10. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 1. 2002

Víte, že policie smí bez povolení soudu sledovat, s kým telefonujete?

Podle českého zákona o telekomunikacích (č.151/2000 Sb.) má každý poskytovatel telekomunikačních služeb povinnost uchovávat dva měsíce veškerá data o telekomunikačním provozu a zpřístupňovat je "orgánům oprávněným k tomu zvláštními právními předpisy". Od roku 2001 k těmto "orgánům" patří také policie a ta nepotřebuje pro přístup k těmto datům zvláštní soudní povolení. Zdá se, že z toho vyplývá, že si tedy policie může například libovolně zjišťovat u vašeho internetového poskytovatele, s kým si e-mailujete, popřípadě jaké noviny na internetu čtete...

§ 86 telekomunikačního zákona č. 151/2000 Sb

(1) Osoby uvedené v § 84 odst. 1 [tj. poskytovatelé telekomunikačních služeb] jsou povinny na vlastní náklady sdělit orgánům oprávněným k tomu zvláštními právními předpisy 16) informace o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat, zejména údaje o veškeré komunikaci, kteréhokoli uživatele v uplynulých nejméně dvou měsících v rozsahu volané a volající číslo, použitá služba, datum, čas, doba trvání komunikace a místo připojení. U poskytovaných datových celků (databází) jsou tyto osoby povinny provádět jejich aktualizaci podle požadavků orgánů oprávněných k tomu zvláštními právními předpisy,16) nejméně jednou za 6 měsíců.

(2) Právnické a fyzické osoby, které vykonávají telekomunikační činnost, jsou povinny na vlastní náklady zabezpečit v určených bodech orgánům oprávněným podle zvláštního právního předpisu16) připojení zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu. Technické podmínky pro připojení a provoz těchto zařízení stanoví prováděcí předpis.

(3) Pokud právnické a fyzické osoby, které vykonávají telekomunikační činnost, zavedou v telekomunikačním provozu kódování, kompresi, šifrování nebo jiný způsob utajení přenosu informací, jsou povinny zajistit, aby v místě rozhraní pro připojení zařízení uvedených v odstavci 2 byly požadované informace a data poskytovány srozumitelným způsobem.


16) Například zákon č. 67/1992 Sb., zákon č. 154/1994 Sb., zákon č. 283/1991 Sb., zákon č. 141/1961 Sb. a zákon č. 13/1993 Sb.

                 
Obsah vydání       10. 1. 2002
11. 1. 2002 Helsinský výbor amerického Kongresu kritizuje zákony o difamaci v ČR
10. 1. 2002 Víte, že policie smí bez povolení soudu sledovat, s kým telefonujete? Jan  Čulík
10. 1. 2002 "Štvavá" Svobodná Evropa? Kritická poznámka k sloupku Štěpána Kotrby Jan  Čulík
10. 1. 2002 Emigruje Svobodná Evropa? Štěpán  Kotrba
10. 1. 2002 Co vlastně vadí odpůrcům globalizace Marek  Fak
10. 1. 2002 Haider odmítá v Korutanech slovinské pouliční nápisy
10. 1. 2002 Vesmírný kult strachu již pominul František  Roček
10. 1. 2002 Bruselské ústředí NATO vystavilo české armádě špatný posudek
10. 1. 2002 CET 21: "Žádný nový důkaz o údajné antedataci smluv neexistuje"
10. 1. 2002 Cestování Tonyho Blaira po světě
10. 1. 2002 Kužvart si stěžoval Balvínovi na pořad Nedej se Jakub  Kašpar
10. 1. 2002 O lidské genetice: Vědu nesmí politika regulovat Jiří  Soska
9. 1. 2002 Fukuyama: Co dělat, nemá-li vzniknout nelidský, posthumánní svět
8. 1. 2002 Fukuyama: Jak regulovat vědu
10. 1. 2002 Důvěra ústavním institucím v letech 1999 - 2001: Posílení exekutivy Štěpán  Kotrba
8. 1. 2002 Nekvalitní služby podniku Eurotel Jan  Čulík
8. 1. 2002 ČD: Chceš slevu? Dej rodné číslo! Tomáš  Pecina
9. 1. 2002 Konference Vratislav v Českých zemích - Češi ve Vratislavi
27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
9. 1. 2002 Jak přispět na investigativní práci BL úvěrovou kartou
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů