Pokud není kapitalismus opravitelný, čím bude muset být nahrazen?

14. 9. 2010 / Vít Klíma

K článku Jana Šterna a Jiřího Pehe "Manifest radikálního liberalismu"

Při čtení "Manifestu" z pera obou pánů jsem se vrátil do svých mladých let. Vždy, když to v socialismu zaskřípalo, KSČ přišla buď s "Novou soustavu řízení" nebo "Souborem opatření ke zlepšení ... (čehosi)". Socialismus byl v podání KSČ "super stroj", který se jen porouchal, přičemž stačí vyměnit pár součástek a zase bude šlapat jako švýcarské hodinky. Stejný přístup mají oba autoři "Manifestu" ke kapitalismu - stačí oprava -- "a jede se dál na bílém koni". Stejně jako nešel opravit tehdejší typ socialismu, nejde opravit ani současný typ kapitalismu.

Kde je ona střední třída, která má být nositelkou "oprav kapitalismu" a jak je provede?

Banky, jak už jsem ukázal v předešlém článku, mezi středně bohaté (střední vrstvu) počítají ty, kteří mají na účtech uloženo řádově 15 milionů Kč, což je dnes částka, která jejímu majiteli doživotně zajišťuje životní úroveň střední třídy, aniž by kdy musel pracovat. Z tohoto hlediska je česká střední třída velice úzká a čítá odhadem několik desítek tisíc domácností. Ta skutečně přežije i očekávanou druhou hospodářské krize. Většinu, která se dnes ke střední třídě hlásí, obávám se, druhá vlna smete. A těch pár desítek tisíc domácností co přežijí, mají být oním hybatelem směrem ke kapitalismu "s lidskou tváří"? Není to jen "přání otcem myšlenky"? Není to jen fikce? Připusťme na chvíli, že se ve svém odhadu mýlím. Jak by - v praxi -- autory požadované "návrhy na opatření" měla střední třída realizovat proti vůli nadnárodních bank a firem? Prozradí nám to autoři, nebo je to opět jen přání otcem myšlenky? Situace v ČR je oproti vyspělým kapitalistickým zemím komplikovanější v tom, že 80% firem je v zahraničním vlastnictví. Rozhodne-li se například šéf koncernu VW, že českou Škodu -auto zavře a přenese své podnikání do Číny a Indie, nikdo mu v tom nezabrání. V ČR může - z opuštěných továren - vzniknout "rezavý pás" stejně, jako v Detroitu. A co na to chudí a nezaměstnaní, nebudou se náhodou radikalizovat? Nevznikne i u nás obdoba polské Solidarity požadující spíše, než "opravu" kapitalismu, solidární stát?

Druhá vlna krize, druhá vlna chudoby

Plně souhlasím s autory, kteří tvrdí, že žádné trvalé známky dlouhodobého "ekonomického oteplení" nevidí. Souhlasím i s tvrzením, že za dočasným růstem ekonomiky stojí "balíčky ekonomické první pomoci" ze strany vlád. Souhlasím i s faktem, že se Evropa bude muset připravit na těžký rok 2013, kdy skončí programy a půjčky, jimiž Mezinárodní měnový fond a Evropská unie zavázaly Maďarsko, Lotyšsko a další země k reformám a škrtům. S tím, jak budou oba nástroje k oživení hospodářství postupně končit, objeví se druhá vlna krize.

Druhá vlna světové hospodářské krize pravděpodobně povede k situaci, kterou už Marx předpověděl - v globální střet s kapitalismem. Lidé totiž intuitivně cítí, že je nespravedlivě rozdělováno bohatství společnosti, a že musí platit dluhy, které nezpůsobili. Intuitivně cítí, že kapitalismus není schopen vyřešit jejich základní problémy, jako jsou nezaměstnanost, důstojné důchody, všeobecně dostupná zdravotní péče, atd. Prestiž kapitalismu celosvětově klesá. A znovu opakuji - to ještě svět nezasáhla druhá vlna krize. Je tento typ kapitalismus opravitelný, nebo bude muset být odstraněn? Pokud opravitelný není, čím bude nahrazen? A nad tím se je třeba se zamyslet!

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 14.9. 2010