24. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 3. 2003

Odškodnění CME je výsledkem dlouholeté státní korupce v ČR

Na jaře roku 1995 skotský Nejvyšší soud v Edinburghu zakázal přímý přenos televizního projevu tehdejšího britského premiéra Johna Majora. To proto, že ve Skotsku se zrovna připravovaly místní volby a Major jako šéf tehdy v Británii vládnoucích konzervativců by takovým projevem mohl ovlivnit skotské voliče a tím i výsledky celých voleb. To, co tehdy klidně a oprávněně provedla skotská justice, v zemích Koruny české možná ani není myslitelné. Proč? Inu proto, že státní a mediální korupce jsou v ČR již dlouhá léta natolik silně provázané, až je to tak všední, že tomu už téměř nikdo nevěnuje náležitou pozornost. Když pak mezinárodní justice takovému korupčnictví dává správný název a rozhodne o jeho sankcionování, nastává všeobecné zděšení.

Což je i aktuální případ bývalého sporu základního investora české TV Nova, zahraniční společnosti Central European Media Enterprises (CME) versus ČR, jehož výsledkem je minulý pátek arbitrážním soudem ve Stockholmu přiznané odškodnění CME v základní výší 10,5 miliard Kč s desetiprocentními úroky z prodlení ročně od 23. února 2000 do zaplacení; zejména ty úroky přitom vzbuzují silný zmatek, neboť jimi celý odškodňovací dluh ČR vůči CME denně narůstá o více než dva milióny Kč.

Jistě není třeba dělat si o CME a o jejích šéfech nějaké iluze. Rovněž je sporné, do jaké míry je pro ně přisouzená suma úspěšná, neboť žádali odškodnění více než dvojnásobné, s úrokem z prodlení 12 % ročně od 5. srpna 1999 do zaplacení a úhradu nákladů celého řízení -- úhrnem tedy avizovaných 23 miliard Kč. Mnohem podstatnější v této "kauze" totiž je, jak na ni reaguji nejen tuzemští odpovědní politici, média a v neposlední řadě též její původní viník: bývalý většinový vlastník licence TV Nova, její generální ředitel a nyní též parlamentní senátor Vladimír Železný. Anebo to, že k tomu není slyšet hlas jeho oblíbence, bývalého předsedy parlamentní Poslanecké sněmovny, bývalého šéfa nejsilnější tuzemské "pravicové" politické strany ODS, českého premiéra a nyní prezidenta ČR Václava Klause. Namísto toho jsou pořád jen slyšet výtky hlavně vůči "státní" Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a z ní pak výčitky vůči poslankyni za US --DEU Haně Marvanové. Právě ona totiž prý koncem roku 1995 jako poslankyně ještě za ODS prosadila rozsáhlou novelu "vysílacího"mediálního zákona, která v roce 1999 legálně umožnila poškodit CME. Což je ale pouze svalování viny na jiného a silně to smrdí příslovečnou fintou zvanou "zloděj volá, chyťte zloděje!"

Jako místopředsedkyně ústavně právního výboru měla Marvanová v roce 1995 v Poslanecké sněmovně poměrně silnou pozici. Mimoto byla členkou sněmovní stálé komise pro sdělovací prostředky, která návrh na novelu zmíněného "vysílacího" zákona skutečně podala. Jenomže pod tímto návrhem je jako první podepsán člen komise za ODS Martin Přibáň, a z dalších čtyř poslanců také její tehdejší předseda a tenkrát jako nyní místopředseda sněmovny a dlouholetý čelný představitel lidovců Jan Kasal -- toho teď nikdo z ničeho neobviňuje. Stejně tak nikdo neobviňuje dalších 126 poslanců, kteří s výjimkou KSČM "napříč politickým spektrem" 8. prosince téhož roku tuto novelu odhlasovali. Poněvadž Senát tehdy ještě neexistoval, ihned odešla na stůl tehdejšího prezidenta ČR Václava Havla, který ji bez námitek za pár dní podepsal, aby mohla od 1. ledna 1996 vstoupit v platnost -- ani Havlovi teď nikdo nic nevyčítá.

Jinou otázkou ovšem je celé tehdejší tuzemské podnikatelské prostředí. U moci byla koaliční vláda ODS, ODA, KDS a KDU-ČSL a jejím premiérem byl náramný příznivec podnikatelských kruhů Klaus. Především za dobu této vlády jakoby v záměrně udržovaném podnikatelském bezpráví vinou různých podvodů, úplatků, rozkradením všemožných fondů a podniků či nesplacením úvěrů z ČR zmizelo kolem 300 miliard Kč. Nemálo "gigantů" těchto podnikatelských aktivit se sice postupně stalo středem zájmu orgánů činných v trestním řízení, ale to Železnému nevadilo v tom, aby z ODS a hlavně z Klause neučinil své oblíbence. Což se ODS ze strany tak silného masmédia s milióny pravidelných diváků, jakým se Nova právě zásluhou silného kapitálu CME stala, samozřejmě náramně vyplatilo a vyplácí. Pro každé volby je přece kladná publicita vždy zásadně důležitá - a stejně důležitá je i proto, aby se třeba o některých nepravostech jedné strany veřejně moc nemluvilo, zato ale aby se naopak o to víc veřejně propíraly špatnosti konkurenčních stran. Možná si ale Železný jen velmi dobře spočítal, že když v srpnu 1999 CME od víceméně jeho TV Nova odstřihne, čímž CME zároveň odstřihne od všech zisků TV Nova, tak mocný příznivec, jakým Klaus a ODS byli a jsou, se mu může jen hodit. Však také TV Nova "na oplátku" například už dlouho před tuzemskými prezidentskými volbami mohutně masírovala obecenstvo svými představami o tom, kdo jediný může být pro ČR novým prezidentem, a ten byl také nakonec zvolen.

To nejdůležitější se ale teprve chystalo. Totiž prodloužení vysílací licence TV Nova o dalších 12 let, a to pokud možno za co nejmenší investice. Za vydatné pomoci zákonodárců z ODS se i to patřičnou změnou zákona podařilo (Marvanová už poslankyní nebyla!), zvláště když jediný "nezávislý státní" regulační orgán v této oblasti: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, přece také byla a stále je pevně v rukou příznivců či přímo členů ODS. Ti zájmům svých stranických či spřízněných uskupení přece vždy vyjdou vstříc, popřípadě vše zajistí tak, aby s nějakými obtížnými problémy nešlo hýbat, natož je náležitě řešit. Třeba alibistickým tvrzením, že podvodům Železného vůči CME nešlo zabránit, neboť už ta zmíněná novela "vysílacího" zákona z roku 1995 to neumožňuje. Což ovšem není pravda, protože takovou možnost Rada pořád měla a má. Stačí se jenom do toho zákona pořádně podívat - a chtít!

Namísto toho se tedy miliardové hodnoty TV Nova pořád protáčejí sem a tam, aniž nyní kdokoli přesně ví, komu tento "mlýnek na peníze" vlastně pořádně patří. Takové provázanosti nejvyšší politické moci a mediálních podnikatelských kruhů se jednoduše říká politická korupce, která v této "kauze" zároveň představuje masivní finanční korupcí. I proto je mezinárodní arbitrážní rozhodnutí o odškodnění CME na úkor ČR jen pořádným ukazatelem finančních hodnot, s nimiž není radno si libovolně zahrávat. A už vůbec ne z pohledu mezinárodního práva, které je na vlastnictví a náležité náhrady velmi přísné.

A jenom na okraj: umí si v Česku někdo vůbec představit, že by TV Nova plně respektovala soudní rozhodnutí o tom, že nesmí vysílat přímý televizní projev nejvyššího představitele ODS třeba týden před volbami? To by panečku bylo řečí o svobodě slova a projevu, to by bylo rozhořčených dopisů volajícímu řediteli. Řediteli, který je už také trestně stíhán kvůli rozsáhlé majetkové trestné činnosti.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK:

37. schůze, 80. hlasování, 8. 12. 1995, 11:15

Posl.náv.nov.zák.o provozování rozhl. a TV

NÁVRH BYL PŘIJAT


PŘÍTOMNO=153 JE TŘEBA=77
 [A] ANO=127   [N] NE=6   [0] NEPŘÍTOMEN   [Z] ZDRŽEL SE   [X] NEHLASOVAL

ČSSD

A Jan Bláha X František Brožík 0 Petra Buzková 0 Robert Dostál
A Vlastimil Doubrava 0 Jiří Faifr X Eva Fischerová X Stanislav Gross
X Václav Grulich A Karel Hrdý X Michal Kraus A Gerta Mazalová
X Ladislav Nedorost X Hana Orgoníková X Jaroslav Palas 0 Pavel Petržílek
X Ladislav Rymeš 0 Vladimír Řezáč A Miroslav Řezníček X Pavel Seifer
A Vítězslav Sochor X Zbyšek Stodůlka X Zdeněk Trojan 0 Jaroslav Vlček
0 Jiří Vyvadil A Jozef Wagner 0 Eduard Zeman   

KDS

A Marek Benda A Jiří Haringer A Pavel Kolář A Vladimír Koronthály
A Jan Litomiský A Michal Lobkowicz A Věnceslav Lukáš A Antonín Sochor
A Tomáš Svoboda 0 Pavel Tollner A Jan Zahradníček   

KDU-ČSL

0 Stanislav Bělehrádek A Jan Decker A Jiří Haringer A Karel Hrdý
A Josef Janeček A Jiří Karas A Jan Kasal A Vladimír Koronthály
A Stanislav Kozák 0 Josef Krupík A Josef Kubiš A Věnceslav Lukáš
0 Karel Mach A Ludvík Motyčka 0 Eva Nováková A Josef Pavela
0 Pavel Severa A Pavel Šafařík 0 Pavel Tollner A Jiří Uřičář
A Jiří Vačkář A Jan Vraný A Miloslav Výborný A Jan Zahradníček

KSČM

X Květoslava Čelišová N Václav Exner N Václav Frank 0 Jiří Hájek
N Josef Mandík N Dalibor Matulka 0 Jan Navrátil X Svatomír Recman
N Jaroslav Štrait N Vratislav Votava     

ČMUS

0 Jaroslav Broulík 0 Jaroslav Broulík A Jiří Drápela 0 Jiří Faifr
A Jan Jegla A František Kačenka 0 Jan Kryčer 0 Josef Křížek
0 Jiří Macháček A Rudolf Opatřil X Vladimír Procházka A Miroslav Raška
0 Miloš Skočovský A Jaroslav Sýkora X Jiří Šoler A Dalibor Štambera
0 Tomáš Štěrba X František Trnka 0 Vítězslav Valach   

LB

X Ladislav Body A Stanislava Bumbová A Miroslav Čapek A Vojtěch Čechák
X Květoslava Čelišová A Václav Čundrle N Václav Exner N Václav Frank
0 Jiří Hájek A Josef Hájek A Antonín Hrazdíra A Josef Hurta
0 Martin Chudoba A Václav Klučka A Vlastislav Kuchař A Hana Lagová
A Jiří Machalík N Josef Mandík A Jiří Maryt A Jaroslav Matějka
N Dalibor Matulka 0 Jan Navrátil A Jaroslav Ortman X Jaroslav Palas
X Svatomír Recman X Ladislav Rymeš 0 Vladimír Řezáč A Tomáš Sojka
A Jaroslav Soural 0 Marie Stiborová N Jaroslav Štrait 0 Anna Váchalová
A Zdeněk Vlček A Zdeněk Vorlíček N Vratislav Votava A Jaroslav Žižka

