14. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 1. 2003

Afghánistán: Mluvil jsem s členem Karzaiovy vlády

Na Nový rok jsem byl pozván na party na jednom londýnském předměstí nedaleko rozvodněné Temže. Měli tam dobré jídlo, spoustu vína a byla tam veselá společnost. Hostitelé byli přátelé naší rodiny, kteří nyní žijí v Anglii, i když pocházejí z Nového Zélandu a z Německu a v sedmdesátých letech žili po určitou dobu v Teheránu. Proto pocházeli jejich hosté z mnoha částí světa.

Ukázalo se, že jedním z těchto hostů je ministr v nové afghánské vládě Hamida Karzaie. Ten muž pracuje v Londýně a i když není vysoce postaveným členem vlády, pravidelně se účastní zasedání vlády a právě se vrátil z návštěvy v Kábulu. Není divu, že mě velmi zajímalo s ním pohovořit a získal jsem od něho pozoruhodné informace o současné situaci v Afghánistánu. Vzhledem k tomu, že to byl soukromý večírek a afghánský ministr se mnou mluvil neoficiálně, nezveřejním jeho jméno ani jeho funkci.

Autor je historik, zabývající se Českou republikou, který žije v Londýně. Přinášíme překlad příspěvku, který původně vyšel anglicky na stránkách blueear.com

Hlavně se zabývá hmotnou rekonstrukcí země. Zejména se zajímal o práci mnoha nevládních organizací, charitativních asociací a mezinárodních institucí, které v Afghánistánu v současnosti působí a jeho kritika těchto organizací byla zdrcující. Argumentoval, že mezi těmito nejrůznějšími mezinárodními institucemi neexistuje skoro vůbec žádná koordinace a že plýtvají finančními prostředky na sebe samotné -- na ubytování (ceny za ubytování jsou v Kábulu skoro tak vysoké jako v Londýně), na zásoby pro sebe a na sebereklamu.

Prý ani v Kábulu neexistuje kompletní seznam všech organizací, které tam působí a telefonní systém je tak nefunkční, že stejně není možné se s nimi spojit. V Kábulu existuje sice síť pro mobilní telefony, ale prodali příliš mnoho čísel, takže je systém přetížen a mobilním telefonem lze telefonovat jen pozdě v noci.

Celý Afghánistán se rozpadl na množství malých ozbrojených poddanství, každé z nich má svou vlastní agendu a odlišný přístup k financím. To vážně ochromuje autoritu ústřední vlády.

Afghánský ministr silně chválil Japonce a kritizoval Brity, že mají v Afghánistánu příliš málo lidí a nevyužívají svých zdrojů efektivně. Dokonce existují důkazy, že mezi některými zahraničními institucemi, působícími v Afghánistánu, existuje řevnivost.

Zmínil se o příkladu, kdy dcera jednoho jeho kolegy dostala grant ve výši 200 000 liber na to, aby školila televizní kameramany, zatímco on sám nemůže sehnat žádné peníze na kopání studní, jichž je v zemi nesmírně nutně zapotřebí, vzhledem k tomu, že trpí už tři roky suchem. Sucho poškodilo afghánské obyvatelstvo silněji než nedávné boje.

Afghánský ministr také kritizoval schopnosti mnoha ministrů v Karzaiově vládě. Většina z nich totiž nemá řádné, relevantní zkušenosti a zdá se, že byli vybráni pro své funkce na základě protekce, své vojenské moci a politických kompromisů. To, že většina ministrů v afghánské vládě je naprosto nezkušená, zřejmě povede k obdobnému množství podvádění a špatnému řízení ekonomiky, jakou zažila středovýchodní Evropa za posledních třináct let. Konstatoval, že toto srovnání je na místě.

Byl jsem překvapen, když hovořil o tom, kolik bohatých lidí žije v Kábulu, v důsledku zisků z obchodu s narkotiky a z pašeráctví. Velké budovy se přestavují na hotely a ubytovny pro zahraniční pracovníky. Exulanti se vracejí domů, přebírají do svého původního vlastnictví své rodinné pozemky a jiný majetek a co nejrychleji je pronajímají za vysoké ceny. Hlavní ideologií v Kábulu je v současnosti, jak se zdá, chtivost po penězích, nikoliv humanitní ideály.

Celkem však byl afghánský ministr docela optimista. Podle jeho názoru má Afghánistán v současné situaci opravdu šanci si pomoci a je to šance, to řekl otevřeně, která vznikla v důsledku zásahu Spojených států a jejich spojenců. Zvlášť byl hrdý na to, že na jeho ministerstvu nyní pracuje několik žen a že se stále větší počty žen navracejí do škol. Zároveň se vyjadřoval s pohrdáním ohledně západní posedlosti burkou -- argumentoval, že poskytnout lidem potraviny, šatstvo, bydlení a vzdělání je důležitější než osvobodit ženy od burky.

