11. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 2. 2002

Reakce: Vstanou noví kádrováci

Autor kritizuje některé čtenářské reakce na jeho článek ohledně toho, co charakterizuje jako západní démonizování Srbů.

1. 'Lži a zase lži' - Petr Bednář
"To je zvláštní - skoro mi přijde, že autor napsal i tenhle článek.

PODOBNOST ČISTĚ NÁHODNÁ ???

2. Alena Plachá
"Je PODOBNOST takovýchto článků s knihami Davida Irvinga, který popírá holocaust pomocí ekvilibristiky s čísly a zpochybňováním svědectví obětí, ČISTĚ NÁHODNÁ, co myslíte?

(Citáty z fóra k článku "Kvazicitáty, vyfantazírovaná hausnumera a machiavelistické PR ", 5. 2. 2002)

To jsem tomu dal! Fušuji balkánským odborníkům amatérsky do řemesla, a navíc ještě páchám jeden IDEOZLOČIN za druhým. První odhalil pan Petr Bednář hned ráno 5. 2. v 8.18. Asi to má v pracovní náplni...

Ideohlídky

Tento ideokriminalista si zjevně při ranní kávě udělal bleskově textologický rozbor mého článku, srovnal jej s ideozávadným článkem pana Šibřiny o válce v Kosovu z ideozávadné stránky Vlast.cz a zeptal se ve svém příspěvku rétoricky: "PODOBNOST ČISTĚ NÁHODNÁ??? - ano hned s TŘEMI otazníky, protože patrně přišel k naprosto jednoznačnému závěru, že buď Josef Fronek = Pavel Šibřina, anebo alternativně Pavel Šibřina = Josef Fronek. To aby si člověk dal své jméno raději rychle patentovat.

Ani ve snu by mě nenapadlo, že by vývoj mohl pokračovat tak překotně; kdo by čekal, že už u nás byly zase zavedeny ideohlídky - proč mi nikdo nikdy nic neřekne?

O tom, jaký přečin jsem potenciálně spáchal, jsem se dozvěděl velice brzy poté e-mailovou depeší od světem protřelejšího přítele. V linku na článek, jehož autorství mi bylo připisováno, bylo totiž hrůzné slovo - 'VLAST'; toto slovo je údajně dnes v ČR víceméně synonymní se slovem Ku-klux-klan - nový podvýznam budu muset při nejbližší příležitosti zakomponovat do svých slovníků. I přes varování jsem si tento článek přečetl a musím říct, že bych panu Bednářovi jedničku z textologie rozhodně nedal. Články mají společné jen to, že v obou chybí obligátní úlitba současné partajní linii, totiž aspoň jedna zmínka (žádoucí je její časté opakování) o tom, že Srbové jsou moderní nacisté. Jinak musím ale říct, že je pan Šibřina daleko lepší stylista než já. Jo, mimochodem, mé jméno se píše bez háčku, pane Šibřino. To jen, aby si někdo nemyslel, že melouchařím v 'Blesku'.

Popírání holocaustu

Alena Plachá
"Je PODOBNOST takovýchto článků s knihami Davida Irvinga, který POPÍRÁ HOLOCAUST pomocí ekvilibristiky s čísly a zpochybňováním svědectví obětí, ČISTĚ NÁHODNÁ, co myslíte?

S dalším odhalením přišla paní Alena Plachá. (Používám s prominutím oslovení 'paní'. 'Ms' je ošklivé; pokud je dáma ještě slečnou, omlouvám se.) Paní Plachá zaútočila hned zbraní nejtěžšího kalibru - doslova rétorickou sekačkou na sedmikrásky [daisy cutter - sedmitunová bomba].

Josef Fronek = David Irving.

Ve své variantě usvědčující věty
"Je podobnost takovýchto článků .... čistě náhodná, co myslíte?",
je ale umírněnější než pan Bednář. Klade za ni jen jeden otazník a uvážlivé "co myslíte?" Díky i za to málo, protože David Irving je na Západě jakýmsi 'Hitlerem' univerzitního světa, něco jako intelektuálský pedofil. Ještě dobře, že jsem už na penzi; na katedře mám ale pořád ještě kouteček se zaprášenými knížkami a zatím bych odtamtud nechtěl být hanebně vyhoštěn. Doufám, že to na mě Jan Čulík neprozradí šéfovi.*)

Nějak tomu ale nerozumím. Kdo provádí tu ekvilibristiku s čísly? Paní Plachá si můj článek asi řádně nepřečetla. Já jsem informoval čtenáře o tom, že tuto, jak říká paní Plachá, ekvilibristiku s čísly provádějí záměrně vysoce postavení političtí a vojenští představitelé určitých zemí a že se jim při tomto jednoznačném lhaní dostává téměř stoprocentní podpory velké většiny svobodných médií. Jsou přitom tak cyničtí, že se s tím ještě vychloubají.

