24. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 3. 2003

NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ:
Růžový palouček maratónského běžce

Když vzorný žák jindřichohradecké základní školy a nejrychlejší běžec třídy František Kuřátko spatřil na vlastní oči Růžový palouček, ucítil v čisté dětské duši doposavad neznámou něhu a hluboký soucit s trpícími. V bujné fantazii si představoval tajné bratrské pobožnosti a dojemný zpěv, tiše vycházející z hrdel exulantů. Vše se odehrávalo pod hvězdnou klenbou nebes, kde morálka lidská podrobena jest prismatu věčnosti, jak naznačuje Kant. Na tajném místě bratři naposledy přijímali pod obojí, objímajíce se navzájem. Nejeden vyhrábl si na památku hrst z rodné půdy, nejeden políbil posvátnou mu zemi, kterou slzami zkropil. Ze slzí a z utrpení zde prožitého vyrostly na paloučku divoké růže. V okamžiku, kdy učitel dovyprávěl dojemný příběh, roztřásl se drobný chlapec neutišitelným pláčem. Neplakal z prožitého utrpení, ale štěstím.

Nebylo dne, aby stárnoucí akademik Zdeněk Nejedlý nevzpomenul na Růžový palouček, ležící poblíž jeho rodné Litomyšle. Nabádal ředitele škol, aby na posvátné místo pořádali výlety a mezi planými růžemi, jichž jinde v dalekém okolí není,vzpomínali na České bratry. Připomínal i neblahý osud biskupa Jana Augusty, ten se poblíž paloučku skrýval, ale sám se prozradil. Zapomněl na svůj selský kroj a ze záňadří vytáhl červený hedvábný šátek, dle poslance Miloslava Ransdorfa rudý, aby utřel zpocené čelo. Pacholci biskupa jali a odvezli na Křivoklát, kde pak v tuhém vězení seděl přes čtrnáct let. S extatickými zážitky se Kuřátko svěřil Nejedlému."Jsa kmetem nad hrobem, nemám již co skrývati," odpověděl stařec chlapci obratem ." Posílám rudý šátek biskupa Augusty. Nos ho ve svátečních chvílích. A pokud jsi na paloučku prozřel, čekají tě veliké věci. Pochybuji však, že budeš uprostřed komunistického politbyra vládnout silou myšlenky. Politika je ošidná. Udělej si aprobaci na učitele tělocviku. Tvůj Zdeněk."

Psychiatr Vladimír Vondráček tvrdí, že radost je pocit chvilkového štěstí. Rozlišuje klidnou spokojenost, tichou radost, bouřlivou radost, opojení radostí a nevýslovné štěstí. Pocity štěstí vznikají i z pochodů chorobných. Kdysi jej navštívila žena, která měla takové záchvaty štěstí, že usoudila, že to nemůže být normální. Skutečně, měla mozkový nádor. Z Kuřátkových vrstevníků nikdo nevěděl o mladíkových extatických zážitcích. Své sny dokonale skrýval. Čas od času s vytřeštěnýma očima zíral na asketické tváře svatých, obklopených svatozáří. Pocity nevýslovného štěstí k němu přicházely náhle jako noční poluce. Postavy oblečené v pumpkách a vybavené termoláhví si povšiml cynický ateista, nevěrec a skeptický pragmatik Miloslav Hrabě. V božím stánku tajně kouřil a popíjel rozumně uloženou měnu, známou jako RUM. Tvrdil, že obměna na trůnu je nutná. Do plánů mu Kuřátko zapadal. Měl pokračovat v politickém programu na obnovu zdevastované společnosti. Jako kdysi athénský Solón, toužil vyhlásit amnestii a z otroctví vykoupit svobodné občany, jež se do potupného postavení dostali díky kupónové privatizaci. Připravoval obžalovací spis "Politické, legislativní a organizačně technické aspekty privatizace České republiky". Kuřátko byl jeho trojský kůň. Neobyčejné prognostické schopnosti Hrabětovy spočívaly v síle intuice. Události předvídal s mnohaletým předstihem, vytrénován komunistickými pětiletkami. V případu "loupež století" vmanévroval mladíka do nelichotivé role Drakóna, vládce, známého krvavými zákony. Nepřipustil, když se Třísla obhajoval, že přechod od socialismu k tržnímu hospodářství byl nejobtížnější a nejkomplikovanější proces v dějinách lidstva. Podobným nesmyslům se smál.

