3. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 4. 2003

Na shledanou v lepších časech

Nechají-li se Bushovu zločinnému spolku volné ruce, 3. světovou válku se mu nakonec vyvolat podaří. Bude to válka zatím nejhorší a definitivně poslední na této planetě. Přijde prorokovaný "konec dní". My všichni budeme oběťmi. Ale, proč budeme? Není těmi oběťmi většina z nás vlastně již teď?

Král bude dělat, co se mu zlíbí, bude se vypínat a činit větším nad každého boha a bude divně mluvit i proti Bohu bohů, co mu nepřísluší, a bude ho provázet zdar, dokud se nedovrší hrozný hněv, neboť rozhodnutí bude vykonáno. Cizího boha uvede do opevněných pevností; kdo ho uzná, toho zahrne slávou. Takovým svěří vládu nad mnohými a jako odměnu jim přidělí půdu. V době konce se s ním srazí král Jihu, ale král Severu proti němu zaútočí s vozbou a jízdou a obrovským loďstvem. Přitáhne proti zemím, zaplaví je a potáhne dál.

V oné době povstane Míkael, velký ochránce a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

(Bible - Výklad vidění o posledních dnech, Daniel 11, 12)

Copak je to normální, aby vlády mnoha zemí konaly v příkrém rozporu s většinovou vůlí svých občanů?? Začneme-li se nad tím zamýšlet, zjišťujeme, že žádná DEMOKRACIE, bohužel, již NEEXISTUJE, to jen jako by nás uspaly sudičky svým neustálým opakováním, že ji máme (vždyť můžeme cestovat, vždyť můžeme nakupovat a jezdit v krásných autech!) a my místo toho snili špatný sen. Toto slovo, nebo snad ideál, nepozorovaně přešel ve změť několika písmenek, přičemž za každým jedním z nich se skrývají desítky, nebo spíše stovky zkorumpovaných politiků.

A ten největší z nich k tomu ještě nyní tvrdí, že je bůh. Jistě, že lidstvo samo a nikdo jiný nese onu vinu tím, že si do svého čela staví ty nejhorší ze svého středu a nikoli naopak. Pokud je Saddam Husajn rakovinový nádor, pak nevím, čím by měl být nazván George Bush.

Kreatury je však třeba sesadit a odstavit od moci, dokud to ještě vůbec lze, než zalknou svojí touhou po moci všechny z nás. To je třeba si uvědomit. Nicméně to za americký národ nikdo neudělá a udělat ani nemůže. Budou si to muset nějak zařídit sami. I za nás. Za nás za všechny. Protože nepředpokládám, že by někdo na Spojené státy zaútočil, aby hned v zárodku změnil režim, který svými ofenzivními výpady ve jménu čehokoliv již povraždil od konce druhé světové války miliony lidí a v této chvíli již výrazně nakročil k totalitě, která nebude mít obdoby.

Režim, který již nyní zatýká stovky a tisíce demonstrantů za mír. Režim, který vězní své nositele Nobelovy ceny za mír. Režim, který navrhuje trestat účast na demonstracích v krajním případě až doživotím. Režim, který nakládá s novináři (navíc ze "spřáteleného" Izraele) jako s válečnými zločinci a zároveň režim, který s přimhouřením obou očí trpí znásilňování kadetek ve vojenských silách své země.

Režim, který pod sedativy drží mezi vězni své psychicky nemocné, protože nemá dostatek psychických léčeben. Režim, který dokáže na hodinu propustit elitního novináře, nositele mnoha cen, který televizní diváky provázel boji ve Vietnamu i při operaci Pouštní bouře, kvůli tomu, že poskytl inteview irácké televizní stanici.

Dojde-li skutečně ke světové válce, bude to zásluhou vybičovaného šílenství jednoho vlastníka státní moci, stejně tak však díky jeho stoupencům a zastáncům, kterým je každý lidský život právě tak malicherné hodnoty, jako je stav přírody a stav planety.

Ale zejména: bude to vinou nás všech!

Lidstvo zatím z velké části zbaběle přihlíží. Někde demonstruje (u nás ani to ne), ale jinak nepodniká nic, aby přemohlo šílenství a touhu po moci toho, který přináší a zejména přinese lidem a světu smrt, žal, bídu, utrpení a bolest, zkázu a zničení. Hlasy těch opravdových jsou překřičeny mohutnými polnicemi, troubícími z masmédií a šířící hlasy ustrašených, zbabělých, nezodpovědných a všehoschopných, kteří na požádání zanotují válečný řev, nebo se ho třeba jen zastanou a zase se schovají v davu. A že jich tady u nás takových máme mraky...

