Ještě jednou o lécích

25. 11. 2010 / Josef Vít

Sledoval jsem diskuzi o lécích, doplatcích a dalších problémech našeho zdravotnictví. Už před lety jsem napsal, že zdravotnictví je bumbrlíček, který je schopen spolykat jakékoli množství peněz. Vždyť na začátku devadesátých let mu stačilo jen 90 miliard (víc se nevybralo) a dnes mu nestačí ani 200 miliard. Až se u nás zvednou platy a vybere se 300 miliard, bude řvát, že má málo. V celé diskuzi se mlátila prázdná sláma. Hlavičku na hřebík uhodil autor, který upozornil na to, že máme k dispozici generika, tedy léky staré 15 let, která už nepodléhají patentové ochraně a které jsou velmi levné. Návrh na to, aby stát postavil novou továrnu (když ty staré, státní, zašantročil) na výrobu generických léků samozřejmě tento stát nevyslyší. To raději zvedne poplatky a doplatky.

Včera jsem viděl americký film, kde se mluvilo o tom, jak na nemocných vydělávají farmaceutické koncerny. A není to první americký film, bylo jich mnoho. Je vidět, že tento problém je v Americe živý a naléhavý. Že se o něm ví. Na příklad i v seriálu Doktor Hause se o tom mluvilo. Tam si velký majitel farmaceutické firmy koupil místo ve správní radě nemocnice. A požadoval po doktoru Hausovi, aby na velkém shromáždění pochválil jeho nový lék. Ten seznámil přítomné s tím, že nový lék je opravdu velmi účinný, stejně jako ten starý a v podstatě stejný. Jenom je mnohonásobně dražší.

A to je další problém nových léků. Na internetu najdete odborné články, dokazující (na konkrétních případech) politiku farmaceutických firem. Každý lék obsahuje až desítky různých substancí. Jen některé jsou zásadní, některé jsou jen podpůrné, nebo jen plnidla. Pro farmaceutickou firmu stačí nahradit jednu nepodstatnou substanci za jinou a ejhle, máme nový lék. Ten po náležité reklamě nahradí ten starý. Nikomu nevadí, že je několikanásobně dražší.

O této politice farmaceutických firem se ví a nikdo s tím nic nedělá. Jen jeden člověk na to upozornil a to rázně. Je to MUDr. Mathias Rath a jeho společníci. (Prosím neplést s naším doktorem Rathem), který podal u Mezinárodního soudního dvora v Haagu žalobu na farmaceutické firmy. Obsáhlé podání obviňuje světové farmaceutické korporace a vedoucí světové politiky ze zločinného spolčení, genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. 

Dr. Rath v úvodním resumé píše:

Tato žaloba přináší před Mezinárodní soudní dvůr (ICC) ty největší zločiny, které kdy byly spáchány v dějinách lidstva. Žalovaní jsou obviňováni ze zraňování a smrti miliónů lidí kvůli "obchodu s chorobami", z válečných zločinů a dalších zločinů proti lidskosti. Všechny tyto zločiny spadají pod jurisdikci Mezinárodního trestního soudu.

Ve 20. století vybudovaný farmaceutický průmysl byl organizován s cílem dosáhnout kontroly systémů zdravotní péče po celém světě systematickým nahrazováním přirozených nepatentovatelných terapií patentovatelnými, a proto výnosnými syntetickými léky. To vidíme i nyní, když slyšíme, jak se tyto firmy v EU snaží podle vzoru z USA zakázat bylinné preparáty, které nepodléhají jejich patentům.

Tento průmysl se nerozvinul sám od sebe. U jeho počátků stojí investiční záměr hrstky nejbohatších podnikatelů, kteří bez nejmenších výčitek svědomí vědomě definovali lidské tělo jako vlastní tržiště, za účelem rozmnožení svého majetku.

Není náhoda, že řídící silou tohoto investičního průmyslu byla Rockefeller Group. Ta na přelomu 19. na 20. století již kontrolovala více než 90% petrochemického obchodu ve Spojených státech a hledala nové globální investiční příležitosti. Další investiční seskupení aktivní v této oblasti se vytvořilo kolem  Rothschildovy finanční skupiny. V současné době jsou vůdčími světovými exportéry farmaceutických produktů Spojené státy americké a Velká Británie. Od společností v těchto dvou zemích pocházejí dva ze tří dnes celosvětově obchodovaných léků.

Tržištěm farmaceutického průmyslu je lidské tělo a návratnost jeho investic závisí na prodlužování a rozšíření nemocí. Jeho zisky závisí na patentovatelnosti léků, které z něj dělají nejvýnosnější podnikání na Zemi. Výchozí podmínkou růstu farmaceutického průmyslu, coby úspěšného investičního podnikání, bylo vyloučení konkurence bezpečných přirozených terapií, jelikož nejsou patentovatelné a skýtají nevelké marže. Přirozené terapie navíc mohou efektivně pomáhat a předcházet nemocem a eliminovat je kvůli své základní roli v buněčném metabolismu.

Aby mohly páchat tyto zločiny, užívají farmaceutické korporace labyrint plný vykonavatelů a spoluviníků ve vědě, v medicíně, hromadných sdělovacích prostředcích a politice. Vlády všech států jsou manipulovány nebo mnohdy dokonce řízeny lobbyisty a bývalými manažery farmaceutického průmyslu. Legislativa všech států je po desetiletí korumpována a zneužívaná k obhajování zájmů mnohatrilionového dolarového "obchodu s nemocemi", čímž je ohroženo zdraví a životy stovek milionů nic netušících nemocných a národů.

I naše vláda a vláda EU je toho dokladem. Moc těchto firem je vidět právě teď na zákazu prodávat bylinné preparáty v EU. Výsledkem této systematické eliminace přirozených zdravotních terapií bylo převzetí systémů zdravotní péče ve většině zemí světa a miliony lidí a téměř všechny národy se tak dostaly do závislosti na farmaceutickém průmyslu a jeho investičních obchodech.

Naštěstí jsou tady vlády, které postavily svoje zdravotnictví na generikách. Kromě uvedené Indie je to i Brazilie a další. Nikdo snad nebude tvrdit, že zdravotnictví před 15 lety bylo špatné a neúčinné. Bylo stejné ne-li lepší. Proto je možno používat 15 let staré léky, aniž bychom zatěžovali naše zdravotnictví nadměrnými a zbytečnými náklady. Navrhoval bych, aby naši lékaři museli používat generika  a použití každého novějšího a drahého léku museli zdůvodnit rozborem na A4.

Všechny problémy se dají řešit. Musí se však chtít. Ale ono se nechce.

    V článku jsem používal citace ze žaloby Dr. Ratha. Doporučuji čtenářům, aby si našli tu žalobu na internetu. Je to hrozné, ale poučné čtení. Těm, kteří to nenajdou, ji rád pošlu.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 25.11. 2010