A nejde o ekvilibristiku pouze akademickou, tedy ekvilibristiku podobnou té, které se dopustl David Irving, jde o ekvilibristiku vražednou. Je-li taková ekvilibristika úspěšná, jak jsme to viděli např. v Kosovu, je apologií pro stupňování konfliktu, při kterém umírají tisíce nevinných lidí. Např. v případě Kosova pomáhala rasisticky démonizovat celý národ, odlidštit jej, čímž nám všem dávala rozhřešení za naši spoluvinu na zabíjení a ničení. Čísla, která jsem uváděl, jsme slyšeli a četli v různých permutacích dnes a denně. Ale pokud je paní Plachá nevěřící Tomáš a pomůže jí, když uvedu bližší informace a konkrétní odkazy na prameny, aby se mohla přesvědčit, že si nic nevymýšlím, pokusím se jí vyhovět.

Kosovo:

Údaje o 500.000 a 100,000 chybějících mladých albánských mužích, pravděpodobně popravených, byly ohlášeny představiteli amerického Ministerstva zahraničí (State Department) v počátečních fázích bombardování a pak opakovány do omrzení představiteli NATO a samozřejmě všemi médii s příslušně řvavými titulky).

(viz např.: Charles Radin and Louise Palmer, "Experts Voice Doubts on Claims of Genocide: Little Evidence for Nato Assertions (Experti vyjadřují pochyby o obviněních z genocidy: Nato nemá pro svá tvrzení příliš mnoho důkazů)," San Francisco Chronicle, April 22, 1999)

100.000 bylo rovněž zmíněno americkým ministrem obrany Cohenem 16. 5. 1999
(New York Times, November 11, 1999 - uvedena i čísla Ministerstva zahraničí)

Nižší odhad 55.000 mrtvých Albánců bylo slyšet od britských politiků G. Robertsona a R. Cooka. Nemám po ruce konkrétní prameny, ale najdete si je na každém vyhledávacím programu (uveďte CASUALTIES KOSOVO WAR a příslušné číslo a Google Vám jistě vyhodí velké množství pramenů); 44.000, později 22.000 jsou údaje UN.

17. 6. 99 oznámil britský min. zahraničí Geoff Hoon, že bylo zabito kolem 10.000 etnických Albánců (tedy 50x méně, než tvrdilo dříve americké min. zahraničí)
(Associate Press Release, June 18, 1999).

Bernard Kouchner - tvrdil 2. 8. 99, že bylo nalezeno 11.000 těl. Odvolával se na ICTY, ti to posléze popřeli.
Stratfor.com, Global Intelligence Update, 18.10. 99

Dennodenně jsme byli obscénně bombardováni emocionálními slovy a frázemi jako 'atrocities' (zvěrstva), 'genocide' (genocida), 'Kosovo killing fields' (pole masakrů) ap.

Po čtyrech měsících exhumací ohlásilo ICTY (Mezinárodní tribunál v Hague) nález 2.108 těl a rok poté údaj zvýšila na zhruba 2800 (ale méně než 3000) těl.

Srv.: Jonathan Steele, 'Serb killings exaggerated by west' (Přehnané odhady srbských vražd) a 'Figures put on Serb killings too high' (Počet obětí vražd spáchaných Srby byl odhadnut příliš vysoko), 18.8. 2000, The Guardian.

Povšimněte si, jak 'objektivně' jsou formulovány titulky této pro Guardian zřejmě ne zrovna vítané zprávy. V článku se dozvídáme údaj o exhumovaných mrtvých - méně než 3000. ICTY není ochotno blíže specifikovat, o jaké mrtvé se jedná, i když na tom pracovaly stovky odborníků více než rok. Jde o:

  • oběti bombardování (jen při bombardování vězení v Prištině a dvou albánských konvojů přišlo o život kolem 300 lidí - ostatní nikdo nepočítal)?
  • vojáky (KLA - kolik jich ze zhruba 30.000 nasazených ozbrojenců zahynulo? Kde jsou pohřbena jejich těla? Kolik mezi nimi bylo srbských vojáků?);
  • civilisty - kolik zahynulo Albánců a kolik Srbů a za jakých okolností? Z jakého časového údobí jsou exhumovaná těla? Zahrnuje celkový počet i dosti značný počet obětí přestřelek v průběhu roku před válkou? atd.