Spisovatelka Daniela Hodrová si klade otázku, jaký je rozdíl mezi místem světským a místem posvátným. "Místa posvátná jsou založena na citovém prožívání prostoru," tvrdí, " jeví se jako ostrůvky a oázy uprostřed profánního světa." O posvátný pozemek Růžového paloučku nebylo nejmenšího zájmu. Teprve když vypukly restituční spory, vyčíslilo rolnické družstvo Buková vzniklé škody. Žalovalo ministra školství, v civilu matematika, aby ztráty nahradil. Vědec pomocí Cantorových množin nekonečně malých čísel dokázal, že konzumací vypitého piva a obědů podaných žákům, družstvo profitovalo a žádal omluvu. Ozvali se potomci exulantů a nárokovali si navrácení zlatého kalichu.V Portugalsku založili akciovou společnost na těžbu slzami a krví zkropené půdy. Posvátnou prsť si nemocní přikládali na prsa a brali ji proti dně a revmatismu. Když František Kuřátko zjistil, že v kraji známém chudobou klesla nezaměstnanost a stoupala nativita, považoval to za hanebný trik ODS. Mluvil o zpochybnění pracně vytvořené sociální sítě. Ohledáním lokality byl pověřen kolega, archeolog Máslíčko. Objevil, že od nedalekých Hart u Vysokého Mýty vede pod palouček tajná chodba. Položil si otázku, zda jde o přístupovou cestu pro "nebeské vojáky", ukryté dle pověsti v Drábském lese nebo o první ekonomický tunel. Prsty v tom mohli mít ruští vojáci, kteří tudy táhli v roce 1813, postupujíce proti Napoleonu I.. Vyptávali se dopodrobna po Růžovém paloučku a vroucně se tu modlili.

Když se do Litomyšle sjely hlavy států z Němec, Rakous, Polska, Uher, Slovenska i Slovinska, chyběl kalich. Mezi růžemi chtěli potentáti sjednat věčné přátelství. Jedině tak se naplní proroctví slepého mládence -- budou bouře, budou boje, až krev a voda kolébkami poteče, ale potom přijde věčný mír. Na výměně a koloběhu elit postavil promyšlenou politickou hru i Hrabě. Výsledkem složitých intrik mělo být pro něj na samém závěru kariéry prezidentské křeslo. Opomenul však starou pravdu, že mnoho vojáků nestačí k vítězství, pokud chybí skuteční mužové. Byl skálopevně přesvědčen, že Kuřátko politický maratón vyhraje a on nastoupí v plné síle na pražský trůn. Přepočítal se.

Předseda sice doběhl na zasedání vlády a zvolal: "Zvítězili jsme! Nato vyčerpáním padnul. Růže na paloučku kvetou a opojně voní. Obilí po lánech zvolna se vlní, šustí a "ovečky" se po něm míhají. Ticho tu, milo! Bezděky vzpomeneš utrpení starých předků, jaký žal sevřel jejich srdce, když nastala hořká chvíle loučení. A zrakům se mihne mohutná postava Hrabětova, opírá se o poutnickou hůl zahalena v potrhaný plášť. S mírně nakloněnou hlavou a slzavým okem hledí na požehnaný, milý kraj, kde ztratil domov, slávu, i vlast...!

                 
Obsah vydání       24. 3. 2003
24. 3. 2003 Reportéři budou muset projevovat odvahu a vzdor, mají-li odhalit pravdu o této válce
24. 3. 2003 Izrael cenzuruje během války internetové stránky
24. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
23. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
24. 3. 2003 Svět o víkendu: statisícové protesty proti "Válce o ropu"
24. 3. 2003 Proč se stali Britové terčem střelby Američanů?
22. 3. 2003 Iráčané jsou šťastni, že Američané provedli invazi, ale bojí se veřejně projevit své city
22. 3. 2003 Fisk: Jsem svědkem masivního bombardování Bagdádu
22. 3. 2003 Irák: matka všech propagandistických bitev? Jan  Čulík
21. 3. 2003 No, potěš pánbůh, máme se opravdu na co těšit
aneb o co dnes v Iráku opravdu jde
Petr  Kužvart
24. 3. 2003 Válka z hlediska mezinárodního práva Radovan  Fiala
24. 3. 2003 Mezinárodní právo a mezinárodní spravedlnost Josef  Trnka
24. 3. 2003 Irák: Na co jsme zapomněli Robert  Vašíček
24. 3. 2003 Praha, den D: Žádnou válku! Petr  Záras
24. 3. 2003 Nevládní mírová konference v Praze:
Evropa ve světě trvale udržitelného míru
Štěpán  Kotrba
24. 3. 2003 Faktory ovlivňující a posilující mír Petr  Sak
23. 3. 2003 Odškodnění CME je výsledkem dlouholeté státní korupce v ČR Karel  Mašita
23. 3. 2003 MONITOR JANA PAULA: O násilí Jan  Paul
25. 3. 2003 RECENZE IMAGINÁRNÍ VÝSTAVY: Násilí Jana Paula Štěpán  Kotrba
23. 3. 2003 INTERNET: Chcete paušální dial-up? Chcete ADSL? Dejte o sobě vědět! Miloslav  Sova, Pavel  Sviták
23. 3. 2003 Irák: Channel Four News weblog
24. 3. 2003 Kdo vydělal a kolik na předchozí válce v Iráku
22. 3. 2003 Pohled na palestinskou samostatnost
23. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ:
Růžový palouček maratónského běžce
Hugo  Schreiber
23. 3. 2003 Nezáväzné blabotanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o korupcii Daniel  Krajcer
24. 3. 2003 Precedens Michal  Rusek
24. 3. 2003 MARIHUANA: Na Slovensku jsou vyděšení z českého průzkumu veřejného mínění
22. 3. 2003 Rybníčkov "očisťovací" tím pokračuje vo svojej kúre Jana  Matúšová, Martina  Nemethová
23. 3. 2003 O zahnívajúcich škandinávskych štátoch Eugen  Gindl
22. 3. 2003 V Izraeli nastúpila nová vláda: Vyhliadky na mier Ivan  Hromada
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
24. 3. 2003 Je příliš riskantní vyslat novináře do Iráku samostatně?   
24. 3. 2003 Válka z hlediska mezinárodního práva Radovan  Fiala
24. 3. 2003 Kdo vydělal a kolik na předchozí válce v Iráku   
24. 3. 2003 Izrael cenzuruje během války internetové stránky   
24. 3. 2003 Faktory ovlivňující a posilující mír Petr  Sak
24. 3. 2003 Precedens Michal  Rusek
24. 3. 2003 MARIHUANA: Na Slovensku jsou vyděšení z českého průzkumu veřejného mínění   
23. 3. 2003 Odškodnění CME je výsledkem dlouholeté státní korupce v ČR Karel  Mašita
23. 3. 2003 MONITOR JANA PAULA: O násilí Jan  Paul
23. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ:
Růžový palouček maratónského běžce
Hugo  Schreiber
22. 3. 2003 Iráčané jsou šťastni, že Američané provedli invazi, ale bojí se veřejně projevit své city   
22. 3. 2003 Fisk: Jsem svědkem masivního bombardování Bagdádu   
21. 3. 2003 Monitor Jana Paula: V prostoru nicoty amerického ultimáta a "ultimativního kuchyňského pomocníka" Jan  Paul
21. 3. 2003 Pohlednice z Timoru VI. Jaroslav  Kováříček
21. 3. 2003 Blair rozhádanému britskému národu: sjednoťte se a podpořte "naše vojáky"   

Nové pověsti české RSS 2.0      Historie >
23. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ:
Růžový palouček maratónského běžce
Hugo  Schreiber
18. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Romech a Daliborovi z Kozojed
  
14. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o bezhlavém Františku Kafkovi, prezidentovi a univerzální funkci peněz v lidské společnosti
Hugo  Schreiber
12. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o praotci Čechovi a tajném hřbitově sebevrahů v Bohnicích
Hugo  Schreiber
10. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Jánošíkovi a finanční situaci vlivných slovenských osobností
Hugo  Schreiber
27. 2. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Libuši
Pusť voly, roucho změň, na kůň se rač posadit a s námi jeti
Hugo  Schreiber