Nezařazení

0 Jiří Bílý 0 Ladislav Blažek 0 Jaroslav Broulík A Vlastimil Doubrava
A Jiří Drápela A Alfred Frommer A Pavel Hirš A Karel Hrdý
A Josef Ježek A Tomáš Ježek 0 Petr Kavan A Stanislav Kozák
0 Bohuslav Kuba A Gerta Mazalová A Gerta Mazalová A Gerta Mazalová
X Ladislav Nedorost A Libor Novák X Jaroslav Palas A Miroslav Raška
X Ladislav Rymeš A Miroslav Řezníček X Zbyšek Stodůlka X Jiří Šoler
0 Jaroslav Unger A Jiří Vačkář 0 Jaroslav Vlček A Zdeněk Vlček
A Jan Vraný         

LSNS

0 Ladislav Blažek 0 Ladislav Blažek A Alfred Frommer A Pavel Hirš
A Miroslav Kašpárek A Miroslav Kašpárek A Pavel Kulička A Pavel Kulička
A Eva Matoušková A Miroslav Raška 0 Tomáš Štěrba 0 Jaroslav Unger
0 Vítězslav Valach 0 Jiří Vyvadil      

ODA

0 Miroslav Čerbák X Viktor Dobal A Josef Effenberger 0 René Hába
X Čestmír Hofhanzl A Marta Hubová A Josef Ježek A Tomáš Ježek
0 Jan Kalvoda A Oldřich Kužílek A Karel Ledvinka A Kateřina Lojdová
A Ivan Mašek A Eva Matoušková A Jiří Stadler 0 Radim Špaček
A Vladimír Šuman         

ODS

A Petr Bachna A Ivan Bečvář A Josef Bejček A Marek Benda
0 Ladislav Blažek A Petr Brodský A Vladimír Budinský A Eduard Bureš
A Petr Čermák A Jan Černý A Josef Červinka A Vlastimil Doubrava
0 Ota Fejfar A Tomáš Fejfar A Alfred Frommer A Andrej Gjurič
A Pavel Hirš A Josef Holub A Jiří Honajzer A Emil Jaroš
A Josef Ježek A Tomáš Ježek A Milada Kadlecová A Jaromír Kalus
A Jan Klas A Petr Koháček A Pavel Kolář A Robert Kolář
A Milena Kolářová A Jan Koucký A František Kozel A Jan Krámek
A Václav Krása A Jan Litomiský A Michal Lobkowicz A Richard Mandelík
A Hana Marvanová A Jaroslav Melichar A Václav Nájemník A Petr Nečas
0 Jindřich Němčík A Luboš Němec 0 Jiří Novák A Libor Novák
A Libor Novák A Miroslav Novotný A Jiřina Pavlíková A Jiří Payne
A Tomáš Páv A Pavel Pešek A Stanislav Pěnička A František Pluhař
A Martin Přibáň A Anna Röschová A Luděk Rubáš A Antonín Sochor
0 Jan Stráský A Tomáš Svoboda A Martin Syka A Jaromír Šimánek
A Vlastimil Tlustý A Hana Tomanová 0 Václav Trojan A Jan Třebický
A Milan Uhde A Josef Ullmann A Oldřich Váca A Jiří Vlach
0 Vlastimil Vlček A Stanislav Volák A Ivan Vrzal A Otakar Vychodil
A Ondřej Zemina 0 Anton Zima A Leopold Zubek   

SPR-RSČ

A Miroslav Kašpárek 0 Bohuslav Kuba A Pavel Kulička 0 Milan Loukota
A Eva Matoušková X Ladislav Nedorost 0 Jaroslav Novák X Jiří Šoler
0 Jaroslav Unger 0 Vítězslav Valach 0 Josef Valenta 0 Jan Vik
A Zdeněk Vlček 0 Oldřich Vrcha      
                 
