5. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 3. 2003

O Stalinově smrti

Výročí:

Pojďme dále touto cestou, kterou nás vedl soudruh Gottwald a dále nás vede vpřed soudruh Zápotocký.... (*)

Píši Vám, divadelním pracovníkům, všem, kteří jste se rozhodli svým uměním obětavě a nadšeně, ruku v ruce s lidem budovat socialistickou vlast a vychovávat socialistického člověka. Píši Vám z vděčnosti, protože jste mi svým společným hořem pomohli nést mé srdce naplněné nevyslovitelným a nikdy nepoznaným citem, když jsem ve dnech nemoci J. V. Stalina vycházel na jeviště jako mladý Koba. Vytvořil jsem tuto postavu z nesmírné a čisté lásky ke Stalinovi. Ale ten večer, kdy třiasedmdesátiletý Stalin umíral a já žil na jevišti jeho mládím dvaceti osmi let, v ten nezapome-nutelný večer jsem zvlášť prudce pocítil, jak neskonale drahý je nám Stalin. V ten večer překypovalo mé srdce láskou k němu, ale tušil jsem, že překypuje také lidu v hledišti.

"Komunismus je, matko, lidské štěstí,
až nadejde, to nebude už chudých,
bohatých, ani nepřátelství ne,
útisku též ne, násilí a klamu.
Rovni si budou všichni od kolébky
a práce bude vládnout nad světem,
ta jediná hodnota spravedlivá."

Když jsem jako Stalin mluvil na jevišti tato slova, bylo v hledišti ticho, že jsem slyšel tlukot svého srdce. Po konci představení nikdo neodcházel. Všichni stáli a do potlesku padaly slzy. Byly to slzy skrytého přání zázraku, který by uzdravil Stalina. Ale o těchto přáních už Stalin nemohl vědět. Byl mrtev. Ale my s tímto přáním v srdci ještě odcházeli z představení domů. Z nezapomenutelného představení!

- V noci jsem nemohl spát. Díval jsem se do tmy a vracel se ve vzpo-mínkách k tomu, z čeho jsem postavu Stalina tvořil -vracel jsem se do Gruzie. Znovu jsem v krásném městečku Gori pod hradbami staré pevnosti. Znovu stojím před malým domkem, v němž se narodil Josef Stalin, po otci Vissarionovič. Vystupuji po několika schůdcích a dívám se do malé, chudé světničky. Prostinké zařízení, kterého se kdysi dotýkal mladý Soso, chlapec s bujnými černými vlasy. Petrolejová lampa na stole. Jsou tam zapomenuta dávná a dávná léta. Znovu kráčím dál cestou, které se říká "Cesta Stalinova". Procházím seminářem v Tbilisi. Ve fysikální observatoři se dotýkám rozechvěn stolu, na kterém psával Stalin, mlčky hledím na jeho vlastnoruční podpis -Džugašvili -na úředních výkazech. Znovu procházím parkem, kudy Stalin vedl dělnickou demonstraci. Znovu vidím illegální tiskárnu, kde celé dny a noci pracoval Koba. Je to podzemní zatuchlá sklepní místnost s chatrným větráním, kam slunce nikdy nevniklo. Tajně, do hluboké chladné studny musil sestupovat Stalin a pak podzemními štolami namáhavě prolézat k tiskařskému lisu.

Na všem tom vidím, jak těžká to byla práce, tvrdý a nebezpečný boj, život velkých obětí a hrdinství pro miliony prostých lidí. Jaká nesmírná láska k tomuto lidu určila směr cesty Stalinovy. Cestu geniálních statí, stalinské logiky. Cesty zobrazené i v portrétech Stalina nejlepšími výtvarnými umělci SSSR.

A z toho, co jsem tehdy viděl, četl a poznal, jsem tvořil. Kdybych nešel touto (cestou a nepoznal ji, nikdy bych nemohl vytvořit postavu Stalina tak, jak jsem ji vytvořil. Vždyť jsem viděl i jižní nebe, pod kterým žil. Viděl jsem nad ledovci Elbrusu a vrcholy Kavkazu vycházet slunce, které zlatilo jeho vlast a v srdcích lidí lásku k ní. Tak jsem poznal, že básnické obrazy v uměleckém díle básníka Vurguna "Východ slunce" nejsou fantastické smyšlenky, ale pravda. A v umění pravda, to je cesta Stalinova.

Když jsem ráno vyšel na Pražskou ulici, stálo před domem malé děvčátko. Vídal jsem často, jak si hraje s dětmi. Ale v ten den stáro na chodníku samo. Když mě uvidělo, řeklo vážně: "Stalo se něco hrozného! Stalin umřel," a ukazovalo prstíčkem na zeď. Ve skřínce visel obrázek Stalina - černě zastřený!

V bolesti jsem pohlédl do černých vážných očí dítěte. A uvědomil jsem si, že před námi oběma jde dále vpřed cesta Stalinova, cesta, která nikdy nekončí. Jdeme a půjdeme po ní uprostřed milionů lidí, kteří touží po míru a radosti. Říkám si v duchu slova mladého Koby:

"Dnes, soudruzi, je soudruh Lenin s námi,
našemu žalu dobře rozumí.
Ať prapor výš nám šlehá nad hlavami
a Internacionála ať hřmí!"

Ano, půjdu cestou Stalinovou tak, jak jsem ji poznal - cestou jasu a slunce. Je dlážděna žulovými kameny stalinských zásad. Vedou nás bezpečně životem i uměním. Ve svém umění i životě chci ukazovat pravdu, milovat pravdu a bojovat za pravdu. Upřímně a otevřeně. Neboť cesta Stalinova je cesta pravdy. Znamená to učit se hlouběji ze života, učit se od lidu a jeho geniů. Znamená to pracovat, tvořit díla pro slávu ná-roda a rodné strany. Socialistické umění je bez hranic, jako krása našeho života je bez hranic.

Nedopusťme, aby bylo zužováno osob-ními zálibami jednotlivců. Ti budou dávno zapomenuti, zatím co z lásky k lidu vytvořená umělecká díla budou zdobit jako kvetoucí stromy cestu Stalinovu.

Píši Vám, všem divadelním umělcům a pracovníkům, kteří svými díly nesete prapor socialistického vlastenectví a proletářského inter-nacionalismu. Nechceme se jen podílet na úspěchu budování, ale chceme společně s pracujícím lidem nést i jeho starosti a těžkosti. Budeme dávat lidu a naší straně to nejlepší, co dovedeme. Pravdu v umění a životě.

Pojďme dále touto cestou, kterou nás vedl soudruh Gottwald a dále nás vede vpřed soudruh Zápotocký, cestou Stali-novou - cestou světla a slunce.

(*)Vladimír Šmeral: Hovory o divadle. Orbis, Praha 1954, s. 188 -- 190.

                 
Obsah vydání       5. 3. 2003
5. 3. 2003 Statewatch: mnohá práva kandidátských zemí EU budou značně omezená
5. 3. 2003 Proč mě neprávem osočují? O cestě ke Kábulu David  Soukup
5. 3. 2003 Trabant s karoserií Ferrari aneb kontinuita privatizování v Čechách Štěpán  Kotrba
5. 3. 2003 Jak se poučit ze stalinského teroru pro budoucnost? Jan  Čulík
5. 3. 2003 Livestock aneb "Pozor, stádo!" Tomáš  Vitvar
5. 3. 2003 O Stalinově smrti
5. 3. 2003 Čeho se bojí Lidové noviny? Milan  Valach
5. 3. 2003 Ruský ministr zahraničí nevyloučil, že Rusko užije v Radě bezpečnosti právo veta
5. 3. 2003 Alžírská "bahia" Josef  Brož
5. 3. 2003 "Míroví aktivisté by mohli přispět k Saddámovu vítězství"
4. 3. 2003 T-mobile: proč jsme zpřístupnili kódy mobilů Roman  Joura
4. 3. 2003 Kanaďané chtěli provést inspekci amerických zbraní hromadného ničení Miloš  Kaláb
5. 3. 2003 "Klaus podporoval Miloševiče" Tomáš  Linhart
5. 3. 2003 Vztahy Čechů k jejich sousedům a jejich vývoj Miroslav Václav Steiner
5. 3. 2003 Bude Klaus prezidentem tunelářů nebo slušných lidí? Zdeněk  Štancl
5. 3. 2003 Slepí spoluobčané a volby prezidentů... Viliam  Baláž
4. 3. 2003 Proč se nepíše o tom, že je Klaus symbolem divokého kapitalismu devadesátých let? Jan  Čulík
4. 3. 2003 Václav Klaus: Internet je odvozen od slova inferno
1. 3. 2003 Má ČR takového prezidenta, jakého si zaslouží? Jan  Čulík
3. 3. 2003 Monitor Jana Paula : Tunelování Mánesa se státním dohledem? Jan  Paul
1. 3. 2003 Železný trumf nového prezidenta ČR? Karel  Mašita
3. 3. 2003 Jak se Evropská unie snaží vnímat východní Evropu pomocí právních předpisů a statistik Jan  Čulík
4. 3. 2003 Nacionalismus versus kosmopolitní postoj? Jan  Čulík
3. 3. 2003 Klausova šance: kdokoliv bude lepším prezidentem než Havel, kdokoliv je lepším politikem než Špidla Štěpán  Kotrba
4. 3. 2003 Neústrojné napodobování Západu: o neblahém vývoji veřejných médií v postkomunistické Evropě
3. 3. 2003 Svět na rozcestí Jan  Čulík
3. 3. 2003 Karol Jakubowicz: Evropská unie nám nepomůže Jan  Čulík
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech