25. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 10. 2002

Pražské matky: Chceme žít ve slušné společnosti

Ve své odpovědi panu Štěpánkovi, který Vás upozornil na nebezpečnou situaci v Kyjích na Broumarské ulici, tvrdíte, že požadavky škol se na magistrátě neshromažďují a dlouho neskladují, ale naopak jsou vyřizovány rychle. Bohužel musíme konstatovat, že jste mylně informován. Některé školy, organizace a rodiče marně usilují roky o zlepšení nebezpečné dopravní situace.

Jen namátkou jmenujme odpovědné, leč marné snahy škol v Radlické ulici na Praze 5, v Londýnské ulici na Praze 2, neziskové organizace a dětská zařízení u známé a nebezpečné křižovatky Brusnice, Jelení na Praze 1, Bělohorskou ulici před Anglo - německým obchodním gymnáziem na Praze 6 (sražena automobilem a zabita profesorka ústavu), Poláčkovu ulici na Praze 4 (smrtelný úraz školáka) a nakonec iniciativu maminky nevidomé dívky, která usilovala o instalaci zvukové signalizace na Pohořelci na cestě do školy pro nevidomé (na niž mimochodem vyčlenil magistrát prostředky již před dvěma roky). Dívka mezitím školu absolvovala odkázána na doprovod rodičů.

(Z dopisu Pražských matek primátoru Igoru Němcovi)

Občanské sdružení Pražské matky se obrátilo otevřenými dopisy na všechny kandidáty pro post pražského primátora se základními otázkami na dopravní priority.

Sdružení se od počátku devadesátých let zabývá dopady dopravy na životní prostředí a život rodin s dětmi v Praze. Jeden z nejpalčivějších každodenních problémů - Bezpečné cesty dětí do školy - podle zkušeností Pražských matek ovlivňují zejména politická rozhodnutí na úrovni města. Je proto klíčovou otázkou získat podporu primátora i zastupitelů, kteří o dopravních prioritách a výdajích na bezpečnost silničního provozu rozhodují.

V situaci, kdy město vynakládá miliardové položky na výstavbu komunikací pro automobilisty, považují Pražské matky argument nedostatku několika tisíc či miliónů korun pro bezpečí dětí za nemorální. Častá praxe, kdy oprávněné požadavky škol nebo iniciativních občanů na bezpečné cesty do školy se dočkají naplnění až po nehodě dítěte, je pro slušnou společnost neobhajitelná.

Jarmila Johnová

Pražské matky

Přílohy:

1) Dopis kandidátům na post primátora hl. m. Prahy

2) Dopis primátorovi hl. m. Prahy Igoru Němcovi

1. Dopis kandidátům na post primátora hl. m. Prahy

V Praze dne 22. 10. 2002

Vážený pane,

obracíme se na Vás před komunálními volbami jako na kandidáta pro post primátora hl. m. Prahy. Prosíme Vás, abyste doplnil naše informace a odpověděl na otázky, které považujeme pro hlavní město za palčivé. Níže uvedenými otázkami se po léta zabýváme nejen jako Pražané, rodičové, ale i členové občanského sdružení:

1) Co chcete v Praze podniknout pro bezpečné cesty dětí do školy?

2) Kolik finančních prostředků na bezpečnost silničního provozu z rozpočtu města a z jakých kapitol hodláte navrhnout k uvolnění?

3) Jaký způsob přepravy ve městě budete preferovat?

4) Jakou dopravní koncepci ve městě budete podporovat?

Vážený pane, věříme, že nám usnadníte volbu a jako případný primátor podpoříte náš požadavek nekrátit prostředky na bezpečnost silničního provozu, jak je zatím navrhováno, ale naopak budete prosazovat vyčlenění alespoň 1% z celkového rozpočtu města.

Děkujeme za pochopení

Pražské matky

Jarmila Johnová


2. Dopis primátoru hl. m. Prahy Igoru Němcovi

Vážený pane primátore,

dovolujeme si obrátit se na Vás v souvislosti s otázkou bezpečnosti silničního provozu v Praze. Jak pravděpodobně víte, naše o.s. Pražské matky se již několik let věnuje projektu Bezpečné cesty do školy a v poslední době na něm dokonce smluvně spolupracuje s pražským magistrátem. Naší snahou je zabránit zbytečným nehodám a dosáhnout stavu, kdy se na jedné straně školy, rodiče a občané vůbec budou aktivně starat o bezpečnost dětí a na druhé straně budou odpovědné úřady oprávněným požadavkům vycházet vstříc. V současné době již děti na školách cesty s naší pomocí systematicky mapují a zaznamenávají nebezpečná místa. Na základě jejich podnětů odborníci navrhují řešení, které by pak měl magistrát, respektive městské části realizovat.

Máme tedy přehled o dlouholetém snažení některých škol i o tom, jak jim magistrát byl schopen vyhovět. Rádi bychom proto doplnily Vaše informace o BESIPu. Ve své odpovědi Panu Štěpánkovi, který Vás upozornil na nebezpečnou situaci v Kyjích na Broumarské ulici, tvrdíte, že požadavky škol se na magistrátě neshromažďují a dlouho neskladují, ale naopak jsou vyřizovány rychle. Bohužel musíme konstatovat, že jste mylně informován. Některé školy, organizace a rodiče marně usilují roky o zlepšení nebezpečné dopravní situace.

