18. 10. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Nemusíme nic zdůvodňovat!
18. 10. 2001

Totalitní návyky policie z Vysokého Mýta

Policisté nejsou povinni sdělit, proč zasahují proti demonstraci

Pozoruhodný text o blokádě silnice I/35 ve Vysokém Mýtě publikovala vysokomýtská policie (zde je naše - podle policistů asi závadná - reportáž od Heleny Svatošové).

Když vysokomýtští policisté připravovali opatření k blokádě silnice I/35, která proběhla dne 1. září 2001, bylo zcela zřejmé, že to bude tučné sousto pro sdělovací prostředky, které se budou snažit z věci udělat sensaci. Otázkou zůstávalo, kam až budou někteří novináři ochotni zajít, aby se jejich reportáž dobře prodávala. Z pohledu policie se situace dala řešit dvěma způsoby. Buď zabezpečit pouze odklonění dopravy, což se při takových akcích v celé zemi běžně dělá, nebo obnovit pořádek a zajistit normální provoz na silnici a být tak možná příkladem pro ostatní.

Samozřejmě nikdo dopředu nevěděl, kolik účastníků blokády se sejde a o jak velkou akci vlastně půjde. Po jejím zahájení bylo jasněji. Do Vysokého Mýta se sjely desítky mladých lidí např. z Prahy, Brna Tábora i odjinud. V drtivé většině šlo o lidi, kteří zde byli poprvé a vůbec nic nevědí o problémech našeho města. Jedná se o příznivce hnutí, která pořádají po celé republice akce zaměřené na protest proti čemukoli. O upřímnosti jejich konání vypovídá to, že ve Vysokém Mýtě prosazovali omezení provozu na hlavní silnici a za několik dní se v Praze účastnili blokád za zjednodušení podmínek pro dovoz ojetých zahraničních vozidel. Nikdo z hlavních pořadatelů blokády není občanem Vysokého Mýta. To svědčí o faktu, že problémy, které s sebou provoz na této významné komunikaci přináší, jsou pouze zneužívány ke zviditelňování těchto lidí. Uvedená akce neměla takřka žádnou podporu u občanů Vysokého Mýta, ač je samozřejmě provoz na hlavní silnici velmi tíží a přejí si zlepšení situace. Tento provoz velmi zatěžuje i samotnou policii.

Zásluhou tolerance a dobré vůle policie měli demonstranti možnost, po opakovaných jednáních zejména se starostou města, blokádu sami ukončit. Vzhledem k tomu, že blokádou silnice byl porušen zákon, bylo dvě hodiny po začátku akce rozhodnuto o zákroku a obnovení pořádku. Zákrok byl proveden zcela podle platných právních norem a nic na tom nezmění argumenty pořadatelů blokády ani výmysly některých novinářů. V tisku bylo uvedeno, že pořadatelé oznámili městskému úřadu ve Vysokém Mýtě úmysl pořádat blokádu a ten ji mohl do tří dnů po obdržení zakázat, což by bylo v souladu se zákonem o shromažďování. To byl jeden z hlavních argumentů tzv. právního rozboru, který si nechali účastníci blokády zhotovit. Žádný tisk však popravdě nenapsal, že svolavatelé shromáždění oznámili městskému úřadu pouze úmysl se sejít. O blokádě silnice a porušování zákona v něm nebyla zmínka. Městský úřad byl takto zbaven možnosti shromáždění zakázat a mohl ho pouze vzít na vědomí. V kompetenci představitelů města bylo shromáždění rozpustit až v té době, kdy k zablokování silnice skutečně došlo, což také starosta města učinil. To bylo v této situaci plně v pravomoci obce a nikoliv policie.

Dále bylo psáno, že policie pochybila, když před zákrokem neuvedla, jaký zákon účastníci porušili. To je z právního hlediska absurdní. Zákon o policii stanoví pouze povinnost vyzvat osoby, proti kterým bude proveden zákrok. Aby upustily od protiprávního jednání, a dát jim k tomu možnost, nikoli s nimi polemizovat nebo vyjmenovávat paragrafy. Tak se také stalo a příslušná výzva byla provedena. I kdyby vyzývající policista chtěl nad rámec svých povinností s demonstranty diskutovat, nebylo by to možné pro hlasitý křik a pískání účastníku blokády. O úrovni jejich komunikace vypovídá například i ta skutečnost, že se jeden ze svolavatelů shromáždění dotazoval představitelů obce, kterým předkládal onen právní rozbor, zda umějí číst.

