Tragikomické dopady davové hysterie na českou společnost

Do maďarských lázní nepojedeme, jsou tam uprchlíci!

28. 9. 2015 / Bohumil KartousČeská společnost se stává obětí své vlastní hysterie. Absurdní případ se stal jedné malé cestovní kanceláři z Kojetína, která organizovala zájezd do lázeňského centra v maďarském městě Harkány. Zájezd, který byl zorganizován řadu měsíců předem, postupně přišel o drtivou většinu původních klientů. Důvodem jejich odmítnutí zúčastnit se již zaplaceného zájezdu byl strach o vlastní bezpečnost. Harkány totiž leží poblíž maďarsko - chorvatské hranice a klienti se obávají, že budou napadeni uprchlíky, kteří se snaží přes Chorvatsko a Maďarsko dostat do zemí západní Evropy, především do Německa. Lze předpokládat, že tento případ nebude ojedinělý.

Davová hysterie, způsobená především demagogickou a manipulativní aktivitou některých českých médií, stejně jako internetovou "infekcí" šířenou především sdílením obecně sdílených xenofobních názorů na sociálních sítích, vyvolala postupné odhlašování klientů. V konečné fázi zůstalo pouze 5 lidí, kteří byli ochotni se zájezdu zúčastnit. Vrcholem celého paradoxu je fakt, že majitel hotelu je Čech a několikrát organizátory zájezdu ujistil, že se ještě s žádným uprchlíkem nesetkal. Nehledě na to, samotná obava z uprchlíků a jejich údajného násilí je zcela prokazatelným selháním dovednosti myslet v elementárních souvislostech: uprchlíci nemají žádný zájem na tom napadat hosty lázeňského města v Maďarsku a ohrozit tak vlastní nebezpečnou, strastiplnou a zoufalou cestu do bezpečí. 

Je patrné, že vliv českých médií a českého internetu na místní společnost, z většiny neschopnou získávat informace z jiných zdrojů, je zcela fatální. Většina české společnosti je závislá na informacích z tak nedůvěryhodných zdrojů, jako je zpravodajství českých komerčních televizí, rádií stejného typu, bulvárních deníků či internetových portálů. Mizivá mediální gramotnost vede tyto lidi k důvěře v masově šířené spamy s neověřenými zprávami o "hrůzách", které jsou s uprchlickou vlnou spojeny. Neznalost termínu "hoax" a neschopnost ověřovat si původ a důvěryhodnost informací - ve spojení s tlakem komunity a vnitřní ochotou uvěřit - vedou k zastávání zcela bizarních postojů a nyní už prokazatelně také k pomatenému jednání pod jejich vlivem.

České politické a také některé intelektuální autority se naneštěstí proviňují tím, že i když jsou si vědomy zcela pokryteckého jednání některých médií, která s tupostí sobě vlastní davovou hysterii podněcují a rozdmýchávají, kvůli drtivé převaze xenofobních postojů ve společnosti odmítají tyto postoje vyvracet a poskytovat české společnosti objektivní informace. Přímo či nepřímo tak davovou hysterii podporují.

Podle dostupných informací je zcela běžné, že řada lidí, kteří žijí v komunitách sdílejících takřka absolutní přesvědčení o "hrůzách", které údajně působí uprchlíci na cestě do Evropy, se ocitají pod sociálním tlakem, jemuž nejsou schopni odolat. V těchto komunitách, často propojených na Facebooku, vládne obava z vraždění (konkrétně "uřezávání hlav"), znásilňování a dalších kriminálních činů, stejně jako primitivní představy o "islamizaci" české společnosti (nejčastěji reprezentované tím, že "ženy budou muset nosit burky"). 

Lidé jako Václav Klaus nebo Miloš Zeman zcela prokazatelně zneužívají davovou psychózou postižené společnosti k tomu, aby se společensky rehabilitovali a jsou ochotni zastávat zcela absurdní postoje kolidující s mezinárodním právem, ústavním pořádkem ČR a Listinou lidských práv a svobod.

V reakci na davovou hysterii proti v ČR neexistující hrozbě se také uvolňují fašizující tendence, jejichž hlavním projevem je paušalizující nenávist vůči muslimům a verbálně deklarovaná ochota k násilí na nich. Byť lze s velkou mírou pravděpodobnosti konstatovat, že tyto agresivní projevy "nacionálního odhodlání" jsou pouze kompenzací frustrace méně vzdělaných jednotlivců a že v masovém měřítku nedojde na jejich uskutečnění, nelze vyloučit jednotlivé excesy vyprovokované dojmem některých omezenců, že jednají v "zájmu této země". 

Prozatím se míra odhodlání jednat omezuje na rušení zájezdů do Maďarska. Přejme si, aby davové poblouznění české společnosti negradovalo do extrémnějších poloh.

Vytisknout

Související články

Lehce obtěžující opatření

4.2. 2016 / Bohumil Kartous

Česká vláda pravděpodobně zatajila bezpečnostní ohrožení, kterým čeští občané čelí. Soudit tak lze podle toho, že když právníci pořádají mejdan, informují pozvané hosty o "lehce obtěžujících opatřeních", jež budou muset "vzhledem k vývoji bezpečnostn...

Zneužívání protiuprchlické hysterie nemá hranic

23.10. 2015

Jsem pravidelným čtenářem Britských listů a rád bych Vás upozornil na e-mail, který mi dnes přišel, píše Tomáš Kunkela. Původně jsem si myslel, že se jedná o další z řetězových emailů nebo o nějaký hoax a nejdříve jsem jej ignoroval jako většinu pod...

Česká republika vězněním uprchlíků porušuje zákon

27.9. 2015

Diktátorské režimy, občanské války a nepříznivé přírodní a ekonomické podmínky vyhnaly ze zemí Blízkého východu, z Afriky a z dalších postižených regionů mohutnou vlnu lidí, kteří hledají bezpečí, ochranu a možnost svobodného uplatnění v...

Antihumanista?

25.9. 2015 / Štěpán Steiger

V týž den mě z opačných světových stran dostihlo dvojí poselství k témuž tématu. V americkém Kongresu přednesl jedno papež František. Část jeho projevu se dotkla přistěhovalectví (v Evropě včetně Česka tomu...

Prostituce elit s demagogií po česku

20.9. 2015 / Bohumil Kartous

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDEPetr Robejšek, českými médii hojně citovaný politolog, je emigrant. V době komunistické totality odešel do Německa, kde byl přijat jako politický azylant. V určitém životním období byl...

Sobotka označil imigranty jako nelegální

14.9. 2015 / Bohumil Kartous

V diskusi na ČT v pořadu Otázky Václava Moravce premiér ČR Bohuslav Sobotka označil imigranty, kteří v současnosti vstupují na území této země, za nelegální. Činí tak v rozporu s platnými zákony, jelikož nikoho nelze apriori považovat za nar...

Obsah vydání | Pátek 25.9. 2015