průmyslem. Přitom tabáková droga působí naprostou destrukci společnosti a podle informací Světové banky podlehnou tabákovému průmyslu už do první poloviny století nejprve nestabilní a později i stabilní ekonomiky. Jste vynikající ekonom, proto mi dovolte i následující otázku. Ekonomické systémy nepotřebují živé lidi?

Pokud od roku 1950 o nějakém spotřebním výrobku víme, že při použití podle návodu zabije po předchozím utrpení každého druhého svého spotřebitele, při absenci jakéhokoliv kladného individuálního, či společenského přínosu, proč tedy stát nedodržuje zákonnost v této věci a občana nechrání? Nejperversnější na celé situaci je fakt, že tabákový průmysl ví, že musí podnikat skrze tu nejzranitelnější část společnosti, tedy děti, neboť jen u člověka nezralého je předpoklad vmanipulování do těžké, často smrtí končící závislosti na historicky nejničivější droze -- inhalovanému tabáku. Ve svých studiích tabák označuje děti jako presmokers, dovoluji si upozornit, že na internetu již jsou odtajněné materiály tabákových společností a to zde: http://tobaccodocuments.org ,stejně jako musím dodat, že téměř 90% dospělých kuřáků přehodnocuje své rozhodnutí pro kouření, které v dětství udělali, ale již jsou natolik závislí, že bez asistence, za absence svobody informací o účincích tabákové drogy, prostě přestat kouřit nedokáží.

Kde je tedy jakákoliv funkční ekonomická strategie, když nejúspěšnějším spotřebním výrobkem celé historie lidského podnikání je smrtící droga instalována do společnosti skrze její nejzranitelnější složku, děti a mládež? Proč ani Vy, světoví ekonomové, jste nezapracovali tuto drogu do svých prací, neboť dominantně ovlivňuje světovou ekonomiku a to veskrze negativně. Ukracuje lidský život, průběžně genociduje každého šestého občana světa, působí podle některých odhadů až 30% veškeré nemocniční obsazenosti, tedy ztrátu výrobní síly a její kvality. Navíc každý kuřák věnuje svému rituálu mnoho času z pracovní doby, je častěji nemocen, náklady na ošetřování aktivních i pasivních kuřáků mnohonásobně překračují daňové "výnosy".

Tabákový kouř obsahuje asi 6 000 chemikálií, včetně nejznámějších toxinů, způsobuje těžkou nikotinovou závislost a namátkou -- téměř z 90% rakovinu plic, dále rakovinu prostaty, močového měchýře, varlat, impotenci, poruchy krvetvorby, rakovinu ústní dutiny a jícnu, rakovinu kůže, rakovinu střev, snad veškerá nevrozená onemocnění srdce a krevního systému, cév, dále působí potraty u žen kuřaček, porušuje lidský plod ještě před narozením, mnoho dalších fatálních chorob a nemá jediný kladný účinek. Pokud samozřejmě nebudeme počítat akcionářské výnosy z této genocidy, protože ničím jiným tabákové podnikání není. Dále tabáková droga připravuje děti na užívání dalších drog, jak způsobem podání -- tedy perorálním, pro marihuanu, tak jejich manipulací k hazardu a nerozpoznávání hodnot skrze propagaci. Jen mizivé promile narkomanů takzvaných "těžkých" drog nezačalo právě u cigarety. Obrovské výnosy z tohoto obchodu se smrtí samozřejmě znamenají konec demokracie, neboť ta probíhá, jak známo, zprostředkovaně. Tedy občané dostávají informace o činění politiků pouze skrze média. Ta ovšem v drtivé míře jsou soukromá a tedy opět podléhají tržnímu tlaku bez jakékoliv účinné regulace ochranny zdraví a svobod, a co více dodržování, jak uvedu níže, práva.

Tabákový průmysl byl po desetiletí v naší zemi tabuizován právě proto, že si platí zcela zvrácenou reklamu a to reklamu nereflexí. Jako jediný spotřební produkt na světě nemůže totiž získat spotřebitele žádnou pravdivou informací, naopak potřebuje generovat takové prostředí, kde lidé ztrácí díky mediálnímu vlivu povědomí o svobodném rozhodování. Jinak si nedokážu vysvětlit, že přes asi 100 000 odborných prací, dokazujících vědeckou cestou zhoubné účinky tabákového průmyslu a přes 10 000 000 podpisů lékařů pro ukončení této zdrcující pandemie, politici toto téma téměř nereflektují a dokonce, právě jako politici Vaší strany tabákové podnikání podporují. Je velmi smutné potom slyšet argumentovat dokonce lékaře, poslance z ODS, že vlastně tabáková reklama ani nové kuřáky nezískává? Proto tedy, pane profesore, investuje do ní jen v naší zemi a do té viditelné, přímé tabák přes miliardu ročně?

