19. 10. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 10. 2001

Totalitní návyky policie z Vysokého Mýta II.

Několik poznámek k policejnímu "článku"

Autorka reportáže Britských listů, která byla blokádě přítomna, se rovněž pozastavuje nad řadou tvrzení v pozoruhodném policejním textu.

Když vysokomýtští policisté připravovali opatření k blokádě silnice I/35, která proběhla dne 1.září 2001, bylo zcela zřejmé, že to bude tučné sousto pro sdělovací prostředky, které se budou snažit z věci udělat sensaci. Otázkou zůstávalo, kam až budou někteří novináři ochotni zajít, aby se jejich reportáž dobře prodávala. Z pohledu policie se situace dala řešit dvěma způsoby. Buď zabezpečit pouze odklonění dopravy, což se při takových akcích v celé zemi běžně dělá, nebo obnovit pořádek a zajistit normální provoz na silnici a být tak možná příkladem pro ostatní.

Proč nezvolily policie a vedení města nekonfrontační postup vůči nenásilné akci, když je, jak uvádí, v praxi běžný? Chtěla tedy učinit akci pro novináře ještě atraktivnější? Proč to apriorní podezřívání novinářů? Má vysokomýtská policie nějaké špatné zkušenosti? Potvrdily se tyto její v úvodu textu tak závažně formulované - obavy?

V drtivé většině šlo o lidi, kteří zde byli poprvé a vůbec nic nevědí o problémech našeho města. Jedná se o příznivce hnutí, která pořádají po celé republice akce zaměřené na protest proti čemukoli. O upřímnosti jejich konání vypovídá to, že ve Vysokém Mýte prosazovali omezení provozu na hlavní silnici a za několik dní se v Praze účastnili blokád za zjednodušení podmínek pro dovoz ojetých zahraničních vozidel. Nikdo z hlavních pořadatelů blokády není občanem Vysokého Mýta. To svědčí o faktu, že problémy, které s sebou provoz na této významné komunikaci přináší, jsou pouze zneužívány ke zviditelňování těchto lidí. Uvedená akce neměla takřka žádnou podporu u občanů Vysokého Mýta.

Kteří účastníci pouliční slavnosti konkrétně se zúčastnili zmiňované demonstrace v Praze? Odkud tyto informace vysokomýtská policie čerpá? Byla jsem na obou akcích a sebeméně nemohu tento výrok potvrdit. Pokud je mi známo, pořadatelé pocházejí buďto z Vysokého Mýta nebo blízkých měst regionu (dotčených tamější dopravní situací). Akce (zejména pochodu) se zúčastnilo poměrně dost občanů Vysokého Mýta nejrůznějšího věku i profesí, i když počet přespolních patrně převažoval. Mluvit o "takřka žádné" podpoře (pravdivě) prostě nelze.

Vzhledem k tomu, že blokádou silnice byl porušen zákon, bylo dvě hodiny po začátku akce rozhodnuto o zákroku a obnovení pořádku. Zákrok byl proveden zcela podle platných právních norem a nic na tom nezmění argumenty pořadatelů blokády ani výmysly některých novinářů. V tisku bylo uvedeno, že pořadatelé oznámili městskému úřadu ve Vysokém Mýtě úmysl pořádat blokádu a ten ji mohl do tří dnů po obdržení zakázat, což by bylo v souladu se zákonem o shromažďování. To byl jeden z hlavních argumentu tzv. právního rozboru, který si nechali účastníci blokády zhotovit. Žádný tisk však popravdě nenapsal, že svolavatelé shromáždění oznámili městskému úřadu pouze úmysl se sejít. O blokádě silnice a porušování zákona v něm nebyla zmínka.

Věc legality daného užívání komunikace (termín ze zákona) je nanejvýš sporná. Byla jsem svědkem podrobné diskuse o právní povaze akce (přímo na akci 1. 9.), kde obě strany předložily všechny své argumenty, a zastávám názor, že právní rozbor (proč takzvaný?) organizátorů hodnotí charakter shromáždění a tedy jeho režim správně. Akce nebyla zakázána podle shromažďovacího zákona a zákon o pozemních komunikacích, umožňující zákaz akce, nelze na politickou akci aplikovat. Kteří novináři konkrétně napsali o akci či zákroku výmysly? Na oznámení o konání shromáždění byla blokovaná komunikace uvedena - prohlášení policistů je lživé. Proč neargumentoval údajnou neexistencí oznámení o blokádě silnice v oznámení shromáždění v dlouhé a podrobné diskusi 1. 9. starosta?

Dále bylo psáno, že policie pochybila, když před zákrokem neuvedla, jaký zákon účastníci porušili. To je z právního hlediska absurdní. Zákon o policii stanoví pouze povinnost vyzvat osoby, proti kterým bude proveden zákrok. Aby upustily od protiprávního jednání, a dát jim k tomu možnost, nikoli s nimi polemizovat nebo vyjmenovávat paragrafy. Tak se také stalo a příslušná výzva byla provedena. I kdyby vyzývající policista chtěl nad rámec svých povinností s demonstranty diskutovat, nebylo by to možné pro hlasitý křik a pískání účastníků blokády. O úrovni jejich komunikace vypovídá například i ta skutečnost, že se jeden ze svolavatelů shromáždění dotazoval představitelů obce, kterým předkládal onen právní rozbor, zda umějí číst.