Obsah vydání       24. 3. 2003
24. 3. 2003 Reportéři budou muset projevovat odvahu a vzdor, mají-li odhalit pravdu o této válce
24. 3. 2003 Izrael cenzuruje během války internetové stránky
24. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
23. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
24. 3. 2003 Svět o víkendu: statisícové protesty proti "Válce o ropu"
24. 3. 2003 Proč se stali Britové terčem střelby Američanů?
22. 3. 2003 Iráčané jsou šťastni, že Američané provedli invazi, ale bojí se veřejně projevit své city
22. 3. 2003 Fisk: Jsem svědkem masivního bombardování Bagdádu
22. 3. 2003 Irák: matka všech propagandistických bitev? Jan  Čulík
21. 3. 2003 No, potěš pánbůh, máme se opravdu na co těšit
aneb o co dnes v Iráku opravdu jde
Petr  Kužvart
24. 3. 2003 Válka z hlediska mezinárodního práva Radovan  Fiala
24. 3. 2003 Mezinárodní právo a mezinárodní spravedlnost Josef  Trnka
24. 3. 2003 Irák: Na co jsme zapomněli Robert  Vašíček
24. 3. 2003 Praha, den D: Žádnou válku! Petr  Záras
24. 3. 2003 Nevládní mírová konference v Praze:
Evropa ve světě trvale udržitelného míru
Štěpán  Kotrba
24. 3. 2003 Faktory ovlivňující a posilující mír Petr  Sak
23. 3. 2003 Odškodnění CME je výsledkem dlouholeté státní korupce v ČR Karel  Mašita
23. 3. 2003 MONITOR JANA PAULA: O násilí Jan  Paul
25. 3. 2003 RECENZE IMAGINÁRNÍ VÝSTAVY: Násilí Jana Paula Štěpán  Kotrba
23. 3. 2003 INTERNET: Chcete paušální dial-up? Chcete ADSL? Dejte o sobě vědět! Miloslav  Sova, Pavel  Sviták
23. 3. 2003 Irák: Channel Four News weblog
24. 3. 2003 Kdo vydělal a kolik na předchozí válce v Iráku
22. 3. 2003 Pohled na palestinskou samostatnost
23. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ:
Růžový palouček maratónského běžce
Hugo  Schreiber
23. 3. 2003 Nezáväzné blabotanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o korupcii Daniel  Krajcer
24. 3. 2003 Precedens Michal  Rusek
24. 3. 2003 MARIHUANA: Na Slovensku jsou vyděšení z českého průzkumu veřejného mínění
22. 3. 2003 Rybníčkov "očisťovací" tím pokračuje vo svojej kúre Jana  Matúšová, Martina  Nemethová
23. 3. 2003 O zahnívajúcich škandinávskych štátoch Eugen  Gindl
22. 3. 2003 V Izraeli nastúpila nová vláda: Vyhliadky na mier Ivan  Hromada
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
24. 3. 2003 Je příliš riskantní vyslat novináře do Iráku samostatně?   
24. 3. 2003 Válka z hlediska mezinárodního práva Radovan  Fiala
24. 3. 2003 Kdo vydělal a kolik na předchozí válce v Iráku   
24. 3. 2003 Izrael cenzuruje během války internetové stránky   
24. 3. 2003 Faktory ovlivňující a posilující mír Petr  Sak
24. 3. 2003 Precedens Michal  Rusek
24. 3. 2003 MARIHUANA: Na Slovensku jsou vyděšení z českého průzkumu veřejného mínění   
23. 3. 2003 Odškodnění CME je výsledkem dlouholeté státní korupce v ČR Karel  Mašita
23. 3. 2003 MONITOR JANA PAULA: O násilí Jan  Paul
23. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ:
Růžový palouček maratónského běžce
Hugo  Schreiber
22. 3. 2003 Iráčané jsou šťastni, že Američané provedli invazi, ale bojí se veřejně projevit své city   
22. 3. 2003 Fisk: Jsem svědkem masivního bombardování Bagdádu   
21. 3. 2003 Monitor Jana Paula: V prostoru nicoty amerického ultimáta a "ultimativního kuchyňského pomocníka" Jan  Paul
21. 3. 2003 Pohlednice z Timoru VI. Jaroslav  Kováříček
21. 3. 2003 Blair rozhádanému britskému národu: sjednoťte se a podpořte "naše vojáky"