Kouření konopí vede k zvýšenému riziku psychózy

3. 3. 2011

Kouření konopí zvyšuje u mladých lidí riziko psychózy, varují odborníci.

Dlouho existuje debata, zda je vazba mezi konopím a psychózou příčinná, anebo zda počáteční psychotické zážitky vedou lidi k tomu, aby se "léčili" kouřením konopí.

Vědci zkoumali data od více než 1900 osob, kterým bylo na začátku studie 14 - 24 let. Osoby byly znovu zkoumány o tři roky a pak o osm let později.

Ty osoby, které na začátku studie nekouřily konopí, ale pozdějí ho začaly kouřit, byly obětí zvýšeného rizika vzniku pozdějších psychotických symptomů.

U osob, které kouřily konopí už na začátku studie a dál v kouření pokračovaly, bylo také zaznamenáno zvýšené riziko psychotických příznaků.

Odborníci mj. z Německa, z Holandska a z Institutu psychiatrie v Londýně vydali výsledky svého výzkumu v časopise British Medical Journal.

Závěr studie zní: "Používání konopí je rizikovým faktorem při vzniku psychotických příznaků."

Vědci nenalezli žádné důkazy, podle nichž by psychotické příznaky vedly k pozdějšímu kouření konopí.

Sir Robin Murray, profesor psychiatrického výzkumu v Institutu psychiatrie, uvedl: "Tato studie přispívá informacemi, získávanými opakovaně během let, k už značně spolehlivým důkazům, že systematické užívání konopí zvyšuje riziko psychotických příznaků a psychotické nemoci. Studie je jednou z deseti studií, které všechny naznačují obdobné výsledky. Z nových informací vyplývá, že psychotické příznaky se projevují několik let po zahájení systematického kouření konopí."

Peter Kinderman, profesor klinické psychologie na University v Liverpoolu, uvedl: "Je to zajímavý a potenciálně důležitý článek od týmu velmi dobrých výzkumníků. Poskytuje další důkazy o tom, že konopí je rizikovým faktorem pro psychózu. Je zjevné, že by měl být zaujat opatrný a rozmyslný přístup k zákonným úpravám o užívání konopí."

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 3.3. 2011