Na podobné otázky není nikdo ochoten odpovědět. Ale novinářský prostitut z Guardianu hovoří o SERB KILLINGS (srbských vraždách) a nikoliv o obětech války (etnicky nespecifikovaných). A nejhorší je, že si toho asi ani nebyl vědom.

Bosna-Hercegovina

Údaj Bosenské vlády 200.000 - 250.000 je zcela běžně citován dodnes.

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute - Stockholmský mezinárodní ústav pro otázky míru) má ve svých ročenkách 1995, 1996 údaj 30.000 až 50.000)

(Stockholm International Peace Research Institute (1995, 1996) Annual Report, Stockholm)

ICRC (The International Commission of the Red Cross - Mezinárodní výbor Červeného kříže) a International Commission on Missing Persons (Mezinárodní výbor pro nezvěstné osoby - uvádí 20.000, ale Madeleine Albright a senátor Robert Dole (předsedové komise), hlavní představitelé promuslimské lobby, tedy lidi, které nelze zrovna považovat za přátele Srbů, citovali údaj 40.000.

George Kenney (dříve z Ministerstva zahraničí USA - odborník na Jugoslávii) odhadoval 25,000 a maximálně 60.000 obětí (údaj zahrnuje všechny strany konfliktu za tři roky války)

Srv.:

Georgey Kenney, 'Steering clear of Balkan shoals' (Držme se v bezpečné vzdálenosti od balkánských mělčin)
The Nation, 8. leden, 1996

'Disputes over war casualties in former Yugoslavia' (Spory o počtu válečných obětí v bývalé Jugoslávii), 1996, Vanessa Pupavac. Autorka pracovala postupně na ICTY a v 'Organisation for Cooperation and Security in Europe, nyní je na University of Nottingham, Department of Politics

Uvedené organizace (a jednotlivci) shromažďují bona fide skutečné údaje o skutečných mrtvých nebo nezvěstných - v žádném případě nejsou předpojaté v neprospěch Muslimů, spíše naopak.

Takže nevím, jak to myslela paní Bláhová s tou irvingovskou ekvilibristikou. Máme k dispozici dvě řady čísel. Jedna je zjevně nafouklá - v případě Kosova až 5x až 200x větší (mezi mrtvými byli jistě i Srbové a vojáci, kteří zahynuli v boji, a dále i oběti bombardování) a v případě Bosny jsou zhruba 5x - 10x větší (a to za předpokladu, že nezahynul ani jeden Srb) - pro účely propagandy a manipulace veřejného mínění a pro apologii válečných akcí, např. bombardování Srbů. Druhá řada je založena na průzkumu skutečného stavu odborníky, kteří rozhodně nemají důvod k bagatelizování hrůz těchto válek, spíše naopak.

Já kritizuji ty, kteří nás nadále dnes a denně ohlupují čísly, jež jsou až 200x větší než ta skutečná, a paní Bláhová mě za to označí hned za popírače holocaustu, za Davida Irvinga. Davida Irvinga neobdivuji, ale musím říct, že se cítím docela polichocen. Sesmolím jeden článeček, a mám cestu otevřenou rovnou do panteonu arcilotrů.

Ale David Irving se přece prohřešil tím, že zpochybňoval SKUTEČNÉ statistiky, ne OHLUPUJÍCÍ PROPAGANDISTICKÉ výmysly. Já jsem citoval jen to, co bylo zjištěno a oficiálně publikováno příslušnými autoritami - to má být EKVILIBRISTIKA S ČÍSLY?

Takže podle paní Bláhové zde máme na jedné straně ekvilibristy s čísly podobné irvingovským popíračům holocaustu, mezi které patří: Madeleine Albright, senátor Robert Dole, George Kenney a mezinárodní organizace jako ICTY, SIPRI, ICRC + hanebně též moje amatérská maličkost, a na druhé - té spravedlivé - straně máme mediální a politické senzacionalisty, ne-li zlovolné lháře, kteří nás ohlupují propagandistickými výmysly, jež jsou kanonizovány a povýšeny na fakta a jejichž zpochybňování se rovná popírání holocaustu.

To je velice nebezpečná logika. Podle ní bychom museli analogicky předpokládat, že po skončení 2. světové války se zacházelo s čísly stejně kavalírsky jako v 90. letech a že tedy by mohl mít údaj o obětech holocaustu podobnou genezi jako 500.000 albánských obětí a 200.000 muslimských obětí, a tedy, že pochyby Davida Irvinga byly oprávněné.

