Graf: Prognóza vývoje poměru sil v mezinárodní aréně

11. 12. 2012

Prognóza historické změny poměru sil v mezinárodní aréně podle zprávy Global Trends 2030 zachycená v grafu agentury AFP. Jednotlivé subjekty jsou (vlevo, rok 2010, shora dolů): USA, EU, Čína, Indie, Japonsko, Rusko.

Při zachování současných trendů Čína předstihne EU již v roce 2017 a v roce 2031 se dostane i před USA. Indie předhoní EU kolem roku 2035 a v roce 2048 nechá za sebou i USA. EU čeká propad o něco málo strmější než Spojené státy a nepoklesne až na úroveň Japonska, které bude dál pokračovat v pomalém sestupu. Rusko si bude držet relativně stabilní pozici až do roku 2042, poté se také začne pomalu propadat.

Graf je založen na indexu, který zohledňuje hrubý domácí produkt, velikost populace, vojenské výdaje a technologickou vyspělost dané entity.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 11.12. 2012