11. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 2. 2002

Reakce na polemiku Miroslava Kappla o Sociální doktríně

Sociální politice rozumí každý potřebný, právu bohužel jen právníci

Vít Zvánovec
Politika, aby měla nějaký smysl, musí samozřejmě vycházet z vědeckého poznání reality. Jenže věda popisuje "co je", politika "co býti má". Mezi těmito dvěma oblastmi není žádný průnik. Proto věda nemůže politice stanovit nějaký program, ani minimální. Na druhou stranu, věda nemůže dávat nějaké záruky něčeho, ani kdyby Sociální doktrína byla výsledkem poznání stavu české společnosti na přelomu 90. let 20. století a prvních let století dvacátého prvního. Jenže to Sociální doktrína rovněž není, protože je pouhým souborem od stolu sesbíraných klišé.

Obávám se, že pan Kappl nepochopil jednu z mých ústředních tesí. Každý koncepční materiál, který je průřezový, nemůže opomíjet žádný z relevantních vědných oborů. Myslím, že jsem přesvědčivě dokázal, že Sociální doktrína nemá ani tušení, že existuje nějaký právní řád. Proto "Sociální doktrína ČR není výsledkem práce odborníků z různých společenskovědních oborů" (obrátil VZ), neboť se na ní zásadním způsobem nepodíleli právníci.

Podle Sociální doktríny "tento dokument může představovat minimální společné programové východisko pro tvůrce a realizátory sociální politiky českého státu v budoucím období" (zvýraznil VZ). Já samozřejmě nic nemám proti vědeckým deskripcím stavu české společnosti. Jenže ani to Sociální doktrína není. To by se musela opírat o výsledky terénního průzkumu. Proto Sociální doktrína není "dokumentem pojmenovávajícím základní sociální problémy" a už vůbec "nenastiňuje jejich řešení" (obrátil VZ).

Politika, aby měla nějaký smysl, musí samozřejmě vycházet z vědeckého poznání reality. Jenže věda popisuje "co je", politika "co býti má". Mezi těmito dvěma oblastmi není žádný průnik. Proto věda nemůže politice stanovit nějaký program, ani minimální. Na druhou stranu, věda nemůže dávat nějaké záruky něčeho, ani kdyby Sociální doktrína byla výsledkem poznání stavu české společnosti na přelomu 90. let 20. století a prvních let století dvacátého prvního. Jenže to Sociální doktrína rovněž není, protože je pouhým souborem od stolu sesbíraných klišé.

Miroslava Kappl tvrdí: Sociální doktrína "Chce být zároveň "základem co nejšíře založené společenské dohody o všech významných sociálních otázkách a způsobech jejich řešení". I tyto způsoby jsou stále velmi obecné. Návrh doktríny naprosto uznává, že "konkrétní politické programy se mohou lišit rozsahem či měrou zabezpečení toho kterého práva, nemohou však popřít jeho podstatu." To přeci není pravda. Jednou z ideologií pravice je neoliberalismus (libertarianismus). Jeho cílem je zrušení všech sociálních práv, neboť prý nejsou potřeba (to známé Klausovo "zaplevelení ústavy", které bývá účelově desinterpretováno jako odpor ke všem lidským právům), a vycouvání státu ze sociální politiky, neboť jinak stát vytlačuje charitu. Kde chcete najít alespoň minimální konsensus s levicí?

Když "nemůžeme od sociální doktríny očekávat, že vyjmenuje celou řadu nějakých konkrétních opatření", tak je zbytečná, ledaže by měl pravdu Štepán Kotrba o postranních úmyslech sledovanými jejím předložením.

A k ostatním výtkám: EU není mezinárodní organisací na ochranu lidských práv. Opakuji znovu. Jinak uznávám, že jsem se přehlédl a že Sociální doktrína nechce být garancí lidských práv. Ale ani sociální politika jí nemůže být. Terminologie musí být závazná, pokud vědecký text nemá být hospodským plácáním. P. Kappl si vybral pouze mou kritiku pojmu "neziskový sektor". Budiž. Tak mi dovolte citovat z význačné monografie Ivo Telece: Spolkové právo. (C. H. Beck, Praha 1998). Pojem "neziskový" je nesprávným přeložením anglického slova "non-profit". Jenže v angličtině neznamená "non-" pouze "ne-", ale též "jiný než". "Nezisková" právnická osoba tedy není nezisková, protože zisk většinou tvoří, byť jej nerozděluje mezi zakladatele/společníky. Jen to není její hlavním účelem, na rozdíl od obchodních společností.

Dále uznávám, že mé vysvětlení (ne)demokratičnosti českých zákonů působí uměle, jenže pro autory doktríny je to ústřední pojem, s nímž neustále operují. Ale pan Kappl mne musí číst přesněji. Právo totiž není o slovíčkách, nýbrž o přesnosti. Jako v chemii. :-) Neptal jsem se, "jak se vlastně bude občan základních sociálních práv domáhat", neboť to je jasné, nýbrž, jak se bude občan domáhat práva na to, aby stát přesně a jasně definoval a zaručil základní sociální práva. To je snad očividný rozdíl. Rovněž kritika citátu "protidiskriminační zákony musí být přijaty ve všech oblastech společenského života" nesměřovala proti pojmu "protidiskriminační zákony", nýbrž proti tomu úmyslu. Jako kdyby autoři nevěděli, že se chystá jeden komplexní zákon o diskriminaci.

Ve čtvrtek 14. února 2002 bude návrh Sociální doktríny projednávat tripartita, což je poradní orgán vlády. Uvidíme, jak se k ní postaví.

                 
Obsah vydání       11. 2. 2002
11. 2. 2002 Projdou Sorosovi kandidáti do Sněmovny na kandidátce Koalice? Štěpán  Kotrba
11. 2. 2002 Lekce z politiky Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Straně ODA zlomil vaz podvod s dluhem Václav  Žák
11. 2. 2002 Anarchistická demonstrace proti NATO Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Svědectví z Argentiny: Martín Ogando přednášel v Praze Tomáš  Pecina, Štěpán  Kotrba
11. 2. 2002 Prima nákupy na splátky Radek  Mokrý
11. 2. 2002 Proč museli nutně Jiří Balvín a další šéfové ČT cestovat do Salt Lake City? A kdo to platí? Pavel  Kořenský
11. 2. 2002 Existuje-li nějaká teorie mezinárodní politiky, je jí teorie mocenské rovnováhy Dalibor  Vlček
9. 2. 2002 Komisař EU Patten ostře kritizoval prezidenta Bushe
11. 2. 2002 Proč Američani tak silně zbrojí, když už jsou stejně nejmocnější?
11. 2. 2002 Chtěli by ale Evropané bojovat proti terorismu bez Američanů?
11. 2. 2002 Hamid Kharzai: na Západě uctíván, v Afghánistánu bezmocný
11. 2. 2002 Vězni čelí smrti, Ameriku to nezajímá
8. 2. 2002 EPS nesouhlasí se spojováním "Brandýského fóra" s kandidaturou některých osob v parlamentních volbách Pavel  Černý, Martin  Prokop
11. 2. 2002 Wall Street Journal o zaujatých novinářích
11. 2. 2002 Sociální politice rozumí každý potřebný, právu bohužel jen právníci Vít  Zvánovec
11. 2. 2002 Chci ve volbách víc než jeden hlas Jan  Plíšek
11. 2. 2002 Reakce: Vstanou noví kádrováci Josef  Fronek
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
11. 2. 2002 Sociální politice rozumí každý potřebný, právu bohužel jen právníci Vít  Zvánovec
8. 2. 2002 Polemika: zveřejněná sociální doktrína není tak špatná Miroslav  Kappl, Tomáš Pecina
7. 2. 2002 Rozporuplná sociální doktrína aneb dohoda před volbami má platnost pouze do voleb Vít  Zvánovec, Štěpán Kotrba
24. 1. 2002 Polemika pravice s levicí: Z virtuální reality zpět do života Martin  Kunštek
23. 1. 2002 Zeman kontra Haider Fabiano  Golgo
23. 1. 2002 Zeman by neměl podporovat princip kolektivní viny David  Hertl
22. 1. 2002 Co když byl odsun Němců z Československa správný? Vladimír  Bernard
11. 1. 2002 "Donkichotský kreténismus" v podmínkách globální tuposti Jan  Paul
29. 12. 2001 Polemika pravice s levicí: Ještě více neviditelné ruky trhu ! Tomáš  Janča
20. 12. 2001 Václav Klaus se sjednocující se Evropy bojí oprávněně Štěpán  Kotrba
20. 12. 2001 Polemika pravice s levicí: Svoboda trhu versus ingerence státu Tomáš  Janča, Štěpán Kotrba