Považuji to za přímý rozpor s přísahou poslance vůči nám voličům. Nelze přece spravovat zemi ku prospěchu občanů a obhajovat produkt, který tuto samou společnost genociduje, navíc skrze klamavou reklamu namířenou na nezletilce. Přitom tabáková pademie je řešitelná několika výnosy, jedním týmem v řádech opravdu dní. Jen zkorumpovaná média se snaží zaměnit boj proti tabákové pandemii za boj proti kuřákům. Nikdo z odobrníků, ani laiků nechce, myslím bojovat s oběťmi, jen chce uchránit potenciální nové a v důsledku celou společnost. Bojujeme s terorismem, ale 60 000 přímých úmrtí a prokazatelných na tabákovou drogu není důvodem k boji? Jak je možné, že v naší zemi spolupracuje tabákový průmysl s ministerstvem školství na projektu na ochranu dětí, nebo může sponzorovat politiku a dokonce i linku dětské důvěry?

Vždyť právě tabák dítě likviduje. To, že se jeho účinky projeví většinou později není polehčující okolnost, ale naopak přitěžující. Každý svobodný soud soudí už podání jedu, nota bene dětem, a nikoliv až úmrtí oběti. Proč politická representace a zejména ODS umožňuje naprosté znevěrohodňování práce záchranářů, policistů, lékařů? Vždyť Ti mají každý den tolik práce se záchranou lidských životů a tabák je může cílenou reklamou a distribucí této drogy mařit? Dovolte přitom závěrem citaci z platných zákonů: Nejen podle zákona č. 110/97 sb. je totiž, domnívám se, bez možnosti dvojího výkladu prodej tabákových produktů ilegální již dle stávající legislativní úpravy:

citace zákona:

§12 (3) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí tabákové výrobky do oběhu, je povinen dodržovat požadavky stanovené pro potraviny:

a) v §3 odst. 1 písm. a) až f) ............

tedy, citace písmena a) ....dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost, jakost, přepravu a skladování potravin a surovin k jejich výrobě a...

a další zákonná citace:

Citace ze zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví:

§ 80, odst. Odst. 1, písm. a) MZ k ochraně veřejného zdraví řídí výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví

§ 80, odst. Odst. 1, písm. h) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a opatření k ochraně veřejného zdraví fyzických osob při výskytu zdravotně závadných výrobků....

§ 84, odst. 4příslušný orgán ochrany veřejného zdraví je dále oprávněn stanovit výrobci, dovozci nebo jiné osobě, která uvádí do oběhu výrobek splňující požadavky stanovené tímto zákonem, rozhodnutím zvláštní podmínky pro uvedení takového výrobku do oběhu nebo rozhodnout o jeho vyřazení z oběhu, jestliže na základě provedených důkazů zjistí, že výrobek je nebezpečný pro zdraví fyzických osob....

Nemluvě o obecném ohrožení. Jak to, že na můj dotaz odpověděli pracovníci České zemědělské a potravinářské inspekce, že u tabáku mohou kontrolovat pouze jeho kvalitu, tedy obsah nikotinu? Proč tato jedovatá droga je chráněna také před hygieniky, kteří musí zavřít každou provozovnu, kde by se ocitla závadová potravina a přitom tabák u nás dále, dovolte se mi domnívat ilegálně, podniká vůči dětem? Proč je prosím tabák v rozpočtové kapitole "Potraviny a tabákové výrobky?".

Jak je možné, aby stát profitoval z permanentní genocidy vlastních obyvatel? Jistě je svobodné rozhodnutí dospělého, aby se stal narkomanem. Ale toto rozhodnutí činí v drtivě většině děti, a ostatně, pane profesore, ani dospělý by jej nemohl učinit. Protože ke kvalitnímu rozhodování, navíc o tak zlomové věci jako je placená pomalá a velmi, velmi útrpná sebevražda je zapotřebí svobodný informační tok. Jistě by i dospělí přestávali kouřit, kdyby věděli kolik utrpení cigareta způsobuje. Dovolte mi smutnou metaforu. V USA se stala naprosto strašná věc, přes tři tisíce lidí se stalo oběťmi šílených a fanatických atentátníků a svět se začal měnit. Ovšem jen v naší malé zemi ročně zabije tabákový průmysl 20x více obětí a s tím snad není potřeba se vypořádat?

Přece se nebudeme přizpůsobovat strategii manipulace tabákových firem, a nebo se domnívat, že tato spotřebitelská genocida je legální. Moc Vás i další obeslané tímto dopisem prosím o urychlené zjednání nápravy. Zatím totiž reálně nevládnou politické síly, ale tabákový průmysl. Jinak by přece v racionálním světě, společenských a ekonomických pravidel nemohl být nejúspěšnější výrobek zároveň nejstrašnějším lidským utrpením, které konsekventně přerůstá do celých společenských a komunitních systémů. Protože kdo podniká se smrtí, musí zakrývat pravdu. A pokud tabák opravdu může domněle legálně mezi námi podnikat, potom jistě musí mít pod svým vlivem i informační média, jinak by tento paradox nemohl fungovat. No a pokud mi voliči se rozhodujeme pro svou volbu zprostředkovaně a v médiích jsou profilování v pozitivních PR strategiích právě lidé tabák podporující, jako třeba celá Vaše strana, včetně všech lékařů, tak kdo nám vlastně pane prezidente vládne? Vždyť dnes, pokud chcete psát opravdu závažné systémové věci, tak abyste si článek platil jako placenou reklamu, viz kupříkladu http://www.dr-rath-health-foundation.org/ Svobodná novinařina naprosto nemá šanci konkurovat kapitálu selektovanému z tabáku a namířenému pro sterilizaci politického a občanského klimatu. Vzhledem k monopolizaci tisku existuje vlastně jen už internetová možnost psaní proti tabáku. Tedy opravdu efektivnímu, neboť sám tabákový průmysl často píše články, ve kterých odsuzuje dětské kouření, tam ale není pravda, jen útok na naše podprahové vnímání a manipulace, abychom genocidního vraha brali jako partnera. Možná bychom měli býti nejvíce obezřetní právě vůči vnitřnímu nepříteli, domněle legálnímu tabákovému podnikání a já Vás moc prosím o odpovědi na následující otázky?

1) Co uděláte pro to, aby v naší zemi tabák nemohl podnikat a usmrcovat skrze nábor mezi nejmladšími a bezbrannými dětmi?

2) Je pravdou, že politická strana, kterou jste založil obhajuje tabákovou reklamu a pokud ne, proč jednohlasně hlasovala proti omezení tabákové reklamy?

3) Je možné, aby se jakýkoliv politik nechal sponzorovat od tabákového průmyslu a činila tak Vaše strana?

4) Proč prosím Vy, jako vynikající ekonom jste zcela zjevně fatální ekonomické důsledky tohoto produktu nezahrnul ani do jedné z Vašich publikovaných prací?

V hluboké úctě a s očekáváním odpovědi Martin Škapík -- nezávislý analytik www.nekurte.cz

Veškeré statistické údaje jsou mnohonásobně ověřeny, viz označené internetové stránky.

                 
Obsah vydání       2. 4. 2003
1. 4. 2003 USA: Tajný plán pro nový režim v Iráku
2. 4. 2003 O revoluci, kterou způsobila Al-Jazeera
1. 4. 2003 Jack Straw: "S dnešními médii by se první i druhá světová válka dala jen těžko vyhrát"
2. 4. 2003 Včera, dnes a zítra
1. 4. 2003 Včera, dnes a zítra
2. 4. 2003 "Nová" Evropa se distancuje od války
2. 4. 2003 CVVM: Češi jsou rozhodně proti válce v Iráku
2. 4. 2003 CVVM: Nejvážnějším problémem ČR je nezaměstnanost
2. 4. 2003 Rytí záhonu Jaroslav  Hutka
2. 4. 2003 Michael Moore zamýšlí ve filmu dokázat styky mezi Bushem a bin Ladenem
2. 4. 2003 Irák: Kdo seje vítr Oskar  Krejčí
2. 4. 2003 Otevřený dopis Klausovi: postavte se, prosím, proti kouření Martin  Škapík
2. 4. 2003 Dálnice D-47: Hejtman Tošenovský varuje vládu před hazardováním s důvěrou lidí Jaroslav  Hlaváček
2. 4. 2003 Amerika a islamisté, rozpad Osmanské říše Miroslav Václav Steiner
2. 4. 2003 Petra Buzková o problémech ve školství Radek  Sárközi
2. 4. 2003 Jak Petra Buzková reaguje na petici "Počítejte s námi"
1. 4. 2003 Rumsfeld "nekompetentně sám naplánoval iráckou válku"
1. 4. 2003 Fisk: Monstrum z Bagdádu je nyní arabským hrdinou. Vznikla nacionalistická válka proti imperiální velmoci
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech