Karlovy Vary:

Zůstane dolní nádraží vstupní branou města?

3. 3. 2011

tisková zpráva "Svazu cestujících ve veřejné dopravě"

Karlovy Vary - Spolu s nedávno dokončenou moderní halou letiště a snad již brzy zahájenou přestavbou budovy horního nádraží mají Karlovy Vary jedinečnou příležitost přeměnit tyto vstupní brány do města podle parametrů odpovídajícím trendům 21. století. Avšak nechybělo mnoho a Karlovy Vary mohly přijít o důležitý dopravní terminál veřejné dopravy u dolního nádraží v těsné blízkosti centra města.

"Svaz cestujících ve veřejné dopravě vítá pozastavení přípravy projektu revitalizace areálu dolního nádraží v Karlových Varech. Investorská společnosti Gamma Properity nedostatečně řeší klíčovou oblast - zapracování dopravního terminálu do projektu", říká Miloslav Zítka, člen prezídia Svazu cestujících ve veřejné dopravě.

A k tomu dodává: "Dle našich informací by mělo být zredukováno kolejiště stávajícího nádraží na pouhou zastávku na jednokolejné trati. Tím by došlo ke snížení možnosti dopravy cestujících přímo do centra města." Stejně tak měl být zrušen terminál autobusů pro příměstskou dopravu.

Uvažované ponechání pouhých čtyř zastávek rozhodně nelze nazvat jinak než pokusem o likvidaci veřejné dopravy v centru města. V souvislosti se souběžně chystaným projektem dostavby Národního domu a zrušením terminálu MHD u Tržnice, může dojít k naprostému vytěsnění veřejné dopravy z centra Karlových Varů se všemi negativními důsledky -- zvýšení provozu individuální automobilové dopravy, zvýšení potřeby parkovacích míst v centru, zhoršení přístupu k úřadům, školám, zdravotnickým zařízením, a to nejen pro obyvatele města, ale celého Karlovarského kraje.

"Představitelé města by měli od investorů požadovat garanci na zapracování takové varianty přestavby terminálu dolního nádraží, aby v něm návštěvníci města z okolí i ze zahraničí mohli pohodlně přestoupit na další druh dopravy, který je odveze do místa, kam potřebují", uzavírá Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 3.3. 2011