Impérium iluze

14. 10. 2010

Hedges, Ch.: Empire of Illusion: The End of Literacy and the Triumph of Spectacle. Nation Books 2009, 232 stran. ISBN 9781568584379

KD│ Nositel Pulitzerovy ceny Chris Hedges píše o dramatickém a znepokojujícím vzestupu postgramotné společnosti, která dychtí po fantazii, extázi a iluzi - a která stojí ve znamení oprahismu.

Hedges tvrdí, že západní společnost se dnes rozpadá přinejmenším na dva světy: Jeden, menšinový, se nadále opírá o tištěné slovo a gramotnost, dokáže se vyrovnat s komplexitou a oddělit pravdu od iluze. Druhý, v němž žije stále rostoucí většina lidí, naproti tomu uniká z reality do světa falešných jistot a magie. To je "ta druhá společnost", kde knihy, noviny, kvalitní filmy a divadlo jsou zatlačovány na okraj. Avšak ani ta největší možná dávka zbožných přání, vroucích toužení, vizualizování útěšných představ a newageového mysticismu nás nedostane z bažiny, ve které vězíme. "Kultura, která nedovede rozlišit mezi realitou a iluzí, umírá", varuje Hedges. "Ti, kdo v dobách beznaděje a zmatků lnou k fantaziím, se nevyhnutelně obracejí k demagogům a šarlatánům, kteří je obveselují a uklidňují." Kniha se doporučuje zejména obdivovatelům strážce pokladu Miroslava Kalouska.

Pozn. JČ: Mám zato, že tak tomu bylo v podstatě vždycky. Většina lidí se nikdy neopírala o tištěné slovo a gramotnost a nedokázala se vyrovnat s komplexitou a oddělit pravdu od iluze. Kolik lidí například četlo klasiky české meziválečné avantgardy, jejichž jména a názvy jejichž děl (bez čtení) se často dodnes biflují studenti na českých středních školách? No jen se podívejte, budete překvapeni, jak mizivé byly náklady těch knih! Jediný rozdíl byl v tom, že v západních společnostech vládla neomezeně třída elit (učitel, lékař, právník, farář, spisovatel) a ti vnucovali své myšlení společnosti, která byla němá. V současnosti se po světě rozšířil americký populistický model, v němž mají právo na názor i lidé nevzdělaní a nevzdělatelní. Je to demokratičtější než někdejší model diktatury elit, přežívající mnohde ještě z 19. století, avšak samozřejmě, jak na to poukazuje Hedges, přináší to sice demokracii, zároveň ale podstatné nové problémy.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 14.10. 2010