Bývalá americká ministryně zahraničí dr. Madeleine Albrightová slavnostně inaugurovala doktorandské stipendium v oboru českých studií na univerzitě v Glasgow ve Skotsku

14. 9. 2010

Tisková zpráva University of Glasgow

< Jan Čulík a Madeleine Albrightová nad pozoruhodnou bibliofilskou edicí Písemnictví české slovem i obrazem od Václava Flajšhanse z r. 1901.

Bývalá americká ministryně zahraničí dr. Madeleine Albrightová navštívila univerzitu v Glasgow ve Skotsku a slavnostně tam za přítomnosti velvyslance ČR dr. Michaela Žantovského inaugurovala nové doktorandské stipendium v oboru českých a středoevropských studií, které nese na její počest její jméno. Stipendium financuje české ministerstvo zahraničí, podle usnesení Poslanecké sněmovny České republiky. Dr. Albrightová, která se narodila v Praze, se setkala se studenty českého jazyka, kultury, politiky a historie a navštívila s rektorem Glasgow University, profesorem Antonem Muscatellim, a českým velvyslancem dr. Michaelem Žantovským rozsáhlou sbírku glasgowské univerzitní knihovny, věnovanou českým studiím.

Stipendium dotované částkou 15 000 euro ročně bylo vytvořeno na čtyři roky. Pro studenta, který uspěje ve výběrovém řízení, uhradí stipendium školné a náklady studijního pobytu v Glasgow. Česká vláda financování poskytla jako potvrzení mezinárodního významu bohemistických a středoevropských studií na univerzitě v Glasgow na doporučení zahraničního výboru Parlamentu ČR.

Ministryně Albrightová konstatovala: "Jsem hluboce poctěna, že je mé jméno spojeno s tímto vynikajícím stipendiem. Mezi univerzitou v Glasgow a univerzitami v České republice existuje silná tradice spolupráce a je pro mě velkou ctí, že nyní budu tvořit součást těchto styků. Univerzita v Glasgow je vysokou školou, která klade velký důraz na kvalitu své akademické práce a studium slovanských jazyků a kultur - včetně českých studií -- v tom tvoří významnou součást. Budu sledovat pokrok studentů, kteří dostanou mé stipendium, během jejich výzkumné práce a jsem hrdá, že jsem se mohla stát malou součástí vazeb spolupráce mezi Univerzitou v Glasgow a Českou republikou."

Profesor Anton Muscatelli, rektor Univerzity v Glasgow, zdůraznil: "Je pro nás velkou ctí, že Madeleine Albrightová přijela do Glasgow inaugurovat toto nové doktorandské stipendium. Jsme vděčni dr. Albrightové, že propůjčila tomuto stipendiu své jméno. Tím, že jsme nové stipendium pojmenovali po dr. Albrightové, chceme vyslovit poctu jejím úspěchům v politice i jejímu hlubokému zájmu o českou kulturu. Doktorandská stipendia přispívají k bohatosti a energičnosti kultury vědeckého výzkumu. Víme, že mají velkou schopnost zvýšit aspirace a odemknout potenciál talentovaných mladých lidí z jakéhokoliv prostředí odkudkoliv na světě."

Současný výzkum v oblasti českých studií se na univerzitě v Glasgow soustřeďuje především na společenskou analýzu Československa/České republiky od roku 1989, s využitím literatury a filmu jako hmotné kultury.

Univerzita v Glasgow se také zabývá studiem současných českých médií, společnosti a politiky. Glasgow má také odborné znalosti týkající se české literatury vydávané v mezinárodní diaspoře během komunistického režimu v letech 1948-1989. Glasgow University vítá výzkumné projekty ve všech těchto oblastech. Hlásit se mohou i zájemci o doktorský výzkum i na jiná témata, týkající se České republiky. Stipendium bude uděleno uchazeči, který předloží nejúspěšnější výzkumný projekt v oblasti české historie, literatury, politiky, médií či kinematografie.

Madeleine Albrightová se narodila jako Marie Jana Korbelová v Praze r. 1938. Prožila tam prvních deset let svého života. V roce 1948 se s rodiči přestěhovala do Spojených států. Studovala na Wellesley College v Massachusetts. Studium politologie dokončila r. 1959. Pak pracovala v redakci Encyklopedie Brittanicy a Newsday, později působila na John Hopkins University ve Washingtonu, DC. Posléze studovala na mezinárodní vztahy a ruštinu na Columbia University.

Než se dr. Albrightová stala první americkou ministryní zahraničí, působila jako styčná pracovnice amerického Kongresu v americké Národní bezpečnostní radě, jako profesorka na Georgetown University, jako poradkyně pro zahraniční politiku v Demokratické straně a jako americká velvyslankyně v OSN. Hovoří plynně anglicky, francouzsky, česky a rusky.

Další informace a fotografie jsou k dispozici od Stuarta Forsytha, University of Glasgow Media Relations Office on 44 141 330 4831, email s.forsyth@admin.gla.ac.uk

Zdroj v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 14.9. 2010