25. 4. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Václav Klaus
25. 4. 2002

Václav Klaus, Pán Bůh a pantáta Kondelík

Předvolební kampaň ODS - pokrytecká fraška

ODS rozjela předvolební kampaň. Svou hlavní filozofii, lépe řečeno volební finty, tyto své vynalézavé (jak dnes říkáme: sofistikované) rétoricko-věcné trumfy shrnuli ideologové ODS mj. do několika typů letáků na pevném výkresu přehnutém na polovic do tvaru úsporné dvoustránkové brožurky se čtyřmi stranami textu. Je to šikovný tah, člověk není obtěžován neforemnou záplavou mačkavého papíru, ani v tašce ze všeho přečuhujícím formátem a letáček hned tak nevyhodí. Protože letáčky respektují hlavní zásady propagandistického působení - zejména přehlednost a stručnost - je velká naděje, že si je i někdo přečte. Letáčky ODS pro sněmovní volby jsou bez ironie vůbec vysoce profesionálním produktem. S profesionalitou hraničící s pokrytectvím nám ovšem také servírují polopravdy, z nichž se nejednomu průměrnému konzumentovi smluvně-opoziční politiky obrací žaludek. Vezměme si na přetřes nejdrzejší dva z nich: "ODS VOLÍ NÍZKÉ DANĚ" (15 %) a "ODS VOLÍ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT" (s dodatkem "A KOHO VY?").

K tomu prvnímu budu stručný, neboť jde jen o příklad neupřímnosti, kterou si silný může dovolit - tedy o demonstraci síly.

Pokud některá strana po volbách prosadí "JEDNODUCHOU, NÍZKOU A ROVNOU DAŇ" a dokáže tak, že nešlo jen o předvolební agitaci, sním vlastní klobouk. Mimochodem, kdybychom si chtěli zjistit, jak v minulosti hlasovali poslanci ODS o návrzích snížení daně z příjmu podaných jejich rivaly z jiných stran, zjistili bychom, že byli spíše jednomyslně proti.

Ale o licoměrnosti těchto předvolebních snah ODS snad ani nikdo nepochybuje. Dokonce ani leták neztrácí zbytečně čas přesvědčováním voliče, že je to tentokrát myšleno vážně. Spíše se soustředí na demonstraci síly pomocí dalších siláckých návrhů.

Realita je taková, že bychom měli začít splácet státní dluh (20% HDP), řešit blížící se důchodovou krizi, zachraňovat zdravotnictví a školství, oddlužovat privatizované podniky a banky, vyplácet náhrady za tuneláře atd.

Český rozpočet je velmi napjatý, a tedy do značné míry předurčený, bez ohledu na to, jaká vláda přijde. Je jasné, že odtud větší peníze nezískáme, neušetříme.

Zbývá jediná cesta: Zvýšit daně. Snížení daně z příjmu z 31% na 15% patří tedy nepochybně do říše sci-fi, zvláště, když si uvědomíme, že počet neplatičů a dlužníků by se příliš nezměnil (daňové úřady v loňském roce prohrávají v souboji s dlužníky 1:6, jen takovou část dluhů se jim daří vymáhat).

Podle mého soudu ale ani 15% daň není vůbec malá. Když připočteme všechny ostatní daně a platby sociálního a zdravotního pojištění, zjistíme, že by po inzerovaném snížení daní podnikateli zůstala jen jedna třetina až dvě pětiny (dnes jedna čtvrtina až jedna třetina) z vydělaných peněz.

Podnikatel, který si v potu tváře POCTIVĚ vydobude nějaký zisk a je vzápětí oškubán o 15% jen na dani z příjmu, které pro něj ZA DNEŠNÍCH PODMÍNEK většinou znamenají rozdíl mezi přežitím a nebytím, se těžko bude cítit lépe než středověký rolník oškubaný panstvem a církví o daně a desátky.

Platit daně není vůbec přirozenou povinností, je to výsledek společenského konsensu, v rámci kterého si platíme nezbytně nutné funkce státu a přispíváme na některé fondy kulturního či sociálně-solidárního charakteru, na výzkum a technologie zítřka, na podporu podnikání a produkce a na ekologii a regionální rozvoj.