Takže, paní Bláhová, víte co? Vy mě vyškrtněte ze svého seznamu intelektuálních pedofilů, a já za to na Vás neřeknu, že jste udělala - bezděčně, v dobrém úmyslu a upřímné snaze zabránit spáchání ideozločinu - takové irvingovské faux pas.

A o jakém ZPOCHYBŇOVÁNÍ SVĚDECTVÍ OBĚTÍ jsem měl psat ve svém článku? Já nic nezpochybňuji. Má snad paní Bláhová námitky proti tomu, že jsem se zmínil o odhalení toho obscénního podvodu, o lživém obrázku, který představuje jednu z nejhanebnějších lží minulého století? Fakta, týkající se tohoto podvodu jsou dobře známá. Anebo to došlo už tak daleko, že musíme povinně recitovat:

'FOUR LEGS GOOD, TWO LEGS BAD?'
(mít čtyři nohy je dobré, mít dvě je špatné!)

George Orwell, 'Animal Farm' (Farma zvířat)

Poznámka JČ: "Hanebné vyhoštění" Josefa Fronka z Glasgow University nehrozí. Jeho ostře kritické postoje vůči západním zásahům proti Miloševičovu režimu jsou tam dobře známy: občas mívá Josef Fronek na katedře slovanských studií k tomuto tématu veřejné přednášky.

                 
Obsah vydání       11. 2. 2002
11. 2. 2002 Projdou Sorosovi kandidáti do Sněmovny na kandidátce Koalice? Štěpán  Kotrba
11. 2. 2002 Lekce z politiky Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Straně ODA zlomil vaz podvod s dluhem Václav  Žák
11. 2. 2002 Anarchistická demonstrace proti NATO Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Svědectví z Argentiny: Martín Ogando přednášel v Praze Tomáš  Pecina, Štěpán  Kotrba
11. 2. 2002 Prima nákupy na splátky Radek  Mokrý
11. 2. 2002 Proč museli nutně Jiří Balvín a další šéfové ČT cestovat do Salt Lake City? A kdo to platí? Pavel  Kořenský
11. 2. 2002 Existuje-li nějaká teorie mezinárodní politiky, je jí teorie mocenské rovnováhy Dalibor  Vlček
9. 2. 2002 Komisař EU Patten ostře kritizoval prezidenta Bushe
11. 2. 2002 Proč Američani tak silně zbrojí, když už jsou stejně nejmocnější?
11. 2. 2002 Chtěli by ale Evropané bojovat proti terorismu bez Američanů?
11. 2. 2002 Hamid Kharzai: na Západě uctíván, v Afghánistánu bezmocný
11. 2. 2002 Vězni čelí smrti, Ameriku to nezajímá
8. 2. 2002 EPS nesouhlasí se spojováním "Brandýského fóra" s kandidaturou některých osob v parlamentních volbách Pavel  Černý, Martin  Prokop
11. 2. 2002 Wall Street Journal o zaujatých novinářích
11. 2. 2002 Sociální politice rozumí každý potřebný, právu bohužel jen právníci Vít  Zvánovec
11. 2. 2002 Chci ve volbách víc než jeden hlas Jan  Plíšek
11. 2. 2002 Reakce: Vstanou noví kádrováci Josef  Fronek
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
11. 2. 2002 Jak jsem byl potrestán za neúčast ve sčítání lidu Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Lekce z politiky Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Anarchistická demonstrace proti NATO Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Projdou Sorosovi kandidáti do Sněmovny na kandidátce Koalice? Štěpán  Kotrba
11. 2. 2002 Wall Street Journal o zaujatých novinářích   
11. 2. 2002 Reakce: Vstanou noví kádrováci Josef  Fronek
11. 2. 2002 Hamid Kharzai: na Západě uctíván, v Afghánistánu bezmocný   
11. 2. 2002 Proč Američani tak silně zbrojí, když už jsou stejně nejmocnější?   
11. 2. 2002 Straně ODA zlomil vaz podvod s dluhem Václav  Žák
9. 2. 2002 Komisař EU Patten ostře kritizoval prezidenta Bushe   
8. 2. 2002 Senátorské jistoty ohroženy Tomáš  Pecina
8. 2. 2002 Čtyřkoalice se rozpadla, zapomeňte... Josef  Brož
8. 2. 2002 Mnichov v sevření policejních šiků Radek  Mikula
7. 2. 2002 Rozporuplná sociální doktrína aneb dohoda před volbami má platnost pouze do voleb Vít  Zvánovec, Štěpán Kotrba