24. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 10. 2002

Publikujeme znovu, ministr Němec je zřejmě hluchý: Proč jste v parlamentě tvrdil nepravdu, pane ministře?

Ministr pro místní rozvoj
Mgr. Pavel Němec
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Věc: Žádost o oficiální stanovisko

Dne 12.září jste v rozpravě k návrhu novely stavebního zákona (tisk č. 39) v Poslanecké sněmovně při obhajování a zdůvodňování vyloučení reprezentantů veřejnosti z určitého okruhu řízení podle stavebního zákona řekl, že podání případných námitek těchto sdružení vede k povinnému přerušení řízení a věc musí být odevzdána k rozhodnutí soudu (odkazujeme na stenografický záznam z jednání*). Tímto jste obhajoval své tvrzení, že občanská sdružení mohou řízení zdržovat.

Toto nepravdivé tvrzení nemá v žádném ustanovení žádného zákona oporu; to, že námitky ve správním řízení tento účinek v žádném případě nemají, patří k elementárním zásadám procesu rozhodování jakéhokoli úřadu - mezi odbornou veřejností pochopitelně notoricky známým.

Žádáme Vás proto, abyste vysvětlil, z jakého důvodu jste Sněmovně poskytl nepravdivé informace a zda a jakým způsobem hodláte toto své pochybení napravit.

Tato žádost i Vaše odpověď budou zveřejněny na stránkách Britských listů, popř. jiných periodik.

Dne 20.9.2002

Štěpán Kotrba

Britské listy

* "Na druhou stranu, pokud bychom k tomuto omezení účasti veřejnosti nepřistoupili, stavební úřad v každém případě, pokud jsou dány námitky ze strany vedlejších účastníků, musí stavební řízení přerušit a věc se dostává k soudu. Jakékoli zkrácení lhůt pro vyjádření ze strany veřejnosti nemá smysl, protože problém je až následný. Tehdy, když tito vedlejší účastníci námitky podají, na námitkách trvají, tak stavební úřad musí stavební řízení přerušit a věc rozhoduje soud."

Poznámka JČ: Do dneška, tedy do 24. října 2002 jsme nedostali od ministra Němce žádnou odpověď. Úřady mají na odpověď jeden měsíc. Voliči by měli vzít před nadcházejícími volbami v úvahu, s jakou arogancí se ministr staví k dotazům od veřejnosti. Měli by si rozmyslet, zda je rozumné volit jeho stranu.

                 
Obsah vydání       24. 10. 2002
24. 10. 2002 Publikujeme znovu, ministr Němec je zřejmě hluchý: Proč jste v parlamentě tvrdil nepravdu, pane ministře?
24. 10. 2002 Slovensko: potrefené husy se ozývají Jan  Čulík
23. 10. 2002 Robert Fisk: Díky Bohu za izraelský tisk!
23. 10. 2002 Neohrabaná nová Kunderova novela
23. 10. 2002 Daily Telegraph zahajuje kampaň proti koncesionářskému poplatku veřejnoprávní BBC
24. 10. 2002 Britská vláda zakázala aspirin pro osoby mladší 16 let
24. 10. 2002 Slovensko: Krajina expertov a občianskych združení Daniel  Krajcer
24. 10. 2002 Monitor Jana Paula: Československý socialistický realismus 1948-1958 Jan  Paul
22. 10. 2002 Nerovnost zabíjí
23. 10. 2002 Philip Morris: Nejúspěšnější "americký zabiják" na dobré cestě? Miroslav  Šuta
22. 10. 2002 ČR: Náběh k policejnímu státu?
22. 10. 2002 Pocit nadřazenosti
21. 10. 2002 Kundera, Nevědomost: Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže země
21. 10. 2002 Kundera zkoumá exil a návrat
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL