12. 11. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 11. 2001

Stížnost na pražský magistrát: Neumožnili jste mi podat vysvětlení

V souvislosti se středečním pokusem redaktora BL Tomáše Peciny poskytnout na pražském magistrátu na úřední žádost vysvětlení, proč se TP odmítl účastnit letošního sčítání lidu, zveřejňujeme zde text oficiální stížnosti, kterou TP podal na dr. Odarčenkovou z pražského magistrátu a její podřízené úřednice, protože zabraňovaly jeho svědkům, aby byli úřednímu jednání přítomni, úřednice magistrátu dále požadovaly od Peciny protiprávně občanský průkaz a když této žádosti Pecina nevyhověl, protiprávně odmítly v úředním řízení pokračovat.

Vážená paní
PhDr. Ivana Odarčenková
Magistrát hlavního města Prahy
odbor občanskosprávních agend
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

V Praze dne 7. listopadu 2001

Re: Stížnost

Dnešního dne ve 14.00 jsem se na výzvu č. j. MHMP 115426/2001 v doprovodu čtyř svědků dostavil do místnosti 404 vašeho úřadu k podání vysvětlení. Po poučení jsem odpověděl na všechny otázky pracovnic vašeho úřadu, takže mám za to, že jsem této výzvě v plném rozsahu vyhověl.

Jednalo se o dotaz, zda jsem odmítl převzít při sčítání lidu, domů a bytů 2001 sčítací archy (odpověděl jsem, že ano), a zda jsem tyto sčítací archy předal ke zpracování jiným zákonem předpokládaným způsobem (odpověděl jsem, že nikoli).

Když pracovnice začaly sepisovat protokol o podaném vysvětlení, byl jsem požádán o předložení občanského průkazu. Této žádosti jsem však odmítl vyhovět s tím, že žádné ustanovení přestupkového zákona ani správního řádu nedává správnímu orgánu oprávnění požadovat po osobě podávající vysvětlení prokázání totožnosti. Poukázal jsem na to, že mám v držení originály tří písemností, zaslaných na mou adresu vaším úřadem (což jsem prokázal), na to, že správní řád nepožaduje ani pro písemná podání účastníků formu listiny s úředně ověřeným podpisem, a na protichůdnou úpravu § 13, odst. 2, písm. b), zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky - v tomto zákoně je právo požadovat od občana podávajícího policejnímu orgánu vysvětlení dáno kogentní úpravou a absenci analogického ustanovení v přestupkovém zákonu a ve správním řádu lze tedy chápat jako podpůrný argument pro to, že občanu v případě tohoto řízení obdobná povinnost nevzniká. Zcela stejně by bylo možno argumentovat i ustanovením § 126 občanského soudního řádu apod.

S ohledem na výše uvedené mám za to, že jsem své postavení předvolaného hodnověrně doložil a byl jsem procesně způsobilý podepsat o podaném vysvětlení protokol.

Vaše pracovnice však poté odmítly protokol dokončit, čímž porušily ustanovení § 22, odst. 1, správního řádu. Proto na jejich postup podávám stížnost a žádám, aby byla zákonnost jejich jednání přezkoumána.

Vzhledem k tomu, že pracovnice vašeho úřadu nepořídily z podání vysvětlení protokol, vzniká poměrně složitá procesní situace, neboť údaje, které jsem v rámci vysvětlení uvedl, jsou potřebné pro jednání o přestupku, v souvislosti s nímž má být zahájeno správní řízení, a z přirozených procesních důvodů nejsem ochoten přistoupit na pracovnicí vašeho úřadu ad hoc vytvořenou fikci, že jsem se k podání vysvětlení nedostavil.

Proto navrhuji, aby příslušné správní řízení, pokud již bylo nebo bude zahájeno, bylo podle ustanovení § 29, odst. 1, správního řádu přerušeno s tím, že se v řízení objevila předběžná otázka (§ 40 správního řádu), o níž je třeba rozhodnout předtím, než bude možno rozhodnout ve věci samé.

Dále podávám zvláštní stížnost na jednání tří pracovnic vašeho úřadu (včetně Vás), které trvaly na tom, že přítomnost svědků je při podání vysvětlení nepřípustná, přestože nedokázaly vysvětlit, na základě kterého ustanovení tak soudí (jedna z nich mj. chybně uváděla § 21 správního řádu; ten se však, jak jsem na místě vysvětlil, týká zcela jiné situace, navíc neveřejnost ústního jednání neznamená, že by účastník nemohl k jednání přizvat další osoby jako svědky, nýbrž pouze, že jednání není přístupné každému).

Svědkové přítomní podání vysvětlení:

1. Helena Svatošová, na adrese [...]

2. Štěpán Kotrba, na adrese [...]

3. Dominik Pantůček, na adrese [...]

4. Fabiano Golgo, na adrese [...]

K dokazování lze v případě potřeby poskytnout i zvukovou nahrávku v délce cca. 30 minut, kterou jsem z jednání pořídil pomocí profesionální nahrávací techniky. Pokud váš úřad má o tento důkaz zájem, prosím o specifikaci, v jakém formátu ho mám poskytnout (audio CD, soubor WAV, soubor MP3 apod.).

S pozdravem,

Tomáš Pecina

                 
Obsah vydání       12. 11. 2001
9. 11. 2001 Jak jsem podal vysvětlení aneb Rukověť odbojného občana Tomáš  Pecina
12. 11. 2001 Stížnost na pražský magistrát: Neumožnili jste mi podat vysvětlení Tomáš  Pecina
12. 11. 2001 BIS získala přístup k datům ze sčítání lidu Tomáš  Pecina
12. 11. 2001 V Americe havarovalo letadlo
12. 11. 2001 Severní aliance "dobyla města Heratu"
12. 11. 2001 Rozhovor s Osamou bin Ladenem: "Muslimové mají právo útočit na Ameriku"
12. 11. 2001 Bin Laden se vysmívá Západu: "Jsem připraven zemřít"
9. 11. 2001 Britské listy vyloučeny ze semináře BIS Tomáš  Pecina
9. 11. 2001 Kritika semináře BIS je útokem na akademickou svobodu Tomáš  Kovařík
9. 11. 2001 BIS: Jiný příběh Tomáš  Pecina
12. 11. 2001 Přijdeme ve čtvrtek na "seminář" BIS na Karlově univerzitě zas Štěpán  Kotrba
12. 11. 2001 New York Times brání občanské svobody
12. 11. 2001 New York Times protestoval proti omezování občanských svobod v USA
9. 11. 2001 Případ Madse Traerupa překvapivě vrácen k obvodnímu soudu Tomáš  Pecina
11. 11. 2001 Společnost CME: Železný porušil příkaz RRTV nemluvit v TV Nova o svých sporech
12. 11. 2001 Otevřený dopis: Vystupujme energicky proti kouření Martin  Škapík
12. 11. 2001 SVU Sponsors President Masaryk Statue in Washington
12. 11. 2001 Proč pořád Guardian? Jan  Čulík
9. 11. 2001 Cizinecká policie: Žádáme o vyjádření iráckou ambasádu Tomáš  Pecina

Sčítání lidu aneb Nejsme ovce RSS 2.0      Historie >
12. 11. 2001 Stížnost na pražský magistrát: Neumožnili jste mi podat vysvětlení Tomáš  Pecina
12. 11. 2001 BIS získala přístup k datům ze sčítání lidu Tomáš  Pecina
9. 11. 2001 Jak jsem podal vysvětlení aneb Rukověť odbojného občana Tomáš  Pecina
6. 10. 2001 Český statistický úřad stíhá odmítače Tomáš  Pecina