14. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 1. 2003

Záchrana sveta podĺa G.

Daniela Příhodová
Aj napriek viac ako desaťročnému ideovému uvoľneniu v pôvodnej literárnej tvorbe, viacerí autori (či autorky) ostávajú verní svojim okruhom tém, žánrom i vlastným, chcem povedať svojským spracovaniam inšpirácie. Vzájomná odlišnosť autorov je jedným z pozitívnych javov v našej literatúre.

Spisovateľku Etelu Farkašovú charakterizujú hlbšie analýzy do ľudského, najmä ženského vnútra, ktoré sa vzájomne dopĺňajú vždy o nový pohľad, o novú tvár inak neviditeľného duševného bytia, existujúceho iba v našich myšlienkach, túžbach a nádejach. V našich protestoch voči novým "vypuklinám" sveta, čo nás obklopuje, voči konfliktom a silnejúcej agresivite. Tak ako násilie mení svet, aj do ľudského povedomia pribúda niečo nové -- obava, strach -- násiliu úmerne sa rozpínajúci "subjekt".

Aj o strechu z vypuklín sveta je nová knižka Etely Farkašovej. Označenie G. hlavnej hrdinky môže znieť čitateľovi aj trochu anonymne, no možno v tom hľadať tiež úmysel chrániť (hoci len fiktívnu) bytosť, do veľkej miery znepokojenú "širokým" svetom s nekonečným vesmírom, nevyspytateľným a zavše i hroziacim, vystrašenú zemetraseniami a inými živelnými katastrofami, zrážkami vlakov, áut, atď. Všetko toto podľa G. svedčí o neporiadku vo svete, o jeho disharmónii a nestálosti. Desí ju násilie, vojny na rôznych kontinentoch, ktoré ľahostajnému ľudstvu čoraz častejšie približujú televízne obrazovky. Tam G. vidí zásadné vypukliny a nezrovnalosti. Chaos, ktorý sa môže rýchlo rozšíriť. Keďže má za sebou zopár semestrov vysokoškolského štúdia matematiky, mnohé veci chápe (síce po svojom) lepšie, ako si "kdekto" myslí. Pravidelne (s matkou) dochádza k psychiatrovi a v duchu podceňuje jeho liečebno -- preventívne analýzy. Má vlastné metódy, ako zosúladiť svet, čo ju obklopuje, na ktorý sama stačí, ako udržať poriadok, aby zachránila od "vypuklín" aspoň územie, kadiaľ s matkou chodí. Stiera prach, zbavuje steny pavučín, dôkladne umýva schody. V električke prilepuje odstávajúce plagáty i rozrezaný poťah sedadla, no ľudí to šokuje, ba zlostí. V takých chvíľach si uvedomuje, že sa usiluje o "nápravu nenapraviteľného, o záchranu nezachrániteľného, zraňuje ju vedomie vlastnej zbytočnosti, márnosti všetkého, o čo sa pokúsi, ale toto zraňovanie patrí k spôsobu života, akým prežíva svoj čas, inak by sa s ním nebola schopná vôbec vyrovnať..."

Keď som sa začítala do knižky a do spôsobov, akými chce vnímavá a poriadok uznávajúca G. naprávať svet, mala som pocit, že som sa zahĺbila do široko rozvetvenej eseje o jednej ustráchanej ľudskej duši, hoci, nazdávam sa, podľa kritérií psychiatra i ľudí dávno asimilovaných do chaosu, o duši asi vychýlenej z normálu. No koľko ušľachtilých skutkov či predsavzatí nám dnes už takto pripadá? Možno, že medzi riadkami tejto prózy nám to autorský podtext akoby chcel napovedať. Aj to je spôsob, ako preniesť do literatúry súčasnosť, meniaci sa svet i našu bezmocnosť prizerajúcich sa.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       14. 1. 2003
14. 1. 2003 Afghánistán: Mluvil jsem s členem Karzaiovy vlády Martin D. Brown
14. 1. 2003 PODIVEN: Manipulace s dějinami první republiky Věra  Olivová
14. 1. 2003 Nestydové Zdeněk  Jemelík
14. 1. 2003 Kdo na Hrad patří, ať tam je Vladimír  Rott
14. 1. 2003 Pete Tonwshend zatčen za to, že si stáhl z internetu dětskou pornografii
14. 1. 2003 Je stát založen na válce?
14. 1. 2003 Všude samí neplatiči Karel  Mašita
13. 1. 2003 Dobré a zlé v "ideologii bez ideologií"; v "náboženství bez náboženství" Ondřej  Prokopius
14. 1. 2003 České a britské školství: Stačí srovnávat Jaroslav  Vávra
14. 1. 2003 Evropský Konvent na půl cestě I.
13. 1. 2003 Jaké nemocenské? Rovné! Antonín  Hrbek
14. 1. 2003 České školství versus Charta učitelů z roku 1966 Radek  Sárközi
14. 1. 2003 Co je přímá demokracie? Jiří  Polák
14. 1. 2003 Záchrana sveta podĺa G. Daniela  Příhodová
14. 1. 2003 Sovietski poradcovia a politické procesy - pozadie tragédie Viliam  Bernáth
14. 1. 2003 Zmeny vo vojenskej doktríne Ruska: Nová superštruktúra Viktor  Kovaľov
13. 1. 2003 Jaké petice jsou přípustné
13. 1. 2003 Jak Spojené státy narušily suverenitu ČR a nikomu to nevadilo Martin D. Brown
13. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Nadace ČFU se rozhodla pohřbít galerii Václava Špály Jan  Paul
13. 1. 2003 Diskuse na téma Česká umělecká kritika
13. 1. 2003 Příjemnou a zajímavou sobotou v Londýně Jan  Čulík
13. 1. 2003 Česká literatura v postkomunismu Petr  Bílek
12. 1. 2003 Ještě jednou o prezidentských milostech Zdeněk  Jemelík
12. 1. 2003 Petice za veřejný soud s Vladimírem Hučínem
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech