Pražský literární dům: Naše soutěž byla regulérní

25. 11. 2010

Vážený pane šéfredaktore,

reaguji na článek Jana Paula o Pražském literárním domě ze dne 19. listopadu 2010 a využívám práva na odpověď, píše Lucie Černohousová z Pražského literárního domu.

Pražský literární dům dne 16. září 2010 uveřejnil na svých webových stránkách "Vypsání veřejné obchodní soutěže na vytvoření pamětní 'desky' básníka Rainera Marii Rilkeho v Praze" a 20. září zaslal tuto informaci e-mailem panu Hoškovi, paní Kumštátové a o týden později sdělil telefonicky paní Prachatické. Zástupci Pražského literárního domu a výběrová komise vybrali vítězný návrh na základě předložených dokumentů a modelů dvou sochařů -- K. Hoška a V. Prachatické (viz protokol ze zasedání uveřejněný na webu PLD). Práce komise probíhala dle podmínek soutěže, které posunutí termínu zasedání komise umožňovaly a který byl opět uveden na webu PLD. Následně byl v rámci celého řízení vítězný návrh zaslán k posouzení na MHMP, NPÚ a majiteli domu. O případné výstavě návrhů se již od začátku kvůli omezeným časovým možnostem neuvažovalo, ani se nepořizovaly profesionální snímky.

Je mi líto, že autor článku pracuje s informacemi, jejichž věrohodnost si neověřil, a zohledňuje pouze ty, které získal od pana Hoška. Např. není pravda, že by PLD oslovil pan Hendrych. Publikovaný obrazový materiál na stránkách Britských listů ani nepředstavuje podklady, se kterými komise pracovala. Jejich součástí byly i modely a fotografie hlavy Rilkeho včetně popisu řešení, které zde chybí. V článku uvedená fotografie s návrhem uspořádání pamětní desky od paní Prachatické byla součástí pracovní dokumentace PLD. Poté, co jsme umožnili dne 8. 11. panu Hoškovi jako účastníku soutěže celou tuto složku prostudovat, jsme však zmíněnou fotografii již nenalezli. Objevila se až v Britských listech.

Autor původního článku, Jan Paul k tomu poznamenává:

"Je mi líto, že autor článku pracuje s informacemi, jejichž věrohodnost si neověřil, a zohledňuje pouze ty, které získal od pana Hoška".

To je fakt vtipné, kdyby se se mnou paní ředitelka bavila, zohlednil bych i její informace, navíc informace od Hoška jsou jeho vlastním svědectvím, snadno doložitelným.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 25.11. 2010