Za ty obrovské peníze, kterými jsme doposud přispívali na daních jsme mohli mít nádhernou a bohatou kulturu, vyspělé a bohaté školství a výzkum, mohli jsme dohnat svou technologickou zaostalost a náš venkov již mohl vzkvétat. Mohli jsme mít skvělou péči o staré, nemocné a sociálně potřebné, mohli jsme mít již solidní závdavek na blížící se důchodovou krizi.

Z podnikatelů by krachovali jen ti neseriózní a neschopní, a ne ti, kteří by mohli být chloubou národa. Naše produkční efektivita podpořená těmito prostředky měla být aspoň taková, že by díky společenskému bohatství nutně nevznikal tak propastný rozdíl mezi bohatstvím a chudobou a všichni lidé by mohli mít možnost žít aspoň v důstojných podmínkách.

Kde tyto peníze skončily a končí, to každý Čech ví nebo aspoň tuší. I když možná cosi bylo dáno navíc na málo efektivní administrativu (což těžko chápeme, když víme, jak špatně je placen průměrný český úředník a co musí všechno často zvládnout), HLAVNĚ byly tyto prostředky téměř systematicky a důsledně rozkradeny v nejrůznějších kauzách korupčně-tunelářského charakteru, při skrytých operacích doprovázejících řízenou změnu kurzu české koruny apod.

Mluvit o efektivitě úřednické práce je však často zavádějící, protože velká část dnešních daní je úředníky přerozdělována ZBYTEČNĚ, peníze zbytečně putují "do Prahy" a pak (zmenšeny těmito přesuny zhruba na polovinu) zpět do regionu.

Kdyby bylo těch 15% myšleno vážně, znamenalo by to, že velká část peněz zůstane přímo v regionu a nebude vydána všanc různým legálním i nelegálním přerozdělovačům.

Demotivující nespravedlivost přerozdělování můžeme snížit také tím, že nebudeme nazpět putující část daně přerozdělovat podle počtu obyvatel, ale podle iniciativy místních podnikatelů vyjádřitelné součinem jejich počtu a zdanitelného zisku daně. (Takový způsob by měl i antimonopolní účinek.) Dále je třeba daň "vracet" ne podle sídla ředitelství (většinou v Praze), ale podle sídla provozovny. (I to může mít vedle anticentralistického i antimonopolní účinek.)

Bez důsledného upevňování práva a mravní síly národa při snaze zabezpečit levné, transparentní, spravedlivé přerozdělení, se snadno stane odvod daní (bez ohledu na jejich výši) velmi nepříjemnou povinností a bude demotivovat jakékoli naše podnikání a zdravý rozvoj obcí i měst. Samoúčelný rozvoj ekonomiky nakonec vždy přináší ekonomický kolaps.

Společnost nelze rozvíjet jen na základě úzce ekonomického pohledu na zdroje tohoto rozvoje a výhradně pomocí úzce ekonomických nástrojů. A v aplikaci komplexního přístupu (včetně pohledu ekologického, sociologického, politického) na problémy České republiky mají české parlamentní strany velký dluh.

Přejděme však k druhému, ekologicky zaměřenému letáku, který nám tolik nemává před očima čísly, a je proto čtivější, můžeme-li tak nazvat text, který každému čestnému občanovi může pohnout žlučí.

Klausovy antiekologické postoje jsou již delší čas součástí jeho rétorického krunýře a jeho šlehy tímto směrem mají často hned dvě ostří. Na jednu stranu ponižují vše, co má něco společného s nějakým upachtěným, trapným a marným občanským angažováním se, a to zejména tím, že se snaží tyto aktivity vydávat za hledání nějaké demokracii (a podnikání!) oklešťující nebo pomatené hledání jakési nereálné třetí cesty, resp. rovnou za levicové aktivity; na druhou stranu Klaus voličům sugeruje, že ztotožnění se s jakousi škrobenou nafoukaností neochvějných ochránců postojů (a koryt) ODS (kteří si zjevně na základě nějakých tajných privilegií nemusí s ekologií a mimostranickým angažováním vůbec špinit ruce) a zapření svého vlastního srdce a mozku v otázkách, jakže má ta naše ekologická demokracie vlastně vypadat, je tím pravým voličským štěstím.

