10. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 1. 2002

Důvěra ústavním institucím v letech 1999 - 2001: Posílení exekutivy

Informace o nejnovějším průzkumu CVVM ohledně "důvěry" vládě, parlamentu, Senátu, krajským zastupitelstvům a prezidentovi.

Důvěra obyvatel v ústavní instituce 1999 - 2001 (v %)

Důvěra obyvatel v ústavní instituce (v %)
 
1999
2000
2001
 

Důvěra

01

03

05

07

09

11

01

03

05

07

09

11

12

01

03

05

07

09

10

11

12

Prezidentovi

46

49

51

49

55

51

51

56

53

55

55

54

53

51

55

55

60

54

56

54

53

Vládě

37

36

30

27

21

19

27

25

30

33

39

35

34

33

34

38

39

34

44

41

41

Posl. sněmovně

27

23

23

20

19

17

21

21

22

22

27

21

24

24

24

29

26

26

29

29

28

Senátu

11

11

14

15

12

13

16

17

18

15

20

27

16

19

22

23

24

23

21

26

24

Krajským zast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

26

29

29

28

27

33

27

Součet odpovědí "rozhodně+spíše ano",dopočet do 100% odpovědi."nevím" a "rozhodně+spíše ne".Velikost náhodné statistické chyby je + - 3 %.

Podíl občanů nedůvěřujících ústavním institucím (v %)

 
1999
2000
2001
 

Nedůvěra

01

03

05

07

09

11

01

03

05

07

09

11

12

01

03

05

07

09

10

11

12

Prezidentovi

52

48

47

47

42

47

46

41

45

43

42

43

44

47

44

43

37

43

42

44

44

Vládě

58

60

66

69

75

78

69

71

68

64

58

62

63

63

64

59

57

61

53

57

54

Posl. sněmovně

68

72

72

74

76

80

75

74

74

75

69

75

72

71

74

67

69

70

67

68

66

Senátu

82

81

78

75

78

80

74

74

73

78

72

68

77

72

72

69

68

69

72

68

67

Krajským zast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

33

32

32

36

38

33

32

Součet odpovědí "rozhodně+spíše ne",dopočet do 100% odpovědi."nevím" a "rozhodně+spíše ano".Velikost náhodné statistické chyby je + - 3 %.

Prezidentovi důvěřuje 53% občanů, nedůvěřuje 44%. V porovnání s listopadem nedošlo u důvěry občanů k hlavě státu k žádným statisticky významným posunům. Lze konstatovat, že důvěra prezidentovi je již nejméně dva roky velmi stabilní.

Prezidentovi více důvěřují mladí lidé do 29 let, studenti, lidé s dobrou životní úrovní a příznivci KDU-ČSL a Čtyřkoalice. Nižší důvěrou k hlavě státu se častěji vyznačují občané mezi 45 až 59 lety, důchodci, nezaměstnaní, lidé se špatnou životní úrovní a stoupenci KSČM.

Vládě vyslovilo důvěru 41% dotázaných, nedůvěřuje jí 54% respondentů. Také u důvěry vládě nedošlo v porovnání s minulým výzkumem k významnějším změnám.

Pozitivněji vnímají vládu mladí do 19 let, studenti, respondenti s dobrou životní úrovní a voliči ČSSD. Kritičtějším postojem se naopak prezentují podnikatelé, dotázaní se špatnou životní úrovní, nezaměstnaní a příznivci KSČM a US.

Poslanecké sněmovně důvěřuje 28% respondentů, nedůvěřuje 66%. Ve srovnání s minulým šetřením se zjištěné změny pohybují v rámci statistické chyby.

Poslanecké sněmovně oproti průměru více důvěřují mladí ve věku 15 až 19 let, studenti, duševní pracovníci, lidé s dobrou životní úrovní a přívrženci ODS a ČSSD. Častěji jsme zaznamenali kritické hlasy u lidí nad 60 let, dělníků, dotázaných se špatnou životní úrovní, nezaměstnaných a stoupenců KSČM.

Senátu důvěřuje 24% dotázaných, nedůvěra dosahuje 67%. Meziměsíční změna u důvěry Senátu není statistický relevantní.

Důvěru Senátu deklarují častěji studenti, mladí ve věku 15 až 19 let, vysokoškoláci, duševní pracovníci, respondenti s dobrou životní úrovní a stoupenci KDU-ČSL a Čtyřkoalice. Větší nedůvěru k Senátu jsme zaznamenali u lidí s nízkým životním standardem, nezaměstnaných, dělníků a u potenciálních voličů KSČM.

Krajským zastupitelstvům důvěřuje 27%, nedůvěřuje 32% dotázaných. Důvěra obyvatelstva ke krajským zastupitelstvům oproti listopadu poklesla (-6%ních bodů) a opět se tak vrátila na hodnoty pravidelně zjišťované v průběhu celého roku 2001. Dodejme, že zde nadále zůstává velmi vysoký podíl odpovědí "neví" (31%).

Nadprůměrnou důvěru krajským zastupitelstvům vyjádřili studenti, vysokoškoláci, duševní pracovníci, lidé s dobrou životní úrovní a příznivci ODS a KDU-ČSL. Skeptičtější jsou naopak respondenti z měst nad 100 tisíc obyvatel, se špatnou životní úrovní, nezaměstnaní a stoupenci KSČM.