Obzvláště čtrnáctideník TRS vynikal v očerňování policie, zatímco narušitele pořádku a zákona postavil do role hrdinů, kteří se zasazují za zájmy nás, obyvatel Vysokého Mýta. Skutečnost je však jiná. Někteří z účastníků blokády, kteří byli předvedení na policii, ani nevěděli, ve kterém jsou městě. TRS rovněž zveřejnil, že ze strany policie bylo předvedeným osobám nadáváno a vyhrožováno. V žádném jiném tisku, rozhlase či televizi tato informace zveřejněna nebyla. Nadávky skutečně padaly, avšak na stranu policistů. O tom existuje celá řada videozáznamů. Dále policie měla porušit zákon fotografováním a natáčením účastníků blokády. To bylo provedeno samozřejmě na základě zákonných oprávnění, Vlastní zákrok měla podle tisku provést "zásahová jednotka policie". To je další lež. Ta je totiž určena pro boj s teroristy a nebezpečnými pachateli trestných činů. Ve skutečnosti zákrok provedla "pořádková jednotka", která se skládá z řadových policistů okresu a je určena právě k těmto účelům. Řada jejich členů je služebně zařazena ve Vysokém Mýtě. Všichni policisté si přejí, aby provoz v našem městě byl bezpečnější a nemuseli denně a za každého počasí řešit časté dopravní nehody. Právě oni si přejí pro své rodiny a ostatní obyvatele města bezpečnější silniční provoz. Jsou to stejní policisté, kteří nasazovali životy a zdraví v nejprudších (sic!) střetech s demonstranty při loňském zasedání MMF v Praze. Tenkrát jim národ tleskal. Dnes někteří tleskají demonstrantům, kteří přijeli blokovat silnici do Vysokého Mýta.

Dále se hodně psalo o tom, že pořadatelé blokády podali trestní oznámení na starostu města a na policii. TRS dokonce napsal, že případ bude mít dohru u soudu. Není to však pravda, žádné oznámení podáno nebylo. Naopak ze strany policie probíhá vyhodnocování shromážděných důkazů. Účastníky blokády, kteří jednali protiprávně čeká postih.

Policisté Obvodního oddělení Vysoké Mýto

(Vyšlo v novinách společnosti KAROSA a. s. Vysoké Mýto Karosář 1. 10. 2001)

                 
Obsah vydání       18. 10. 2001
18. 10. 2001 K prvnímu útoku antraxem mimo USA došlo v Keni
19. 10. 2001 Jak je to se svobodou projevu v demokracii? Jan  Čulík
18. 10. 2001 Policie bude vyšetřovat Tomáše Pecinu pro "schvalování trestného činu"
18. 10. 2001 Policisté nejsou povinni sdělit, proč zasahují proti demonstraci
18. 10. 2001 Spravedlnost nebo pomsta? Dominik  Lukeš
18. 10. 2001 Humanitární organizace: Zastavte bombardování, v Afghánistánu hrozí hladomor 7,5 milionů lidí
17. 10. 2001 Americké pozemní jednotky "vstoupily do Afghánistánu"
17. 10. 2001 Cenzura: Spojené státy odkoupily civilní satelitní záběry války v Afghánistánu
17. 10. 2001 Talibán se znovu pokusil nabídnout Američanům bin Ladena
17. 10. 2001 31 osob přišlo v americkém Senátu do styku s antraxem
18. 10. 2001 Policie ČR: Kam se obrátit o radu, dostanete-li "podezřelý balíček"
18. 10. 2001 Zuří mezi afghánskými uprchlíky v Íránu epidemie Eboly?
18. 10. 2001 Zrádce národa Susan Sontagová: "Není divu, že jsou sdělovací prostředky zastrašeny"
18. 10. 2001 Ještě jednou o svobodě, Havlovi, Spojených státech a demokracii Jan  Čulík
18. 10. 2001 Brezinovy hyeny Dominik  Lukeš
18. 10. 2001 Co nestojí za to, o tom se nepíše Jan  Paul
17. 10. 2001 Jak Amerika umlčuje skeptiky
17. 10. 2001 Satira: Dopis Tonyho Blaira Afgháncům

Automobilismus RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2001 Policisté nejsou povinni sdělit, proč zasahují proti demonstraci