Lidé budou udávat jako zběsilí

14. 9. 2010 / Ladislav Žák

K navrhovaným opatřením MV ČR v boji proti korupci si dovolím tři poznámky:

1) Nejde o pokus o nápravu jistě neblahého stavu, ale o kampaň managementu strachu, strachu z toho, že kdokoliv, kdykoliv a kýmkoliv může být anonymně pod ochranou státu označen za korupčníka. K udávání svých bližních jsme vyzýváni s razancí, která si nezadá v kontextu doby s tím, jak byli naši předchůdci vyzýváni k podpoře jiných skvělých státních a stranických kampaní. Od politických procesů přes mandelinku bramborovou až k raketám středního doletu. Ostatně, když je součástí veřejné prezentace ministra vnitra a místopředsedy vlády ČR požadavek na odvolání nejvyšší státní zástupkyně s tím, že si to lid, nazvaný postmoderně "veřejné mínění", žádá, tak by to jen hloupého netrklo, že je třeba balit kufry nebo ohnout hřbet. Ale hlavně zavřít hubu.

2) Organizační a finanční preference stíhání určitého druhu trestné činnosti povedou k podobnému výsledku, jako organizační a finanční preference energie získávané ze slunce. Jenom dopad této preference do společnosti bude daleko ničivější. Dojde k tomu, že se bude udávat vyšetřovat právě tato činnost, protože to prostě ponese. Peníze, prestiž a hlavně se to prostě dělá. Sjíždět trendy se tomu říká. Když se před lety ptal Václav Havel, proč dávají zelináři mezi ovadlou zeleninu názornou agitaci, bude moci záhy ptát, proč se mezi lidskými vztahy usídlilo udávání... Prostě proto, že se to chce a že se to nosí...

3) Obávám se toho, že oba manuály pro boj s korupcí pro občany a policisty si svou úrovní v konečném důsledku nezadají s manuálem na téma, jak má policista přežít ozdravný pobyt. Nechci se v žádném ohledu dotknout odborných kvalit jejích autorů, problém je v tom, že daná témata jsou natolik absurdní, že jakýkoliv manuál k nim je předem odsouzen k tomu, aby se stal zdrojem humoru. V případě manuálu pro udavače nás však může smích rychle přejít, protože udávat nám tradičně jde. Vzpomínám si, že se tomu říkalo socialistickým newspeakem "občanské upozornění z místa bydliště".

Pokládám korupci za vážný problém, ale obávám se, podobný způsob paralýzy společenské komunikace strachem z udání ho nevyřeší. Lidé se budou bát, budou se udávat jako zběsilí, aby šli s duchem doby a nepřišli třeba o sociální dávky, protože už půl roku nikoho neudali, jako teď, když neposílají děti do školy. Za touto kulisou občanské uvědomělosti a ctnosti se bude loupit a krást jako nikdy předtím. Myslím, že to je pravý cíl této kampaně. To, aby se při loupeži z veřejného zbytečně netříštily síly. ČR se ovšem zvýší rating, protože počet udání se bude vykazovat jako zvýšení citlivosti ke korupčnímu chování. Záhy ovšem nebude třeba uplácet vůbec, protože možná bude koho, ale už nebude kvůli čemu. A tak pronikneme na kýžená čelná místa světového žebříčku.

K tomu bych rád připojil tvůrčí námět, že nejjednodušší cestou, jak odstranit deficit státního rozpočtu, je žádný státní rozpočet prostě nedělat...

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 14.9. 2010