Přitom pouze široká participace všech úrovní a lokálních projevů občanské společnosti na věcech veřejných představuje životadárný a životaschopný obsah demokratického rámce. Bez této široké opory existuje reálné a dnes možná již akutní riziko, že z naší demokracie zůstane opravdu jen ten prázdný rámec a dutá forma. Demokratický systém zatím není dokonalým robotem, který by zajistil svou stabilitu. Je to naopak systém velmi přístupný zneužití a manipulaci. Bez zapojeni se celého občana, s jeho mozkem a srdcem, soustavného oprašování neživé sochy demokracie se nám brzy i její poslední, dnes již ojedinělé výčnělky ztratí pod vrstvou prachu a pavučin.

Nesmíme zapomenout, že v dnešní stále důkladně profízlované společnosti jsou mnohé občanské iniciativy záměrně nastrčeným vedením či hyperaktivními pseudočleny kočírovány tak, aby navzdory svým bohulibým aktivitám co nejvíce připomínaly právě spíše nějaké sektářsky zaslepené vyznavače čehokoliv nebo poblázněné extremisty či levičáky s neúctou k základním pravicovým hodnotám, k pilířům naší společnosti. Takto Klausovi nohsledové nahrávají svému velkému neomylnému nenápadně na smeč, který má pak hned dvojí faleš.

Antiekoleták je vzhledem k existenci opoziční smlouvy také místy schizofrenní, například při strojené kritice činnosti sociálně laděných ministrů. Papír snese všechno. Je to vůbec schizofrenie, aby se strana, která vlastně ekologii jako vědu vůbec neuznává, chlubila tím, kolik bylo za její vlády na ekologii vynaloženo.

Již v názvu letáku je voliči nabízen velký objev. Ponouká ho, aby si uvědomil rozdíl mezi termíny PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT a (dle ODS zřejmě jednostranným, antidemokratickým a svéhlavým bojem šílenců za) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. I další formulace zjevně nepřipouštějí logickou eventualitu, že by alespoň některé ekologické aktivity mohly nejen vytvářet základní podmínky pro to, aby vůbec měla demokracie kde a pro koho existovat, ale že by ji mohly i prohlubovat a posilovat.

Politika ve svém úzkém rámci není samospasitelná, musí být minimálně aspoň logicky a vědecky ekologická, ekonomická a sociální. To ovšem Klaus dobře ví a jeho pravidelné "přiznávání se", že o krizi přírodních zdrojů nic neví, je jen další schválností podporující jeho kožený imidž.

"Jeho tvář je jak na kluzišti led", chce se mi citovat Majakovského při pohledu na Klausovy ekologické články. ODS fašizoidně rozpoutávající nenávist vůči všemu citlivému, přirozenému a pravdivému mi připomíná zatím nejlepší definici zařazení této strany na politickém spektru: "Organizace typu ODS jsou levicí fašistického typu, komunisty tradičně nazývanými pravicí."( Milan Zelený)

Hned první věta letáku musí každý přemýšlející mozek doslova katapultovat z jeho křehké skořápky: "SVĚT KOLEM NÁS JE DÍLEM LIDSKÝCH RUKOU MNOHA GENERACÍ," snaží se nám leták vlichotit do přízně. Touto falešně starosvětsky blahobytně se tvářící větou ODS dosáhla antiekologického vyvrcholení - je to teze rušící přírodu a její význam na věčné časy, a nikdy jinak.

"CÍLEM NAŠEHO SNAŽENÍ JE KVALITNÍ A ŠŤASTNÝ ŽIVOT A PROTO ODMÍTÁME STAVĚT PŘÍRODU A ČLOVĚKA PROTI SOBĚ." Bum! Další salto mortale! Ekologové vlastně staví přírodu proti člověku a tím člověka proti přírodě. Ekologové vlastně usilují o zničení přírody a brojí proti Světovému řádu! (Autorská práva: Václav Klaus, Pán Bůh a pantáta Kondelík.) Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. A když ne, zbije vás vaší vlastní kostí. Každý průměrný český estébáček je v tom honěný.

