19. 10. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 10. 2001

Totalitní návyky policie z Vysokého Mýta II.

Kontraprohlášení kolektivu Ulice patří lidem

Organizátoři vysokomýtské Street Party poslali reakci na prohlášení policie, které - podobně jako oni - považujeme i my za, mírně řečeno, neadekvátní situaci a postavení policejního orgánu demokratické země.

Je naší povinností vyjádřit se k prohlášení policistů Obvodního oddělení Vysoké Mýto, které bylo otištěno v novinách společnosti Karosa a. s. Karosář 1. 10. 2001, v internetových Britských listech a dalších médiích.

Toto prohlášení je plné demagogie, nebezpečných mystifikací a obsahuje i naprosté, zcela zjevně úmyslné lži. Policie, která má nestranně bdít nad dodržováním zákona, tímto prohlášením vystupuje ze své role a stává se politickým subjektem, který nepokrytě útočí na své politické odpůrce.

Hned v prvním odstavci se policisté staví do role "nad zákon povýšených" bytostí, když prohlašují, že "z pohledu policie se situace dala řešit dvěma způsoby. Buď zabezpečit pouze odklonění dopravy, což se při takových akcích v celé zemi běžně dělá, nebo obnovit pořádek a zajistit normální provoz na silnici a být tak možná příkladem pro ostatní." A to přes to, že celá akce byla řádně ohlášena, jak dokládá i právní rozbor (nehledě na zdravý rozum), mimochodem také otištěný v čtrnáctideníku TRS, vysokomýtskou policií tolik kritizovaném kvůli nepapouškování jejich lživých prohlášení. Snaží se tím vytvořit nebezpečný precedens a to ten, že pokud držím v rukou moc a dostatečné silové prostředky, mohu na základě vlastního rozhodnutí diktovat své myšlenky těm, kteří se nemohou bránit. Známe z historie (a nejen z té dávné) mnoho případů, kdy policie či armáda z pozice síly rozhodovala nejen o chování, ale i o životech "civilistů". Není už co více dodat.

Tvrzení, že účastníci protestní akce ve Vysokém Mýtě se "za několik dní v Praze účastnili blokád za zjednodušení podmínek pro dovoz ojetých zahraničních vozidel" nelze označit jinak než za nehoráznou lež. Nepřekvapuje nás, že není uvedeno žádné konkrétní jméno člověka či organizace, která se zúčastnila obou akcí. Nikdo takový totiž pravděpodobně neexistuje. Rozhodně můžeme prohlásit, že blokády autodopravců neměli žádnou podporu kolektivu Ulice patří lidem, ba dokonce právě naopak. Tato akce však ukázala v plné nahotě dvojí metr naší policie: zatímco pokojná a řádně ohlášená blokáda ve Vysokém Mýtě byla rozprášena, neohlášené dvoudenní blokádě autodopravců byl dán volný průběh i přes to, že na ní byl pěstí napaden pražský policejní ředitel Radislav Charvát.

"Do Vysokého Mýta se sjely desítky mladých lidí např. z Prahy, Brna, Tábora i odjinud. V drtivé většině šlo o lidi, kteří zde byli poprvé a vůbec nic nevědí o problémech našeho města." Troufáme si tvrdit, že drtivá většina účastníku blokády věděla o dopravních problémech Vysokého Mýta více než zasahující policisté, z nichž značná část, jak dále částečně přiznávají i pisatelé tohoto prohlášení, pochází z úplně jiných částí republiky, konkrétně Hradce Králové. Na rozdíl od účastníků blokády zde nebyli ze své vlastní vůle, ale na rozkaz, a tudíž se o nějaké dopravní problémy na rozdíl od demonstantů vůbec nezajímali. Je pravdou, že blokády se zúčastnili i lidé z jiných částí republiky, hlavně z větších měst. Přijeli solidárně podpořit náš boj, který ještě má naději na vítězství. Ve svých městech mohou vidět, kam až vede neustálé stavění dalších silnic a posilování automobilismu. V Praze a Brně je už tento boj prohraný - silnice jsou všude. Snad proto jsou vnímavější k dopravním problémům v našem regionu a až z těchto vzdálených míst nám přijeli podpořit naše shromáždění.

Svolavateli akce byli lidé ze sociálně-ekologického kolektivu s názvem "Ulice patří lidem Vysoké Mýto". Všichni jeho členové až na jednu výjimku bydlí na katastrálním území Vysokého Mýta. Také oba svolavatelé 1. východočeské pouliční slavnosti mají bydliště na území Vysokého Mýta. Tvrzení že "nikdo z hlavních pořadatelů blokády není občanem Vysokého Mýta" tedy opět nelze označit jinak než jako úmyslnou lež.

Přinejmenším diskutabilní je s neochvějnou jistotou předkládané tvrzení "akce neměla takřka žádnou podporu u občanů Vysokého Mýta". Obyvatelé Vysokého Mýta a jeho spádových obcí tvořili přinejmenším polovinu účastníků (je pravdou, že šlo zejména o mladé lidi) a pokud můžeme usuzovat z přímých reakcí lidí na naše aktivity navazující na pouliční slavnost, pak se nám podpora veřejnosti rozhodně nevyhýbá.

Další odstavec policisté věnují "právní" obhajobě svého počínání. Městskému úřadu bylo oznámeno shromáždění na náměstí Přemysla Otakara II. a následný pochod ulicí Pražská na ulici Hradecká, kde shromáždění mělo pokračovat až do 20:00. Je zvláštní, že policii uniká důležitý fakt. A to ten, že ulice Hradecká je zároveň silnicí I/35. Oznámím-li, že se hodlám z politických důvodů sejít na nějakém místě, je dle našeho názoru (a také podle současného právního řádu) jasné, že toto místo bude tímto shromážděním blokováno. Zvláště, pokud je v ohlášení uveden předpokládaný počet účastníků ve výši dvou set.

Policistům dále připadá absurdní, aby policie před svými zásahy uváděla, jaký zákon byl porušen. Nikterak nás to nepřekvapuje - protiprávní jednání lze těžko ospravedlnit pomocí práva. Lidé, kteří se sejdou na řádně ohlášeném a nezakázaném shromáždění, tedy podle vysokomýtských policistů nemají nárok na nic se ptát a jejich povinností je podrobit se zlovůli policie a představitelů města, kterým se dané shromáždění zrovna znelíbí.

Hned v další větě je uvedeno že "zákon o policii stanoví pouze povinnost vyzvat osoby, proti kterým bude proveden zákrok, aby upustily od protiprávního jednání, a dát jim k tomu možnost, nikoli s nimi polemizovat nebo vyjmenovávat paragrafy." Jak ale může někdo vyzývat k upuštění od protiprávního jednání, když nehodlá uvádět zákonné důvody ke svému zásahu? Opět důvod k velmi vážnému zamyšlení nad mocí, koncentrovanou v rukou ozbrojených složek.

Nemůžeme se nezeptat: pokud si vysokomýtští policisté skutečně "přejí pro své rodiny a ostatní obyvatele města bezpečnější silniční provoz," proč pro to také něco neudělají? Proč se alespoň symbolicky, například na první školní den, nepostaví ráno ke dvěma kritickým přechodům a nezajistí řízením dopravy dětem bezpečnou cestu do školy? Poukazování na nedostatek personálu neplatí - pokud se silnice zablokuje pro automobilový provoz, je během okamžiku k dispozici policistů více než dost. A důkazem není jen pouliční slavnost. Na Den bez aut se skupina občanů a aktivistů kolektivu Ulice patří lidem rozhodla pomalou jízdou na jízdních kolech zpomalit provoz v jednom jízdním pruhu silnice I/35 a tím opět upozornit na neudržitelnou situaci chodců ve Vysokém Mýtě. Zatímco v jiných městech se policisté u příležitosti Dne bez aut věnovali například kontrolám správného parkování automobilů, ve Vysokém Mýtě na deset služebních vozů protestní cyklojízdu zmařilo a jejím účastníkům udělilo pokuty mimo jiné třeba za "pomalou jízdu" (na jízdním kole!).

Další lež je uvedena v samém závěru prohlášení. Skutečně bylo podáno několik stížností a trestních oznámení a pravdu měl i čtrnáctideník Trs - případ skutečně bude mít dohru u soudu. Pro porušování svobody shromažďování a sdružování bylo u Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Orlicí podáno trestní oznámení na starostu Vysokého Mýta Bohuslava Fencla jako na faktického velitele zásahu a u Krajského soudu v Hradci Králové byla podána námitka proti rozpuštění shromáždění. Vedle toho bylo na Okresní ředitelství Policie České republiky podáno oznámení o přestupku na všechny zasahující policisty.

Na závěr bysme rádi odkázali na naše internetové stránky, kde najdete rozsáhlejší materiály o pouliční slavnosti a také naše konstruktivní návrhy na řešení dopravní situace ve Vysokém Mýtě. Naleznete je na adrese http://psvm.3web.cz.

(kolektiv Ulice patří lidem Vysoké Mýto)

                 
Obsah vydání       19. 10. 2001
20. 10. 2001 První mrtví američtí vojáci
20. 10. 2001 Proč je ČTK tak pomalá?
18. 10. 2001 Policie bude vyšetřovat Tomáše Pecinu pro "schvalování trestného činu"
19. 10. 2001 Trestní oznámení Tomáš  Pecina
19. 10. 2001 Hackerům se zdařil další průnik na stránky Českých novin Tomáš  Pecina
19. 10. 2001 Američtí vojáci se už v Afghánistánu "účastní operací"
19. 10. 2001 Každé zdržení při vyrovnání s CME bude stát ČR 100 000 dolarů denně
19. 10. 2001 Jak je to se svobodou projevu v demokracii? Jan  Čulík
19. 10. 2001 Komik "Mr. Bean" protestuje proti návrhu trestně stíhat "podněcování k náboženské nenávisti"
19. 10. 2001 Vyvolávat nenávist není správné, ale musíme mít dál svobodu dělat o náboženství vtipy
19. 10. 2001 Britská vláda "nebude trestně stíhat komiky a satiriky"
19. 10. 2001 Proti omezování svobody projevu v Británii
19. 10. 2001 Že je pro nás stále nepřijatelná propaganda, dokazuje, že se necítíme být ve válce
19. 10. 2001 Půlroční stáž pro novináře v amerických redakcích
19. 10. 2001 Kontraprohlášení kolektivu Ulice patří lidem
19. 10. 2001 Několik poznámek k policejnímu "článku" Helena  Svatošová
19. 10. 2001 Ministr zemědělství Fencl v Den smutku střílel Hanka  Hricová
19. 10. 2001 Mediální kampaň alias PR aneb novinářská smrt aneb proč nám lžou a kdo? Martin  Škapík
18. 10. 2001 ČT uvede pořad Z. Plachého - podle Z. Drahoše "amatérského režiséra amatérského kroužku" Zdenek  Plachý

Automobilismus RSS 2.0      Historie >
19. 10. 2001 Kontraprohlášení kolektivu Ulice patří lidem   
19. 10. 2001 Několik poznámek k policejnímu "článku" Helena  Svatošová
18. 10. 2001 Policisté nejsou povinni sdělit, proč zasahují proti demonstraci