Tolik Centrum pro výzkum veřejného mínění SoÚ AV ČR. Suchá zpráva, avšak co z ní vyplývá? Důvěra občanů stoupá razantněji exekutivě, méně institucím zastupitelské demokracie. Dlouhodobý trend ukazuje normalizační trend "vlády opoziční smlouvy" - stabilizace mocensko-politické situace a nesplnění katastrofických scénářů "mediálních expertů", ignorování destabilizačních vlivů mediálních kauz posílilo vliv centrální exekutivy a znejistělo pozici Parlamentu i Senátu. Posílení důvěry ve vládu má trvalý trend od konce roku 1999. Od té doby se ukazuje i koncentrace "negativní volby" na voliče US a KSČM. U KSČM je tento trend trvalý po celou dobu jejího setrvávání v opozici, u Unie svobody je novinkou a naznačuje rozpor s míněním voličů ostatních stran Čtyřkoalice...

Poznámka na okraj: Průzkumy volebních preferencí, popularity politických osobností i důvěry v politické strany provádí v ČR několik subjektů. U agentur, které své výsledky zveřejňují, mají výsledky proměnlivost, jejichž odchylky mají většinou trend kladný pro strany pravice, záporný pro strany levého středu a levice. Nejvyšší odchylky jsou trvale v neprospěch KSČM, což může být dáno obavou voličů ze zveřejnění svých sympatií a z toho vyplývajícího zkreslení. Může to být ale i vlivem účelových zkreslení sociologů, jejichž osobní preference jsou poměrně známy (Hartl ap.). CVVM ukazuje (přes některé metodologické nedostatky - sčítání stran uvnitř čtyřkolaice) již po několik volebních období a několik typů voleb nejvyšší shodu mezi predikcemi a přesnými výsledky voleb.

Existuje i agentura, která poměrně složitou metodou propočítává své výsledky v několika variantách (rozpad čtyřkoalice těsně před volbami, vypovězení opoziční smlouvy, pád vlády ap., stejně jako v souvislostech s ekonomickou situací v ČR). Současně porovnává výsledky ostatních agentur a odstraňuje trvalé chyby v jejich výsledcích. Přesnost takto extrahgovaných výsledků je nejvyšší a osciluje nejvýše v řádu procent. Tyto výzkumy ale nejsou určeny ke zveřejnění a dostává je pouze několik ústavních činitelů a velkých firem. Britské listy proto pracují nejčastěji s výsledky agentury CVVM, jejíž výzkum je odvozen od nejreprezentativnějšího vzorku obyvatel a zpracován s nejvyšší přesností.

                 
Obsah vydání       10. 1. 2002
11. 1. 2002 Helsinský výbor amerického Kongresu kritizuje zákony o difamaci v ČR
10. 1. 2002 Víte, že policie smí bez povolení soudu sledovat, s kým telefonujete? Jan  Čulík
10. 1. 2002 "Štvavá" Svobodná Evropa? Kritická poznámka k sloupku Štěpána Kotrby Jan  Čulík
10. 1. 2002 Emigruje Svobodná Evropa? Štěpán  Kotrba
10. 1. 2002 Co vlastně vadí odpůrcům globalizace Marek  Fak
10. 1. 2002 Haider odmítá v Korutanech slovinské pouliční nápisy
10. 1. 2002 Vesmírný kult strachu již pominul František  Roček
10. 1. 2002 Bruselské ústředí NATO vystavilo české armádě špatný posudek
10. 1. 2002 CET 21: "Žádný nový důkaz o údajné antedataci smluv neexistuje"
10. 1. 2002 Cestování Tonyho Blaira po světě
10. 1. 2002 Kužvart si stěžoval Balvínovi na pořad Nedej se Jakub  Kašpar
10. 1. 2002 O lidské genetice: Vědu nesmí politika regulovat Jiří  Soska
9. 1. 2002 Fukuyama: Co dělat, nemá-li vzniknout nelidský, posthumánní svět
8. 1. 2002 Fukuyama: Jak regulovat vědu
10. 1. 2002 Důvěra ústavním institucím v letech 1999 - 2001: Posílení exekutivy Štěpán  Kotrba
8. 1. 2002 Nekvalitní služby podniku Eurotel Jan  Čulík
8. 1. 2002 ČD: Chceš slevu? Dej rodné číslo! Tomáš  Pecina
9. 1. 2002 Konference Vratislav v Českých zemích - Češi ve Vratislavi
27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
9. 1. 2002 Jak přispět na investigativní práci BL úvěrovou kartou
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Sčítání lidu aneb Nejsme ovce RSS 2.0      Historie >
10. 1. 2002 Důvěra ústavním institucím v letech 1999 - 2001: Posílení exekutivy Štěpán  Kotrba
6. 1. 2002 Správní žaloba Britských listů na Úřad pro ochranu osobních údajů Tomáš  Pecina
2. 1. 2002 Správní žaloba Britských listů na Český statistický úřad Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 U3: Omlouvám se za U1 a U2 Tomáš  Pecina
5. 12. 2001 Ivana Odarčenková: Potvrzuji pokutu "za zpupnost"! Tomáš  Pecina
25. 11. 2001 Magistrátu HMP: Proč jsem se neúčastnil sčítání lidu Tomáš  Pecina
15. 11. 2001 Malý český hrdina, jmenuje se Pecina   
13. 11. 2001 Proč byla Pecinova scénka na komunálním úřadě nesmírně významná Jan  Čulík
12. 11. 2001 Stížnost na pražský magistrát: Neumožnili jste mi podat vysvětlení Tomáš  Pecina
12. 11. 2001 BIS získala přístup k datům ze sčítání lidu Tomáš  Pecina
9. 11. 2001 Jak jsem podal vysvětlení aneb Rukověť odbojného občana Tomáš  Pecina
6. 10. 2001 Český statistický úřad stíhá odmítače Tomáš  Pecina