"DÍKY PO STALETÍ KULTIVOVANÉMU VENKOVU NEMÁME NEDOSTATEK POTRAVIN A UCHOVÁVÁME KOŘENY LIDOVÉ KULTURY A NÁRODNÍHO POVĚDOMÍ," zvyšuje nám sebevědomí leták. Stačí si vzít obyčejné kapesní zrcátko a čteme to z opačného konce: Díky sebevražedné zemědělské politice ČSSD a ODS za chvíli nebudeme mít co jíst a naše lidová kultura a národní povědomí budou prezentovat jen suvenýry na stáncích veksláků.

"ÚZKÁ SKUPINKA ,OSVÍCENÝCH' NENÍ POVOLÁNA NÁS - PROTI NAŠI VŮLI A BEZ NAŠEHO SOUHLASU - ZASTUPOVAT", horlí leták. Ano, nestačí, že průměrný český pantáta Kondelík na přírodní prostředí, které zanechá svým dětem, zvysoka kašle a nechá tu ekologii blahosklonně (a za jejich vlastní peníze) provozovat nějakým směšným tajtrlíkům - oni už si s těmi podnikatelskými dravci (likvidujícími našimi zákony chráněné přírodní zdroje snáze než orel skalní zblblou drůbež z bažantnic) nějak poradí. Nyní je třeba, aby pantáta Kondelík vstal od svého párku a televizoru a dal ekologům pořádnou do zubů: "Co mi tu rušíte svým pokřikováním poslech nedělní Carusošou! Mámo, podej mi jód, rozbil jsem si o tu ekologickou palici ruku."

Ano, pro mě právě Klaus je ztělesněním všech příčin, které vedly k tomu, že skupinka osvícenců, ať již ekologických, duchovních či jiných, je v této zemi tak úzká, lépe řečeno, že o osvícencích v této zemi (kromě Klause a jeho poskoků, kteří si každé volby zvolí osvíceně sami sebe) není slyšet. Místo osobností se v médiích setkáváme jen s mediálními produkty. Zásadou číslo jedna, aby vás manipulátoři v našich médiích pustili ke slovu je opět bolševická zásada držet hubu a krok. Nakonec spousta stále použitelných tváří a mozků je tvářemi a mozky oživlých mrtvol komunistických médii, často se závazkem u tajných služeb a jiných klanů včerejška i dneška. To je ta pravice na český způsob a její svobodná média.

"KDE NENÍ DEMOKRACIE A KDE NENÍ TRH, TAM DOCHÁZÍ K NEJVĚTŠÍMU POŠKOZOVÁNÍ PŘÍRODY A JEJÍHO BOHATSTVÍ", píše se také v letáku. Ano, a kde je zmanipulovaný trh podroben kamarádské mafii korumpujících a korumpovaných bařtipánů a zločinců, kteří jsou zadobře s vládnoucími politiky, tam je na tom příroda i demokracie špatně.

"V ROCE 1989 JSME STÁLI NA NÁMĚSTÍCH PROTO, ABY SE TENTO STAV ZÁSADNĚ ZMĚNIL", čteme dále. Ano, i já s manželkou jsme tam stáli a dnes nestačíme valit oči.

Nechci Vás připravit o moment překvapení a prozradit Vám všechny pikantní zápletky předvolební agitace ODS. Proto budu končit. Letáčky si sežeňte a prostudujte sami. Pospěšte si ale, na černém trhu se již jejich cena zvyšuje.

"DÍKY ČISTÉMU VZDUCHU LÉPE DÝCHÁME"

A díky tomu, že máme nohy lépe chodíme, a díky tomu, že máme ruce, lépe hlasujeme. K volbám půjdeme všichni a ODS, navzdory krátkozrakým preferencím, volit nebudeme.

                 
Obsah vydání       25. 4. 2002
25. 4. 2002 Školka jako gestapo - učitelky nebudou trestány za týrání dětí
25. 4. 2002 Papež Jan Pavel II. konečně konstatoval, že zneužívání dětí je trestný čin
24. 4. 2002 Zbrutalizován válkou, divošský dav zaútočil na vlastní lidi
25. 4. 2002 K arbitráži o TV Nova: CME reaguje na námitky české strany
25. 4. 2002 Vzkaz MUDr. Davidu Rathovi Petr  Kuča
24. 4. 2002 Dr. David Rath se odpovědí zcela zdiskreditoval Jan  Paul
23. 4. 2002 Na lumpov si treba posvietiť Lubomír  Sedláčik
25. 4. 2002 Václav Klaus, Pán Bůh a pantáta Kondelík Darius  Nosreti
25. 4. 2002 Deprese není depka aneb O jednom zakořeněném mýtu Daniela  Pilařová
25. 4. 2002 Syndikát novinářů k výrokům předsedy vlády
25. 4. 2002 Volby ve stranách probouzejí nacionalismus: Koalice půjde také na Říp... Štěpán  Kotrba
24. 4. 2002 Arogantní odpověď ÚOOÚ: Problémy občanů nás nezajímají
22. 4. 2002 Potěmkinskou cestou k lepším zítřkům aneb ČTK objevující Tomáš  Pecina
24. 4. 2002 Shromažďovací zákon: Vítězství rozumu Tomáš  Pecina
24. 4. 2002 Ještě k Benešovým dekretům František  Nepil
25. 4. 2002 Budem pálit čarodějnice nebo politiky? Štěpán  Kotrba
22. 4. 2002 Problém Eurotelu s posíláním SMS trvají Antonín  Pechar
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 4. 2002 K arbitráži o TV Nova: CME reaguje na námitky české strany   
25. 4. 2002 Václav Klaus, Pán Bůh a pantáta Kondelík Darius  Nosreti
25. 4. 2002 Deprese není depka aneb O jednom zakořeněném mýtu Daniela  Pilařová
25. 4. 2002 Školka jako gestapo - učitelky nebudou trestány za týrání dětí   
25. 4. 2002 Papež Jan Pavel II. konečně konstatoval, že zneužívání dětí je trestný čin   
24. 4. 2002 Arogantní odpověď ÚOOÚ: Problémy občanů nás nezajímají   
24. 4. 2002 Zbrutalizován válkou, divošský dav zaútočil na vlastní lidi   
24. 4. 2002 Puč ve Venezuele "spojen s týmem George Bushe"   
24. 4. 2002 Dr. David Rath se odpovědí zcela zdiskreditoval Jan  Paul
24. 4. 2002 Nežný rasizmus slovenskej žurnalistiky alebo Novinár tu nie je na to, aby Rómov súdil Tomáš  Repčiak
23. 4. 2002 Na lumpov si treba posvietiť Lubomír  Sedláčik
23. 4. 2002 Policajt ve škodovce: Hospodine, řiď naši ruku! Jan  Čulík
23. 4. 2002 Francie: Kam vede koalice socialistů s komunisty - k volbě mezi krajní pravicí a pravicí   
22. 4. 2002 Vzhůru k pražským volbám František  Procházka
22. 4. 2002 Jan Paul se chová jako "klevetivá baba" David  Rath

Volby 2002 RSS 2.0      Historie >
25. 4. 2002 Václav Klaus, Pán Bůh a pantáta Kondelík Darius  Nosreti
23. 4. 2002 Francie: Kam vede koalice socialistů s komunisty - k volbě mezi krajní pravicí a pravicí   
22. 4. 2002 Vzhůru k pražským volbám František  Procházka
11. 4. 2002 Jak se přijetím marketingové manipulace dostala politika do slepé uličky   
10. 4. 2002 O tom, jak touhu po individuálním osvobození proměnili podnikatelé a politikové v lukrativní konzumerismus   
9. 4. 2002 Nový liberální imperialismus   
8. 4. 2002 Normální je nevolit? Předvolební kampaň: nečistá hra o Benešovy dekrety Eugen  Haičman
3. 4. 2002 Revue Proglas: Taková byla čtyřkoalice Petr  Dimun
2. 4. 2002 Viníci a lokajové - kolektivní vina sudetských Němců Milan  Valach
27. 3. 2002 Boží mlýny melou pomalu, ty lidovecké o to rychleji Petr  Pražák
26. 3. 2002 Červnové volby rozhodne mlčící většina Josef  Brož
7. 2. 2002 Rozporuplná sociální doktrína aneb dohoda před volbami má platnost pouze do voleb Vít  Zvánovec, Štěpán Kotrba