Dodal také, že mnoho žen si nesundalo burky, protože si nemyslí, že bude Západ v Afghánistánu přítomen natrvalo a že jakmile západní jednotky z Afghánistánu odejdou (možná do války proti Iráku), do země se vrátí chaos. Možná mají pravdu. Ministr zdůraznil zcela jasně, že jediným důvodem, proč se Afghánistán stále ještě nerozpadl, je to, že v jeho vzdušném prostoru patrolují americká letadla B-52. Až tato letadla Afghánistán opustí, k čemuž bezpochyby dojde, země by se mohla zcela rozložit.

Mám-li to všechno shrnout, afghánský ministr argumentoval, že se mezinárodní společenství a OSN skoro vůbec nepoučilo z restrukturalizace ve východní Evropě ani z úsilí rekonstruovat Bosnu a Kosovo. Znovu dochází k těmtýž chybám, většinou chybí centralizovaná koordinace. Není vyloučeno, že tyto chyby ještě ochromí veškerý pozitivní vývoj v Afghánistánu. Avšak, jak už jsem uvedl, afghánský ministr byl velmi optimistický a zjevně se intenzivně snažil dělat pro svou zemi všechno, co je v jeho silách.

Nehovořili jsme o počtu civilních obětí, které zahynuly při nedávné válce, i když dosud nejsou k dispozici žádná uvěřitelná či definitivní čísla.

Nejostřejší kritiku zaměřil afghánský ministr na Spojené státy a na jejich podporu pro různá seskupení, která bojovala proti Sovětům, a po odchodu Sovětů proti sobě navzájem, ze základen v Pákistánu. Zejména odsuzoval to, že Spojené státy proti této situaci nehnuly ani prstem, stejně jako neudělaly nikdy nic proti autoritářské vládě v Saúdské Arábii. Vyjádřil názor, že jestliže nedojde k vážným pokusům o reformu, ukáže se, že jižním částem Afghánistánu vůbec nebude možno vládnout.

Poukázal na to, že různými náboženskými školami v severním Pákistánu prošly asi dva miliony mladých mužů a z nich se neustále rekrutuje tvrdé jádro protiamerických a protizápadních bojovníků. To je dost děsivá myšlenka, vzhledem k tomu, co jen skupina fanatiků dokázala 11. září 2001.

Afghánský ministr mi pak vyprávěl konkrétní historku o jednom činiteli z amerického ministerstva zahraničí, který navštívil Kábul. Když se ho tento ministr přímo zeptal, proč Amerika dvacet let podporovala tyto islámské extremisty, americký činitel se o tom odmítl vůbec bavit. Když ministr naléhal, aby odpověděl, Američan se k němu obrátil zády a odešel.

Zdálo se mi, že je to pozoruhodnou ilustrací historické zapomnětlivosti, která, je jak se zdá, v nynější americké vládě silně rozšířena. Částečně je to symptomatické pro americkou zahraniční politiku, která považuje každou zahraniční akci jakoby za součást hry v poker -- jednou vyhrajete, jednou prohrajete, tak odejdete a někdy jindy začnete jinou hru úplně znovu.

Bohužel takhle svět ale nefunguje, a i když někteří lidé rádi omlouvají takovéto postoje jako nutný důsledek "pragmatického" přístupu k politice, ostatní svět má trochu delší paměť a pamatuje si všechny případy, kdy je Západ zradil. Obdobně, jako si svět i nadále pamatuje britské mnichovanství z konce třicátých let, což bylo samo o sobě typickým příkladem vysoce "pragmatické" politiky.

Takže jakmile začne George W. Bush kázat o svobodě a demokracii, celý svět si okamžitě připomene, kolikrát v minulosti Spojené státy tyto principy porušily. Tentýž postoj zastával i tento afghánský ministr: Spojeným státům neměl v úmyslu dlouhodobě důvěřovat a válku proti terorismu nebral vážně.

Celkem vzato se zdálo, že ministrova slova neposkytují zrovna mnoho útěchy pro poválečnou rekonstrukci Iráku, k níž by mělo dojít po případné porážce Saddáma Husajna. Budování demokracie a rekonstrukce jsou nákladné procesy, které vyžadují dlouhodobou a obětavou, systematickou práci mezinárodního společenství, zejména vzhledem k tomu, že lidé, kteří žijí v postižených zemích, budou muset žít s následky akcí, o nichž se rozhodne v Londýně či ve Washingtonu, dlouho poté, co se o ně sdělovací prostředky přestaly zajímat.

Afghánistán je stále ještě ve velmi nezáviděníhodné situaci a podle toho, co jsem slyšel, to bude trvat ještě dlouho, než se postaví na nohy.