Povinnost vyzvat osoby, aby upustily od protiprávního jednání, nelze efektivně plnit, pokud se jim nesdělí povaha jejich protiprávního jednání. Logika argumentace vysokomýtské policie dokládá alarmující nutnost poskytnout jejím příslušníkům (minimálně autorům prohlášení) školení v právním minimu o základních normách upravujících jejich práci.

Někteří z účastníků blokády, kteří byli předvedení na policii, ani nevěděli, ve kterém jsou městě. TRS rovněž zveřejnil, že ze strany policie bylo předvedeným osobám nadáváno a vyhrožováno. V žádném jiném tisku, rozhlase či televizi tato informace zveřejněna nebyla.

Podniknou vysokomýtští policisté nějaké právní kroky proti výrokům v TRS, tvrdí-li, že jsou nepravdivé a tedy poškozují jméno policie? Tvrzení, že někteří demonstranti ani nevěděli, v jakém jsou městě, komentuji ne z pohledu "novinářského", ale z hlediska prosté logiky - vzhledem k tomu, že přespolní demonstranti do města dorazili vlakem či autobusem, opravdu nelze vážně věřit tomu, že by nevěděli, kam přijeli. Proč napsal kolektiv policistů tuto snadno odhalitelnou nepravdu?

Vlastní zákrok měla podle tisku provést " zásahová jednotka policie" To je další lež. Ta je totiž určena pro boj s teroristy a nebezpečnými pachateli trestných činů.

Tento nesprávný název je užit jen jednom článku v celorepublikovém tisku (MF Dnes, Pardubická mutace), všechny ostatní články používaly termín správný. Prohlášení policie bohužel vyvolává dojem, že tisk hromadně používal nesprávnou terminologii; zde je třeba se novinářů jako celku zastat.

Dále se hodně psalo o tom, že pořadatelé blokády podali trestní oznámení na starostu města a na policii. TRS dokonce napsal, že případ bude mít dohru u soudu. Není to však pravda, žádné oznámení podáno nebylo. Naopak ze strany policie probíhá vyhodnocování shromážděných důkazů. Účastníky blokády, kteří jednali protiprávně čeká postih.

Je pravda, že ve většině médií bylo uvedeno, že organizátoři hodlají trestní oznámení podat, ale posléze v nich bylo také uveřejněno, že trestní oznámení pořadatelé nepodají, resp. podají za určitých podmínek. Právní podněty k nápravě důsledků nezákonného zákroku policie ovšem podány byly.

Závěrečná informace o vyhodnocování důkazů a postihu demonstrantů navozuje dojem, že se jedná o přípravnou fázi před trestním stíháním. Je tomu tak nebo jde o řízení ve věci přestupku?

Závěrem: Proč na pouliční slavnosti natáčel účastníky - Britskými listy zdokumentovaný - policista (resp. občan s označením "POLICIE" na oděvu) bez identifikačního čísla? V jeho případě nelze mluvit o zákonném zmocnění. Jaké zákonné zmocnění existovalo pro (jak zadržení shodně uváděli) natáčení zadržených, kteří byli dostatečně identifikováni? Tvrdí tedy tito zadržení nepravdu?

                 
Obsah vydání       19. 10. 2001
20. 10. 2001 První mrtví američtí vojáci
20. 10. 2001 Proč je ČTK tak pomalá?
18. 10. 2001 Policie bude vyšetřovat Tomáše Pecinu pro "schvalování trestného činu"
19. 10. 2001 Trestní oznámení Tomáš  Pecina
19. 10. 2001 Hackerům se zdařil další průnik na stránky Českých novin Tomáš  Pecina
19. 10. 2001 Američtí vojáci se už v Afghánistánu "účastní operací"
19. 10. 2001 Každé zdržení při vyrovnání s CME bude stát ČR 100 000 dolarů denně
19. 10. 2001 Jak je to se svobodou projevu v demokracii? Jan  Čulík
19. 10. 2001 Komik "Mr. Bean" protestuje proti návrhu trestně stíhat "podněcování k náboženské nenávisti"
19. 10. 2001 Vyvolávat nenávist není správné, ale musíme mít dál svobodu dělat o náboženství vtipy
19. 10. 2001 Britská vláda "nebude trestně stíhat komiky a satiriky"
19. 10. 2001 Proti omezování svobody projevu v Británii
19. 10. 2001 Že je pro nás stále nepřijatelná propaganda, dokazuje, že se necítíme být ve válce
19. 10. 2001 Půlroční stáž pro novináře v amerických redakcích
19. 10. 2001 Kontraprohlášení kolektivu Ulice patří lidem
19. 10. 2001 Několik poznámek k policejnímu "článku" Helena  Svatošová
19. 10. 2001 Ministr zemědělství Fencl v Den smutku střílel Hanka  Hricová
19. 10. 2001 Mediální kampaň alias PR aneb novinářská smrt aneb proč nám lžou a kdo? Martin  Škapík
18. 10. 2001 ČT uvede pořad Z. Plachého - podle Z. Drahoše "amatérského režiséra amatérského kroužku" Zdenek  Plachý

Automobilismus RSS 2.0      Historie >
19. 10. 2001 Kontraprohlášení kolektivu Ulice patří lidem   
19. 10. 2001 Několik poznámek k policejnímu "článku" Helena  Svatošová
18. 10. 2001 Policisté nejsou povinni sdělit, proč zasahují proti demonstraci