Jen namátkou jmenujme odpovědné, leč marné snahy škol v Radlické ulici na Praze 5, v Londýnské ulici na Praze 2, neziskové organizace a dětská zařízení u známé a nebezpečné křižovatky Brusnice, Jelení na Praze 1, Bělohorskou ulici před Anglo - německým obchodním gymnáziem na Praze 6 (sražena automobilem a zabita profesorka ústavu), Poláčkovu ulici na Praze 4 (smrtelný úraz školáka) a nakonec iniciativu maminky nevidomé dívky, která usilovala o instalaci zvukové signalizace na Pohořelci na cestě do školy pro nevidomé (na niž mimochodem vyčlenil magistrát prostředky již před dvěma roky). Dívka mezitím školu absolvovala odkázána na doprovod rodičů.

Další kapitolou jsou školy, které dosáhly naplnění svých požadavků až po těžké dopravní nehodě dítěte. Nejčerstvějším příkladem této praxe je smrtelný úraz školáka v Praze Strašnicích, po němž jste Vy sám nařídil nainstalovat na komunikaci příčné zpomalovací prahy. Dále můžeme jmenovat Waldorfskou školu v Praze 5, Podbělohorskou v Praze 5 (těžké zranění žákyně), atp. Velmi nás znepokojuje skutečnost , že většina podle našeho názoru oprávněných požadavků na zvýšení bezpečnosti, byla odmítnuta s odkazem na nedostatek finančních prostředků. Ve své odpovědi panu Štěpánkovi se zmiňujete o rozpočtu na samotnou kapitolu BESIP, který má pro příští rok činit pouze 25 milionů korun. Jedná se o snížení této kapitoly o 5 milionů oproti loňskému roku a o 20 milionů oproti předloňskému roku.

Vážený pane primátore, prosíme Vás, zasaďte se i jako člen příštího zastupitelstva o to, aby prostředky na bezpečnost silničního provozu nebyly kráceny, ale naopak dosáhly alespoň 1% z celkového rozpočtu města a zároveň, aby pro občany bylo přehledné, z jakých kapitol rozpočtu jsou čerpány.

Děkujeme za pochopení

Jarmila Johnová, statutární zástupce Pražských matek

                 
Obsah vydání       25. 10. 2002
25. 10. 2002 Normalizační desatero českého ministerstva vnitra Jan  Čulík
25. 10. 2002 Britský parlament: v žadatelských zemích o vstup do EU včetně ČR trvá "široká diskriminace Romů"
25. 10. 2002 Pražské matky: Chceme žít ve slušné společnosti
25. 10. 2002 Prezident jako rovnější mezi rovnými Josef  Trnka
25. 10. 2002 Je bezplatná, dobře míněná právní rada v ČR trestná? Jaroslav  Hlaváček
25. 10. 2002 Slovenský student nevpuštěn přes státní hranice do ČR pro politický názor
25. 10. 2002 Byla éra stalinismu dobou "naivní bezstarostnosti"? Jan  Čulík
25. 10. 2002 Jsou staré pověsti české jen Kosmovým výmyslem?
25. 10. 2002 Co ztrácíme honbou za postavením Petr  Vařeka
24. 10. 2002 Proč se z lidí stávají hrdinové?
25. 10. 2002 Císařovský jde "po stopách 'wampyrismu'"
25. 10. 2002 Czech Film: A Regeneration
24. 10. 2002 Publikujeme znovu, ministr Němec je zřejmě hluchý: Proč jste v parlamentě tvrdil nepravdu, pane ministře?
23. 10. 2002 Neohrabaná nová Kunderova novela
21. 10. 2002 Kundera, Nevědomost: Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže země
21. 10. 2002 Kundera zkoumá exil a návrat
24. 10. 2002 Slovensko: potrefené husy se ozývají Jan  Čulík
24. 10. 2002 Monitor Jana Paula: Československý socialistický realismus 1948-1958 Jan  Paul
22. 10. 2002 Nerovnost zabíjí
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 10. 2002 Normalizační desatero českého ministerstva vnitra Jan  Čulík
25. 10. 2002 Pražské matky: Chceme žít ve slušné společnosti   
25. 10. 2002 Slovenský student nevpuštěn přes státní hranice do ČR pro politický názor   
25. 10. 2002 Britský parlament: v žadatelských zemích o vstup do EU včetně ČR trvá "široká diskriminace Romů"   
25. 10. 2002 Je bezplatná, dobře míněná právní rada v ČR trestná? Jaroslav  Hlaváček
25. 10. 2002 Byla éra stalinismu dobou "naivní bezstarostnosti"? Jan  Čulík
24. 10. 2002 Britská vláda zakázala aspirin pro osoby mladší 16 let   
23. 10. 2002 Neohrabaná nová Kunderova novela   
23. 10. 2002 Robert Fisk: Díky Bohu za izraelský tisk!   
23. 10. 2002 Aktivistická česká publicistika za okupace aneb příběh záhadně zmizelého novináře Jaroslava  Čajová
23. 10. 2002 Philip Morris: Nejúspěšnější "americký zabiják" na dobré cestě? Miroslav  Šuta
23. 10. 2002 Opětovnou kandidaturu Václava Havla nelze vyloučit Oskar  Krejčí
22. 10. 2002 Pocit nadřazenosti   
22. 10. 2002 Co zase uniklo panu Sedláčikovi v kauze Mário? Libor  Bláha
22. 10. 2002 ČR: Náběh k policejnímu státu?