                 
Obsah vydání       14. 1. 2003
14. 1. 2003 Afghánistán: Mluvil jsem s členem Karzaiovy vlády Martin D. Brown
14. 1. 2003 PODIVEN: Manipulace s dějinami první republiky Věra  Olivová
14. 1. 2003 Nestydové Zdeněk  Jemelík
14. 1. 2003 Kdo na Hrad patří, ať tam je Vladimír  Rott
14. 1. 2003 Pete Tonwshend zatčen za to, že si stáhl z internetu dětskou pornografii
14. 1. 2003 Je stát založen na válce?
14. 1. 2003 Všude samí neplatiči Karel  Mašita
13. 1. 2003 Dobré a zlé v "ideologii bez ideologií"; v "náboženství bez náboženství" Ondřej  Prokopius
14. 1. 2003 České a britské školství: Stačí srovnávat Jaroslav  Vávra
14. 1. 2003 Evropský Konvent na půl cestě I.
13. 1. 2003 Jaké nemocenské? Rovné! Antonín  Hrbek
14. 1. 2003 České školství versus Charta učitelů z roku 1966 Radek  Sárközi
14. 1. 2003 Co je přímá demokracie? Jiří  Polák
14. 1. 2003 Záchrana sveta podĺa G. Daniela  Příhodová
14. 1. 2003 Sovietski poradcovia a politické procesy - pozadie tragédie Viliam  Bernáth
14. 1. 2003 Zmeny vo vojenskej doktríne Ruska: Nová superštruktúra Viktor  Kovaľov
13. 1. 2003 Jaké petice jsou přípustné
13. 1. 2003 Jak Spojené státy narušily suverenitu ČR a nikomu to nevadilo Martin D. Brown
13. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Nadace ČFU se rozhodla pohřbít galerii Václava Špály Jan  Paul
13. 1. 2003 Diskuse na téma Česká umělecká kritika
13. 1. 2003 Příjemnou a zajímavou sobotou v Londýně Jan  Čulík
13. 1. 2003 Česká literatura v postkomunismu Petr  Bílek
12. 1. 2003 Ještě jednou o prezidentských milostech Zdeněk  Jemelík
12. 1. 2003 Petice za veřejný soud s Vladimírem Hučínem
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek
14. 1. 2003 Pete Tonwshend zatčen za to, že si stáhl z internetu dětskou pornografii   
14. 1. 2003 Nestydové Zdeněk  Jemelík
14. 1. 2003 PODIVEN: Manipulace s dějinami první republiky Věra  Olivová
14. 1. 2003 Je stát založen na válce?   
14. 1. 2003 České školství versus Charta učitelů z roku 1966 Radek  Sárközi
14. 1. 2003 Co je přímá demokracie? Jiří  Polák
14. 1. 2003 Evropský Konvent na půl cestě I.   
14. 1. 2003 Afghánistán: Mluvil jsem s členem Karzaiovy vlády Martin D. Brown
14. 1. 2003 Sovietski poradcovia a politické procesy - pozadie tragédie Viliam  Bernáth
13. 1. 2003 Dobré a zlé v "ideologii bez ideologií"; v "náboženství bez náboženství" Ondřej  Prokopius
13. 1. 2003 Příjemnou a zajímavou sobotou v Londýně Jan  Čulík
13. 1. 2003 Česká literatura v postkomunismu Petr  Bílek
13. 1. 2003 Jak Spojené státy narušily suverenitu ČR a nikomu to nevadilo Martin D. Brown
13. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Nadace ČFU se rozhodla pohřbít galerii Václava Špály Jan  Paul

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
14. 1. 2003 Afghánistán: Mluvil jsem s členem Karzaiovy vlády Martin D. Brown
8. 1. 2003 Policie v Londýně zatkla teroristy připravující jed   
7. 1. 2003 Z vězení v Afghánistánu do vězení v Americe   
6. 1. 2003 USA, Irák, Severní Korea, alžírské vraždění a dvojí morálka   
2. 1. 2003 Povede válka proti Iráku k oživení stagnující americké ekonomiky?   
1. 1. 2003 Američané přiznali, že bombardovali pákistánská vojska   
1. 1. 2003 Jsou světové vyhlídky na prahu roku 2003 pochmurné?   
31. 12. 2002 Extremista zastřelil v Jemenu tři americké pracovníky charitativní nemocnice   
31. 12. 2002 USA hrály klíčovou roli při vyzbrojování Saddáma Husajna   
30. 12. 2002 Míroví aktivisté chtějí jít do Iráku jako lidské štíty   
30. 12. 2002 Mučení na základně v Bagramu a jiná témata Josef  Brož
27. 12. 2002 Lord Robertson: NATO má "morální povinnost" podpořit USA ve válce   
19. 12. 2002 USA a Británie obvinily Irák, že jeho zbrojní dokument "není kompletní"   
18. 12. 2002 Saddámova zpráva: německé a americké firmy dodávaly Iráku zbraně   
17. 12. 2002 Co nebylo v novinách: jak psaly o válce proti Afghánistánu některé české a britské deníky Nellie  Woods