Troufám si tvrdit, že masový nesouhlas s vládní či parlamentní politikou by vyvolal neodvratný pád jakéhokoliv režimu, ať již toho pseudo-demokratického, nebo totalitního.

Občané však zatím nechtějí. Zatím si nechávají kálet na hlavu. Zatím ano. Ovšem stále více lidí již vidí, že tady cosi páchne. Páchne to z nejvyšších míst, ryba totiž smrdí od hlavy.

Naštěstí tomu tak nebude věčně. Já být politikem, hodně rychle bych se začal chystat na "nové časy". Možná jednou totiž věta v životopisu "počátkem 21. století jsem byl politikem" bude znamenat, že životopis už nebude třeba číst dál...další věty se slijí v jedno velké NEPROSPĚL.

A tak se dnes, 31. března roku 2003, ptám: Kde jste byli, dobří lidé, když nám několik mocných během pouhých několika let dokázalo zbořit a rozložit naprosto všechno, co se dlouhá desetiletí a staletí budovalo a vymýšlelo? Kde jste byli, kdy nám za ani ne 14 let po pádu totality udělalo několik všehoschopných bezpáteřních politiků i u nás z té vysněné demokracie naprostou frašku?

Nebude tomu tak věčně. Ten čas přijde, jakmile se probudíte.

Nebo neprobudíte...

V každém případě na shledanou v lepších časech!

                 
Obsah vydání       3. 4. 2003
3. 4. 2003 Důkaz: masakr na bagdádském bojišti způsobila americká střela
3. 4. 2003 Západní novináři našli svůj hlas
3. 4. 2003 CVVM: pro vstup do EU by hlasovalo 59 procent českých občanů
3. 4. 2003 Včera, dnes a zítra
2. 4. 2003 Včera, dnes a zítra
3. 4. 2003 Britové: "Američané se chovají příliš neodpovědně"
3. 4. 2003 Financial Times: Armády dodržují pravidla, dokud není prokázán opak
3. 4. 2003 Další amatérova analýza: Respekt Vladimír  Bernard
3. 4. 2003 A dál nic... Zdeněk  Verner
2. 4. 2003 Na shledanou v lepších časech Jiří  Mašek
2. 4. 2003 Užitečná stránka o televizních stanicích na Blízkém východě
3. 4. 2003 Forma vlády v Iráku den poté Jaroslav  Pour
2. 4. 2003 Pošlete nemocnici do Iráku! Jiří  Hudeček
3. 4. 2003 Útok na Irák: Nejhorším řešením by bylo nic nedělat Jiří  Lobkowicz
22. 3. 2003 Francouzské politické úchylky: dědictví kontrarevoluce Veronika  Savková
2. 4. 2003 Otevřený dopis Klausovi: postavte se, prosím, proti kouření Martin  Škapík
2. 4. 2003 Rytí záhonu Jaroslav  Hutka
1. 4. 2003 Včera, dnes a zítra
1. 4. 2003 USA: Tajný plán pro nový režim v Iráku
2. 4. 2003 O revoluci, kterou způsobila Al-Jazeera
2. 4. 2003 CVVM: Češi jsou rozhodně proti válce v Iráku
2. 4. 2003 CVVM: Nejvážnějším problémem ČR je nezaměstnanost
2. 4. 2003 Jak Petra Buzková reaguje na petici "Počítejte s námi"
2. 4. 2003 Petra Buzková o problémech ve školství Radek  Sárközi
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
3. 4. 2003 Forma vlády v Iráku den poté Jaroslav  Pour
3. 4. 2003 Financial Times: Armády dodržují pravidla, dokud není prokázán opak   
3. 4. 2003 Včera, dnes a zítra   
2. 4. 2003 CVVM: Češi jsou rozhodně proti válce v Iráku   
2. 4. 2003 Amerika a islamisté, rozpad Osmanské říše Miroslav Václav Steiner
2. 4. 2003 Včera, dnes a zítra   
2. 4. 2003 Na shledanou v lepších časech Jiří  Mašek
1. 4. 2003 Rumsfeld "nekompetentně sám naplánoval iráckou válku"   
1. 4. 2003 V Americe vznikly spory o strategii irácké války   
1. 4. 2003 Televize NBC propustila Petera Arnetta   
1. 4. 2003 Fisk: Monstrum z Bagdádu je nyní arabským hrdinou. Vznikla nacionalistická válka proti imperiální velmoci   
1. 4. 2003 Včera, dnes a zítra   
1. 4. 2003 Jack Straw: "S dnešními médii by se první i druhá světová válka dala jen těžko vyhrát"   
31. 3. 2003 IRÁK: Co se dostává na povrch dění Petr  Kužvart
31. 3. 2003 Chápe Západ, jak tato nenáviděná válka mění arabský svět?